AnasayfaSempozyum:
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Sınıf Öğrencilerinin Çocuk Haklarını Algılamaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma: Türkiye ve Kktc Örnekleri
Hamza AKENGİN, Yrd. Doç. Dr.
Doğu Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Fakültesi

Gül TUNCEL, Araş. Gör.
Marmara Üniversitesi / Atatürk Eğitim Fakültesi
Bildiri Özeti:
Modern hayat tarzının önemli özelliklerinden biri kişilerin ve kurumların hak ve sorumluluklar bakımından hareket alanının hemen hemen kesin sınırlarla belirlenmiş olmasıdır. Günümüzde, hiçbir değerin insan haklarından daha önemli olmadığı kesin olarak ortaya konmuştur. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi bakımından bireylerin hak ve sorumluluklarının bilinmesi gerekmektedir. Bunun için, insan hakları eğitimini gelişmiş toplumlar, temel eğitimin önemli bir parçası haline getirmişlerdir. İnsan hakları eğitiminin önemli parçalarından birini çocuk hakları oluşturmaktadır.
Genel olarak bakıldığında, çocuk haklarında iki taraf olduğu görülmektedir. Bunlardan biri, çocuğun kendisi diğeri çocuk üzerinde hak ve menfaati olan veya çocuğun sosyal hayat bakımından hareket alanını belirleyen başta ailesi ol-mak üzere kurumlardır. Hakların kullanılabilmesi için iki tarafın da hak ve sorumluluklarını bilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan, çocuk hakları bildirgesinde belirlenen hakların çocuklar tarafından ne ölçüde bilindiğinin tespiti önemlidir.
Bu çalışma, durum tespitine yönelik olarak, açık uçlu sorular, en az 2 ders saatinden oluşan uygulama, algılama-daki değişimi ortaya koymak amacıyla uygulanacak test ve yarı yapılandırılmış görüşme şeklinde planlanmıştır.
Araştırmanın amacı, çocukların sahip oldukları hakları hangi oranda bildiklerini, bunda etkili olan değişkenleri tespit etmek ve ileriye dönük olarak uygulanacak yeni vatandaşlık eğitimi programını etkililiği bakımından bu konu-da kıyaslama yapacak bir çalışmaya veri temin etmektir.
Elde edilen istatistikî veriler SPSS istatistik programıyla değerlendirmeye tutulacak; açık uçlu sorulara alınan ce-vaplar karşılaştırılarak, yarı yapılandırılmış görüşmeden elde edilen bilgilerle desteklenerek sonuca gidilecektir.
Anahtar Sözcükler: Çocuk hakları , çocuk hakları sözleşmesi , vatandaşlık eğitimi ,


Sempozyum:
Sınıf Öğrencilerinin Çocuk Haklarını Algılamaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma: Türkiye ve Kktc Örnekleri
Hamza AKENGİN
Doğu Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Fakültesi

Gül TUNCEL
Marmara Üniversitesi / Atatürk Eğitim Fakültesi
Abstract : One of the most important features of modern life is, that accordingly rights and responsibilities both individual’s and institution’s activity squares had almost been previously determined. Today it is undisputable that, in comparison with the human rights one of the values are important. Therefore, for being protection and progression of human rights, individual rights and responsibilities must be known. That’s why the developed societies formulate the education of human rights as an inseparable part of elementary education. Children’s rights form one of the most important part of human rights education.
In general, it could be seen two sides of children’s rights. One of them are institutions and in it mainly children’s families. These institutions have also some rights to determine the limits of child’s social life. For using them, rights and responsibilities should be known by both sides. Therefore, it becomes very important to make clear the graduations and scales of the rights which are designated in the Report of Children’s Rights by children themselves.
To make the situation definite, this research is planned with open-ended questions and at least 2 course length practices. Also, it is involved semi-structured interview and a test to show the variation of perception.
The objective of this research is that to show the scales of knowledge of children’s rights in children’s mind, to make clear the changeable which effect this scales and to assure datum that will be useful for another research which is involved an analogy of an effectiveness of the new citizenship education.
By this research, the oblation statistical datums will be considered through SPSS Statistics Programme, and to give the result made a comparison with the answers to open-ended questions and the knowledge that is got from the semi-structured interview.
Keywords : Child rights , statement of child rights , citizenship education. ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.