AnasayfaSempozyum: XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Madde ve Değişimi Ünitesi: 5. ve 6. Sınıflarda Bilim Kavramı Kullanımının Bilimsel Sürecin İşleyişi Açısından Değerlendirilmesi
Süeda Erol ÇALIŞIR
Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi

Murat ÇANLI
Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi
Bildiri Özeti:
Değişen ve gelişen günümüz hayat koşulları ve bu değişmelerin getirdiği hızlı bilgi akışı, öğretmenlerin daha seri bir şekilde bilgiye adaptasyonunu gerektirmektedir. Bu adaptasyon süreci içerisinde, temel bilgi kaynağı olan ders kitaplarında olabilecek eksikliğin yanında, öğretmenlerin sahip oldukları bilgiyi yeterince sorgulamadan eksik ya da yetersiz şekilde öğrencilere sunmaları da bilim ve fen bilgisi alanında verilen eğitim açısından problem olmaya devam ettiği görülmektedir.

Bu çalışma, öğretmenlerin fen ve teknoloji dersini işlerken bilim ve bilimin kavramlarına nasıl değindikleri ve bu kavramları nasıl irdelediklerini öğrenmeyi amaçlamaktadır. Evren olarak Demirci İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez ilköğretim okulları seçilmiştir. Bu okullar içerisinde yer alan Abdurrahman Şeref Bey İlköğretim Okulunda fen ve teknoloji derslerine giren bir sınıf öğretmeni ve bir 6. sınıf fen bilgisi öğretmeni örneklemi oluşturmuştur. 2006-2007 eğitim ve öğretim yılı içerisinde yapılan bu çalışmada, gerekli olan verilerin toplanması ve değerlendirilmesi aşamasında nitel araştırma tekniği kullanılmıştır. Çalışmada yer alan öğrenci ve öğretmenlerin belirlenmesi, amaçlı tesadüfi örneklem yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Bir sınıf öğretmeni ve bir fen bilgisi öğretmenin sınıfında, madde ve değişim ünitesinde yapılan gözlemlerle onların dersleri nasıl işledikleri hakkında bilgi edinilmeye çalışılmıştır. Gözlemleri takiben, öğretmenlerle ve toplam 8 öğrenci ile bilim ve bilimsel düşünceye dair görüşlerini bilimsel süreç açısından değerlendirerek öğrenmek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde sorulan sorular, Lederman (1992)’ ın oluşturmuş olduğu sorular doğrultusunda uzman görüşü alınarak değerlendirilmiş olup öğretmenler ve öğrenciler için uygunlukları belirlenmiştir. Öğretmenlerin yanıtlarında samimi olmalarını sağlamak için gözlemler öncesi ve sonrasında görüşmeler yapılarak karşılıklı diyalog kurulma yoluna gidilmiştir. Elde edilen veriler, öğretmenlerin derslerinde kullandıkları materyal ve ders planlarından da faydalanılarak üçleme tekniği yoluyla incelenmiştir.

Araştırma sonucunda, bilimsel bilginin oluşturulması aşamasında, bilimsel sürecin nasıl kullanıldığına dair öğrencilerin sorun yaşadığı görülmüştür. Bu sorunların öğrencilerin öğrendikleri bilgiler arasında bağlantı kurmalarını engellediği tespit edilerek, daha ileriki aşamalarda bu engellerin bazı kavramsal yanılgılara dönüştüğü belirlenmiştir. Öğretmenlerin bilimsel sürecin işleyişi hakkında bilimin tanımına yeterince değinmemesinde kendilerinin bilim hakkında beklenilen seviyede bilgiye sahip olmamasının etkili olduğu görülmüştür. Bilimsel bilginin oluşumunda bilimsel düşüncenin rolü hakkında yargıları olmasına rağmen, öğretmenlerin ve öğrencilerin bilimsel düşüncenin nasıl oluştuğu ya da bilimsellik adı altında değerlendirildiği konusunda çelişkiler yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Bilim , Bilimsel Süreç , Fen ve Teknoloji Dersi , Madde ve Değişim Ünitesi ,


Sempozyum: XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.