AnasayfaSempozyum: XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

İlköğretim Yedinci Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Düzeylerinin Tespit Edilmesine Yönelik Bir Değerlendirme
Tazegül DEMİR, Araş. Gör.
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü
Bildiri Özeti:
Bu çalışmada 2007-2008 eğitim öğretim yılında ilköğretim yedinci sınıfta okutulan Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin- tiyatro ve şiir metinleri hariç tutulmuştur- öğrencilere anlama becerisini kazandırmada etkili olan okunabilirlik durumları ölçülmeye çalışılmıştır. Tarama modeline göre yapılan çalışmanın örneklemini, 2007-2008 eğitim öğretim yılında ilköğretim yedinci sınıfta okutulan Türkçe ders kitaplarında (MEB Yayınları, Harf Yayınları ve Pasifik Yayınları) yer alan 48 metin oluşturmaktadır ve metinler yayın evleri ile bilgilendirici veya tahkiyeli olması özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. Metinlerin okunabilirliğini tespit etmek için Flesch’in kelime ve cümle uzunluklarına göre geliştirdiği ve Ateşman (1997) tarafından Türkçe için kullanılabilir duruma getirilmiş okunabilirlik formülü ve sınıflandırması kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (11,5) paket programında varyans analizi, frekans ve yüzde işlemlerine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda her üç yayınevine ait ders kitabının da okunabilirlik düzeyi olarak “en kolay metin”lerden oluştuğunu, cümle ve kelime uzunluğu bakımından yine “kolay” olarak nitelendirilebilecek bir düzeye sahip oldukları tespit edilmiştir. Her üç kitapta da öyküleyici metinler kelime ve cümle uzunlukları ile okunabilirlik düzeyleri bakımından bilgilendirici metinlere göre daha kolay düzeydedir. Ayrıca ders kitaplarının okunabilirlik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir (p: 0,938; p> 0,05).
Anahtar Sözcükler: Ders kitabı , Türkçe eğitimi , okunabilirlik ,


Sempozyum: XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
An Evaluation Aiming at Determining the Readability Levels of Texts in 7th Grade Turkish Course Books
Tazegül DEMİR, Asst.
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü
Abstract : In this study, it was aimed to evaluate the readability status of the texts –play and poem texts are excluded- in the Turkish course books used in the 7th grade, which is effective in bringing in the ability to comprehend. The sampling of this study which is performed according to the scanning method, consists of 48 texts from the Turkish course books (MEB Publishing, Harf Publishing and Pasifik Publishing) used in 7th grade and the texts are classified according to the publishers and the qualification of being informatory or being explanatory. Having developed by Flesch and made suitable for Turkish by Ateşman, the readability formula and classification which was based on the lengths of words and sentences was applied in order to determine the readability of the texts. The data obtained in the study was exposed to the variance analysis, frequency and percentage processes in the SPSS (11,5) package program. As a consequence of the study, it was found that the books from all three publishers consist of the “easiest” texts in terms of readability level, and the texts may be considered as “easy” in terms of lengths of words and sentences. The storytelling texts in all three books are considerably easier than the informative texts in terms of lengths of words and sentences, and readability levels. Besides, a significant correlation between the readability levels of the books was not found. (p:0,938; p>0,05)
Keywords : Course Book , Turkish Education , Readability ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.