AnasayfaSempozyum: IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Kamu Yönetimi ve İşletme Yönetimi Arakesitinde Bir Bilim: Eğitim Yönetimi
Murat Özdemir
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Bildiri Özeti:
Bu çalışmanın temel amacı, kamu yönetimi bilim dalı ile işletme yönetimi bilim dalının eğitim yönetimi bilim dalı üzerindeki etkilerini tarihsel gelişim süreci içerisinde betimlemektir. Çalışmada ayrıca sözü geçen bilim dallarının eğitim yönetimi üzerinde etki göstermesine yol açan iktisadi ve toplumsal parametreler de çözümlenmiştir. Çalışma temel olarak literatür incelemesine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonunda, kamu yönetimi bilim dalının eğitim yönetimi üzerinde II. Dünya Savaşı ile 1980’li yıllar arasında etki gösterdiği, buna karşın işletme yönetiminin 1980’li yıllarla birlikte eğitim yönetimini etkiledi sonucuna ulaşılmıştır. Diğer yandan, eğitim yönetimi alanının özerkleşmesinin bu iki bilim dalı ile olan sınırlarının iyi çizilmesine ve alana yön verecek kuram geliştirme sürecine bağlı olduğu sonucuna da ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Kamu Yönetimi ve İşletme Yönetimi Arakesitinde Bir Bilim: Eğitim Yönetimi
Murat Özdemir
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract : The main purpose of the current study is to describe the effects of public administration and business management on educational administration in terms of historical perspective. In the study, economic and societal parameters which affect the educational administration are also analyzed. The study was basically conducted with the literature examination. At the end, it is seen that public administration effected educational administration between 1945 and 1980. On the contrary it is also understood that business management has had an impact on educational administration since the beginning of 1980’s. On the other hand, it is concluded that the autonomy of educational administration depends on a careful analyzing of the borders of it with these two scientific branches and the developing theory process which will dominate the field.
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.