AnasayfaSempozyum: XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğretmenliği ABD Beden Eğitimi Dersleri Model Önerisi
İsmail TOPKAYA
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD

Şakir SERBES
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD

Edibe YÜRET, Öğr. Gör.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD
Bildiri Özeti:
1997-1998 öğretim yılından bu yana, “Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programı” uygulanmaktadır. “Öğretmen Yeterliliği”.kazandırma esası üzerine şekillendiği söylenen lisans programları,sınıf öğretmenliği için de geçerlidir.

Sınıf Öğretmeni yetiştirme amaçlı lisans programında yer alan derslerden birisi de Beden Eğitimi dersleridir. Üç yarıyılda üç ayrı ders olarak okutulan Beden Eğitimi dersleri, içerikleri ve özellikle de derslerin verilişindeki yaklaşım nedeniyle sınıf öğretmenine özgü beden eğitimi yeterliliği kazandırmaktan uzaktır.

Söz konusu Beden Eğitimi derslerinin,sınıf öğretmeni adaylarına, “7-11 yaş grubu çocuklarına yönelik beden eğitimi uygulamaları gerçekleştirebilme” yeterliliği kazandırabilecek içerik ve yaklaşımla verilmesi gerekmektedir.

Bunun için,lisans programına da uygun olacak şekilde,yeterlilik kazandırma eksenli bir ders modeli geliştirilmiş,2003-2004 öğretim dönemlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliğinde uygulamaya koyulmuştur. Ders modelinin yeterlilik kazandırma ile ilgili farklılık yaratıp yaratmadığına ilişkin çalışmalar sürmektedir.
Anahtar Sözcükler: Sınıf öğretmeni , Beden Eğitimi , Öğretim Yeterliliği ,


Sempozyum: XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Abstract : “Faculties of Education Teacher Training Program” has been in use since 1997-1998 academic year. The undergraduate programs that are said to have been designed upon the concept of “Teacher Competencies” also hold true for primary school teacher education.

Three of the courses in the undergraduate program of primary school teacher education program are physical education courses. They are covered in 3 terms as three separate courses and are far from developing those competencies related to teaching physical education in prospective primary school teachers because of their contents and the approach followed in their instruction.

These three physical education courses should be taught with such a content and in such ways that prospective primary school teachers could develop the competencies related to “teaching physical education to children aged between 7-11”.

To this end, a model, which aims at promoting those competencies mentioned above and which also confirms with the undergraduate program, has been developed. This model was put into action at COMU, Faculty of Education, Primary School Teaching Department, Primary School Teacher Education Section in 2003-2004 academic year. The studies on whether the new course model creates a significance difference in developing competencies will continue.
Keywords : Primary school teacher , Physical education , Competency ,
Dokümanlar / Documents
../dosyalar/dokuman/255.pdf
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.