AnasayfaSempozyum: XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Fen Eğitiminde Kavram Değişim Metinleri: Örnek Bir Ders Uygulaması
Sacit KÖSE
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Muhammet UŞAK
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Bildiri Özeti:
Fen eğitiminin en önemli amaçlarından birisi, öğrencilerin fen konularında geçen kavramları doğru olarak anlamalarını sağlamaktır. Öğrencilerin anlamlı öğrenmelerini etkileyen engellerden biri de kavram yanılgılarıdır. Anlamlı ve kalıcı öğrenmenin gerçekleştirilebilmesi için öğrencilerde görülen kavram yanılgılarının giderilmesi gerekmektedir. Pek çok öğretim yönteminin öğrencilerde kavram yanılgılarını gidermede veya kavram değişimini gerçekleştirmede yetersiz kaldığı, öğrenciyi ezbere yönlendirdiği; tanımlama, açıklama ve tahmin yürütme gerektiren konularda öğrencilerin kavram yanılgılarına düşmesine neden olduğu vurgulanmaktadır.

Kavramsal değişim yaklaşımını temel alan öğretim yöntemlerinin çoğunda öğrencilerin kavram yanılgılarının giderilmesi ön planda tutulmaktadır. Bu amaçla kullanılan etkili yöntemlerden biri de kavram değişim metinleridir (KDM). KDM, öğrencilerin sahip oldukları olası kavram yanılgıları ile bilimsel olarak doğru kabul edilen bilgiler arasındaki çelişkileri açık bir şekilde ortaya koyan metinlerdir. KDM’ye, öncelikle öğrencilerde var olan kavram yanılgılarını aktif hale getirebilmek için bir soruyla başlanır. Daha sonra araştırılan konuyla ilgili yaygın kavram yanılgıları belirtilerek bu bilgilerin neden yanlış olduğu açıklanır. Böylece öğrenciler, sahip oldukları kavram yanılgılarını sorgulayarak kendi bilgilerinin yetersiz olduğunu görürler. En sonunda konuyla ilgili yeni bilimsel bilgiler açıklanarak örnekler verilir.

KDM ile öğrencilerde kavram değişikliği yapılırken aynı zamanda öğrencilerin yeni öğrendikleri kavramları eski öğrendikleriyle birleştirme şansı ders süresi içinde verilmelidir. Bu da ancak ders işlenişi sırasında uygulanacak farklı öğretim teknikleri ile sağlanabilir. Kavram haritaları bu konuda öğrencilere ve öğretmene yararlı olacak bir tekniktir. KDM’nin kavram haritalarıyla birlikte kullanıldığında, kavram yanılgılarının giderilmesinde daha etkili olduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte, daha anlamlı öğrenmenin de temin edilebileceği vurgulanmaktadır. KDM ile kavram değişikliğinin gerçekleşip gerçekleşmediği, öğrencilere kavram haritası çizdirilerek ortaya konmaktadır. Böylece öğrencilerin önceki kavramlarıyla yeni kavramları arasında nasıl ilişki kurduğu, kavram yanılgılarını değiştirip değiştirmediği ve aktif olarak öğrenme sürecine katılıp katılmadığı gözlenebilmektedir.
Son yıllarda ülkemizde yürütülen çalışmalarda KDM’nin yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. Ancak yapılan çalışmalar incelendiğinde KDM’nin nasıl geliştirildiği, geliştirilirken nelere dikkat edilmesi gerektiği, KDM’ye uygun bir dersin nasıl işleneceği gibi konularda araştırmacılara pek bilgi verilmemektedir. Dolayısıyla bu konuda ilk defa araştırma yapacak olan araştırmacılar çeşitli sıkıntılarla karşılaşmaktadır.

Bu çalışma, fen eğitiminde KDM hazırlamak ve bu yönteme uygun bir ders işlenişi örneği sunmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmacıların edindikleri tecrübelerden hazırlanan bu çalışmanın, araştırmalarında KDM kullanacak olan yeni araştırmacılara katkı sağlayacağı düşünülmektir.
Anahtar Sözcükler: Fen Eğitimi , Kavram Yanılgısı , Kavram Değişim Metni ,


Sempozyum: XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.