AnasayfaSempozyum: XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Cumhuriyet Dönemi Müzik Kültürünün Oluşmasında Rol Oynayan Sanatçılarımız ve Türk Müziğine Katkıları
İlknur TUNÇDEMİR
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu
Bildiri Özeti:
Modernleşme tarihinde, eğitimi çağdaş düzeye getirmek bir zorunluluktur. Bir devletin ve toplumun eğitimini modernleştirmeden çağdaşlaşması mümkün değildir. Bu gerçek Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Ulu Önder Atatürk tarafından da görülmüş ve daha milli mücadele döneminde bu yönde bir çabaya girişilmiştir.

23 Nisan 1920’de açılan TBMM’nin ilk İcra Vekilleri Heyeti’nin 9 Mayıs 1920 tarihli hükümet programında eğitime de yer verilerek, eğitimin çağdaş ve milli hale getirileceği belirtilmiştir. Atatürk önderliğinde, eğitim devresini üçe ayırmak mümkündür; mevcudu sürdürme evresi (1920), yeni eğitim ilkelerine göre yapılacak reformlara hazırlık evresi (1921- 1923) ve Cumhuriyet esaslarına göre yapılan kökten değişiklikler evresi (1924- 1936). Bunu gerçekleştirmenin ilk adımı olarak 16- 21 Temmuz 1921 tarihinde Maarif Kongresi toplanmıştır (Çelebi, 2004: 37).

3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) kanunuyla Türk Eğitimi milli, lâik ve çağdaş bir hale getirilmiştir. Tevhid-i Tedrisat Yasası sonrasında planlanan “yurtdışı eğitimi uygulaması”, 29 Ekim 1924’te, yani cumhuriyetin birinci kuruluş yıldönümünde açılan Maarif Vekaleti Avrupa Sınavıyla hayata geçirilmiştir. Böylece yeni Türkiye Cumhuriyeti için ekonomistler, hukukçular, felsefeciler ve sanatçılar yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Darülfünûn Emini İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun başkanlığında kurulan jüri tarafından düzenlenen ve Ağustos ayında uygulanan yarışma sonucunda 22 kişi Almanya ve Fransa’da öğrenim görme başarısı elde etmiştir. Atatürk yurtdışı eğitimi için gidecek öğrencilere şöyle demiştir. “Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum. Volkan olup dönmelisiniz…” (Şarman, 2005: 38).

Yurtdışında müzik eğitimi almak, sanatçı ve müzik öğretmeni olarak yetiştirilmek üzere seçilen yetenekli öğrencilerden, 1924 yılının sonbaharında Ekrem Zeki Ün Paris’e, 1925 yılında Ulvi Cemal Erkin ve Cezmi Erinç Paris’e, 1926 yılında Necil Kâzım Akses Viyana’ya, 1927 yılında Hasan Ferit Alnar Viyana’ya, 1928 yılında Cevad Memduh Altar Leipzig’e, Ahmet Adnan Saygun Paris’e, Halil Bedii Yönetken Prag’a gönderilmiştir (Paçacı: 15).

Cumhuriyet tarihimizin en önemli kültür ve sanat temsilcilerinden olan sanatçılarımızın bir çoğu yurtdışı eğitimlerinden sonra Ankara Musiki Muallim Mektebi’nde müzik eğitimcisi olarak göreve başlamışlardır. Müzik eğitimciliklerinin yanı sıra bestecilikleri ve eğitim kurumlarındaki yöneticilikleri dönemlerinde, ülkemizin Türk müzik kültür yaşantısına sayısız emekleri geçmiştir. Ülkemizde görev aldıkları Ankara Devlet Konservatuarı başta olmak üzere çeşitli konservatuarlardaki müzik eğitimciliğinde söz sahibi olmuş, görüşleriyle Cumhuriyet dönemi müzik eğitim sisteminin oluşumunda rol oynamışlardır. Bıraktıkları eserler, yetiştirdikleri sanatçılar ve şu andaki müzik sistemi analiz edildiğinde batı motifleriyle oluşturulmuş özgün bir Türk müziği sistemi oluşturmakta başarılı olduklarını söylemek yanlış olmayacaktır.
Anahtar Sözcükler: Cumhuriyet Dönemi , Öğretim Birliği , Yurtdışı Eğitimi , Sanatçı , Müzik Eğitimcisi ,


Sempozyum: XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.