AnasayfaSempozyum: XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Zorunlu Eğitim Çağında Bulunan Kız Çocuklarının Okula Gitmeme Nedenleri (Şırnak İli Örneği)
Aysun GÜROL
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Celalettin DİLLİ
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Bildiri Özeti:
Anayasa’da güvence altına alınan zorunlu eğitim hakkından yararlanamayan kız çocuğu sayısı, bu konunun önemini belirtmektedir. Çünkü ülkemizde 600 bin kız çocuğu okula gitmiyor veya gidememektedir (Yalın ve diğerleri, 2004: 9). Eğitimin ülke kalkınmasında büyük bir öneme sahip olduğu günümüz dünyasında, içinde bulunduğumuz durumdan kurtulup bu soruna çözüm üretmek; gelecek nesillerin daha iyi yetişmesi yolunda atılmış büyük bir adım olacaktır. Konuya açıklık getirmek ve rasyonel kararların alınmasına yardımcı olmak için durumu belirleyecek araştırmalara ihtiyaç bulunduğu düşüncesiyle bu çalışma yapılmıştır. Bu araştırmanın amacı; zorunlu eğitim çağında bulunan kız çocuklarının okula gitmeme/gönderilmeme nedenlerini belirlemektir.

Araştırma “betimsel survey-betimsel tarama” modeline dayalı olarak yapılmıştır. Mevcut kız çocukların ve velilerin görüşlerini belirlemeye çalıştığımız için betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın evreni, 2005- 2006 yılında Şırnak il, Cizre, Silopi, Beytüşebab ilçe merkezinde bulunan okula devam etmeyen/gönderilmeyen kız çocukları ve velileri oluşturmaktadır. Örneklem ise, araştırmanın evreni aynı zamanda örneklem grubunu oluşturmaktadır. Anket için gerekli veriler, ilgili literatürün taranması ve anket olmak üzere iki kaynaktan toplanmıştır. Anket kız çocuklarına ve velilere olmak üzere iki ana gruptan oluşmaktadır. Kız çocuğu ile görüşülmesine izin vermeyen 7 veli anketi kendisi uygulamayı tercih etmiştir. Velilerin yarıdan fazlası da kız çocuğuna anket uygulanmasına izin vermemiştir. Ortak anket sayısı 35 tanedir. Kız çocuklarına 200, veliye 202 anket uygulanmıştır. Veliye uygulanan anketten 4, kız çocuklarına uygulanan anketten 6 tanesi tutarsızlıklarından dolayı işleme alınmamıştır. İşleme alınan anket oranı % 97,38’dir.

1.Kız çocuklarının okula gitmemelerin en önemli nedeni babalarının okula göndermemeleri olarak belirlenmiştir. 2. Deneklerin okula gitmeme/göndermeme noktasında maddi imkânsızlıklar en önemli gerekçelerden biri olarak ortaya çıkmıştır. 3. Kız çocukların yarıdan fazlasının evde üstlendikleri sorumluluklarından (annenin hasta olması, kardeşlere bakma, ev işleriyle ilgilenme vb.) dolayı okula gitmediği anlaşılmıştır. 4. Kız çocuklarının yarıdan fazlası okula gitmesi için destek görmediği için ve okula giderse de kınanacağı korkusuyla okula gidememektedir.5. Kız çocuklarının yarıdan fazlası büyüdüğü ve evlenme yaşının yaklaştığı düşüncesiyle okula gidememekte/gönderilmemektedir. 6. Kız çocuklarının yarıya yakını okuma-yazma öğrenmeyi yeterli buldukları için okula gitmemekte; veliler de aynı nedenle göndermemektedir. 7. Kız çocuklarının yarıya yakını evlenince kocaları bakar diye okula gidememekte, velileri tarafından gönderilmemektedir. 8. Veliler kız çocuklarını okuyan erkekler bile iş bulamıyor diye okula göndermemektedir. 9. Veliler kız çocuklarının okumasını gereksiz bulduğu için okula göndermemektedir. 10. Okul masraflarının hepsinin devlet tarafından karşılanması fikrinin velilerin kız çocuklarını okula göndermeleri açısından teşvik edeci bir unsur olduğu görülmektedir. 11. Elde edilen bulgular sonucu okula gitmeyen/gönderilmeyen kız çocuklarının yarıdan fazlası şimdi okula gitmek istediklerini belirtmişlerdir.
Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.