AnasayfaSempozyum: VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Anasınıfı Program Tasarısı ve Uygulamasının Değerlendirilmesi
Nevin SAYLAN, Doç. Dr.
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi
Bildiri Özeti:
Gelişmişlik düzeyinin kaliteli uzun bir eğitim sürecine bağlı olduğunu düşünen toplumlar eğitime erken yaşlarda başlama ve bu eğitimi sağlayacak okul öncesi kurumlarını yaygınlaştırma politikaları uygulanmaktadır.

Bireyin sonraki yaşamında göstereceği davranışların şekillendirilmesinde; temel kişilik özelliklerinin kazanılmasında; zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesinde 0-6 yaşı içeren okul öncesi oldukça önemli ve kritik bir dönemdir. Bu denenle, zorunlu öğretim çağına gelmemiş bireylerin planlanmış bir ortamda çok iyi tasarlanmış programlar çerçevesinde ve özel olarak yetiştirilmiş öğretmenler aracılığıyla eğitilmeleri gerekir.

Ülkemizde, zorunlu eğitim kapsamı dışında, okul öncesi çocuklar için değişik kurumlar bulunmaktadır. Bunlardan biri de 60-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla açılan ilköğretim kurumlarına bağlı anasınıflarıdır.

Amaç ve görevleri arasında bireyleri zorunlu eğitime hazırlamak da bulunan anasınıflarında gerçekleştirilen eğitimin kalitesi oldukça önemlidir. Kaliteyi etkileyen pek çok etmenden biri de uygulamada işe koşulmak üzere hazırlanan program tasarılarıdır. Eğitimde kaliteyi arttırıcı tedbirlerin alınabilmesi için, bu tasarıların hedefler, davranışlar, içerik, öğretme-öğrenme fırsatları ve değerlendirme elemanlarının belli kriterler çerçevesinde belirlenip düzenlenmesi gerekir.

Bu çalışmada uygulamada işe koşulmak üzere hazırlanıp, düzenlenmiş olan anasınıfı program tasarısı ve uygulamasının program hazırlama ve geliştirme ilkeleri ve anasınıfı öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Anasınıfı program tasarısı program tasarısı hazırlama ve geliştirme ilkeleri çerçevesinde “Öğelere Dönük Değerlendirme” dikkate alınarak incelenmiştir. Tasarının uygulamadaki niteliğini belirlemek için belirlenen ilkeleri içeren bir anket formu geliştirilerek Balıkesir’de görev yapan anasınıfı öğretmenlerine uygulanmıştır. Ayrıca, öğretmenlerin hazırladıkları “Günlük Plan” örnekleri de incelenmiştir.

Elde edilen bulgular çerçevesinde Anasınıfı Program Tasarısı ve tasarının uygulanmasında görülen eksiklikler, aksaklıklar belirlenmiş ve düzeltici, geliştirici öneriler sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.