AnasayfaSempozyum: XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

İlköğretim Okullarında Kaynaştırma Eğitimi Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Aycan MORSÜNBÜL

Mehmet SEVGİ
Bildiri Özeti:
Bu araştırmada, ilköğretim okulları’nda 2. 3. 4. ve 5. sınıflarında kaynaştırma eğitimine tabi öğrencilere yönelik uygulanan eğitim-öğretim etkinlikleri konusundaki öğretmen görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma evreninin tümüne ulaşılması güç olduğundan, Düzce Merkez İlçedeki resmi İlköğretim Okulları arasından random yöntemiyle seçilen; Avni Akyol, Rıza Malatyalı, İrfan Öztürk, 100. Yıl, Uzunmustafa, İsmetpaşa, Necmi Hoşver, Yenimahalle, 19 Mayıs, Işık, Yunus Emre ve Şht. Teğmen Uğur Atlan İlköğretim Okulları’nda görev yapan 2. 3. 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinden, sınıfında kaynaştırma eğitimine tabi öğrencisi bulunan sınıf öğretmenleri örneklem alınmıştır. Öğretmenlerden açık uçlu sorularla veriler toplanmış ve elde edilen veriler nitel araştırma yöntemine göre değerlendirilmiştir.

Katılımcılardan elde edilen görüşlere göre; aile eğitimi, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin kaynaştırma uygulaması ve B.E.P. konularında hizmetiçi eğitime alınması, öğrencilere; dersler dışında değişik sosyal etkinliklerde de görev ve sorumluluk verilmesi, Rehberlik Araştırma Merkezi ile işbirliği içinde çalışılması, her okula bir rehber öğretmen atamasının sağlanması bu alanda yaşanan sorunları azaltabilecektir.
Anahtar Sözcükler: Kaynaştırma eğitimi , Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı/Planı (B.E.P.) , Öğretmen ,


Sempozyum: XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
The Teacher’s Opinions about the Integration Education at Primary Schools
Aycan MORSÜNBÜL

Mehmet SEVGİ
Abstract : In this research it’s aimed to determine the teacher’s opinions about the students, attended the integration education activities, at the level of 2. 3. 4. and 5. at the primary schools. For the reason that it’s hard to reach all the primary schools,it was taken as a sample from the teachers of 2. 3. 4. and 5. , who have got the integration education students, works at Avni Akyol, Rıza Malatyalı, İrfan Öztürk, 100. Yıl, Uzunmustafa, İsmetpaşa, Necmi Hoşver, Yenimahalle,19 Mayıs, Işık, Yunus Emre,Şht. Teğmen Uğur Altan Primary Schools which have been selected by the method of random,who have got the integration education students. Datas have been gathered from the teachers by the help of the open-ended questions and the gathered data have been evaluated according to the qualitative researching method.

According to the opinions of the participants; family education, the education of the teachers and the school’s principles about the integration and the I.E.P., giving responsibilities and duties to the students about social activies besides the lessons, the cooperation with the Education Guidance Center, providing a guidance teacher to every school can be decreased the problems in this topic.
Keywords : Integration Education , Individualised Education Program.(I.E.P.) , Teacher ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.