AnasayfaSempozyum: XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Sınıf Öğretmenlerinin Kullandıkları Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri
Bülent GÜVEN
Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Mehmet ESKİTÜRK
Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Bildiri Özeti:
İlköğretimin temel amaçlarından biri de öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır. Bu sebeple ilköğretimde öğrencilerin ilgi ve yetenek alanlarını belirlemek; öğrencileri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda başarılı oldukları alana yönlendirmek için doğru ölçme aracı kullanarak, verileri en iyi şekilde yorumlayıp öğrenci değerlendirmesini objektif bir şekilde yapmak gerekmektedir. Bu durum ilköğretim basamağında ölçme ve değerlendirmenin önemini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Ülkemizde ölçme ve değerlendirme yöntemi olarak çoktan seçmeli testler, yazılı yoklamalar gibi geleneksel materyallerin sıkça kullanıldığı görülmektedir. Bu durum öğrencilerin yeteneklerinin ve ilgilerinin ortaya çıkarılmasını engellediği gibi derslere karşı olumsuz tutum geliştirmelerine de sebep olmaktadır. Eğitim alanında görülen değişmeler ile birlikte yapılandırmacı yaklaşım anlayışının benimsendiği; bu sebeple eğitim programlarında da kademeli olarak bir dizi değişikliklere gidildiği görülmektedir. Eğitim programlarında yapılan bu değişiklikler, ölçme ve değerlendirme konusunda da farklılıkları beraberinde getirmiştir. Öğrenmeyi kesintiye uğratan sonuç odaklı geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin yerini süreç odaklı; performans değerlendirme, akran değerlendirme, öz değerlendirme, portfolyo gibi alternatif sınıf içi değerlendirme yöntemleri almıştır.

Bu araştırma eğitim programlarında yaşanan değişime İlköğretim sınıf öğretmenlerinin ölçme değerlendirme konusunda ne derece uyum sağlayabildiklerini, yaptıkları ölçme değerlendirmelerde hangi alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini ne düzeyde kullandıklarını belirlemek amacı ile yapılmıştır.

2006 – 2007 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde yapılan bu çalışmanın evrenini Tekirdağ ilinde görev yapmakta olan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Bu çalışmaya Tekirdağ Merkez ilçe, Hayrabolu, Muratlı, Malkara, Şarköy, Çorlu, Çerkezköy, Saray ve Marmara Ereğlisi ilçelerinin her birinden random seçki yöntemi ile belirlenen 5 sınıf öğretmeni olmak üzere toplam 45 sınıf öğretmeni katılmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada veriler görüşme tekniği ile toplanmış olup; araştırmacılar tarafından hazırlanmış yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile yapılmıştır, elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır.

Araştırma verilerinin amacına uygun olarak tasnif ve değerlendirme çalışmaları devam etmekte olup çalışmanın ayrıntıları tam metinde tartışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Ölçme ve Değerlendirme , İlköğretim , Sınıf Öğretmenliği ,


Sempozyum: XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.