AnasayfaSempozyum: XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Yapısalcı Yaklaşımın 5E Modeline Göre Hazırlanan Öğretim Materyalinin Sınıf Öğretmen Adaylarının Asit - Baz Hakkındaki Kavram Yanılgılarını Gidermedeki Etkisi
Mustafa METİN
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi
Bildiri Özeti:
Fen bilimleri dersleri, öğrenilmesi ve öğretilmesi zor olan birçok soyut kavramdan oluşmaktadır. Bunlardan biri, asit ve baz kavramlarıdır. İlgili literatür, asit ve baz hakkında bütün öğrenim seviyelerindeki öğrencilerde, sınıf öğretmen adaylarında ve sınıf öğretmenlerinde önemli yanlış anlamaların bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bu yanlış anlamaların tespit edilmesi ve bilimsel bilgiler ışığında yeniden yapılandırılması, eğitimciler arasında sürekli bir tartışma konusu olmuştur. Kavram yanılgılarını gidermeye yönelik yapılan çalışmalarda, çoğunlukla keşfedici, bilimsel süreç becerileri ve yapısalcı öğrenme gibi farklı öğretim yaklaşımları kullanılmaktadır. Bazı araştırmacılar tarafından yapısalcı yaklaşımın kavram yanılgılarını gidermede son derece etkili olduğu ifade edilmiştir. İlgili literatür incelendiğinde, yapısalcı yaklaşımın sınıf ortamında uygulanma modelleri olarak dört aşamalı model, 5E modeli ve 7E modelinin kullanıldığı görülmektedir. Bu uygulama modellerinden en kullanışlısı Bybee tarafından geliştirilen 5E Modelidir. Yapısalcı öğrenme yaklaşımının 5E modeli, öğrencinin araştırma merakını artıran, konu ile ilgili beklentilerine cevap veren, bilgi ve becerilerinin aktif kullanımını içeren aktivitelerden oluşmaktadır. Ayrıca bu modelin her aşamasında öğrenciler aktivite içine dahil edilerek kendi kavramlarını oluşturmalarına yardımcı olunmaktadır. 5E modeline yönelik yapılan çalışmalarda, modelin öğrencilerin başarılarını artırdığı, kavramsal gelişimlerini sağladığı ve tutumlarını pozitif yönde değiştirdiğine yönelik bulgular bulunmaktadır.

Bu çalışmada sınıf öğretmen adaylarının asit – baz kavramları hakkında sahip oldukları kavram yanılgılarının gidermede yapısalcı yaklaşımın 5E modeline göre geliştirilen öğretim materyalinin etkisini belirlemek için yapılmıştır. Araştırma 2006 – 2007 eğitim öğretim yılı bahar yarı döneminde Fen bilgisi Laboratuarı Dersi uygulamaları kapsamında; Artvin Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 2. sınıfta bulunan 25 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada yarı deneysel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada; öğrencilerin asit – baz hakkındaki kavram yanılgılarını belirlemek için 10 açık uçlu sorudan oluşan kavram yanılgısı belirleme testi ön test olarak uygulanmıştır. İkinci aşamada; öğrencilere daha önceden geliştirilen asit – baz konusunda hazırlanmış yapısalcı yaklaşımın 5E modeline göre geliştirilen öğretim materyal uygulanmıştır. Son aşamada daha önce ön test olarak uygulanan kavram yanılgısı belirleme testi son test olarak uygulanmıştır. Bu çalışmadan elde edilen verilere bağlı olarak sınıf öğretmen adaylarının asit - baz konusuyla ilgili literatürdekilere paralel bir çok yanılgıya sahip olduğu ve yapısalcı yaklaşıma dayalı olarak geliştirilen ve uygulanan etkinliğin bu yanılgıları ortadan kaldırmakta etkili olduğu sonucuna varılmıştır
Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.