AnasayfaSempozyum: XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Beyin–Temelli Öğrenmenin Sınıf Ortamında Uygulanması
Bilal DUMAN, Yrd. Doç. Dr.
Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Bildiri Özeti:

Beyin araştırmalarının eğitime uyarlanışının sonuçları, başarılı bir eğitimin insanın öncelikle kendini tanıması ve keşfetmesine; nasıl öğrendiğini öğrenmesine bağlı olduğunu gösteriyor. Her öğrenme düzeyine sahip tüm öğrenciler için başarılı, yaratıcı, yapıcı, eleştirel ve olasılık temelli bir öğrenme ortamı ve süreci yaratmak için zenginleştirilmiş ve bütünleştirilmiş bir metodolojinin kullanılması gerekmektedir.

Zenginleştirilmiş bir metodoloji ise bilişsel ve nöropsikoloji gibi beyin araştırmalarının bulgularına dayandırılmalıdır. Çünkü beyin saniyede 100 bytlık veri işlem kapasitesine sahiptir. Bu bilgiler sınıftaki öğrenme-öğretme sürecinin uygulamalarının doğrudan bir doğurgusu, sonucu ve ürünü olması gerekir. Her uyarıcı beyin hücrelerinde değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır. Peki bu uyarıcıların ne kadarını bilinçli bir yöntemle işe koşuyoruz? Öğrencilerin bilgiyi paylaşabilmeleri için her on dakika da bilginin işlenmesinde öğrencilere iki dakikalık zaman verilmeli midir? Neden? İkincil ve önemsiz ya da çevresel bilgi ve bilinti, öğrenmeyi kolaylaştırmak için amaçlı olarak nasıl organize edilebilir? Fizyolojik fonksiyonlarımızı etkileyen her şey nasıl olurda akademik başarılarımızda öğrenme ve bellek kapasitemizi artırabilmektedir?

Bu çalışmanın amacı beyin temelli öğrenmenin sınıf ortamında nasıl uygulanması gerektiğine ilişkin yaklaşımları irdelemektir. Bu genel amaç çerçevesinde; 1. Beyin temelli öğrenmenin genel amacı nedir? 2. Beyin temelli öğrenmenin uygulanmasında kullanılan genel yaklaşımlar nelerdir? 3. Beyin temelli öğrenme sınıf ortamında nasıl uygulanmalıdır? Bu çalışma tarama türünde bir çalışmadır. beyin temelli öğrenmeye ilişkin literatür taranarak sınıf ortamında nasıl uygulanabileceğine dair bir çalışma örneği sunmaktadır

Anahtar Sözcükler: Beyin temelli öğrenme ve öğretme , stratejiler , nöronlar , nöropsikoloji ,


Sempozyum: XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bilal DUMAN, Asst. Prof.
Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Abstract : The purpose of this study is to investigate approaches and techniques related to how brain based learning used in classroom atmosphere. This general purpose were answered following the questions; 1. What is the aim of brain based learning, 2. What are general approaches and techniques that brain based learning used? 3. How should be used brain based learning on learning-teaching process in classroom atmosphere.
Keywords : Brain based learning and teaching , strategies , neurons , neuroscience ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.