AnasayfaSempozyum: XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Sınıf Tekrarı, Başarısızlık Nedenlerinin Algılanışı ve Depresyon
Figen ELMACI
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Sezgin ÇUHADAR
Milli Eğitim Bakanlığı

Zeki Cemal TEKŞEN
Milli Eğitim Bakanlığı
Bildiri Özeti:
Bu araştırmada anadolu teknik lisesinde öğrenim görmekte olan sınıf tekrarı yapan ergenlerin akademik başarısızlık nedeni algıları ve sınıf tekrarı yapma ile depresyon durumları arasındaki ilişki incelenmiştir.

Araştırmada öğrencilerin akademik başarısızlık nedenleri algısını saptayabilmek için 40 maddeden oluşan anket formundan yararlanılmıştır. Ergenlerin depresyon durumlarına ilişkin verileri toplamak üzere ise Beck Depresyon envanterinden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kocaeli Anadolu Teknik lisesinde öğrenim görmekte olan 15-17 yaş aralığındaki sınıf tekrarı yapmış olan 50 öğrenci ile sınıf tekrarı yapmamış 50 öğrenci olmak üzere toplam 100 öğrenci oluşturmaktadır Araştırma verilerinin analizinde öğrencilerin başarızlık nedenleri algıları frekans ve yüzde hesapları kullanılarak saptanmaya çalışılmış, diğer taraftan depresyon düzeyinin sınıf tekrarı yapmaya göre anlamlı bir fark yaratıp yaratmadığı ise t- testi ile analiz edilmiştir.

Araştırma bulgularınca öğrencilerin %83 okulda geçirdikleri zamanın yorucu olması nedeniyle ders çalışmaya yeterli zamanlarının kalmadığını ifade etmişlerdir. %75 okulda gördükleri ders sayısının fazla olmasından, %73 ü zamanı planlı kullanma alışkanlığının olmamasından dolayı, %60 ı motivasyonlarının yeterli düzeyde olmamasından, %50 si arkadaşlarıyla olma isteğinin baskın gelmesinden ,% 45 i dersi derste dinleyerek öğrenmeyi gerçekleştiremediğinden, %40ı ileriye yönelik amaç hedef belirleyemediğinden, % 40 i okulda geçirdiği zamanı sıkıcı bulduğundan, %38 si başarılı olabileceğine inancının olmadığından, % 35 si ders dışı konularla ilgili olduğundan, %27 si sınıf ortamının gürültülü olduğundan, % 27 si ders çalışma yöntemlerini yeterince bilmediğinden, %25 i yanlış arkadaş ilişkileri nedeniyle, % 25 si okulu kendi isteğiyle tercih etmediğinden, %21 i derste soru sormaktan çekindiğinden, % 16sı ailevi problemler nedeniyle, %15 i teknik derslere ilgi ve yeteneğinin olmadığından, % 10 u bir önceki okulda yeterince iyi yetişmediğini başarısızlık nedenleri olarak belirtmişlerdir. Öğrencilerin depresyon düzeylerine bakıldığında ise sınıf tekrarı yapan ergenlerin ( = 19.58) sınıf tekrarı yapmayan ergenlere oranla ( = 9.30 ) depresyon düzeylerinin daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Gözlenen bu farklılığın anlamlı olup olmadığına bakıldığında depresyon düzeyinin sınıf tekrarı yapıp yapmamaya göre anlamlı farklılık yarattığı saptanmıştır ( t ( 98)= 20.866, p<.05).

Araştırma bulgularınca ergenlerin başarısızlık nedeni algıları çeşitlilik göstermektedir. Bununla birlikte sınıf tekrarı yapmış olmak ergenlerin ruh sağlığı açısından risk oluşturmaktadır. Bu nedenle akademik başarısı düşük ve/veya sınıf tekrarı yapmış ergenlere yönelik PDR hizmetlerinin önemli olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Sınıf Tekrarı , Başarısızlık Nedeni Algısı , Depresyon ,


Sempozyum: XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.