AnasayfaSempozyum: VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Fen Ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi
Nil DUBAN, Dr.
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Şefik YAŞAR, Prof. Dr.
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü
Bildiri Özeti:
Bu araştırmanın amacı, sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumlarına etkisini belirlemektir. Araştırma eylem araştırması biçiminde desenlenmiştir. Araştırmanın uygulaması 2006- 2007 öğretim yılının güz döneminde Eskişehir il merkezinde bulunan Şehit Ali Gaffar Okkan İlköğretim Okulu’nun 5/A şubesindeki öğrenciler üzerinde gerçekleştirilmiştir. On iki hafta süren uygulama, “Maddenin Değişimi ve Tanınması” ünitesiyle başlamış ve “Kuvvet ve Hareket” ünitesinin sonuna kadar devam etmiştir. Uygulama süresince Fen ve Teknoloji derslerinin sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımına göre işlenebilmesi için eylem planları yapılmış ve ders etkinlikleri bu planlara uygun biçimde düzenlenerek araştırmacı tarafından yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumları Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Ayrıca araştırma sürecinde, öğrencilere her dersin son beş dakikasında öğrendiklerini, yaşadıkları olayları ve düşüncelerini içeren fen günlükleri tutturulmuştur. Sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumları üzerindeki etkisini belirleyebilmek için, uygulama başlamadan önce ve bittikten sonra öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutum düzeyleri incelenmiş; daha sonra tutum düzeyleri arasındaki farkların önemli olup olmadığı sınanmıştır. Tutum ölçeği kullanılarak toplanan veriler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) paket programı kullanılarak çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Verilerin analizi ile elde edilen sonuç, sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersine yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediğini göstermiştir. Bu sonuç, öğrencilerin uygulama süresince fen günlüklerine yapmış oldukları yansıtmalardan sunulan birebir alıntılarla desteklenmiştir. Araştırmanın sonunda, araştırma sonuçlarına dayalı olarak öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: İlköğretim fen öğretimi , yapılandırmacılık , sorgulamaya dayalı öğrenme. ,


Sempozyum: VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.