AnasayfaSempozyum: XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

İngilizce Öğretmenliği Sertifikası Programı ile Yetiştirilen Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Yönelik Tutumları
Gölge SEFEROĞLU, Yrd. Doç. Dr.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Bildiri Özeti:
Bu araştırmanın amacı İngilizce öğretmenliği sertifikası programına kayıtlı olan İngilizce öğretmeni adaylarının öğretmenliğe yönelik tutumlarını araştırmaktır. Bu amaçla, Ankara’da bir üniversite bünyesinde sunulan İngilizce öğretmenliği sertifikası programını bitirmek üzere olan 294 İngilizce öğretmeni adayına Erkuş ve diğerleri (2000) tarafından geliştirilen ve güvenirlik katsayısı 0.96 olarak bulunan 23 maddelik 5 dereceli Likert tipi “öğretmenliğe yönelik tutum ölçeği” uygulanmıştır. Anketin ilk bölümünde ise katılımcılardan kişisel bilgiler ve kendi öğretmenlik yeterlilikleriyle ilgili görüşlerini belirtmeleri istenmiştir. Bu çalışmada verilerin değerlendirilmesinde hem betimsel analizler yapılmış hem de çeşitli değişkenlere göre tutumlarda farklılık olup olmadığını belirlemek için “t testi” ve “tek yönlü varyans analizi” kullanılmıştır. Verilerin analizinde anlamlılık değeri .05 olarak alınmıştır. Elde edilen bulgular katılımcıların büyük çoğunluğunun (%83,3) sertifikayı elinde bulunsun diye almak istediğini ve yalnızca yüzde otuz üçünün ileride öğretmenlik yapmayı düşünebileceğini göstermektedir. Öğretmenliğe ilişkin tutumlarla ilgili bulgulara bakıldığında ise adayların öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının ne olumlu ne de olumsuz olduğu pek çok öğretmen adayının kararsız olduğu anlaşılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: öğretmenlik sertifikası programları , İngilizce öğretmeni adayları , öğretmenliğe yönelik tutum ,


Sempozyum: XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Abstract : This study aimed at investigating the attitudes of teacher candidates towards the teaching profession. The participants of the study were 294 English teacher candidates who were about to finish a teaching certificate program offered by a university in Ankara. An attitude scale developed by Erkuş, et. al (2000) was used to examine the participants’ attitudes towards the teaching profession. The participants were also asked to enter some personal data and their opinion on their teaching competencies. The data in this study were both descriptively and inferentially analyzed. For inferential analyses, t-test and one way ANOVA were used with a .05 significance value. The findings indicate that most of the participants were obtaining the teaching certificate just in case they need it, and only a thirtythree percent of them may consider working as teachers in the future. The participants’ attitudes toward the teaching profession seem to be indeterminant.
Keywords : teaching certificate programs , English teacher candidates , atttitudes towards the teaching profession ,
Dokümanlar / Documents
../dosyalar/dokuman/284.pdf
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.