AnasayfaSempozyum: VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Okulöncesi Eğitim Kurumuna Devam Süresinin Yiyecek Paylaşmaya Etkisi
Hale DERE, Araş. Gör.

Ayşe Dilek ÖĞRETİR, Araş. Gör.

Mine ARLI
Bildiri Özeti:
İnsan,biyo-kültürel ve sosyal bir varlıktır. Kültürel koşullar içinde sosyal ilişkiler toplumun, kültürün ve bireyin yapısını etkiler. Bireyin tüm yaşamı çevresine uyum sağlama çabası içinde geçer.Bu uyum çabası doğumdan başlayarak bir gelişim göstermektedir(Yavuzer,1993).

Sosyal gelişim okulöncesi dönemde çok önemli bir yere sahiptir. Okulöncesi çocuk-larda paylaşmaya yönelik davranışlar yaşla bağlantılıdır (Masbacher ve ark;1984). Paylaşım çocukta sosyal ve duygusal gelişimi hızlandırır (Kupet ve Green,1997).İnsanların olumlu sosyal davranışları üzerinde kültür yada belli bir gruba ait olma, toplumsallaşma deneyimleri (özellikle ailede), bilişsel işlevler, ortamsal etmenler, rastlantılar gibi birçok değişkenin etkisi vardır(Mussan ve Elsenberg,1997).

Erken yaşlarda paylaşma (18-12 aylık) çocukların kendi aileleri ve diğer yetişkinlere yiyecek veya herhangi bir objeyi sunmalarıyla görülür(Hay 1991).Küçük çocuklar genellikle herşeyi dikkate almadan başkalarından çok kendilerini düşünerek kendilerine ait olan şeylere dokunulmasını istemezler.2 yaşlarında dildeki gelişmeyle çocuk etrafındaki insanlarla ilişki kurmaya başlar. Bu yaşta çocuk yaşıtlarıyla eşyasını paylaşmaz, paylaşma kavramını değerlendiremez. Bu durum 2.5-3 yaşlarına kadar devam eder (Stoppard, 1989). Bu dönemde paylaşma olmamakla birlikte paylaşmanın temelleri de atılmaktadır. Dolayısıyla paylaşma nitelik kazanır (Hay, 1991). 3 yaşlarında çocukların daha sosyal olmaya başladığı, bazen yardım ettiği, paylaştığı ve işbirliği de yaptığı gözlenmiştir(Baykan ve arkadaşları;1993)Bu yaşın ilk yarısında çocuk eğer bir grup içinde büyütülmemişse diğer çocukları birey olarak kabul etmekte zorlanır. Dolayısıyla bu dönemde paylaşma belirgin değildir.4 yaşlarında ise çocuk yaşıtlarıyla daha uzun süre oynamaya başlamasına rağmen kendi isteklerinden hemen vazgeçemez. Arkadaşlarıyla birlikte olmak 5-6 yaş çocukları içinde önemlidir. Bu yaşlarda çocuk sosyal dünya hakkında bilgi edinmesiyle paylaşmanın belli değeri olduğunu paylaşma sonucu öğrenir (Özuçucu, 1995). Çocuk zamanla çevresindeki kişilerle eşyasını paylaşması hakkında mantıklı karşılaştırmalar yapmaya başlar (Hay, 1991). Paylaşma davranışıyla ilgili temel bir araştırma dayanağı yoktur (Bergin.1988).

Spongler, okulunda uyguladığı müfredatına paylaşım halkası adında bir bölüm eklemiştir. Bu bölümde her çocuk ayda bir defa paylaşım günü yapmaktan sorumludur. Bir önceki ay ebeveynlere mektupla konu bildirerek muhtemel paylaşım şekilleri anlatılır. Paylaşım gününde çocuk verilen konu doğrultusunda paylaşma aktiviteleri hazırlar. Bunlar;çocuk okula ebeveynlerinden birini getirip, onun işte bir gün boyunca neler yaptığını anlattırabilir, çocuğun ebeveyni işyerine bir gezi düzenleyebilir, veya çocuk malzeme kutusunu getirip, arkadaşlarıyla oyun oynayabilir (Sponglar, 1997).

Çocuklara paylaşma becerisinin kazandırılmasında okulöncesi eğitim kurumunda bü-yük bir önemi vardır. Okulöncesi eğitimi çocuğun grup içine katılmasını yardımlaşma ve paylaşma gibi birçok beceri kazanmasını sağlar (Yıldır, 1991). Bu çalışmada çocuklara paylaşma becerisini kazandırmada okul öncesi eğitimin etkisini araştırmak amacıyla planlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.