AnasayfaSempozyum: II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojlleri Sempozyumu
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Açık Ders Malzemeleri Yönetimi ve AtaNesA Deneyimi
Selçuk KARAMAN, Yrd. Doç. Dr.
Atatürk Üniversitesi

Serkan YILDIRIM, Araş. Gör.
Atatürk Üniversitesi

Abdullatif KABAN, Araş. Gör.
Atatürk Üniversitesi
Bildiri Özeti:
Konusu: Açık Ders Malzemeleri

2004 yılından beri yayımda olan AtaNesA – Atatürk Üniversitesi Nesne Ambarı çok sayıda dersle ilgili yaklaşık on bin öğrenme nesnesinin ve bu nesnelerin meta bilgilerinin barındırıldığı ilk Türkçe nesne ambarıdır. Nesne ambarları paylaşılan öğretim kaynaklarının yeniden kullanılabilirliğini sağlayarak beklenen faydayı getirmesi açısından oldukça önemli görülür. Öğretimsel materyallerin paylaşımı farklı yapılanmalarla giderek artan bir ilgiyle yeni projelere konu olmaktadır. Bu çalışma, bağlantı ve arama kayıtları, kullanıcı görüşleri ve kişisel deneyimler yardımıyla AtaNesA örneği üzerinde materyal paylaşım ortamlarının yönetimi ve kullanımı inceleyen bir durum çalışmasıdır. Kullanıcıların önerileri, arama ve nesne kullanma durumları ortaya konulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Materyal paylaşımı , AtaNesA , açık ders materyali , nesne ambarı ,


Sempozyum: II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojlleri Sempozyumu
The Management of Open Course Materials & Experiment of AtaNesA
Abstract : AtaNesA – Ataturk University Learning Object Repository available since 2004 is the first Turkish learning object repository has ten thousand learning objects and metadata related to several courses. Object repositories are seen as key enablers for getting expected value of shared learning resources by providing opportunities for reuse. Sharing of instructional materials is being a subject for new projects with different construction and increased interest. This is a case study examine the management and usage of material sharing environment on AtaNesA sample by the help of system logs of connections and search, views of users and personal experiments. Users’ suggestions and material searching and using habits were stated.
Keywords : Material sharing , AtaNesA , open course materials , learning object repository ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.