AnasayfaSempozyum: VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

İlköğretimin Dört ve Beşinci Sınıflarında Yabancı Dil Öğretimi ve Karşılaşılan Güçlükler
Neşide YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr.
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Bildiri Özeti:
Yunan düşünürü Platon, insanı “konuşan hayvan”, Aristo “düşünen hayvan” olarak ta-nımlıyor. Bu ifade, dili, yani konuşabilme kabiliyetini, “insan” olmanın temel şartı haline getirmektedir. Böylece, insanda gördüğümüz diğer bütün özellikler ikinci plana itilmiş oluyor. Bugünkü Felsefi Antropoloji (İnsan Felsefesi) de insanı öteki varlıklardan ayıran özellikleri sayarken, dili ilk sıraya koymaktadır. Zira dil, yani “konuşma hassası” yok ise, insan da yok demektir. Önce dil, sonra insan ve ondan sonra da insan nevinin evrene hakim olmasını sağlayan zihni, ruhi ve hissi tezahürler vardır.

Necmettin Hacıeminoğlu, “canlının insan seviyesine yükselmesinin biricik şartı olan dilin diğer bir önemli özelliği de insanla beraber fakat onun dışında, onun üstünde, kendiliğinden ve tabii şekilde meydana gelmiş olmasıdır” diyor. Ona göre “dil, insanlar tarafından ‘tedvin (derleme) veya terkip (bileştirme)’ edilmemiştir. O, insan zekasının bir eseri değildir. Onun için dil de en az insan kadar eski, en az insan kadar canlıdır ve insanın emrinde değildir. Kendi hususi kanunlarına göre gelişir. Ama aynı zamanda insandan ayrılamaz, ayrı düşünülemez.”

Dil, insan başarılarının bir eseri olmamakla beraber, yine de onun tarihi bir yapıya sahip olduğunu biliyoruz. Üstelik dil, insan başarılarının taşıyıcısı olarak, başarıları nesilden nesile aktaran önemli bir varlık yapısıdır. Onun içindir ki dil, insan başarılarının taşıyıcısı ola-rak, insanın düşüncesinin gelişmesini sağlamakta önemli bir unsurdur. Eğer dil olmasaydı, tarihi varlık alanı, insan tarihi, ilimler tarihi ve benzeri gibi bilgilere sahip olma imkanı olamazdı. Onun için dil, ilmin ve kültürün temelini teşkil etmektedir.
İnsanın bilgi, kültür ve düşünme kabiliyetinin sınırı, bildiği kelimelerin miktarı ile çizilmiştir. Yazma, konuşma, anlama, okuma ve her türlü yaratma kabiliyeti için de aynı ölçü kullanılabilir. Bir insanın bildiği kelime ve mefhum sayısı sıfıra indirildiği takdirde, ondaki zihni faaliyetin de aynı seviyeye inebileceği düşünülmelidir.
Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.