AnasayfaSempozyum: 1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Türkiye’de 1982 ile 2003 Yıllarında Çıkan Çocuk Dergilerin İncelenmesi
Mübeccel GÖNEN
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, ANKARA
Bildiri Özeti:
Bu araştırma 1982–2003 yılları arasında 0–18 yaş çocukları için yayınlanan çocuk dergilerinin fiziksel özellikleri, içerikleri, resimlendirilmesi, hitap ettiği yaş grupları bakımından incelenmesi ve çocuklara uygun olup olmadığı incelemek amacıyla yapılmıştır.

Araştırmanın örneklemini 1982 -2003 yılları arasında çıkan tüm çocuk dergileri oluşturmaktadır. Bu amaçla 38 dergi incelenmiştir. Bu araştırmada dergilerin incelenmesinde dergilerin fiziksel özellikleri, içerikleri, resimlendirilmesi ve hitap ettiği yaş grupları dikkate alınmıştır.

Veriler araştırmacıların literatür bilgilerinden yararlanarak geliştirdiği “Dergi İnceleme ve Değerlendirme Formu” ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde yüzde dağılımı verilmiştir.

Araştırma sonunda elde edilen fiziksel özellikleri incelendiğinde kapak, boyut, ciltleme, kâğıt özellikleri-kâğıdın kalitesi ve punto büyüklüğü bakımından büyük oranda çocuklar için uygun bulunmuştur. İncelenen dergilerin bir yılda çıkarılma sayısının dağılımına bakıldığında ayda bir kez çıkan dergilerin haftada bir kez çıkan dergilerden daha fazla olduğu gözlenmiştir. Bu sonuçta bize kaliteli bir dergi çıkarmanın maliyetinin yüksek olduğunu aynı zamanda kaliteli bir dergi çıkarmak için daha uzun bir zamana ihtiyaç duyulduğunu düşündürmektedir. İncelenen dergilerin basılı olduğu kalınlık/incelik özelliklerine göre dağılımına bakıldığında dergilerin basılı olduğu kâğıtların büyük oranda kalın olduğu, az oranda ince olduğu görülmüştür. Bu sonuçta bize kâğıdın kalın olmasının kullanım açısından daha dayanıklı ve çocuklar için daha uygun olduğunu göstermektedir. İncelenen dergilerde şarkı, müzik, spor, din kültürü ve ahlak bilgisi, pullar, kesme-yapıştırma, maket yapımı, çizim sayfası, origami, masa oyunları, deney yapımı, sonucu tahmin etme, resimdeki gariplikleri/yanlışlıkları bulma ve resimleri sıraya dizme konularına çok az yer verildiği gözlenmiştir. Özellikle de son yıllarda çıkan dergilerde magazin türü konulara ve reklâmlara daha fazla yer verildiği görülmüştür. İncelenen dergilerin fiyatlarının dağılımının bulunmasına bakıldığında dergilerin fiyatlarının kâğıdın kalitesiyle doğru orantılı olarak arttığı görülmektedir. İncelenen dergilerin resimlerinde %100 renkli resim kullandığı gözlenmiştir. Bu sonuçta bize çocukların daha çok renkli, canlı, hareket içeren resimlerden hoşlandıklarını düşündürmektedir. İncelenen dergilerin fiyatlarının dağılımının bulunmasına bakıldığında dergilerin fiyatlarının kâğıdın kalitesiyle doğru orantılı olarak arttığı görülmektedir. İncelenen dergilerde “çizgi roman sayfası” bulunmasının dağılımına bakıldığında dergilerin büyük çoğunluğunda çizgi roman sayfasının bulunduğu gözlenmiştir. İncelenen dergilerin fiyatlarının dağılımının bulunmasına bakıldığında dergilerin fiyatlarının kağıdın kalitesiyle doğru orantılı olarak arttığı görülmektedir. İncelenen dergilerin % 86,8’inin üslup ve dil yönünden hitap ettiği yaş grubuna uygun olduğu bulunmuştur. İncelenen dergilerin %15,8’inin okul öncesi dönemi çocuklarına %76,3’ünün ilköğretim dönemi çocuklarına, %7,9’unun lise dönemi çocuklarına hitap ettiği görülmüştür. İncelenen dergilerin fiyatlarının dergilerinin kâğıdının kalitesiyle doğru orantılı olarak attığı görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: 1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.