AnasayfaSempozyum: XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Bilgisayar Destekli Ve Geleneksel Proje Tabanlı Öğretim Stratejilerinin Ürün Dosyası (Portfolyo) Değerlendirme Sonuçlarına Etkilerinin Karşılaştırılması
Yavuz ERDOĞAN
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi

Dinçer DEDE
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
Bildiri Özeti:

Problem
Proje tabanlı öğretimin, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirdiği ve motivasyonlarını arttırdığı bugüne kadar gerçekleştirilen birçok araştırmada ortaya konulmuştur. Bununla birlikte proje tabanlı öğretimde bilgisayar teknolojisinin kullanılması öğrenme sürecinin daha verimli hale gelmesine ve öğrencilerin ürün dosyalarını hazırlarken daha fazla sorumluluk almalarına neden olmaktadır. Bu ise öğrencilerin özgüvenlerini yükseltmekte ve derse katılımlarını arttırmaktadır.

Bu noktalardan hareketle mevcut araştırmanın amacı; bilgisayar destekli proje tabanlı öğretim ile geleneksel proje tabanlı öğretim stratejilerinin öğrencilerin ürün dosyası değerlendirme sonuçlarına etkilerini karşılaştırmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alt problemler geliştirilmiştir:

1. Bilgisayar destekli proje tabanlı öğretim stratejisinin kullanıldığı deney grubu ile geleneksel proje tabanlı öğretim stratejisinin kullanıldığı kontrol grubunun ürün dosyası değerlendirme sonuçları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
2. Ürün dosyası değerlendirme sonuçları kontrol altında tutulduğunda, deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin fen ve teknoloji dersi başarı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
3. Ürün dosyası değerlendirme sonuçları kontrol altında tutulduğunda, deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin bilgisayar dersi başarı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

Araştırma Modeli
2006–2007 öğretim yılı kış döneminde gerçekleştirilen araştırmada son test kontrol gruplu deneme modeli kullanılmıştır.

Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubu İstanbul - Bahçelievler İlçesi Orgeneral Eşref Bitlis İlköğretim Okulu 7. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışma grubundaki öğrencileri iki eşit gruba ayırabilmek amacıyla bilgisayar ile fen ve teknoloji başarıları göz önünde bulundurulmuştur.

Veri Toplama Araçları
Araştırmada öğrencilerin ürün dosyaları değerlendirme sonuçlarını karşılaştırmak amacıyla Nolan ve arkadaşları (2003) tarafından geliştirilen portfolyo değerlendirme cetveli kullanılmıştır. Bununla birlikte öğrencilerin fen ve teknoloji ile bilgisayar dersleri başarılarını karşılaştırmak amacıyla araştırmacılar tarafından Fen ve teknoloji Başarı Testi ile Bilgisayar Bilgisi Başarı Testi geliştirilmiştir.

Verilerin Çözümlenmesi
Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin ürün dosyası değerlendirme sonuçları Bağımsız Grup t-Testi ile karşılaştırılmıştır. Öğrencilerin Fen ve teknoloji ile bilgisayar derslerindeki başarılarını karşılaştırmak amacıyla ürün dosyası değerlendirme sonuçları kontrol altında tutulmuş ve analizler ANCOVA ile gerçekleştirilmiştir.

Bulgu ve Yorumlar
Araştırma sonucunda deney grubuna ait ürün dosyası değerlendirme sonuçlarının kontrol grubundan anlamlı derecede yüksek olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte fen ve teknoloji ile bilgisayar dersleri başarıları arasında deney grubu lehine .05 düzeyinde anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Bu bulgular, bilgisayar teknolojisinin proje tabanlı öğretim stratejisini daha etkili hale getirdiğini göstermektedir.

Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.