AnasayfaSempozyum: XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

İlköğretim 4. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Hikaye Edici Metinlerin Hikaye Yapısına Uygunluğu
Gülhiz AKÇA, Araş. Gör.
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği A.B.D.
Bildiri Özeti:
Bu çalışmanın amacı, İlköğretim 4.sınıf Türkçe ders kitaplarındaki hikâye edici türdeki metinlerin hikâye yapısına uygunluğunu belirlemektir.İlköğretim 4.sınıf Türkçe ders kitapları arasından rasgele seçilen 5 kitapta bulunan toplam 104 hikâye edici metin içerisinden yine rasgele seçilen 75 hikâye bu çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır.Örnekleme alınan 75 tane hikâye edici türdeki metnin hikâye yapısına uygunluğunu belirleyebilmek için Stein ve Glenn’in ( 1979 ) geliştirdiği hikâye yapısı kullanılmıştır. Stein ve Glenn’in( 1979) geliştirdiği hikâye yapısında, hikâyeleri oluşturan 6 unsurun ( Dekor, Başlatıcı Olay, İçsel Cevap, Girişim, Doğrudan Sonuç, Tepki ) ilköğretim 4.sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan hikâye edici türdeki metinlerde bulunup bulunmadığına bakılmıştır.

Araştırma sonucunda, hikâyelerin tamamında “dekor” unsurunun bulunmasına rağmen, hikâyeyi oluşturan diğer unsurların ( Başlatıcı olay, İçsel Cevap, Girişim, Doğrudan Sonuç, Tepki ) aynı oranda bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Hikâye yapısı , Hikâye Grameri ,


Sempozyum: XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Abstract : The aim of the study is to evaluate the suitability of story making texts in Turkish textbooks of 4th grade primary school to the structure of story. In the study, 75 story making texts were selected arbitrarily out of 104 stories in 5 arbitrarily selected 4th grade primary school Turkish textbooks. In order to evaluate the suitability of selected story making texts, the story structure which was developed by Stein and Glenn (1979) was used. The selected story making texts were evaluated considering to what extent the 6 components (decoration, starting event, spiritual answer, enterprise, direct result, reaction) forming the story, the structure of which was developed by Stein and Glenn (1979), are present in selected story making texts.

Based on the results of the study, it was concluded that although all selected story making text posses the component of decoration, the other components (starting event, spiritual answer, enterprise, direct result, reaction) forming a story are not present at the same extent.
Keywords : Story structure , Story Grammar ,
Dokümanlar / Documents
../dosyalar/dokuman/280.pdf
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.