AnasayfaSempozyum: 1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Anne ve Babaların Okul Öncesi Eğitim Hakkındaki Görüş ve Beklentilerinin İncelenmesi
Hülya TOKUÇ
Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Anaokulu, 06530 ANKARA

Belma TUĞRUL
Hacettepe Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, 06530 ANKARA
Bildiri Özeti:
Bu araştırmanın amacı anne babaların okul öncesi eğitim hakkındaki görüş ve beklentilerini incelemek; bu görüş ve beklentilerin anne baba olmaya, anne babaların yaşına, öğrenim durumlarına, çalışma durumlarına göre faklı olup olmadığını belirlemektir.

Ankara il merkezindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bağımsız anaokulları ve üniversite anaokullarına devam eden çocuğu olan anne babalar araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır.

Ankara ili içinde Milli eğitim bakanlığı’na bağlı 25 bağımsız anaokulu ve Üniversitelere bağlı 5 anaokulu araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 25 bağımsız anaokulundan araştırma için izin veren 5 bağımsız anaokula devam eden 660 ebeveyn ile 5 üniversite anaokulundan araştırma için izin veren 3 üniversite anaokuluna devam eden 319 ebeveyn oluşturmaktadır.

Anne babaların okul öncesi eğitim hakkındaki görüş ve beklentilerine ait veriler araştırmacı tarafından geliştirilen “anne babaların okul öncesi eğitim hakkındaki görüş ve beklentileri anketi” ile toplanmıştır.

Verilerin değerlendirilmesinde yüzde ve frekans dağılımlarının yanı sıra , khi kare analizi yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre;

Anne ve babaların çocuklarını anaokuluna öncelikli verme nedenleri bakımından aralarında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Ebeveynlerin yaşlarının çocuklarını anaokuluna verme nedenleri bakımından fark yaratmadığı görülmüştür. Anne ve babaların öğrenim durumlarının çocuklarını anaokuluna verme nedenlerini etkilemediği görülmektedir. Yapılan analiz sonucunda belirtilen bu değişkenlere göre anaokuluna öncelikli verme nedeninin okul öncesi eğitimin önemine inanmak olduğun tesbit edilmiştir.

Araştırma Grubundaki çalışan ve çalışmayan ailelerin çocuklarını Anaokuluna öncelikli Verme nedenlerinin okul öncesi eğitimin önemine inanmak olduğu tesbit edilmiştir.

Ailelerin anaokulu seçiminde en çok okulun eğitim anlayışına ve okul hakkında diğer kişilerden aldıkları referanslara önem verdikleri görülmektedir. Çocuklarının anaokuluna başlama yaşı hakkındaki görüşleri bakımından ebeveynlerin yaşının fark yaratmadığı görülmüştür.

Annelerin ve babaların öğrenim durumunun okul öncesi eğitimin başlama yaşına ilişkin görüşlerini etkilediği görülmüştür. Annelerin ve babaların öğrenim düzeyi yükseldikçe çocuklarını anaokuluna başlatmaya ilişkin düşüncelerinin daha küçük yaşlara indiği görülmektedir.
Annelerin çalışıp çalışmama durumunun çocuklarını anaokuluna başlatma yaşını etkilediği görülmüştür. Buna göre çalışan annelerin okul öncesine başlama yaşına ilişkin görüşleri çalışmayan annelere göre daha erken yaşlara kaymaktadır.

Bağımsız anaokulları ile üniversite anaokullarının okul öncesi eğitimin başlama yaşına ilişkin görüşleri arasında fark olduğu görülmektedir. Üniversite anaokullarına çocukları devam eden ebeveynlerin anaokuluna başlama yaşına ilişkin düşüncelerinin daha erken yaşlara inmiş olduğu görülmektedir.

Çocukları bağımsız ya da üniversite anaokuluna devam eden ebeveynlerin çocuklarını anaokuluna öncelikli verme nedenleri arasında fark olduğu görülmüştür.

Bağımsız anaokuluna ve üniversite anaokullarına çocukları devam eden ailelerin çoğunluğunun okulun eğitim anlayışı özelliğine dikkat ettikleri tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: 1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.