Anasayfa9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

Teması:
Düzenleme Tarihi: 20-22 Mayıs 2010
Düzenleyen:
Yapıldığı İl: Elazığ

Beden Eğitimi ve Oyun »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Behçet AKGÜN, Mehmet İNAN İlköğretim Okulları Seçmeli Spor Etkinlikleri Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
İlköğretim Okulları Seçmeli Spor Etkinlikleri Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
Ayşegül KESKİN, Ahmet SABAN Oyunların Çocukların Çoklu Zeka Alanlarının Gelişimine Katkısı
Oyunların Çocukların Çoklu Zeka Alanlarının Gelişimine Katkısı
Bilal ÇOBAN, Yunus Emre KARAKAYA, Zeki COŞKUNER İlköğretimde Beden Eğitimi Dersinde Kullanılan Öğretmen Klavuz Kitaplarının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
İlköğretimde Beden Eğitimi Dersinde Kullanılan Öğretmen Klavuz Kitaplarının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Özbay GÜVEN, Özer YILDIZ Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim I. Kademede Beden Eğitimi Dersinden Beklentileri
Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim I. Kademede Beden Eğitimi Dersinden Beklentileri
Oktay KAYA, Talha MURATHAN, Fatih MURATHAN İlköğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İişkin Tutumları
İlköğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İişkin Tutumları
Ali MEYDAN, Nihal YILDIZ Birleştirilmiş Sınıflarda Hayat Bilgisi Derslerinde Değerlerin Kazandırılmasında Öğretmenlerin Karşılaştığı Güçlükler
Birleştirilmiş Sınıflarda Hayat Bilgisi Derslerinde Değerlerin Kazandırılmasında Öğretmenlerin Karşılaştığı Güçlükler
Fen Bilgisi Öğretimi »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Yusuf KÜÇÜKÖNER Fen ve Teknoloji Öğretiminde İşbirliğine Dayalı Öğretimin Öğrencilerinin Duyuşsal Özellikleri Üzerindeki Etkileri
Fen ve Teknoloji Öğretiminde İşbirliğine Dayalı Öğretimin Öğrencilerinin Duyuşsal Özellikleri Üzerindeki Etkileri
Nimet AKBEN, Fitnat KÖSEOĞLU İlköğretim 5. Sınıf Yoğunluk Konusunda Bilimsel Sorgulamaya Dayalı Labaratuvar Etkinlik Örneği
İlköğretim 5. Sınıf Yoğunluk Konusunda Bilimsel Sorgulamaya Dayalı Labaratuvar Etkinlik Örneği
Fen ve Teknoloji Öğretimi »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Nuray İNCİ, Hilmi ERTEN Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Düşünme Stilleri ve Kimya Başarılarının Karşıaştırılması
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Düşünme Stilleri ve Kimya Başarılarının Karşıaştırılması
Mustafa DOĞRU, Ayşe Nur ATAALKIN, İlhami ŞAHİN Fen ve Teknoloji Dersinin Birleştirilmiş Sınıflarda Uygulanması İle İlgili Öğretmen Görüşleri
Fen ve Teknoloji Dersinin Birleştirilmiş Sınıflarda Uygulanması İle İlgili Öğretmen Görüşleri
Fatih YILMAZ, Işılay ÖZALP TARI Fen ve Teknoloji Dersinde Ev Ödevlerine Aile Katılımı: Bir Olgubilim Çalışması
Fen ve Teknoloji Dersinde Ev Ödevlerine Aile Katılımı: Bir Olgubilim Çalışması
Nur KURTULUŞ, Oylum ÇAVDAR Sınıf ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Sınıf ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Rıdvan KETE, Çiğdem DEDE, Vildan ÖZ İzmir Buca İlçesinde 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Yeni Ders Programlarına Ait Öğretmen Görüşleri
zmir Buca İlçesinde 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Yeni Ders Programlarına Ait Öğretmen Görüşleri
Hatice BÜYÜKDOKUMACI, Ramazan BAŞTÜRK Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Eğitimi Solunum Konusunda Öğrenci Başarısı Üzerinde Etkisi
Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Eğitimi Solunum Konusunda Öğrenci Başarısı Üzerinde Etkisi
Aslı Sedef KAHVECİ, Bilge Taşkın CAN Fen ve Teknoloji Öğretiminde Çalışma Yapraklarının İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine ve Özyeterliklerine Etkisi
Fen ve Teknoloji Öğretiminde Çalışma Yapraklarının İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine ve Özyeterliklerine Etkisi
Gülşen BAĞCI KILIÇ, Esra YARDIMCI, Duygu METİN Ön ve Son-Labaratuvar Tartışması Eklenmiş Yönlendirilmiş Araştırmanın Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesine Etkisi
Ön ve Son-Labaratuvar Tartışması Eklenmiş Yönlendirilmiş Araştırmanın Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesine Etkisi
Nuray İNCİ, Hilmi ERTEN Fen ve Teknoloji Dersinde Beyin Temelli Öğrenmenin Akademik Başarı ve Tutum Üzerine Etkisi
Fen ve Teknoloji Dersinde Beyin Temelli Öğrenmenin Akademik Başarı ve Tutum Üzerine Etkisi
Şengül S. ANAGÜN, Emel BAYRAK, Eda YEŞİLKAYA Kuklaların Fen ve Teknoloji Dersine Öğrenci Katılımına ve Öğrenmeye Etkisi
Kuklaların Fen ve Teknoloji Dersine Öğrenci Katılımına ve Öğrenmeye Etkisi
Şengül S. ANAGÜN, Oktay AĞIR, Esra KAYNAŞ İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrendiklerini Günlük Yaşamlarında Kullanım Düzeyleri
İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrendiklerini Günlük Yaşamlarında Kullanım Düzeyleri
Hilmi ERTEN, Bilal YILDIRIM Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gazlar Konusundaki Kavramları Anlama Düzeyleri İle Kavram Yanılgılarının Tespiti
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gazlar Konusundaki Kavramları Anlama Düzeyleri İle Kavram Yanılgılarının Tespiti
Nalan AKKUZU, Hüsamettin AKÇAY 5. Sınıf Öğrencilerinin Madde Konusundaki Başarılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
5. Sınıf Öğrencilerinin Madde Konusundaki Başarılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
M. Bahaddin ACAT, Yusuf AY Fen ve Teknoloji Dersinde Kuantum Öğrenme Modelinin Kullanılabilirliğine İlişkin Uygulama Örnekleri
Fen ve Teknoloji Dersinde Kuantum Öğrenme Modelinin Kullanılabilirliğine İlişkin Uygulama Örnekleri
İrfan EMRE, Öner AKGÜN, Kübra AKINCI Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hücre Bölünmesiyle İlgili Kavram Yanılgıları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hücre Bölünmesiyle İlgili Kavram Yanılgıları
Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Ömer Cem KARACAOĞLU, Fevzi DURSUN 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programındaki Kazanımların Alanyazındaki Ölçütlere Göre İncelenmesi
3. Sınıf Hayat Bilgisi Programındaki Kazanımların Alanyazındaki Ölçütlere Göre İncelenmesi
Burhan AKPINAR, Fatih ÇERMİK, Çetin TAN İlköğretim 1, 2 ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Derslerinde Eleştirel Düşünme Becerisnin Kazandırılma Düzeyi (Ağrı İli Örneği)
İlköğretim 1, 2 ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Derslerinde Eleştirel Düşünme Becerisnin Kazandırılma Düzeyi (Ağrı İli Örneği)
Hüseyin ÇEVİK İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Zaman Kavramının Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Zaman Kavramının Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Oğuzhan KARADENİZ, Zafer TANGÜLÜ, Sinan ATEŞ İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer Alan Atatürkçülük Konularındaki Kavramların Kazandırılma Düzeyi
İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer Alan Atatürkçülük Konularındaki Kavramların Kazandırılma Düzeyi
Gül TUNCEL, Özge AYVA Süreç Temelli Öğretim İle Sosyal Bilgiler Dersi Öğretimi
Süreç Temelli Öğretim İle Sosyal Bilgiler Dersi Öğretimi
Gül TUNCEL, Özge AYVA Çift Girişli Günlükler İle İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Okuryazarlık Becerilerinin Geliştirilmesi
Çift Girişli Günlükler İle İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Okuryazarlık Becerilerinin Geliştirilmesi
Mehmet Suat BAL, Aysun AKIŞ Sosyal Bilgiler Dersi“İnsanlar ve Yönetim” Ünitesinde Karşılaşılan Kavram Yanılgıları
Sosyal Bilgiler Dersi “İnsanlar ve Yönetim” Ünitesinde Karşılaşılan Kavram Yanılgıları
Yılmaz GEÇİT İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Okunabilirlik Derecesinin Türkçeye Uyarlanmış Flesh Formulüne Göre Değerlendirilmesi
İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Okunabilirlik Derecesinin Türkçeye Uyarlanmış Flesh Formulüne Göre Değerlendirilmesi
Yılmaz GEÇİT Sosyal Bilgiler Eğitimi “Öğretim Programları Konulu Çalışmalar” Üzerine Bir Araştırma
Sosyal Bilgiler Eğitimi “Öğretim Programları Konulu Çalışmalar” Üzerine Bir Araştırma
Bülent AKSOY, Kadir KARATEKİN, Zafer KUŞ Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karikatür Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karikatür Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi
Murat CİVAN, Günışık ÖKTEM, Zafer KUŞ 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Programı`nda Kullanılan Kavramların Öğrenci Düzeyine Uygunluğu
4. Sınıf Sosyal Bilgiler Programı`nda Kullanılan Kavramların Öğrenci Düzeyine Uygunluğu
Recep ÖZKAN, Ayşe SOYLU Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumllarının Belirlenmesi
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumllarının Belirlenmesi
Mehmet Suat BAL, Gökhan ÖZKÜLEKÇİ Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Ölçme Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Ölçme Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
Bahadır KÖKSALAN, Mehmet GÜNEŞ İlöğretim 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Bölgemizi Tanıyalım Ünitesi Kazanımları İle Ders Kitabında Önerilen Etkinliklerin Uygunluğu
İlöğretim 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Bölgemizi Tanıyalım Ünitesi Kazanımları İle Ders Kitabında Önerilen Etkinliklerin Uygunluğu
Kadir KARATEKİN, Zafer KUŞ, Faruk SÖNMEZ İlköğretim Öğrencilerinin Demokrasi Algıları
İlköğretim Öğrencilerinin Demokrasi Algıları
İlköğretimde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Asaf VAROL İlköğretimde Bilişim Teknolojileri Derslerinin İrdelenmesi ve Değerlendirilmesi
İlköğretimde Bilişim Teknolojileri Derslerinin İrdelenmesi ve Değerlendirilmesi
Bekir S. GÜR, Murat ÖZOĞLU, Tekin BAŞER Okullarda Bilgisyar Teknolojisi Kullanımı Ve Karşılaşılan Sorunlar
Okullarda Bilgisyar Teknolojisi Kullanımı Ve Karşılaşılan Sorunlar
Aslıhan SABAN Mezun Aşamasındaki Bilgisayar Öğretmeni Adayalarının Okul ve Öğretmen Kavramlarına İlişkin Zihinsel İmgeleri
Mezun Aşamasındaki Bilgisayar Öğretmeni Adayalarının Okul ve Öğretmen Kavramlarına İlişkin Zihinsel İmgeleri
Ahmet SABAN, Nazlı KOÇBEKER, Aslıhan SABAN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Powerpoint Sunularının Öğretimsel Değerine İlişkin Görüşleri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Powerpoint Sunularının Öğretimsel Değerine İlişkin Görüşleri
Murat TUNCER Bilgisayar Eğitiminin Duyuşsal Boyutu Üzerine Bir Araştırma: Bilgisayara Yönelik Endişe
Bilgisayar Eğitiminin Duyuşsal Boyutu Üzerine Bir Araştırma: Bilgisayara Yönelik Endişe
Hasan Güner BERKANT, Akın EFENDİOĞLU Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayarla İlgili Özyeterlik Algıları ve Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumları
Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayarla İlgili Özyeterlik Algıları ve Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumları
Murat TUNCER, Hasan Güner BERKANT Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İnternete Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İnternete Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi
Aysun GÜROL, Cihad DEMİRLİ, Seda AKTI İlköğretim II. Kademede Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Kurumlarda Kullanılmakta Olan Eğitsel Yazılma Yönelik Görüşleri
İlköğretim II. Kademede Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Kurumlarda Kullanılmakta Olan Eğitsel Yazılma Yönelik Görüşleri
Zühal ÇUBUKÇU İlköğretim Okullarında Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Bit) Uygulaması “Yönetici ve Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumları”
İlköğretim Okullarında Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Bit) Uygulaması “Yönetici ve Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumları”
İlhami BULUT Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin İnternete İlişkin Görüşleri
Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin İnternete İlişkin Görüşleri
İlköğretimde Drama »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Mehmet YILDIZLAR, Filiz TAŞ PARLAK İlköğretim 1- 5. Sınıflar Matemetik Dersi Temel Becerilerine Drama Tekniğinin Katkısına İlişkin Öğretmen Görüşleri
İlköğretim 1- 5. Sınıflar Matemetik Dersi Temel Becerilerine Drama Tekniğinin Katkısına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Müge TAŞKIN, Hüseyin KIRAN Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmenlerin Duygusal Zekalarına Etkisi
Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmenlerin Duygusal Zekalarına Etkisi
Aslı YÜKSEL, Nuray KURTDEDE FİDAN, Necla TABAK Drama Dersi Alan Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dramaya İlişkin Görüşleri
Drama Dersi Alan Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dramaya İlişkin Görüşleri
Cevat ÖZYURT, Serkan KOLUMAN İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun Perspektifinde Yöntem:Eğitimde Drama
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun Perspektifinde Yöntem:Eğitimde Drama
İlköğretimde Ölçme ve Değerlendirme »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Arife KART Türkçe Öğretiminde Kullanılan Performans Görevlerinden Elde Edilen Sonuçların Güvenirliği Üzerine Bir Çalışma
Türkçe Öğretiminde Kullanılan Performans Görevlerinden Elde Edilen Sonuçların Güvenirliği Üzerine Bir Çalışma
Burcu DUMAN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bağıl Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bağıl Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri
Uğur BAŞBOĞAOĞLU, Mehmet DEMİR İlköğretim (1-5) Birinci Kademede Gerçekleştirilen Performans Ödevlerinin Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri
İlköğretim (1-5) Birinci Kademede Gerçekleştirilen Performans Ödevlerinin Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri
Hakan DEDEOĞLU, Mustafa ULUSOY, Müge ÜGÜTEN Yanlış Analizi Envanteri’nin İlköğretim Okulları I. Kademede Öğrencilerinin Okumalaraının Değerlendiirlmesi Kullanımı
Yanlış Analizi Envanteri’nin İlköğretim Okulları I. Kademede Öğrencilerinin Okumalaraının Değerlendiirlmesi Kullanımı
Çiğdem AKIN, Müge ULUMAN Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri (Tunceli İli Örneği)
Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri (Tunceli İli Örneği)
Çavuş ŞAHİN, Yasemin ABALI ÖZTÜRK Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Bilimsel Araştırma Yöntemlerine İlişkin Özyeterlilikleri
Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Bilimsel Araştırma Yöntemlerine İlişkin Özyeterlilikleri
Mustafa BEKTAŞ, Mehmet Barış HORZUM, Asena AYVAZ “Öğretmenlik Uygulaması Dersi Öğretmen Adayı Akran Değerlendirme Ölçeği” Geliştirme Çalışması
“Öğretmenlik Uygulaması Dersi Öğretmen Adayı Akran Değerlendirme Ölçeği” Geliştirme Çalışması
Hüseyin ANILAN, Zeynep KILIÇ Hayat Bilgisi Dersinde Kullanılan Performans Değerlendirmeye İlişkin Öğretmen Görüşleri
Hayat Bilgisi Dersinde Kullanılan Performans Değerlendirmeye İlişkin Öğretmen Görüşleri
Burhan AKPINAR, İbrahim BAHŞİ 2004 Yılı Yeni İlköğretim Programlarının Ölçme-Değerlendirme Boyutunun Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar
2004 Yılı Yeni İlköğretim Programlarının Ölçme-Değerlendirme Boyutunun Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar
Ayşegül ŞEYİHOĞLU, Ahmet Akif ERBAŞ Hayat Bilgisi Dersinde Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Tekniğiyle Doğru-Yanlış Test Tekniğinin Karşılaştırılması
Hayat Bilgisi Dersinde Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Tekniğiyle Doğru-Yanlış Test Tekniğinin Karşılaştırılması
İbrahim Yaşar KAZU, Mehmet EROĞLU, Cem ŞENOL İlköğretim Öğretmen Adaylarının Değerlendirme Tercihlerinin İncelenmesi (Fırat Üniversitesi Örneği)
İlköğretim Öğretmen Adaylarının Değerlendirme Tercihlerinin İncelenmesi (Fırat Üniversitesi Örneği)
Ömer KUTLU, Mümine Güher ÖZERCAN Sınıf Öğretmeni Adayı Öğrencilerin Ders Sınavlarına İlişkin Görüşleri
Sınıf Öğretmeni Adayı Öğrencilerin Ders Sınavlarına İlişkin Görüşleri
İlköğretimde Özel Eğitim »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Selma AKALIN, Bülbin SUCUOĞLU İlköğretim Birinci Kademedeki Sınıf Öğretmenleri İle Kaynaştırma Öğrencisi Olan ve Olmayan Öğrencilerin Sınıf İçi Davranışlarının İncelenmesi
İlköğretim Birinci Kademedeki Sınıf Öğretmenleri İle Kaynaştırma Öğrencisi Olan ve Olmayan Öğrencilerin Sınıf İçi Davranışlarının İncelenmesi
Yurdagül DOĞUŞ, Songül ALTINIŞIK Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Öğretmen Görüşleri
İlköğretimde Program Geliştirme »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Asım ARI Sınıf Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin Yeni İlköğretim Programını Tanıma Düzeyleri
Sınıf Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin Yeni İlköğretim Programını Tanıma Düzeyleri
Ali GÜLER Bilim Dili Olarak Türkçeyi Yozlaştırma Çabaları
Bilim Dili Olarak Türkçeyi Yozlaştırma Çabaları
Mehmet Arif ÖZERBAŞ, Seda KARAYAZI Yapılandırmacı Öğrenme Ortamının İlköğretim Öğrencilerinin Konuşma Becerilerinin Geliştirilmesinin Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin
Yapılandırmacı Öğrenme Ortamının İlköğretim Öğrencilerinin Konuşma Becerilerinin Geliştirilmesinin Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin
Nuriye SEMERCİ, Etem YEŞİLYURT Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Habib ÖZGAN, Esen TURAN Yapılandırmacı Yaklaşımın Uygulamasında Karşılaşılan Sorunların Çözümüne Yönelik Öğretmenlerin Yöneticilerden Beklentileri
Yapılandırmacı Yaklaşımın Uygulamasında Karşılaşılan Sorunların Çözümüne Yönelik Öğretmenlerin Yöneticilerden Beklentileri
Elif BAŞ Cumhuriyetin İlanından Günümüze Uygulamaya Konulan İlköğretim Türkçe Müfredat Programlarının Okuma Açısından Değerlendirilmesi
Cumhuriyetin İlanından Günümüze Uygulamaya Konulan İlköğretim Türkçe Müfredat Programlarının Okuma Açısından Değerlendirilmesi
Selahattin ÇEKCEN, Çetin SEMERCİ Hayat Bilgisi Dersi’nde Sabırla İlgili Kazanımlarının Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Hayat Bilgisi Dersi’nde Sabırla İlgili Kazanımlarının Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Ergün ÖZTÜRK, Asena AYVAZ İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Düzeyleri İle Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji,Derslerindeki Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Düzeyleri İle Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji,Derslerindeki Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Cihan KARA, Birol BULUT Ulus İnşa Sürecinde Laik Merkeziyetçiliğe Bir Geçiş Evresi: 1924 İlkokul Programı
Ulus İnşa Sürecinde Laik Merkeziyetçiliğe Bir Geçiş Evresi: 1924 İlkokul Programı
Ömer Cem KARACAOĞLU, Fatih AYGÖREN Öğretimde Mim Tekniği Uygulamasına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
Öğretimde Mim Tekniği Uygulamasına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
Hikmet Y. CELKAN, Battal ODABAŞI Beyin Temelli Öğrenim ve Program Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar:Kişiye Özgü Program
Beyin Temelli Öğrenim ve Program Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar:Kişiye Özgü Program
İlköğretimde Rehberlik »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Fergül KILIÇ, Kader ARKAN Birinci Sınıf Velilerinin Veli Eğitimine ve Çocuklarının Okula Başlamalarına İlişkin Algılarının Metaforlar (Mecazlar) Yardımıyla Analizi
Birinci Sınıf Velilerinin Veli Eğitimine ve Çocuklarının Okula Başlamalarına İlişkin Algılarının Metaforlar (Mecazlar) Yardımıyla Analizi
Ertuğ CAN İlköğretim Okullarında Görevli Rehber Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi
İlköğretim Okullarında Görevli Rehber Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi
Mehmet TURAN, Eyüp BOZKURT, Faysal POLAT Öğretmen Ev Ziyaretlerinin Öğrenci Okul Başarısına ve Tutumuna İlişkin Öğretmen Görüşleri
Öğretmen Ev Ziyaretlerinin Öğrenci Okul Başarısına ve Tutumuna İlişkin Öğretmen Görüşleri
İlköğretimde Yabancı Dil Öğretimi »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Gülten GENÇ, Ahmet KAYA Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yabancı Dil Derslerine Yönelik Tutumları İle Yabancı Dil Akademik Başarıları Arasındaki İlişki
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yabancı Dil Derslerine Yönelik Tutumları İle Yabancı Dil Akademik Başarıları Arasındaki İlişki
Süleyman Nihat ŞAD Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Konusundaki Yeterlilik Algılarının ve İsteklilik Düzeylerinin İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Konusundaki Yeterlilik Algılarının ve İsteklilik Düzeylerinin İncelenmesi
Sibel ARIOĞUL, Tarık UZUN Hikaye Anlatım Metodu İle İlköğretim Öğrencilerine Yabancı Dil Öğretimi
Hikaye Anlatım Metodu İle İlköğretim Öğrencilerine Yabancı Dil Öğretimi
Arif SARIÇOBAN Vıdeo as a Technologıcal Aıd ın Foreıgn Language Teachıng: a Suggested Model Wıth “Face The Musıc”
Vıdeo as a Technologıcal Aıd ın Foreıgn Language Teachıng: a Suggested Model Wıth “Face The Musıc”
İlköğretimde Yönetim Teftiş ve Planlama »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Zülfü DEMİRTAŞ, Hacı ORMANOĞLU Öğretmenlerin Sınıf Yönetiminde İzledikleri Stratejileri Belirlemeye Yönelik Nitel Bir Araştırma
Öğretmenlerin Sınıf Yönetiminde İzledikleri Stratejileri Belirlemeye Yönelik Nitel Bir Araştırma
İbrahim H. ÇANKAYA, Cevdet CANPOLAT, Cemal AKÜZÜM Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları İle Empati Eğilimleri Arasındaki İlişki
Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları İle Empati Eğilimleri Arasındaki İlişki
Fatma OZMEN, Tuba TONBUL Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (Yıbo) Sınıflarında Disiplin Sorunları ve Baş Etme Yolları (Elazığ İli Örneği)
Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (Yıbo) Sınıflarında Disiplin Sorunları ve Baş Etme Yolları (Elazığ İli Örneği)
Abidin DAĞLI, Okutman Nigah BAYSAL İlköğretim II. Kademede Görevli Öğretmenlerin Sınıfta Karşılaştıkları Disiplin Sorunlarının Nedenlerine İlişkin Görüşleri
İlköğretim II. Kademede Görevli Öğretmenlerin Sınıfta Karşılaştıkları Disiplin Sorunlarının Nedenlerine İlişkin Görüşleri
Mukadder BOYDAK ÖZAN, Tuncay Yavuz ÖZDEMİR İlköğretimde Multimedya İçeriklerinin Kullanımının Sınıf Yönetimine Etkisi
İlköğretimde Multimedya İçeriklerinin Kullanımının Sınıf Yönetimine Etkisi
İ.Bakır ARABACI, Veysel SARIGÜL, Yunus Emre Karakaya Kalite Kurulu Olarak Okul Gelişimi Yönetim Ekipleri
Kalite Kurulu Olarak Okul Gelişimi Yönetim Ekipleri
Celal GÜLŞEN, Necmi GÖKYER İlköğretimde Yeniliklerin Uygulanmasını Etkileyen Olası Etkenler
İlköğretimde Yeniliklerin Uygulanmasını Etkileyen Olası Etkenler
Habib ÖZGAN, Zeynep AYDIN Okul-Aile İşbirliğine İlişkin Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşleri
Okul-Aile İşbirliğine İlişkin Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşleri
İ.Bakır ARABACI Stratejik Planlamada Çevre Aanalizi Tekniği Olarak Pest Analiz ( F.Ü.Eğitim Fakültesi Örneği)
Stratejik Planlamada Çevre Analizi Tekniği Olarak Pest Analiz ( F.Ü.Eğitim Fakültesi Örneği)
Behçet ORAL, İlhami BULUT, Abdurrahman EKİNCİ Öğretmenlerin Okul Yöneticiliğine İlişkin Duyuşsal Özellikleri
Öğretmenlerin Okul Yöneticiliğine İlişkin Duyuşsal Özellikleri
İbrahim KOCABAŞ, Canan DEMİR İlköğretim Öğrencilerinin Sınıflarının Fiziki Çevresine İlişkin Algıları (Muş İli Örneği)
İlköğretim Öğrencilerinin Sınıflarının Fiziki Çevresine İlişkin Algıları (Muş İli Örneği)
Buket ATAY Yerel Yönetimlerin Eğitim Yönetimine Katkısı
Yerel Yönetimlerin Eğitim Yönetimine Katkısı
Matematik Öğretimi »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
İsmail ŞAN, Sultan ŞAN İlköğretim Birinci Kademe Matematik Öğretim Programlarının Değerlendirmelerinin Derlemesi
İlköğretim Birinci Kademe Matematik Öğretim Programlarının Değerlendirmelerinin Derlemesi
Ahmet KÜÇÜK, Barış DEMİR, Tuğba BARAN İlköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretimi Alanındaki Yeterlilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
İlköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretimi Alanındaki Yeterlilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tayfun TUTAK, Ünal İÇ, Demet TAŞKEN Öğretmen Adaylarının “Fonksiyon ve Polinom” Kavramlarına İlişkin Algı Düzeylerinin Belirlenmesi
Öğretmen Adaylarının “Fonksiyon ve Polinom” Kavramlarına İlişkin Algı Düzeylerinin Belirlenmesi
Tayfun TUTAK, Yunus GÜDER, Mehmet ACAR Geometri Öğretiminde Somut Nesne Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi
Geometri Öğretiminde Somut Nesne Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi
Tayfun TUTAK, Zühal GÜN, Nida EMÜL Matematik Eğitiminde İlköğretim Düzeyinde Kavramla İlgili Yapılan Çalışmaların Bir Değerlendirmesi
Matematik Eğitiminde İlköğretim Düzeyinde Kavramla İlgili Yapılan Çalışmaların Bir Değerlendirmesi
Tuğba YALÇIN, Mehmet Fatih ÖÇAL Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz Yeterlilik İnançları: Nitel Bir Çalışma
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz Yeterlilik İnançları: Nitel Bir Çalışma
Hasan TABAK, Berat AHİ, Hafife BOZDEMİR İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersinde Kesirleri Modelleme Becerileri
İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersinde Kesirleri Modelleme Becerileri
Dilek TANIŞLI, Nilüfer Yavuzsoy KÖSE Sınıf Öğretmeni Adaylarının Örüntüleri Genellemeleri: Görsel Stratejilerin Etkisi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Örüntüleri Genellemeleri: Görsel Stratejilerin Etkisi
Seher MANDACI ŞAHİN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimi Derslerindeki Akademik Başarıları İle Öz Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişki
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimi Derslerindeki Akademik Başarıları İle Öz Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişki
Zülbiye TOLUK UÇAR Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Bilgileri ve Öğretimsel Açıklamaları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Bilgileri ve Öğretimsel Açıklamalrı
Mehmet Fatih ÖÇAL, Tuğba YALÇIN İlköğretim Dördüncü Sınıfların Alanlar Konusunu Anlama Düzeyleri: Durum Çalışması
İlköğretim Dördüncü Sınıfların Alanlar Konusunu Anlama Düzeyleri: Durum Çalışması
Mutlu PİŞKİN, Soner DURMUŞ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiğe Karşı Öz-Yeterlilik Algıları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiğe Karşı Öz-Yeterlilik Algıları
Poster Bildiri »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Ceyhun OZAN, A. Halim ULAŞ İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojileri Açısından Yeterlilikleri
İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojileri Açısından Yeterlilikleri
Aybala ÇAYIR, Beyhan Nazlı KOÇBEKER EİD Öğrenme Güçlüğü Çeken Bir İl 3. Sınıf Öğrencisinin Kaynaştırma Sınıfındaki Sosyal Uyum Becerilerinin İncelenmesi
Öğrenme Güçlüğü Çeken Bir İl 3. Sınıf Öğrencisinin Kaynaştırma Sınıfındaki Sosyal Uyum Becerilerinin İncelenmesi
Ersin İLHAN İnsan Ölçülerek Öğrenir Mi?
İnsan Ölçülerek Öğrenir Mi?
Zafer TANGÜLÜ, Oğuzhan KARADENİZ, Sinan ATEŞ Cumhuriyetten Günümüze İlköğretime Öğretmen Yetiştirme
Cumhuriyetten Günümüze İlköğretime Öğretmen Yetiştirme
Mustafa YILDIZ Okumaya Adanmışlık (Reading Engagement) ve Okudğunu Anlama
Okumaya Adanmışlık (Reading Engagement) ve Okudğunu Anlama
Zübeyde YARAŞ Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Motivasyon Düzeylerine Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın Etkisi
Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Motivasyon Düzeylerine Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın Etkisi
Mehmet Kaan DEMİR, Iraz ÖZSOY EŞKİ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gözlem Gezisi Yöntemine Karşı İlgilerinin İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gözlem Gezisi Yöntemine Karşı İlgilerinin İncelenmesi
Eser AĞGÖN, Mehmet YAZICI Sınıf Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları (Erzincan Üniversitesi Örneği)
Sınıf Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları (Erzincan Üniversitesi Örneği)
Eftal SÜNGÜ İlköğretim I. Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerde Renk Kullanımı
İlköğretim I. Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerde Renk Kullanımı
Asuman AYPEK ARSLAN Ülkemizde ve Yurt Dışında İlköğretim Düzeyinde Görsel Sanatlar Eğitimi
Ülkemizde ve Yurt Dışında İlköğretim Düzeyinde Görsel Sanatlar Eğitimi
İ. Bakır ARABACI, Dursun BADEMCİ İlköğretim Okullarında Görev Yapan Sözleşmeli Öğretmenlerin İş Doyumları
İlköğretim Okullarında Görev Yapan Sözleşmeli Öğretmenlerin İş Doyumları
Yasemin ÇINAR, Behiye RECEPOĞLU, Bilgi Başak GÖKÇEN İlköğretimde Okutulan 4 ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarının Bazı Kriterlere Göre İncelenmesi
İlköğretimde Okutulan 4 ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarının Bazı Kriterlere Göre İncelenmesi
Nilüfer OKUR, Serkan KAPUCU Sınıf Öğretmeni Adayalrının Fen ve Teknoloji Labaratuarına Karşı Tutumları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki
Sınıf Öğretmeni Adayalrının Fen ve Teknoloji Labaratuarına Karşı Tutumları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki
Ceren ÇEVİK, Hülya KODAN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Laboratuara Yönelik Tutumları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Laboratuara Yönelik Tutumları
Nihan ŞAHİNKAYA, Fevzi DURSUN İlköğretim 1. 2. 3. 4. ve 5. Sınıf Matemetik Ders Kitapları ve Çalışma Kitaplarının Görsel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi
İlköğretim 1. 2. 3. 4. ve 5. Sınıf Matemetik Ders Kitapları ve Çalışma Kitaplarının Görsel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi
Bülent KAYGIN, Fatih BAŞ, Oben KANBOLAT Sınıf Öğretmenlerinin Bilimsel Epistemolojik İnanışlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Sınıf Öğretmenlerinin Bilimsel Epistemolojik İnanışlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Talat AYTAN, Nail GÜNEY, Mesut GÜN İlköğretim Birinci Kademede Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
İlköğretim Birinci Kademede Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Ece ÖZDOĞAN Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenmenin İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Becerilerine Etkisi
Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenmenin İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Becerilerine Etkisi
Pınar KÖSEOĞLU, Lütfi BUDAK Sınıf Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Özel Eğitim Hizmetlerini Seçmelerinde Etkili Olan Faktörler
Sınıf Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Özel Eğitim Hizmetlerini Seçmelerinde Etkili Olan Faktörler
Erdal CANPOLAT, Murat KAYA, İbrahim KÜÇÜKTAĞ Öğretmen Adaylarının Değer Algısı
Öğretmen Adaylarının Değer Algısı
Tamer KARADEMİR, Bilal ÇOBAN Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersi Tutum Davranışları ve Yeterlikleri
Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersi Tutum Davranışları ve Yeterlikleri
Elif E. BALTA, Mustafa EMEK Görsel Okuma ve Görsel Sunu Öğrenme Alanına İlişkin Öğretmen Tutumlarının İncelenmesi (Sivas İli Örneği)
Görsel Okuma ve Görsel Sunu Öğrenme Alanına İlişkin Öğretmen Tutumlarının İncelenmesi (Sivas İli Örneği)
İrfan EMRE, Öner AKGÜN, Başak YAŞAR Sınıf Öğretmeni Adaylarının Genetik Kavramlarıyla İlgili Kavram Yanılgıları ve Anlama Düzeyleri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Genetik Kavramlarıyla İlgili Kavram Yanılgıları ve Anlama Düzeyleri
Zehra KAYA, İrfan EMRE, Osman Nafiz KAYA Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB): Sınıf Öğretmenlerinin Öz-Güven Seviyelerinin Belirlenmesi
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB): Sınıf Öğretmenlerinin Öz-Güven Seviyelerinin Belirlenmesi
Sanat Eğitimi »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Handan BÜLBÜL Görsel Kültür Çalışmaları İle İlköğretim Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Bir Etkinlik Planı Önerisi
Görsel Kültür Çalışmaları İle İlköğretim Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Bir Etkinlik Planı Önerisi
Abdullah ADIGÜZEL, Necla TOSMUR Sınıf Öğretmenlerinin Görsel Sanatlar Dersi Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar
Sınıf Öğretmenlerinin Görsel Sanatlar Dersi Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar
Feruz KILINÇ Görsel Sanatlar Eğitimi ve Öğretiminde Standartlar ve (Uygulama Örneği)
Görsel Sanatlar Eğitimi ve Öğretiminde Standartlar ve (Uygulama Örneği)
Burçin TÜRKKAN Görsel Sanatlar Öğretimi Dersindeki Uygulamaların Meslek Yaşamında Kullanılabilirliğine İlişkin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri
Görsel Sanatlar Öğretimi Dersindeki Uygulamaların Meslek Yaşamında Kullanılabilirliğine İlişkin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri
Hasan ARAPGİRLİOĞLU, Betül KARAGÖZ Sınıf Öğretmenliğinde Müzik Eğitimi Sürecinin Durumu ve Değerlendirilmesi
Sınıf Öğretmenliğinde Müzik Eğitimi Sürecinin Durumu ve Değerlendirilmesi
Ersan ÇİFTÇİ, Taner ULUÇAY Sosyal ve Kültürel Değişimler Bağlamında 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı 1. Devre 1.2.3. Sınıf Müzik Ders Kitaplarının İçeriğine Yönelik Bir İnceleme
Sosyal ve Kültürel Değişimler Bağlamında 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı 1. Devre 1.2.3. Sınıf Müzik Ders Kitaplarının İçeriğine Yönelik Bir İnceleme
Mustafa ERCAN, İsmail AYTAÇ Sanat ve Sanat Tarihi Perspektifinden Yeni İlköğretim Programlarına Bakış
Sanat ve Sanat Tarihi Perspektifinden Yeni İlköğretim Programlarına Bakış
Sınıf Öğretmeni Yetiştirme »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Hüseyin ŞİMŞEK Osmanlıdan Cumhuriyete Sınıf Öğretmenlerinin Değişen Nitelikleri (Tarihsel Bir İnceleme)
Osmanlıdan Cumhuriyete Sınıf Öğretmenlerinin Değişen Nitelikleri (Tarihsel Bir İnceleme)
İsa KORKMAZ Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Basamaklarının İncelenmesi
Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Basamaklarının İncelenmesi
Yüksel GÜNDÜZ, Öznur YAZICI Gelişmiş Bazı Ülkeler İle Türkiye’de İlköğretim Öğretmenlerinin Seçilme ve Mesleğe Atanmalarının Karşılaştırılması
Gelişmiş Bazı Ülkeler İle Türkiye’de İlköğretim Öğretmenlerinin Seçilme ve Mesleğe Atanmalarının Karşılaştırılması
Duygu SARMUSAK Sınıf Öğretmenlerinin Çoklu Zeka Kuramı İle İlgili Yanılgıları
Sınıf Öğretmenlerinin Çoklu Zeka Kuramı İle İlgili Yanılgıları
Cihan Menteş, Özlem Sever, Sevilay Yıldız Aday Öğretmenlerin Uygulama Okullarında Karşılaştıkları İstenmeyen Öğrenci Davranışları ve Bu Davranışları Önlemede Kullandıkları Stratejiler
Aday Öğretmenlerin Uygulama Okullarında Karşılaştıkları İstenmeyen Öğrenci Davranışları ve Bu Davranışları Önlemede Kullandıkları Stratejiler
Muammer ERGÜN, S. Tunay KAMER Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kpss’de Cevapladıkları Soruların Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kpss’de Cevapladıkları Soruların Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Duygu UÇGUN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuk Edebiyatı Dersi ve Çocuk Edebiyatı Ürünlerine İlişkin Tutumları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuk Edebiyatı Dersi ve Çocuk Edebiyatı Ürünlerine İlişkin Tutumları
Hüseyin YOLCU, Sadık KARTAL Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Türkiye Eğitim Sistemine İlişkin Yaşanılan Sorunlar
Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Türkiye Eğitim Sistemine İlişkin Yaşanılan Sorunlar
Bilal ÇOBAN, Alper KAŞKAYA, Öztürk AĞIRBAŞ Sınıf Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine İlişkin Tutumlarının Diğer Bölümler İle Karşılaştırılması (Erzincan Üniversitesi Örneği)
Sınıf Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine İlişkin Tutumlarının Diğer Bölümler İle Karşılaştırılması (Erzincan Üniversitesi Örneği)
Gökhan ÖZSOY, Ahmet ÇAKIROĞLU, H. Gül KURUYER Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üstbilişsel Farkındalık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Bakımından İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üstbilişsel Farkındalık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Bakımından İncelenmesi
Kazım ÇELİK, Yüksel KAVAK Eğitim Fakülteleri Sınıf Öğretmenliği Programı Kamu Personeli Seçme Sınavı (Kpss) Sonuçları Üzerine Bir Çalışma
Eğitim Fakülteleri Sınıf Öğretmenliği Programı Kamu Personeli Seçme Sınavı (Kpss) Sonuçları Üzerine Bir Çalışma
Feridun MERTER, Sevim CAMUZCU Bilgi Toplumunda İlköğretim Öğretmeninin Nitelikleri
Bilgi Toplumunda İlköğretim Öğretmeninin Nitelikleri
Hilmi DEMİRAL, Fatih BAYDAR, İsmail GÖNEN Sınıf Öğretmenliği Özel Alan Yeterlilikleri Hakkında Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Sınıf Öğretmenliği Özel Alan Yeterlilikleri Hakkında Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Sabahattin ÇİFTÇİ, Serdarhan Musa TAŞKAYA Sınf Öğretmeni Adaylarının Öz Yeterlik ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişki
Sınf Öğretmeni Adaylarının Öz Yeterlik ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişki
Mehmet AKSÜT, Uğur BULUT, Halil İbrahim YALVAÇ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Materyalleri Tasarımlamalarının İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Materyalleri Tasarımlamalarının İncelenmesi
Şule FIRAT DURDUKOCA, Sebahattin ARIBAŞ İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları Öğrenme Stillerinin Farklı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları Öğrenme Stillerinin Farklı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi
Feridun MERTER, Sevda KOÇ İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgi Toplumu Eğitimi Konusundaki Tutumları
lköğretim Öğretmenlerinin Bilgi Toplumu Eğitimi Konusundaki Tutumları
Ali ERSOY, Hıdır KARADUMAN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hazırladıkları Araştırma Raporlarında Dijital Aşırma: Google Arama Motoru Örneği
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hazırladıkları Araştırma Raporlarında Dijital Aşırma: Google Arama Motoru Örneği
Bekir BULUÇ, Oğuzhan KURU, Ahu TANERİ Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Okuyan Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri
Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Okuyan Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri
Aysun GÜROL, Mümine Güher ÖZERCAN Topluma Hizmet Uygulaması Dersinin Uygulanmasına İişkin Görüşlerin Belirlenmesi
Topluma Hizmet Uygulaması Dersinin Uygulanmasına İişkin Görüşlerin Belirlenmesi
Demet ŞAHİN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Toplumsal Değer Tercihleri: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Örneği
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Toplumsal Değer Tercihleri: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Örneği
Nil DUBAN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen ve Teknoloji Okur-Yazarı Bireylere ve Bu Bireylerin Yetiştirilmesine İlişkin Görüşleri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen ve Teknoloji Okur-Yazarı Bireylere ve Bu Bireylerin Yetiştirilmesine İlişkin Görüşleri
Kaan GÜNEY, Mustafa ERSOY Mikro Öğretim Yönteminin İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının “ Öğretim İlke ve Yöntemleri” Dersinde Gösterdikleri Ders İçi Performansa Etkisi
Mikro Öğretim Yönteminin İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının “ Öğretim İlke ve Yöntemleri” Dersinde Gösterdikleri Ders İçi Performansa Etkisi
Cengiz ŞAHİN, Rüştü YEŞİL Sınıf Öğretmenliği Aday Öğretmenlerinin Sosyal Beceri ve Empatik Eğilim Düzeyleri (AEÜ Eğitim Fakültesi Örneği)
Sınıf Öğretmenliği Aday Öğretmenlerinin Sosyal Beceri ve Empatik Eğilim Düzeyleri (AEÜ Eğitim Fakültesi Örneği)
Aysun GÜROL, Seda ALTUNBAŞ, Nilay KARAASLAN Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlilik İnançları ve Epistemolojik İnançları Üzerine Bir Çalışma
Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlilik İnançları ve Epistemolojik İnançları Üzerine Bir Çalışma
Mehmet ULUCAN, Kumral ÜNSEVER YAPRAK, Dilek KIRNIK Öğrencilerin Kulüp Çalışmalarına İlişkin Tutumları
Öğrencilerin Kulüp Çalışmalarına İlişkin Tutumları
Burhan AKPINAR, Ayşenur DÖNDER, Çetin TAN Öğretmen Adaylarının Epistemolojik Anlayışları
Öğretmen Adaylarının Epistemolojik Anlayışları
Elif ESMER, Ali BAYKAL Sınıf Öğretmenlerinin “Seçilmiş” Kişisel Yönelimleri
Sınıf Öğretmenlerinin “Seçilmiş” Kişisel Yönelimleri
Mehmet TAŞPINAR, Zehra TAŞPINAR Sınıf Öğretmeni Adaylarının Aile İçi Şiddeti Algılama Biçimleri (Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Örneği)
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Aile İçi Şiddeti Algılama Biçimleri (Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Örneği)
Bahri AYDIN, Bayram BIÇAK, Selma KAYA Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Yeterliklerini Kazanma Düzeylerine İlişkin Algıları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Yeterliklerini Kazanma Düzeylerine İlişkin Algıları
Mustafa ŞANAL Osmanlı İmparatorluğu’nda İlköğretime Erkek Öğretmen Yetiştiren Kurumların Doğuşu ve Gelişimi
Osmanlı İmparatorluğu’nda İlköğretime Erkek Öğretmen Yetiştiren Kurumların Doğuşu ve Gelişimi
Sedat YÜKSEL, Engin KARADAĞ, Nuri BALOĞLU İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Stresle Başa Çıkma Stillerinin Yaşam Çatışmaları Üzerindeki Etkisi: Nedensel Bir Araştırma
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Stresle Başa Çıkma Stillerinin Yaşam Çatışmaları Üzerindeki Etkisi: Nedensel Bir Araştırma
Ali GURBETOĞLU Türkiye’de Öğretmen Eğitiminde Reform İhtiyacı
Türkiye’de Öğretmen Eğitiminde Reform İhtiyacı
Çavuş ŞAHİN, Serdar ARCAGÖK Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (Kpss) İlişkin Algıları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (Kpss) İlişkin Algıları
Nurdan BAYSAL, Kader ARKAN, Aylin YILDIRIM Sınıf Öğretmeni Adaylarının Aldıkları Lisans Eğitimine Göre Düşünme Becerilerinin Öğretimine Yönelik Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Aldıkları Lisans Eğitimine Göre Düşünme Becerilerinin Öğretimine Yönelik Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi
Gülnur Candan GÜRLEYÜK, Özlem KORAY Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Problem Çözme Becerilerinin ve Akademik Başarılarının Öğrenme Stili Değişkenine Göre İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Problem Çözme Becerilerinin ve Akademik Başarılarının Öğrenme Stili Değişkenine Göre İncelenmesi
Kader ARKAN, Özgür ŞİMŞEK, Remzi KILIÇ Sınıf Öğretmenlerine Verilen Adaylık Eğitimine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Sınıf Öğretmenlerine Verilen Adaylık Eğitimine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Zehra KAYA, İrfan EMRE, Osman Nafiz KAYA Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (tpab)Açısından Öz-Güven Seviyelerinin Belirlenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (tpab)Açısından Öz-Güven Seviyelerinin Belirlenmesi
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, Ayşe Ülkü KAN, Serav BİÇER Mesleğe Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Yaşadıkları Zorluklarla Öğretmen Adaylarının Yaşayabilcekleri Zorluklara İlişkin Algılarının Karşılaştırılması
Mesleğe Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Yaşadıkları Zorluklarla Öğretmen Adaylarının Yaşayabilcekleri Zorluklara İlişkin Algılarının Karşılaştırılması
E. Aysın KÜÇÜKYILMAZ Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kapsamında Öğretmen Adaylarından Beklentileri
Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kapsamında Öğretmen Adaylarından Beklentileri
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, Ümmühan ÖNER, Ebru BOZPOLAT Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programında Yer Alan Derslere İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programında Yer Alan Derslere İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Alpaslan GÖZLER, Gülcan SÜNME Lisans Derslerinin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Lisans Derslerinin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Feridun MERTER, Nilüfer Bircan KAYA Bilgi Toplumunda Değişen Öğretmen Rollerine Yönelik Öğretmen Görüşleri
Bilgi Toplumunda Değişen Öğretmen Rollerine Yönelik Öğretmen Görüşleri
Abdurrahman EKİNCİ, Mehmet KARAKUŞ, Cansu ÇELEBİ Sınıf Öğretmenlerinin Görsel Sanatlar Öğretimine İlişkin Yeterlik Düzeyleri
Sınıf Öğretmenlerinin Görsel Sanatlar Öğretimine İlişkin Yeterlik Düzeyleri
Erdoğan TEZCİ Sınıf Öğretmenlerinin Eğitiminde Bit Kullanımına İlişkin Özgüven Düzeyleri
Sınıf Öğretmenlerinin Eğitiminde Bit Kullanımına İlişkin Özgüven Düzeyleri
Sinan OLKUN, Aslıhan ATA, Eren ÖZER Çocuklarda Bilişsel Sayı Temsilinin Karşılaştırılması: Çin, Japonya, Kore, Fransa, İsveç, Amerika ve Türkiye
Çocuklarda Bilişsel Sayı Temsilinin Karşılaştırılması: Çin, Japonya, Kore, Fransa, İsveç, Amerika ve Türkiye
Türkçe Öğretimi »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Firdevs GÜNEŞ Yapılandırıcı Yaklaşımda Aanlama Becerilerini Geliştirme
Yapılandırıcı Yaklaşımda Aanlama Becerilerini Geliştirme
Murat AŞICI Türkçe Dersinin İşlenişinde Aşamaların Teorik Temelleri ve Ders Kitaplarındaki Uygulamalarla Karşılaştırılması
Türkçe Dersinin İşlenişinde Aşamaların Teorik Temelleri ve Ders Kitaplarındaki Uygulamalarla Karşılaştırılması
Gülhiz PİLTEN Öğretmenlerin Akıcı Okuma Süreci İle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Öğretmenlerin Akıcı Okuma Süreci İle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Abdullah ADIGÜZEL, Fatih KARACABEY Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Yazma Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar
Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Yazma Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar
Hayati AKYOL, Mustafa YILDIZ Okuma Bozukluğu Olan Bir Öğrencinin Okuma ve Yazma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Durum Çalışması
Okuma Bozukluğu Olan Bir Öğrencinin Okuma ve Yazma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Durum Çalışması
Pınar GİRMEN, Fatih KAYA, Emel BAYRAK Türkçe Eğitimi Alanında Yaşanan Sorunların Lisansüstü Tezlere Dayalı Olarak Belirlenmesi
Yaşanan Sorunların Lisansüstü Tezlere Dayalı Olarak Belirlenmesi
Ayfer ŞAHİN Kırsal Kesimde Görev Yapan Öğretmenlerin İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Karşılaştıkları Problemler
Kırsal Kesimde Görev Yapan Öğretmenlerin İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Karşılaştıkları Problemler
Mustafa BEKTAŞ, Zeynep iLERİ İlköğretim 1. Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma-Yazma Öğretimi Sürecinde Derslerin İşlenebilirliğine Yönelik Görüşleri
İlköğretim 1. Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma-Yazma Öğretimi Sürecinde Derslerin İşlenebilirliğine Yönelik Görüşleri
Serap CAVKAYTAR, Şefik YAŞAR Yazılı Anlatım Becerilerinin Öğretiminde Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımından Yararlanma: Bir Eylem Araştırması
Yazılı Anlatım Becerilerinin Öğretiminde Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımından Yararlanma: Bir Eylem Araştırması
Ayfer ŞAHİN, Deniz AKDAL Öğretmenlerin Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Karşılaştıkları Problemler
Öğretmenlerin Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Karşılaştıkları Problemler
Raşit KOÇ Selim Sabit Efendi’nin Eğitim Yöntemleri ve Türkçe Okuma-Yazma Öğretimiyle İlgili Görüşleri
Selim Sabit Efendi’nin Eğitim Yöntemleri ve Türkçe Okuma-Yazma Öğretimiyle İlgili Görüşleri
Ş. Dilek BELET Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe Dersinde Yapılan Değerlendirme Etkinliklerine İlişkin Görüşleri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe Dersinde Yapılan Değerlendirme Etkinliklerine İlişkin Görüşleri
Pınar BULUT, Yasemin AKÖZ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bitişik Eğik Yazı Yazma Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bitişik Eğik Yazı Yazma Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi
Yasemin AKÖZ, Pınar BULUT İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitaplarında Yer Alan Dil Bilgisi Etkinliklerinin İncelenmesi
İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitaplarında Yer Alan Dil Bilgisi Etkinliklerinin İncelenmesi
Derya ARSLAN, Mehmet AŞIKCAN, Pelin ÖZASLAN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bitişik Eğik Yazı Kullanımına Yönelik Görüşleri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bitişik Eğik Yazı Kullanımına Yönelik Görüşleri
Burak TÜFEKÇİOĞLU İlköğretim 5. Sınıf Ders Kitaplarının Konuşma Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
İlköğretim 5. Sınıf Ders Kitaplarının Konuşma Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
Yasemin ÇELİK, Aylin BULUT Sınıf Öğretmeni Adaylarının Metinde Ana Fikri ve Konuyu Bulma Becerileri Üzerine Bir Değerlendirme
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Metinde Ana Fikri ve Konuyu Bulma Becerileri Üzerine Bir Değerlendirme
Adalet KANDIR, Fatma TEZEL ŞAHİN, Bekir DİLMAÇ İlköğretime Geçiş Sürecinde Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları
İlköğretime Geçiş Sürecinde Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları
XXV. Türkçe Eğitimi »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
M. Akif HELVACI, Hilal KEÇECİ Üniversite Öğrencilerinin Okuma Profili Üzerine Bir İnceleme
Üniversite Öğrencilerinin Okuma Profili Üzerine Bir İnceleme
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.