AnasayfaSempozyum: XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

İletişim ve Sınıf İçi İletişimin Önemi
Ayşegül SELİMHOCAOĞLU, Yrd. Doç. Dr.
G.Ü.Kırşehir Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Program Başkanı
Bildiri Özeti:
Dünyaya geldiğimiz andan itibaren çevreyle sürekli iletişim, etkileşim içine gireriz. Kişiliğimizi iletişim alışkanlıklarımızla ve çabamızla ortaya koyarız.

İki insan birbirinin farkına vardığı andan itibaren iletişim başlar. Söylediği söylemediği yaptığı yapmadığı her şeyin anlamı vardır. Yüz ifadesinin beden duruşunun, sesin, bakışın anlamı vardır.

Dinleme, en önemli iletişim sürecidir. Daha iyi konuşan, daha iyi dinleyen bireyler yetiştirmek için konuşma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Öğretmen öğrencisini etkili konuşmayı, sorumluluğunu bilerek konuşmayı öğretmelidir. Ayrıca iletişim sürecinde birisinin bize anlattığını dinlerken onu ne demek istediğini bilirsek iletişim engelleri ortadan kalkabilir.

Sınıf, öğretmen ve öğrencilerin eğitsel amaçlara ulaşabilmek için kendilerinde var olan ve çeşitli iletişim araçları ile sağladıkları bilgi ve yaşantıları uygun bir düzenlenişle paylaştıkları ortamdır. Bu paylaşım iletişimle olur.

Sınıf ortamında etkili bir iletişimin gerçekleşebilmesi öncelikle kaynak konumunda olan öğretmenin bir konuyu etkili bir biçimde öğretebilmesine ve öğrencileri ile sağlıklı bir iletişim kurmasına bağlıdır.

İletişim, akademik becerilerin ve hedeflenen bilgilerin öğretilmesinde ve sınıf yönetiminde oldukça etkilidir.

İletişim korkusu, öğrencinin sosyal becerilerini, sözlü iletişimini ve kendine güveninin olumsuz yönde etkiler. Okul çevresi, iletişim endişesinin giderilmesinde destekleyici bir sınıf ortamı önermelidir. Öğrencilerin başarısızlıktan kaçınmalar için daha çok güdülenmeye gereksinimleri vardır. Kısaca eğitim, temelde bir iletişim etkinliğidir. İyi bir öğrenme iyi bir iletişimin ürünüdür.Bu nedenle öğretmenlerin sınıfta sevgi saygı, hoş görü, ve güvene dayalı bir iletişim ortamı oluşturmaları önemlidir. Böylece başarılı, mutlu, girişken, kendisiyle barışık, yaratıcı bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunulabilir.
Anahtar Sözcükler: İletişim , sınıf içi iletişim , sınıf içi iletişim ve eğitim ,


Sempozyum: XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Communication and the Importance of Inclass Communication
Abstract : From they very moment when we were born, we communicate and interact with our environment. We display our personality by our communication habits and efforts.

Communication is the process of passing the knowledge, thoughts and feelings verbally and non-verbally from one individual to another or from a group to another (Güçlü, 2003)

Communication starts at the point when two people notice each other. Everything one said or didn’t say; everything one did or didn’t do has meaning. Facial expression, body posture, voice and looks have meaning.

In human relations, an individual wants to meet his five basic needs. These needs are being cared, accepted, valued, loved and thought to be capable.

Listening is the most important communication process. In order to up bring better speaking and listening individuals, speaking and listening skills, should be developed. A teacher should teach to his students to speak efficiently and responsibly. Furthermore, during communication process, if we know what the speaker means when is speaking, communicative obstacles can be defeated.

Class is a place where teacher and students share the knowledge and experience that they have by various communicational means in an appropriate environment in order to reach educational aim. This happens by the help of communication.

The realisation of effective communication in classroom environment depends on the teacher’s teaching a topic effectively and establishing a healthy communication with his students as being a source for them.

Communication is very effective in teaching of academic skills, aimed knowledge and classroom management.

Communicative phobia affect student’s social skills, verbal communication and self confidence negatively. A supporting classroom environment is important in defeating communicative anxiety. Student need being motivated in order to avoid being unsuccessful.

Briefly, education is a kind of communicative activity as a basis. A good learning is the product of a good piece of communication. For this reason, it is important for teachers to create a communication environment based on love, respect, tolerance and trust in their classes. Therefore, they contribute to educating successful, happy, social, optimistic and creative individuals.
Keywords : communication , inclass communaciton , communication and education ,
Dokümanlar / Documents
../dosyalar/dokuman/259.pdf
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.