AnasayfaSempozyum: XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Matematik Öğretimi Üzerine Yazılmış Olan Bilimsel Makalelerin Hakem Değerlendirme Sürecinin Analizi
Aslıhan Yılmaz
Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

Murat Altun
Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

Dilek Sezgin Memnun
Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü
Bildiri Özeti:
Bilimsel makale hazırlamada uyulan yazım esasları ile ilgili standartların yanı sıra, değerlendirilmeleri sırasında da bazı standartlara uyulması bir ihtiyaçtır. Ülkemizde matematik eğitimi alanında yayınlanan bilimsel makalelerin tabi tutuldukları değerlendirme sürecinde, hakemlere sunulan formlarda farklılıklar vardır. Bu farklılıklar doğal olarak değerlendirme sonuçlarını da etkilemektedir. Bu çalışma bu formları incelemek suretiyle formların farklı ve benzer yanlarını ortaya koymak ve formların niteliğini arttırmaya yarayacak bazı öneriler geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, matematik eğitimi alanında hazırlanmış bilimsel makaleleri yayınlayan hakemli 16 tane bilimsel derginin kullandığı değerlendirme formları üzerinde yürütülmüştür. Değerlendirme formlarından elde edilen verilerin analizi aşamasında, kategorisel analiz ve frekans analizi kullanılmış ve değerlendirme formlarının belli bir standartta olmadığı anlaşılmıştır. Değerlendirme formlarında gerek bir makalenin bölümlerine verilen ağırlık, gerekse tercih edilen puanlama biçimi bakımından farklılık olduğu gözlenmiştir. Makale değerlendirmesinde niteliğin arttırılabilmesi için, değerlendirme formlarının biçim, içerik ve puanlama ölçekleri bakımından yeni düzenlenmelere ihtiyaç olduğu yaklaşık on beş soru ile geçerli bir değerlendirmenin yapılabileceği sonucuna varılmış ve bu konuda bazı öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Bilimsel Makale , Hakemlik Süreci , Makale Değerlendirme Formu ,


Sempozyum: XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Matematik Öğretimi Üzerine Yazılmış Olan Bilimsel Makalelerin Hakem Değerlendirme Sürecinin Analizi
Aslıhan Yılmaz
Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

Murat Altun
Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

Dilek Sezgin Memnun
Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü
Abstract : There are differences in the review form of educational scientific journals. These differences naturally affect the evaluation results. This study is carried out to reveal the differences and similarities and to propose alternatives for better quality of the manuscript. In this research, the reviewer evaluation process of the manuscripts written for scientific journals was examined. The research was carried out with the evaluation forms which were sent to the reviewers of 16 scientific journals that published the educational scientific articles in Turkey. It was found with the categorized analyze and the frequency analyze techniques that the evaluation forms were not particular and they differed from both the importance that they gave the parts of the article and type of grading. It was concluded that new formulations in form, content and grading measurements of evaluation forms were needed to ensure the validity in the evaluation of manuscripts and some suggestions were developed.
Keywords : Scientific Article , Editorial Process , Article Evaluation Form ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.