AnasayfaSempozyum: 1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Normal (Tam Gün) ve İkili Öğretim (Yarım Gün) Yapan İlköğretim Okullarında Birinci Kademe Öğrencilerinin Okul Başarılarının Karşılaştırılması (Gaziantep İli Örneği)
Sevim CAMUZCU
Gaziantep Özel Sanko Okulları, GAZİANTEP

Hikmet Yıldırım CELKAN
Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Bildiri Özeti:
İlköğretim, eğitim sisteminin en önemli basamağı olduğu için birçok dünya ülkesinde toplumun bütün bireyleri için zorunlu hale getirilmiştir. Türkiye’de ise zorunlu eğitim süresi sekiz yılı kapsamaktadır. Sekiz yıllık zorunlu ilköğretim uygulaması ile bazı problemler ortaya çıkmıştır. Bu problemlerin en başta geleni ise okul binalarının fiziki kapasitelerinin yetersizliğidir. Yoğun göçten dolayı büyük şehirlerdeki okulların çoğunda bir dersliğe düşen öğrenci sayısı oldukça fazladır. Kent okulları göç sonucu gelen çocukların yükünü taşımak zorunda kalmıştır. Bu sebeplerden dolayı birçok ilköğretim okulu ikili öğretim yapmak zorunda kalmıştır. İkili öğretim uygulaması ve kalabalık sınıflar eğitimin kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. İkili öğretimden dolayı kısalan tenefüs süreleri ilköğretim öğrencilerinin fiziksel ihtiyaçlarını gidermelerine yetmemektedir. Bu durum ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin okuldan soğumalarına ve okul başarılarının düşmesine sebep olmaktadır. Bu araştırmanın amacı ise normal ve ikili öğretim yapan ilköğretim okullarında birinci kademe öğrencilerinin okul başarılarını karşılaştırmaktır. Ayrıca, bu araştırma ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin başarıların arttırılması ve öğrenci başarısında öğretim türünün önemi konularında öğretmenlere, eğitim yöneticilerine, öğrenci velilerine ve öğrencilere kaynaklık edebilir. Araştırma yöntemi olarak ‘‘betimleme yöntemi’’ kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2003-2004 eğitim-öğretim yılında Gaziantep ili merkez ilçelerinde bulunan, normal ve ikili öğretim yapan resmi ilköğretim okullarında okuyan 31.664 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma örneklemini ise, Gaziantep merkez ilçelerine bağlı resmi ilköğretim okullarındaki öğrencilerden rastgele seçilen 800 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak 2003-2004 öğretim yılında uygulanan, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan izleme ve başarı değerlendirme sınavı ve öğrencilerin 2003-2004 öğretim yılındaki yıl sonu ders başarı ortalamaları kullanılmıştır. Bu araştırma, Gaziantep ili Şehitkâmil ve Şahinbey ilçelerinde yer alan resmi ilköğretim okullarındaki 4. ve 5. sınıf öğrenciler ile sınırlıdır. Ayrıca araştırma normal ve ikili öğretim yapan okullarda öğrenim gören 4. ve 5. sınıf öğrencilerin Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerindeki başarılarının karşılaştırılması ile sınırlıdır. Normal ve ikili öğretim yapan ilköğretim okullarında öğrenim gören 4. ve 5. sınıf öğrencilerin Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler derslerindeki başarılarını ve bu derslerdeki ortalamalarını karşılaştırmak için t-testi yapılmıştır. Öğrencilerin yıl sonu ders başarı ortalamaları ile izleme ve başarı değerlendirme sınavından almış oldukları puanlar arasındaki ilişki Pearson korelasyon katsayısından yararlanılarak belirlenmiştir. Normal öğretim yapan ilköğretim okullardaki 4. ve 5. sınıf öğrencileri Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yapmış olduğu sınavda, ikili öğretim yapan okullardaki 4. ve 5. sınıf öğrencilerine göre daha başarılı bulunmuştur. 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin yıl sonu ders başarı ortalamaları öğretim türüne göre farklılık göstermemektedir. Normal öğretim yapan ilköğretim okullarındaki 4. ve 5. sınıf öğrencileri Türkçe ve Matematik derslerinde ikili öğretim yapan okullardaki öğrencilere göre daha başarılıdır. Öğrencilerin Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerindeki başarıları ise öğretim türüne göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Ayrıca yapılan pearson korelasyonu sonucunda Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yapmış olduğu sınav ile yıl sonu ders başarı ortalamaları arasında pozitif anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: 1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.