AnasayfaSempozyum: XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

5-6 Yaş Grubu Çocuklarındaki Davranış Bozukluklarının Ebeveyn Tutumunun Etkisi
Gamze ÖZDEL
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Bildiri Özeti:
Aile, çocuğun yetiştiği ve en yakın çevre olarak onun davranışlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Çocuk, doğumla birlikte öğrenmeye başlar ve bu öğrenme süreci erken çocukluk dönemi boyunca devam eder. Bu nedenle, dış dünyaya açılmadan önce, çocuğun birtakım özelliklerinin oluşumunda anne baba tutumları son derece etkilidir. Tutumlardaki yanlışlıklar ya da farklılıklar, çocuğun bocalamasına, karar verme mekanizmalarını kullanamamasına ya da davranış problemleri göstermesine neden olmaktadır. Aile içinde sergilenen davranışlar çocuğun kendine güvenindeki eksikliği, içe kapanması, kavgacı olması, tırnak yemesi gibi birçok problemin kaynağı olabilir. Gelişimin en hızlı olduğu ve kişilik gelişiminin temellerinin atıldığı bu dönemde, bu yaş grubunun eğitimi oldukça önemli olduğundan, anaokullarının da etkisinin büyük olduğu düşünülmektedir. Çocuk, anne baba olmadan da yaşamayı, ihtiyaçlarını karşılayabilmeyi ya da dile getirmeyi, toplumsal kuralları ve bunlara uymanın gerekli olduğunu, sorumluluk duygusunun ne olduğunu, ahlaki değerleri, diğer akranların haklarına saygı duymayı, davranışlarının diğerlerini nasıl etkileyebileceğini, kendini ifade edebilmeyi, ilgi ve yeteneklerini keşfedip geliştirmeyi öğrenir. Ancak anaokulları eğitimi, çocuklara istenilen düzeyde olumlu davranış kazandırma ve istenmeyen davranışı söndürmede tek başına yeterli olamamaktadır. Çocuğun halen yetiştiği en yakın çevre aile olduğundan, anne baba tutumunun çocuğun davranış problemleri yaşayıp yaşamamasında etkileri söz konusudur. Yapılan araştırmalarda çok farklı değişkenle birlikte, 5-6 yaş grubundaki çocuklarda varolan davranış bozukluklarına, aile tutumlarının etki ettiğini bulgulanmıştır. Eğitimde rollerinin büyük olduğunu bilen birçok ebeveyn çocuklarına doğru davranışlar sergilemeyi isteseler dahi, olumsuz tutum gösterebilmektedirler. Bu tutumlar, itici tutum, yetkinci tutum, aşırı koruyucu tutum, aşırı hoşgörülü tutum, tutarsız tutum, mükemmeliyetçi tutum olarak gruplandırılabilir. Bu araştırmada amaç, beş-altı yaş grubu çocukların davranış bozukluklarını belirlemek ve bunda ebeveyn tutumlarının etkisini saptayarak elde edilen sonuçlarla ailelere öneriler sunmaktır.

Denizli merkezdeki beş-altı yaş grubu çocuklarının davranış bozukluklarını ve bunda ebeveyn tutumlarının etkisini belirlemeyi amaçlayan bu çalışma tarama (survey) modelindedir. Bu amaçla anne-babaların görüşlerine başvurulacak ve “PARI”(Aile Tutum Ölçeği), demografik bilgiler ve davranış bozukluğunu belirleyen bir gözlem formu veri toplama aracı olarak kullanılacaktır.

Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın evreni, Denizli merkezde yer alan anaokullarından oluşmaktadır. Bu okular, sosyo-ekonomik durumlarına göre gruplara ayrılacak ve “Oranlı Küme Örnekleme” yöntemi ile örnekleme seçilecektir

Elde edilecek veriler analiz edilerek yorumlanacak ve öneriler belirlenecektir.
Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.