AnasayfaSempozyum: XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

İlköğretimin Birinci Kademesinde Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların Değerlendirilmesi
Sebahattin ARIBAŞ, Prof. Dr.
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Hidayet TOK
İnönü Üniversitesi Sos. Bil. Ens. Doktora Öğrencisi
Bildiri Özeti:
Bu araştırma, ilköğretim okulları birinci kademesinde okuyan öğrencilerin yabancı dil dersinde (ingilizce) karşılaştıkları sorunları saptamak, elde edilen bulguların ışığında öneriler geliştirilerek dersin işlenişinde verimliliği artırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2001-2002 öğretim yılında Malatya İl Merkezinde bulunan resmi ve özel ilköğretim okullarının dördüncü ve beşinci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Araştırmaya, 11 ilköğretim okulunun dördüncü ve beşinci sınıflarında öğrenim gören toplam 589 öğrenci katılmıştır;Verilerinin toplandığı ankette, üçlü derecelemeye dayalı likert tipi 29 soru yer almaktadır. Verilerin analizinde yüzde ve frekans, Khi kare testi uygulanmıştır. Araştırmada, resmi ilköğretim okullarının 4. ve 5. sınıflarında İngilizce dersine giren öğretmenlerin branş öğretmenleri olmadığı, derslerde yeterli araç-gereç, öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılmadığı, buna karşın öğrencilerin yabancı dile karşı çok istekli oldukları bulunmuştur.
Anahtar Sözcükler: Yabancı dil öğretimi , ilköğretim programı , öğretim programı ,


Sempozyum: XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Evaluating the Problems Encountered in Foreign languages Instruction in the First Level of Elemantary School
Abstract : This study was carried out to determine the problems that students attending the first level of elementary school encountered in foreign language subject (English) and to increase the productivity of instruction by making suggestions in the light of obtained data. The research has been applied to the students studying in the4th and 5th classes of state and private elementary schools in the city of Malatya in 2001-2002 academic year. Totally 589 students in the 4th and 5th classes of eleven elementary schools participated in the research. Likert-type 29 questions depended on a thirdgrade took place in the survey in which data were collected. In analyzing data, percentage, frequency, and chi-square test were used. In the result of research, it was found out that teachers who were teaching English in 4th and 5th classes in state elementary schools were not English teachers, the sufficient instruction materials, methods and techniques were not used in the classes, however, students were very eager for foreign language.
Keywords : Foreign language instruction , elementary education curriculum , and instruction curriculum ,
Dokümanlar / Documents
../dosyalar/dokuman/354.pdf
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.