AnasayfaSempozyum: III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Velinin Okula İlişkin Tutumunu ve Eğitim Programa Katılım Düzeyini Belirlemeye Dönük Ölçek Geliştirme Çalışması
M. Bahaddin ACAT
Bildiri Özeti:
Yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde düzenlenmiş olan eğitim programında öğrenmenin sorumluluğu büyük ölçüde öğrenciye verilirken; öğretmenin de eğitim öğretim sürecinde düzenleyen, yönlendiren, rehberlik eden kişiler olmaları planlanmıştır. Ancak, eğitim programları her ne kadar çok iyi hazırlansa da, veli katılımından yoksun bir süreçte tam anlamıyla başarıdan söz etmek mümkün olmayacaktır.

Velilerin çocuklarının eğitimlerinde yer alması durumunda öğrencilerin okulda daha iyi performans gösterecekleri açıktır. Bu nedenle, çocuklarının öğrenmesini desteklemede velilerin önemli bir rolü vardır. Program okul dışı etkinliklerle aileyi de öğretimin bir parçası yapmayı hedeflemektedir. Aile katılımı, okulun ve eğitimin önemli olduğu mesajını vererek çocuğun okula istekli bir biçimde devam etmesine, benlik saygısının yükselmesine ve okula yönelik olumlu tutum geliştirmesine yardımcı olur. Ailenin, okula ilişkin tutumu ve eğitim programının uygulanma sürecine katılım düzeyin belirlenmesi, yeni eğitim modelleri uygulanabilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu konuda veri toplamada kullanılabilecek ölçeklerin sınırlı olduğu söylenebilir.

Çalışmanın amacı, ailenin eğitim programının uygulanmasına katılım düzeyi ve ailenin okula yönelik tutumlarını belirlemeye dönük geçerli ve güvenilir yeni ölçme araçlarının hazırlanması olarak belirlenmiştir. Hazırlanacak ölçeme araçlarıyla velilerin okula ilişkin duygusal yönelimlerinin belirlenmesi ve bunun velilerin eğitim sürecine katılımı ile ilişkisinin ortaya kona bileceği varsayılmıştır.

Çalışmada velilerin okula karşı tutumları, programa katılımlarında önemli bir faktör olarak görüldüğü için; daha önce geliştirilmiş olan ölçekler incelenmiştir. Alan taraması ile birlikte 27 maddelik ölçek taslağı oluşturulmuştur. Velilerin programa katılımlarını ölçmek amacıyla anket geliştirilmiştir. Veliler için sorular beşli likert tipi ölçeğe uygun olarak hazırlanmıştır. Çeşitli kaynakların ve alanda yapılan çalışmaların incelenmesi sonucunda, 52 maddelik bir taslak oluşturuluştur. Uzmanların incelemeleri doğrultusunda üzerinde gerekli değişiklikler yapılmış ve madde geçerlik-güvenirlik çalışmalarının yapılabilmesi için test - tekrar test yöntemi kullanılmıştır. Bunun için anket taslakları deneme 250 kişilik ön örneklem grubuna, bir ay arayla iki kez uygulanmıştır.

Uygulama sonuçları üzerinde gerekli geçerlik ve güvenirlik analizleri için faktör analizi, korelasyon çalışmaları, ön uygulama son uygulama arası farkın oluşup oluşmadığı t testti ile analiz yapılmış, iç tutarlılık analizi için crobach alpha hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda velinin okula karşı tutumunu ölçmeyi hedefleyen, 20 maddelik, velilerin eğitim programının uygulanması sürecine katılım durumunu belirlemeye dönük 30 maddelik iki ölçeğe ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: III. Eğitim Yönetimi Kongresi
, Prof.

, Prof.

, Prof.

, Prof.

, Prof.
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.