AnasayfaSempozyum: XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Almanya ve Türkiye İlköğretim Okullarının Anadil Öğretiminde Temel Dil Becerilerine Yaklaşımları
Mehmet CANBULAT, Yrd. Doç. Dr.
AİBÜ Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği ABD

Süleyman ÇELENK, Yrd. Doç. Dr.
AİBÜ Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği ABD

Ayşenur K. CANBULAT, Araş. Gör.
AİBÜ Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği ABD
Bildiri Özeti:
Bu çalışmada Almanya ve Türkiye ilköğretim okulları birinci sınıflarında gerçekleştirilen anadil öğretimi çerçevesinde sistemin ve okulların temel dil becerilerine yaklaşımları ve hangi becerilere ağırlık verdikleri incelenmeye ve ortaya konmaya çalışılmıştır. Anadili başlangıçta anne ve babadan daha sonra da yakın çevreden öğrenilen dildir. Bu dil hiçbir öğrenme-öğretme durumu olmaksızın doğal bir şekilde öğrenilmektedir. Bu doğal öğrenme süreci dil edinim süreci olarak adlandırılmakta ve çocuklar dili informal yolla öğrenmektedirler. Anadil ediniminin anadil öğretimi boyutuna taşınması, yani asıl öğrenme boyutuna taşınması, okullarda yapılan öğrenme-öğretme etkinlikleri ile formal eğitim yoluyla gerçekleştirilmektedir. Almanya ilköğretim okulları anadil öğretim programında dil becerilerine verilen eşit ağırlıkta olduğu görülmekte ve uygulamada da bu becerilerin eşit olarak kullanıldığı görülmüştür. Yapılan gözlemlerde bu becerilerin gelişmesine yönelik ayrı etkinlikler düzenlendiği, asıl olanın öğrencinin sosyal birer birey olması, kendini rahatlıkla ifade edebilmesi, kendini gerçekleştirilmesi olduğu öğretimin bu özellikler geliştirildikten sonra daha rahat bir şekilde gerçekleştirilebileceği anlayışına bağlı olarak eğitim-öğretimin gerçekleştirildiği görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Anadil edinimi , anadil öğretimi , dil becerileri , Türk Eğitim Sistemi , Alman ,


Sempozyum: XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Abstract : In this study, in the frame of mother language teaching at beginning classes of Turkish and Germen primary schools it has been searched and tried to put forward that which skills are focused and approaches of basic language skills for system and schools. Mother language is a language which is learned from mother and father at first and later from nearby environment. This is learned naturally without any teaching and learning process. This natural language learning process is called language acquisition, and children learn the language in an informal way. Making mother language acquisition mother language is realised by formal education at schools by teaching-learning process. Language skills are scheduled and used equally for mother language teaching programmes at German primary schools. It has been observed that to develop these skills various activities are organised. The main point is to be a social individual, to express themselves easily and to realise themselves.
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
../dosyalar/dokuman/188.pdf
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.