AnasayfaSempozyum: XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Lise Öğrencilerinin Okuldan Kaçma Sebepleri
Orhan ÇINAR
Ağrı Eğitim Fakültesi
Bildiri Özeti:
Okuldan kaçma davranışı eğitimde ciddi bir sorundur. Öğrencilerin okuldan kaçmasının okulu sevmeme, öğretmeni sevmeme, dersi sevmeme, okuldaki şiddet, taciz gibi olumsuz durumlar, başarısızlık korkusu, öğrenme güçlüğü, öğrenci gruplarının etkisi, eğlence, sınav endişesi, içki, sigara gibi alışkanlıklar, aile baskısı, aile ilgisizliği, dikkat eksikliği, kültür çatışması gibi birçok sebebi olabilir. Kaçmaya sebep olan durumların bilinmesi gerekli önlemlerin alınması noktasında faydalı olabilir. Bu çalışmada lise öğrencilerinin okuldan kaçma sebepleri araştırılmıştır. Araştırma, betimsel nitelikte bir alan araştırmasıdır. Veri toplamak amacıyla “okuldan kaçma anketi” kullanılmıştır. Bu anket, 2004 yılı Mart ayında Ağrı, Giresun ve Van illerindeki üç lisede okuyan 742 öğrenciye uygulanmıştır. İstatistiksel analizlerde frekans, yüzde, t testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin cinsiyetlerine, okudukları sınıfa, alanlarına ve illere göre yapılan karşılaştırmalar sonucunda anlamlı farklar elde edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Okuldan Kaçma , Okuldan Kaçma Sebepleri ,


Sempozyum: XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Causes of Truancy
Abstract :

Truancy is a serious problem in education. There may be several causes of truancy such as disliking school, disliking teacher, disliking lesson, violation and disturbing in school, fear of failure, learning disability, effects of student groups, recreation, fear of examination, bad habits like alcoholism and smoke, restrict of family, family ignorance, lack of attention, cultural conflict. In order to take precautions, it would be valuable to determine the causes of truancy. In this study the causes of truancy of high school students have been investigated. Survey method has been used. To gather data “the questionnaire of trunacy” has been used. Subjects for the study were 742 students attending to three high schools in the provinces of Ağrı, Giresun and Van in March 2004. Data were tabulated by frequencies and percentages. One way ANOVA and t test were used in statistical analysis. Findings have been compared according to sex, class, field and provinces and significant differences have been observed. 

Keywords : Truancy , Causes of Truancy ,
Dokümanlar / Documents
../dosyalar/dokuman/454.pdf
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.