AnasayfaSempozyum: XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

İlköğretim 4. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın Değerlendirilmesi
Aliye Erdem , Araş. Gör.
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, İlköğretim Bölümü
Bildiri Özeti:
Program geliştirme çok yönlü ve dinamik bir süreçtir ve ögelerin birinde meydana gelen değişiklik tüm programı etkilediğinden Türkçe öğretim programının da hedef (amaç-kazanım), içerik, öğrenme-öğretme süreçleri ve değerlendirme ögelerinin incelenmesi gerekmektedir. 2005–2006 öğretim yılından itibaren Türkiye genelinde 1-5. sınıflarda uygulamaya konulan “İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı”nın, öğretim programlarında bulunması gereken özellikleri ne kadar taşıdığı ise tartışılan bir konudur. Yeni Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın program değerlendirme süreç ve ilkeleri bakımından incelenmesi ve değerlendirilmesi, programın etkililiği ve verimliliği bakımından oldukça önemlidir.

Bu araştırmanın amacı 2005 yılında uygulamaya konulan ilköğretim 4. sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı’nı, Demirel (2005) tarafından geliştirilen “Öğretim Programlarını Değerlendirme Ölçeği”ne göre değerlendirmektir. Bu amaca yönelik olarak ilköğretim 4. sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı “giriş, hedefler (kazanımlar), içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme” boyutlarıyla incelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: İlköğretim Türkçe Dersi , Türkçe Dersi Öğretim Programı , program ögeleri , program değerlendirme ,


Sempozyum: XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.