Anasayfa10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu

Teması:
Düzenleme Tarihi: 5-7 Mayıs 2011
Düzenleyen: Cumhuriyet Üniversitesi
Yapıldığı İl: Sivas

Sınıf Öğretmenliği »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
İsmail ADIGÜZEL, Cemalettin İPEK İlköğretim Birinci ve İkinci Kademe Öğretmenlerinin Lisansüstü Eğitime İlişkin Beklentileri
İlköğretim Birinci ve İkinci Kademe Öğretmenlerinin Lisansüstü Eğitime İlişkin Beklentileri
Öztürk AĞIRBAŞ, Eser AĞGÖN, Mehmet YAZICI Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Çeşitli Branşlara Göre Spor Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi (Erzincan Üniversitesi Örneği)
Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Çeşitli Branşlara Göre Spor Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi (Erzincan Üniversitesi Örneği)
Berat AHİ İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf sosyal bilgiler çalışma kitaplarında yer alan soruların değer öğretim yöntemlerini yansıtma düzeyi
İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf sosyal bilgiler çalışma kitaplarında yer alan soruların değer öğretim yöntemlerini yansıtma düzeyi
İbrahim AKAR, Müge ULUMAN Sınıf Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Öğrencileri Aday Göstermedeki Başarı Durumları
Sınıf Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Öğrencileri Aday Göstermedeki Başarı Durumları
Esra AKARSU, Barış DEMİR, A. Arzu ARI Sınıf Öğretmenleri Ve Öğretmen Adaylarına Göre Matematik Öğretiminde İletişim
Sınıf Öğretmenleri Ve Öğretmen Adaylarına Göre Matematik Öğretiminde İletişim
Yasin AKAY , Özlem ENET, Özge ULUSOY Sınıf Öğretmenlerinin Aktif Öğrenmeyi Nasıl Algıladıklarına İlişkin Görüşleri
Sınıf Öğretmenlerinin Aktif Öğrenmeyi Nasıl Algıladıklarına İlişkin Görüşleri
Cenk AKBIYIK, Gönül ALTIN AKBIYIK Dersimiz Reklam Filmleri
Dersimiz Reklam Filmleri
Eyüp AKMA, İlkay AŞKIN Ses Temelli Cümle Yöntemine Eleştirel Bir Bakış
Ses Temelli Cümle Yöntemine Eleştirel Bir Bakış
Yasemin AKÖZ İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirliği Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma
İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirliği Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma
Burhan AKPINAR, Ayşenur DÖNDER Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Öğretim Becerilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması
Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Öğretim Becerilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması
Pınar AKSOY, Gülen BARAN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocukları Sevme Durumları İle Anne - Babaları Tarafından Kabul – Redlerine Yönelik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocukları Sevme Durumları İle Anne - Babaları Tarafından Kabul – Redlerine Yönelik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Hasan Hüseyin AKSU, Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ, Temel TOPAL Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlköğretim Birinci Kademe Matematik Dersine İlişkin Bilgi Düzeyleri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlköğretim Birinci Kademe Matematik Dersine İlişkin Bilgi Düzeyleri
Nihan AKTAŞ İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının Empatik Yazma Yoluyla İncelenmesi
İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının Empatik Yazma Yoluyla İncelenmesi
Vedat AKTEPE , Sezer SARGIN Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Tutumları
Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Tutumları
Vedat AKTEPE Kaynaştırma Eğitimi Hakkında Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
Kaynaştırma Eğitimi Hakkında Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
Ramazan ALABAŞ Öğretmenlik Mesleğinin Saygınlığı Üzerine Bir Araştırma: Öğretmen Gözüyle Saygınlıkları
Öğretmenlik Mesleğinin Saygınlığı Üzerine Bir Araştırma: Öğretmen Gözüyle Saygınlıkları
Mehmet ALAN İlköğretim Okulu Müzik Derslerinde Öğretilen Çalgılar Ve Bu Çalgıların Eğitimsel Yeterliliği Üzerine Bir Çalışma
İlköğretim Okulu Müzik Derslerinde Öğretilen Çalgılar Ve Bu Çalgıların Eğitimsel Yeterliliği Üzerine Bir Çalışma
Ayşe ALKAN Sınıf Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi
Sınıf Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi
Kenan ALPALTUN Birleştirilmiş Sınıflı Okullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
Birleştirilmiş Sınıflı Okullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
Zeynel AMAÇ , Nihat ŞİMŞEK , İsmail Hakan AKGÜN Abd Öğretmen Eğitiminde Yaklaşımlar Ve Türkiye’de Sınıf Öğretmenliği İçin Bir Öneri
Abd Öğretmen Eğitiminde Yaklaşımlar Ve Türkiye’de Sınıf Öğretmenliği İçin Bir Öneri
Şengül S. ANAGÜN, Pelin YALÇINOĞLU Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Dersinde Yaratıcılık Eğitimi Hakkındaki Görüşleri
Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Dersinde Yaratıcılık Eğitimi Hakkındaki Görüşleri
Hüseyin ANILAN, M. Fatih KAYA, Emel BAYRAK Konu Bağımlı ve Konu Bağımsız Yazma Çalışmalarının Karşılaştırılması
Konu Bağımlı ve Konu Bağımsız Yazma Çalışmalarının Karşılaştırılması
Hüseyin ANILAN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ses Temelli Cümle Yöntemine ve Uygulayabilirliklerine İlişkin Görüşleri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ses Temelli Cümle Yöntemine ve Uygulayabilirliklerine İlişkin Görüşleri
Sebahattin ARIBAŞ, Gülnur Candan GÜRLEYÜK, Hatice ÖZGAN SUCU Birleştirilmiş Sınıflı Okullarda Uygulanan İlköğretim 4. ve 5. Sınıf İngilizce Programının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi
Birleştirilmiş Sınıflı Okullarda Uygulanan İlköğretim 4. ve 5. Sınıf İngilizce Programının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi
Kazım ARTUT Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Okutulan Sanat Eğitimi ve Görsel Sanatlar Öğretimi Lisans Derslerinin Türkiye Yüksek Öğretim Elemanları Açısından Değerlendirilmesi
Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Okutulan Sanat Eğitimi ve Görsel Sanatlar Öğretimi Lisans Derslerinin Türkiye Yüksek Öğretim Elemanları Açısından Değerlendirilmesi
Murat AŞICI Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Türk Dili Dersinde Proje Tabanlı Öğrenme Denemesi
Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Türk Dili Dersinde Proje Tabanlı Öğrenme Denemesi
Ercan ATASOY, Fatih CAMADAN, Fatih KARAKUŞ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının Öğretmen Adaylarının Matematiğin Doğasına Öğretimine ve Öğrenimine Yönelik İnançlarına Etkisi
Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının Öğretmen Adaylarının Matematiğin Doğasına Öğretimine ve Öğrenimine Yönelik İnançlarına Etkisi
Ahmet Şakir ATÇI, Bekir Necati ALTIN Her Zaman Ve Her Yerde Eğitim (Sınıf İçinde Sınıf Dışı Eğitim Etkinliği Örnekleri)
Her Zaman Ve Her Yerde Eğitim (Sınıf İçinde Sınıf Dışı Eğitim Etkinliği Örnekleri)
Seyit ATEŞ, Çetin ÇETİNKAYA, Kasım YILDIRIM Okunabilir Bir Kitap Nasıl Seçilir?
Okunabilir Bir Kitap Nasıl Seçilir?
Betül ATİK Özel İlköğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin İngilizce Dersindeki Başarıları ile Ailelerin Eğitim Düzeyleri ve Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Özel İlköğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin İngilizce Dersindeki Başarıları ile Ailelerin Eğitim Düzeyleri ve Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Anıl ERTOK ATMACA, Meral BATUR İlköğretimde Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programının Kazanımlarının Gerçekleştirilmesinde Kullanılan Stratejilere ve Yöntemlere Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
İlköğretimde Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programının Kazanımlarının Gerçekleştirilmesinde Kullanılan Stratejilere ve Yöntemlere Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
Eren Can AYBEK, Ahmet Salih ŞİMŞEK, Yusuf Orkun TEMELTAŞ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geri Bildirim Verme Düzeylerinin Bazı Faktörlere Göre İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geri Bildirim Verme Düzeylerinin Bazı Faktörlere Göre İncelenmesi
Nurdan BAYSAL, Kader ARKAN, Burcu DEMİRBAŞ Sınıf Öğretmenlerinin Psikolojik Dayanıklılıkları ile Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Sınıf Öğretmenlerinin Psikolojik Dayanıklılıkları ile Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Z. Nurdan BAYSAL, Kader ARKAN, Melek DUMAN Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Tutumlarına Etkisi
Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Tutumlarına Etkisi
Mustafa BEKTAŞ , Şule DİNÇER Serbest Etkinlik Dersine İlişkin İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
Serbest Etkinlik Dersine İlişkin İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
Ş. Dilek BELET, Pınar GİRMEN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi
Vedat BILDIRCIN, Muharrem AKTÜMEN Gerçekçi Matematik Eğitimi (GME) Destekli Eğitimin İlköğretim Beşinci Sınıflarda Uzunluk, Alan ve Hacim Kavramlarının Öğretimine Etkisi
Gerçekçi Matematik Eğitimi (GME) Destekli Eğitimin İlköğretim Beşinci Sınıflarda Uzunluk, Alan ve Hacim Kavramlarının Öğretimine Etkisi
Ramazan BOLAT Sınıf Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumları
Sınıf Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumları
Hasan BOZASLAN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Anne Baba Tutumlarının Epistemolojik İnanç ve Alternatif Bilişsel Özellikler Açısından İncelenmesi (Harran Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma)
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Anne Baba Tutumlarının Epistemolojik İnanç ve Alternatif Bilişsel Özellikler Açısından İncelenmesi (Harran Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma)
Hasan BOZASLAN Bilgi Toplumu Öğretmen Yeterlilikleri Açısından Sınıf Öğretmeni Adaylarının Değerlendirilmesi (Harran Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma)
Bilgi Toplumu Öğretmen Yeterlilikleri Açısından Sınıf Öğretmeni Adaylarının Değerlendirilmesi (Harran Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma)
Hafife BOZDEMİR, Gökhan UYANIK, Gökhan KAYA İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Sınıf Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerini Kullanma Sıklıkları ve Karşılaştıkları Sorunlar
İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Sınıf Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerini Kullanma Sıklıkları ve Karşılaştıkları Sorunlar
Orçun BOZKURT, Hüseyin YOLCU Kavram Haritaları Yardımıyla Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Mitoz Bölünme Konusunda Edindikleri İlk ve Yanlış Kavramların Tespiti
Kavram Haritaları Yardımıyla Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Mitoz Bölünme Konusunda Edindikleri İlk ve Yanlış Kavramların Tespiti
Serkan BULDUR Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretmeni İmajları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretmeni İmajları
Fatma BULUT, Hülya ALTUNBEY, Özcan ÇAKIR Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen ve Teknoloji Okuryazarlığına İlişkin Öz Yeterlik Algıları; Samsun Örneği
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen ve Teknoloji Okuryazarlığına İlişkin Öz Yeterlik Algıları; Samsun Örneği
Sevilay BULUT İlköğretim I.Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Atasözlerinin İlettiği Değerler
İlköğretim I.Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Atasözlerinin İlettiği Değerler
Handan BÜLBÜL Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemi ile İlköğretim 3. Sınıf Görsel Sanat Kültürü Öğrenme Alanına Yönelik Bir Uygulama Önerisi
Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemi ile İlköğretim 3. Sınıf Görsel Sanat Kültürü Öğrenme Alanına Yönelik Bir Uygulama Önerisi
Şükran CALP Öğrenciyi Okulda Başarılı Olmak İçin En Çok Ne Güdüler?
Öğrenciyi Okulda Başarılı Olmak İçin En Çok Ne Güdüler?
Uzman Ertuğ CAN İlköğretimde Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarının Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
İlköğretimde Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarının Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Uzman Ertuğ CAN Sınıf Öğretmenlerinin ``Rehberlik ve Danışma`` İhtiyaçlarının Belirlenmesi
Sınıf Öğretmenlerinin ``Rehberlik ve Danışma`` İhtiyaçlarının Belirlenmesi
Serap CAVKAYTAR Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe Dersinde Demokratik Kültür Bilincini Geliştirmeye İlişkin Görüşleri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe Dersinde Demokratik Kültür Bilincini Geliştirmeye İlişkin Görüşleri
Hayri ÇAMURCU Öğrenciye Toplumu Kabul Ettirme Etkinlikleri
Öğrenciye Toplumu Kabul Ettirme Etkinlikleri
Aybala ÇAYIR, Eftal SÜNGÜ 6-12 Yaş Arasındaki Down Sendromlu Çocukların Dil Gelişimi
6-12 Yaş Arasındaki Down Sendromlu Çocukların Dil Gelişimi
Işıl ÇELİK İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Vatanseverlik Algıları
İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Vatanseverlik Algıları
Burcu ÇELİK Türkçe Ders Kitaplarındaki Soruların Bilişsel Açıdan Analizi
Türkçe Ders Kitaplarındaki Soruların Bilişsel Açıdan Analizi
Işıl ÇELİK ilköğretim 4. ve 5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabındaki Soruların ve Etkinliklerin Cevap Kaynaklarına Göre Sınıflandırılıp Bilişsel Gelişime Etkisinin İncelenmesi
ilköğretim 4. ve 5. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabındaki Soruların ve Etkinliklerin Cevap Kaynaklarına Göre Sınıflandırılıp Bilişsel Gelişime Etkisinin İncelenmesi
Tuba ÇENGELCİ, Ömür GÜRDOĞAN BAYIR Sosyal Bilgiler Dersinde Ara Disiplinlerin İşlevselliği
Sosyal Bilgiler Dersinde Ara Disiplinlerin İşlevselliği
Barış ÇETİN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Profillerinin İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Profillerinin İncelenmesi
Barış ÇETİN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öz Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öz Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Ceren ÇEVİK, Yücel ÖKSÜZ, Melek BABA Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Temel Kavramlar Bilgisinin İncelenmesi: Bayburt Üniversitesi Örneği
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Temel Kavramlar Bilgisinin İncelenmesi: Bayburt Üniversitesi Örneği
Hüseyin ÇEVİK İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinde Zaman ve Kronolojiyi Algılama Becerilerinin İncelenmesi
İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinde Zaman ve Kronolojiyi Algılama Becerilerinin İncelenmesi
Sinan ÇINAR Çoklu Zeka Kuramına Göre Geliştirilen Etkinliklerin Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Fen ve Teknoloji Dersine Karşı Tutumuna Gelişimine Etkisi
Çoklu Zeka Kuramına Göre Geliştirilen Etkinliklerin Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Fen ve Teknoloji Dersine Karşı Tutumuna Gelişimine Etkisi
Sinan ÇINAR Fakülte - Okul İşbiriği Kapsamındaki Öğretmenlik Uygulamasında Görev Alan Uygulama Öğretmenlerinin Sınıf Öğretmen Adaylarının Yapısalcı Öğrenme Kuramına Karşı Tutumları Üzerine Etkisi: Bir Durum Çalışması
Sinan ÇINAR, Ayfer ALKAN, Şennur AKGÜN Sınıf Öğretmenlerinin Birleştirilmiş Sınıflarda Yapısalcı Öğrenme Kuramına Dayalı Öğretim Yapmada Karşılaştığı Sorunlar
Sınıf Öğretmenlerinin Birleştirilmiş Sınıflarda Yapısalcı Öğrenme Kuramına Dayalı Öğretim Yapmada Karşılaştığı Sorunlar
Filiz ÇİÇEK, Fatma ÖZMEN, Necmi GÖKYER Örgütsel Yönetim Sürecinde İkna ve Etkilemeye Dayalı Yönetici Becerileri
Örgütsel Yönetim Sürecinde İkna ve Etkilemeye Dayalı Yönetici Becerileri
Barış ÇİFTÇİ, M. Tamer KAYA İlköğretim I.Kademe 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Algılarının İncelenmesi
İlköğretim I.Kademe 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Algılarının İncelenmesi
Sabahattin ÇİFTÇİ , Ali MEYDAN , Sezai KOÇYİĞİT Sınıf Öğretmenlerinin Birlikte Çalışma Yeterliliklerine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri
Sınıf Öğretmenlerinin Birlikte Çalışma Yeterliliklerine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri
Ahmet Melih ÇİLİNGİR, Fikret GÜLAÇTI, Yener ÖZEN Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlköğretim Öğrencilerinin Resimlerini Okuyabilme Düzeyleri (Erzincan Üniversitesi Örneği)
Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlköğretim Öğrencilerinin Resimlerini Okuyabilme Düzeyleri (Erzincan Üniversitesi Örneği)
Fatma ÇOBAN Sınıf Öğretmen Adaylarının ve Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı Hakkındaki Düşünceleri
Sınıf Öğretmen Adaylarının ve Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı Hakkındaki Düşünceleri
Andaç ÇUHADAR Yaşam ile Ölüm Arasında: Trafik Eğitiminin Önemi
Yaşam ile Ölüm Arasında: Trafik Eğitiminin Önemi
Senem DAKDEVİR, Halil IŞIK Yapılandırmacı Kuruma Göre Öğretimle Sınıf Yönetimi Arasındaki İlişki
Yapılandırmacı Kuruma Göre Öğretimle Sınıf Yönetimi Arasındaki İlişki
Süreyya Reşid DALKA, Hikmet YANIK İlköğretim Kurumlarında Uygulanan Okuma Kültürü ve 100 Temel Eser Projesine Karşı Sınıf Öğretmenlerinin Tutumunu ve Performansını Etkileyen Unsurlar
İlköğretim Kurumlarında Uygulanan Okuma Kültürü ve 100 Temel Eser Projesine Karşı Sınıf Öğretmenlerinin Tutumunu ve Performansını Etkileyen Unsurlar
Hakan DEDEOĞLU, Mustafa ULUSOY, İhsan Seyit ERTEM Öğretmen Adaylarının Okumaya Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi: Mikulecky Davranışsal Tutum Ölçeği
Öğretmen Adaylarının Okumaya Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi: Mikulecky Davranışsal Tutum Ölçeği
Barış DEMİR, Hamide Sena TURHAN Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Dersinin Öğretime Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Dersinin Öğretime Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Mehmet DEMİR, Gülnur Candan GÜRLEYÜK İlköğretim VIII. Sınıfta Gerçekleştirilen Performans Görevlerinin Uygulanmasında Karşılaşılan Sürece İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi
İlköğretim VIII. Sınıfta Gerçekleştirilen Performans Görevlerinin Uygulanmasında Karşılaşılan Sürece İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Barış DEMİRCİ, Şebnem GÜLERYÜZ Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Müzik Derslerine İlişkin Görüşleri
Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Müzik Derslerine İlişkin Görüşleri
Tekin DEMİRTAŞ, Sinan AYDIN İlköğretim Okullarında Görev Yapan 4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Alan Yeterlikleri Üzerine (Bitlis-Tatvan Örneği)
İlköğretim Okullarında Görev Yapan 4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Alan Yeterlikleri Üzerine (Bitlis-Tatvan Örneği)
Mustafa DİĞLER Sınıf Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin ``Sanat Kültürü ve Eğitimi`` Dersi Alan ve Almayan Öğrencilerin Popüler Kültüre Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Sınıf Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin ``Sanat Kültürü ve Eğitimi`` Dersi Alan ve Almayan Öğrencilerin Popüler Kültüre Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Kültürel Değişim Bağlamında Tekerlemelerin Çocuk
Tuncay DİLCİ, Hasan ŞENER, Celal Tayyar UĞURLU Kültürel Değişim Bağlamında Tekerlemelerin Çocuk Eğitimine Etkisi
Kültürel Değişim Bağlamında Tekerlemelerin Çocuk Eğitimine Etkisi
Tuncay DİLCİ, Kaan GÜNEY, Mehmet Ali DİLCİ Sınıf Öğretmenliği Uygulamalarda Yeni Öğretimsel Pratikler
Sınıf Öğretmenliği Uygulamalarda Yeni Öğretimsel Pratikler
Derya ARSLAN, Abdullah ATIŞ İlk Okuma Yazma Öğretiminde Teknoloji Kullanımı
İlk Okuma Yazma Öğretiminde Teknoloji Kullanımı
Selçin ATLI, Fatma Pehlivan, Ömer Faruk Çaylı İlköğretim 4. ve 5. Sınıflarda Serbest Etkinlik Dersinin Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri
İlköğretim 4. ve 5. Sınıflarda Serbest Etkinlik Dersinin Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Bülent AYDOĞDU, Serkan BULDUR Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Mustafa BEKTAŞ, Asena AYVAZ, Mehmet Barış HORZUM ``Sınıf Öğretmenliği Öğretmenlik Uygulaması Öğretim Elemanı İçin Öğretmen Adayı Gözlem Formu`` Geliştirme Çalışması
``Sınıf Öğretmenliği Öğretmenlik Uygulaması Öğretim Elemanı İçin Öğretmen Adayı Gözlem Formu`` Geliştirme Çalışması
Mehmet AZİM Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik Bir Özel Sınıf Modeli
Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik Bir Özel Sınıf Modeli
Melek BABA, Yücel ÖKSÜZ, Elif GÜVEN 2005- 2010 Yılları Arasında Sınıf Öğretmenliği Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
2005- 2010 Yılları Arasında Sınıf Öğretmenliği Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
Mustafa TALAS, Barış ÇAYCI, Özgür BABAYİĞİT İlk Okuma- Yazma Öğretimi Ses Temelli Cümle Yönteminde Alternatif Ses Sıralamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri
İlk Okuma- Yazma Öğretimi Ses Temelli Cümle Yönteminde Alternatif Ses Sıralamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Mehmet KÜÇÜK, Hasan BAĞ 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilim İnsanı İmajlarının Karşılaştırılması
4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilim İnsanı İmajlarının Karşılaştırılması
Mehmet KÜÇÜK, Selami YANGIN, Hasan BAĞ Sınıf Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi Akımlarıyla İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
Sınıf Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi Akımlarıyla İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
Ali Rıza AKDENİZ, Mehmet KÜÇÜK , Tuğba BAHÇEKAPILI Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğinin Genel Alan Yeterliklerine Sahip Olma Konusundaki İnançları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğinin Genel Alan Yeterliklerine Sahip Olma Konusundaki İnançları
Müjgan BAKİ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bölme İşlemi ile İlgili Matematiksel Bilgileri ve Öğretimsel Açıklamaları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bölme İşlemi ile İlgili Matematiksel Bilgileri ve Öğretimsel Açıklamaları
Hakan Şevki AYVACI, Hasan GENÇ, Hasan BAKIRCI Bilgisayar Dersinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Okur Yazarlıklarına Etkisi
Bilgisayar Dersinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Okur Yazarlıklarına Etkisi
Mehmet Suat BAL, Ayşenur KÖLEMEN KILINÇ Sınıf Öğretmenlerinin 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki ``Milli Mücadele Dönemi`` Konusunda Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi
Sınıf Öğretmenlerinin 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki ``Milli Mücadele Dönemi`` Konusunda Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi
Mehmet Suat BAL, Sultan GÖK İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Cumhuriyet, Saltanat ve Liderlik Kavramlarını Algılayışları
İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Cumhuriyet, Saltanat ve Liderlik Kavramlarını Algılayışları
Sami BASKIN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dil Bilgisi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dil Bilgisi
Şenay BAŞ Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Görsel Sanatlar Öğretimi Dersi ile İlgili Görüşleri
Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Görsel Sanatlar Öğretimi Dersi ile İlgili Görüşleri
Mustafa BAŞARAN İlköğretim 4. ve 5. Sınıflarda Okutulan Türkçe Ders Kitaplarındaki Resimlerin İşlevleri Açısından İncelenmesi
İlköğretim 4. ve 5. Sınıflarda Okutulan Türkçe Ders Kitaplarındaki Resimlerin İşlevleri Açısından İncelenmesi
Muhammet BAŞTUĞ, Hasan Kağan KESKİN Bilgi Verici Metin Yapılarının Öğretiminin Okuduğunu Anlamaya Etkisi
Bilgi Verici Metin Yapılarının Öğretiminin Okuduğunu Anlamaya Etkisi
Veli BATDI, Çetin SEMERCİ İlköğretim 4. ve 5. Sınıf İngilizce Ders Kitaplarındaki Metin Seçimine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
İlköğretim 4. ve 5. Sınıf İngilizce Ders Kitaplarındaki Metin Seçimine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Mustafa AYDOĞDU, Ebru KÜKEY, Zühal GÜN İlköğretim Matematik Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin Üniversiteye Gelmeden Önceki Beklentileri ve Bu Beklentilerin Karşılanma Düzeylerinin Belirlenmesi
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin Üniversiteye Gelmeden Önceki Beklentileri ve Bu Beklentilerin Karşılanma Düzeylerinin Belirlenmesi
Sevda ÇETİNKAYA, Adem DURAN Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerinin Kullanılmasında Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Problemler: Hatay İli Örneği
Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerinin Kullanılmasında Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Problemler: Hatay İli Örneği
Erol DURAN, Okan ÇOBAN Ses Temelli Cümle Yöntemine Yönelik Öğretmen Görüşleri
Ses Temelli Cümle Yöntemine Yönelik Öğretmen Görüşleri
Meltem DURAN, Gülcan MIHLADIZ, Kadriye KAYACAN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Deneylerine Yönelik Tutumları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Deneylerine Yönelik Tutumları
Tuncay DİLCİ, Serap DURAN, Onur KÖKSAL İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Programı Bağlamında Müzik Derslerini Yürütme Becerileri Üzerine Nitel Bir Çalışma
İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Programı Bağlamında Müzik Derslerini Yürütme Becerileri Üzerine Nitel Bir Çalışma
Münise DURDU, Feridun MERTER Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Duyuşsal Alan Kazanımlarıyla İlgili Farkındalık Düzeyleri
Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Duyuşsal Alan Kazanımlarıyla İlgili Farkındalık Düzeyleri
Mehmet Ali DURMUŞ Bilişim Teknolojilerinin Eğitim- Öğretime Uyarlanması
Bilişim Teknolojilerinin Eğitim- Öğretime Uyarlanması
Mustafa DURMUŞÇELEBİ, Seda GÜNDÜZ Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Hazırlanmış Anadil Eğitimi Programının Etkileri
Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Hazırlanmış Anadil Eğitimi Programının Etkileri
Mustafa DURMUŞÇELEBİ, Ali TAŞYAPAN Öğretmen- Öğrenci Etkileşiminde Cinsiyetin Rolü ve Öğrenci Başarısına Etkisi (Kayseri İli Örneği)
Öğretmen- Öğrenci Etkileşiminde Cinsiyetin Rolü ve Öğrenci Başarısına Etkisi (Kayseri İli Örneği)
Hakan DÜNDAR, Elif Tuğçe KARACA İlköğretim Okullarında Serbest Etkinlikler Dersinin Değerlendirilmesi
İlköğretim Okullarında Serbest Etkinlikler Dersinin Değerlendirilmesi
Fatma ECZACININ, Nesrin ÖZSOY Matematik Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması Hakkında Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
Matematik Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması Hakkında Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
Metin ELKATMIŞ, Veli TOPTAŞ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınav Evrakları Çerçevesinde Yazılı Anlatım Beceri Düzeyleri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınav Evrakları Çerçevesinde Yazılı Anlatım Beceri Düzeyleri
Mustafa EMEK, Elif BALTA İlköğretim Okullarında İşlenen Türkçe Derslerinde Kullanılan Öğretim Materyalleri Üzerine Bir Araştırma
İlköğretim Okullarında İşlenen Türkçe Derslerinde Kullanılan Öğretim Materyalleri Üzerine Bir Araştırma
Özgür ERAKKUŞ, İslam MUSAYEV Toplumsal Değişim Farklı Kurumlar ve Sınıf Öğretmenliği Eğitimi
Toplumsal Değişim Farklı Kurumlar ve Sınıf Öğretmenliği Eğitimi
İsmail ERASLAN Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Yaratıcı Drama Dersine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi
Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Yaratıcı Drama Dersine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi
İsmail ERASLAN Sınıf Öğretmenliği ve Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Müzik ve Müzik Öğretimi Derslerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendieilmesi
Sınıf Öğretmenliği ve Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Müzik ve Müzik Öğretimi Derslerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendieilmesi
Ebru ERDEM, Özgür BABAYİĞİT, Asena HIZLIOK Türkçe Dilini Bilmeden Okula Gelen Çocuklarda İlk Okuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Güçlüklere İlişkin Öğretmen Görüşleri Nelerdir?
Türkçe Dilini Bilmeden Okula Gelen Çocuklarda İlk Okuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Güçlüklere İlişkin Öğretmen Görüşleri Nelerdir?
Pınar DERYA, Emrah ERDEM, Ümran ORTAÇ Bilim ve Bilimsel Araştırma Sürecine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi (Sınıf Öğretmenliği Çalışma Grubu)
Bilim ve Bilimsel Araştırma Sürecine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi (Sınıf Öğretmenliği Çalışma Grubu)
Feyza TANTEKİN ERDEN, Dilek ALTUN Sınıf Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim ve Okul Öncesinde İlköğretime Geçiş Süreci Hakkındaki Düşünceleri
Sınıf Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim ve Okul Öncesinde İlköğretime Geçiş Süreci Hakkındaki Düşünceleri
Esma ERGİN, Gamze YAYLA Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevreye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevreye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
Esma ERGİN, Ülkü YANCI Sınıf Öğretmeni ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
İhsan Seyit ERTEM Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma Eğitiminde Bilgisayar Teknolojisinin Kullanımına İlişkin Yeterlikleri ve Algıları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma Eğitiminde Bilgisayar Teknolojisinin Kullanımına İlişkin Yeterlikleri ve Algıları
Ahmet ESKİCUMALI, Duygu GÜR ERDOĞAN, Serhat ARSLAN İlköğretim Okullarında Adrese Dayalı Kayıt Sistemi ve Eğitimde Fırsat Eşitsizliği
İlköğretim Okullarında Adrese Dayalı Kayıt Sistemi ve Eğitimde Fırsat Eşitsizliği
Hamiyet Hilal FİDE Sınıf Öğretmenlerinin Teknoloji Farkındalıkları
Sınıf Öğretmenlerinin Teknoloji Farkındalıkları
Yılmaz GEÇİT, Hasan BAĞ İlköğretim 4.ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
İlköğretim 4.ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Yılmaz GEÇİT, İlker ÖZEN İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Feyyat GÖKÇE, Rıdvan UZGUR Honey ve Mumford Öğrenme Stilleri Ölçeğine Göre Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri (Uludağ Üniversitesi Örneği)
Honey ve Mumford Öğrenme Stilleri Ölçeğine Göre Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri (Uludağ Üniversitesi Örneği)
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, Ayşe Ülkü KAN, Ümmühan ÖNER Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kpss`ye İlişkin Metaforik Algıları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kpss`ye İlişkin Metaforik Algıları
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, Ebru BOZPOLAT İlköğretim 4-5. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Görsel Okuma ve Görsel Sunu Öğrenme Alanına İlişkin Öğretmen Görüşleri
İlköğretim 4-5. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Görsel Okuma ve Görsel Sunu Öğrenme Alanına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Ali GÜLER Türk Eğitim Düşüncesinde Korku Kültürü
Türk Eğitim Düşüncesinde Korku Kültürü
Celal GÜLŞEN, Gizem TÜMKAYAALP, Oya ÖZÇELİK Sınıf Yönetimi Sürecinde Öğrencilerin Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumları
Sınıf Yönetimi Sürecinde Öğrencilerin Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumları
Celal GÜLŞEN, Oya ÖZÇELİK, Gizem TÜMKAYAALP Sınıf İçi Öğretmen Öğrenci İletişiminin Öğrencilere Göre Algılanması
Sınıf İçi Öğretmen Öğrenci İletişiminin Öğrencilere Göre Algılanması
Mehmet GÜLTEKİN, Ömür GÜRDOĞAN BAYIR, Nur Leman GÖZ 2004 Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yeni Anlayışlar: 1998 Öğretim Programından Farklılıkları Açısından Bir İnceleme
2004 Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yeni Anlayışlar: 1998 Öğretim Programından Farklılıkları Açısından Bir İnceleme
Firdevs GÜNEŞ Kalemden Tuşlara Yazma Öğretimi
Kalemden Tuşlara Yazma Öğretimi
Aysun GÜROL, Özgün ÖZKAN, Seda KERİMGİL Okulöncesi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Okulöncesi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ebru GÜVELİ, Hasan GÜVELİ Sınıf Öğretmeni Adaylarınca İlköğretim Matematik Öğretiminde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması
Sınıf Öğretmeni Adaylarınca İlköğretim Matematik Öğretiminde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması
Ebru GÜVELİ, A.Sabri İPEK, Ercan Atasoy Sınıf Öğretmen Adaylarının Matematik Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar
Sınıf Öğretmen Adaylarının Matematik Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar
Bülent GÜVEN, Seda SOYDAŞ İlköğretim Öğrencilerinin Saygı ve Hoşgörü Kavramlarına İlişkin Oluşturdukları Metaforların İncelenmesi
İlköğretim Öğrencilerinin Saygı ve Hoşgörü Kavramlarına İlişkin Oluşturdukları Metaforların İncelenmesi
Bülent GÜVEN, Fatih Mutlu ÖZBİLEN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özel Alan Yeterliklerine Sahip Olma Düzeylerinin Belirlenmesi (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği)
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özel Alan Yeterliklerine Sahip Olma Düzeylerinin Belirlenmesi (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği)
Erten GÖKÇE, Aliye ERDEM İlköğretim Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıkları
İlköğretim Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıkları
Hülya HAMURCU, F.Yasemin GÜNAY, Özlem AKTAŞ Fen ve Teknoloji Dersi Programındaki Kavramların İncelenmesi (4- 8. Sınıflar)
Fen ve Teknoloji Dersi Programındaki Kavramların İncelenmesi (4- 8. Sınıflar)
Özgür IŞIK, Şemsettin DURSUN İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Problem Kurma Etkinliği Bakımından İncelenmesi
İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Problem Kurma Etkinliği Bakımından İncelenmesi
Abdullah IŞIKLAR, Tülay ALAKOÇ, Erdem YÖNTEM Yabancı Dil Dersi Veren Sınıf Öğretmenlerinin Yaşadığı Sorunlar
Yabancı Dil Dersi Veren Sınıf Öğretmenlerinin Yaşadığı Sorunlar
B.Ünal İBRET, Mehmet BAYRAKTAR, Hüseyin KOCAMAN Sınıf Öğretmenlerinin Fakültelerinde Görmüş Oldukları Sosyal Bilgiler Öğretimi Dersine İlişkin Görüşleri
Sınıf Öğretmenlerinin Fakültelerinde Görmüş Oldukları Sosyal Bilgiler Öğretimi Dersine İlişkin Görüşleri
İlhan İLTER İlköğretim Öğrencilerinin İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarının Başarıya Etkisi
İlköğretim Öğrencilerinin İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarının Başarıya Etkisi
Hüseyin Vehbi İMAMOĞLU Demokrasi Eğitiminin Bir Parçası Olarak Değerler ve Karakter Eğitimine İlişkin Geliştirilen Sınıf Stratejilerinin Değerlendirilmesi
Demokrasi Eğitiminin Bir Parçası Olarak Değerler ve Karakter Eğitimine İlişkin Geliştirilen Sınıf Stratejilerinin Değerlendirilmesi
Cemalettin İPEK, Fatih CAMADAN Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Öz- Yeterlilik İnançları
Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Öz- Yeterlilik İnançları
Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ, Hasan Hüseyin AKSU, Temel TOPAL Aile Katılım Sürecinin İlköğretim 1. ve 2. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısına Yansımaları
Aile Katılım Sürecinin İlköğretim 1. ve 2. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısına Yansımaları
Zehra KAYA, İrfan EMRE Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilim ve Bilimsel Araştırmayla İlgili Görüşleri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilim ve Bilimsel Araştırmayla İlgili Görüşleri
Zehra KAYA, İrfan EMRE Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen ve Teknoloji Öğretimi Kapsamında Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz- Güven Seviyelerinin Belirlenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen ve Teknoloji Öğretimi Kapsamında Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz- Güven Seviyelerinin Belirlenmesi
İbrahim Yaşar KAZU, Pınar ERTEN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgisi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgisi
Rüya Güzel ÖZMEN Sematik Düzenleyici Oluşturma: Bir Materyal Hazırlama Stratejisi
Sematik Düzenleyici Oluşturma: Bir Materyal Hazırlama Stratejisi
Ergün ÖZTÜRK, Zeynep iLERİ ``Başlangıç Düzeyi Okuyucuları Okuma Motivasyonu Öğrenci ve Öğretmen Ölçeği`` Geliştirme Çalışması
``Başlangıç Düzeyi Okuyucuları Okuma Motivasyonu Öğrenci ve Öğretmen Ölçeği`` Geliştirme Çalışması
Çetin SEMERCİ, Burcu DUMAN, Ece IŞIK İngilizce Öğretmenlerinin Biliş Üstü Becerileri ve Bunları Derslerinde Kullanmalarına İlişkin Görüşleri (Elazığ İli Örneği)
İngilizce Öğretmenlerinin Biliş Üstü Becerileri ve Bunları Derslerinde Kullanmalarına İlişkin Görüşleri (Elazığ İli Örneği)
Nuriye SEMERCİ, Burcu DUMAN Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ortak Kazanımlarının Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ortak Kazanımlarının Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Tayfun TUTAK, Yunus GÜDER İlköğretim 5. Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Ders Kitabı Hakkındaki Görüş ve Düşünceleri
İlköğretim 5. Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Ders Kitabı Hakkındaki Görüş ve Düşünceleri
Tayfun TUTAK, İsmail GÜLER, Mehmet ACAR Bilim ve Sanat Merkezlerinde Verilen Eğitim ile İlköğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Beklentileri Arasındaki İlişki
Bilim ve Sanat Merkezlerinde Verilen Eğitim ile İlköğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Beklentileri Arasındaki İlişki
Ali ALAŞ, Mustafa KIŞOĞLU, Arzu DOĞRU İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Okuryazarlıklarının Arttırmaya Yönelik Eğitsel Etkinliklerin Geliştirilmesi
İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Okuryazarlıklarının Arttırmaya Yönelik Eğitsel Etkinliklerin Geliştirilmesi
Mehmet ARSLAN, Didem KAYAHAN, Hilal KEKLİKCİ İlköğretim 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Etkinliklerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Ölçek Çalışmas
İlköğretim 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Etkinliklerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Ölçek Çalışmas
Mehmet ARSLAN, Didem KAYAHAN İlköğretim 1.Kademe Öğrencilerinin Engelli Akranlarına Yönelik Tutumları ve Öğretmen Görüşlerine Göre Bu Tutumların Nedenleri
İlköğretim 1.Kademe Öğrencilerinin Engelli Akranlarına Yönelik Tutumları ve Öğretmen Görüşlerine Göre Bu Tutumların Nedenleri
Mukadder BOYDAK ÖZAN, Yasemin KUBANÇ Öğrenci Başarısında Ailenin Etkisine İlişkin Öğretmen Görüşleri (Elazığ İli Örneği)
Öğrenci Başarısında Ailenin Etkisine İlişkin Öğretmen Görüşleri (Elazığ İli Örneği)
Ali BOZKURT, Abdulkadir KERPİÇ ilköğretim 4. ve 5. Sınıf Matematik Ders Programının Materyal Yönünün Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
ilköğretim 4. ve 5. Sınıf Matematik Ders Programının Materyal Yönünün Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
Ayşe Nur Kutluca CANBULAT, Meriç KANBUR TUNCEL Birinci Sınıf Öğretimine Bütünsel Yaklaşım ve Öğretimde Bireyselleştirme Çalışmaları
Birinci Sınıf Öğretimine Bütünsel Yaklaşım ve Öğretimde Bireyselleştirme Çalışmaları
Sinan ÇINAR, Fatma ÇONBAN, Şennur AKGÜN Sınıf Öğretmen Adaylarının ve Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğreneme Kuramı Hakkındaki Düşünceleri
Sınıf Öğretmen Adaylarının ve Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğreneme Kuramı Hakkındaki Düşünceleri
Arzu DOĞRU, Mustafa KIŞOĞLU, Ali ALAŞ İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Çevre Okuryazarlığı Açısından Değerlendirilmesi
İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Çevre Okuryazarlığı Açısından Değerlendirilmesi
Mustafa ERDEM , Erdal MERİÇ Okul Yönetiminde Kayırmacılığa İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması
Okul Yönetiminde Kayırmacılığa İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması
Esma Güney GEDİK , Aysel MEMİŞ Sınıf Öğretmenlerinin Aktarmak İstedikleri Değerler ile Öğrencilerin Değer Önceliklerine Yönelik Algılarının Karşılaştırılması
Sınıf Öğretmenlerinin Aktarmak İstedikleri Değerler ile Öğrencilerin Değer Önceliklerine Yönelik Algılarının Karşılaştırılması
Ali GÜLER Türk Eğitim Düşüncesinde Korku Kültürü
Türk Eğitim Düşüncesinde Korku Kültürü
Yüksel GÜNDÜZ, Sadık KARTAL İlköğretimde Okullaşma ve Okul Dışında Kalan Çocuklar
İlköğretimde Okullaşma ve Okul Dışında Kalan Çocuklar
Seval HALLAÇ, Pınar BUZLUDAĞ, Arif YILDIRIM Elazığ İli 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersine Giren Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenen Müfredata Göre Hazırlanmış Sosyal Bilgiler Çalışma Kitaplarına Yönelik Görüşleri
Elazığ İli 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersine Giren Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenen Müfredata Göre Hazırlanmış Sosyal Bilgiler Çalışma Kitaplarına Yönelik Görüşleri
Mesut IŞIKLI, Ahmet TAŞDERE, Nur Leman GÖZ Sınıf Öğretmeni Adayları İçin Alternatif Bir Ölçme Değerlendirme Tekniği: Kelime İlişkilendirme Testi (Kit)
Sınıf Öğretmeni Adayları İçin Alternatif Bir Ölçme Değerlendirme Tekniği: Kelime İlişkilendirme Testi (Kit)
Ünal İÇ , Selim KILIÇARSLAN, Tayfun TUTAK Bilgisayar Destekli Matematik Eğitimi Üzerine Öğretmen Görüşleri: Elazığ İli Örneği
Bilgisayar Destekli Matematik Eğitimi Üzerine Öğretmen Görüşleri: Elazığ İli Örneği
Halil İbrahim KABADAYI İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Karşılaştırılması
İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Karşılaştırılması
Rıza KALAYCI, Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Zeka Türü ve Öğrenme Stili Üzerine Sınıf Öğretmenlerinin Etkisi
İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Zeka Türü ve Öğrenme Stili Üzerine Sınıf Öğretmenlerinin Etkisi
Tunay KAMER, Muammer ERGÜN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenliğe İlişkin Tutumlarının Analizi (Cumhuriyet Üniversitesi Örneği)
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenliğe İlişkin Tutumlarının Analizi (Cumhuriyet Üniversitesi Örneği)
Tunay KAMER, Mustafa Oğuz BAYAT, Ali Rıza GÜRBÜZ Öğretmen Adayların Tarih Öğretimine Yönelik Tutumları
Öğretmen Adayların Tarih Öğretimine Yönelik Tutumları
Betül KARAGÖZ Öğretmen Adaylarının Müziksel Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Müziksel Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Gülcihan KARATEKİN İlköğretim 5. Sınıf Matematik DersindeProbleme Dayalı Öğretmenin Matematiksel Kavramların Günlük Hayatla İlişkilendirilmesine Etkisi
İlköğretim 5. Sınıf Matematik DersindeProbleme Dayalı Öğretmenin Matematiksel Kavramların Günlük Hayatla İlişkilendirilmesine Etkisi
Arife KART Sınıf Öğretmenleri Adaylarının Algıladıkları Öğrenme Stillerine Göre Fen ve Teknoloji Dersinde Kullandıkları Etkili Öğretim Stratejilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçeğin Geliştiirlmesi
Sınıf Öğretmenleri Adaylarının Algıladıkları Öğrenme Stillerine Göre Fen ve Teknoloji Dersinde Kullandıkları Etkili Öğretim Stratejilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçeğin Geliştiirlmesi
Alper KAŞKAYA, Yasin GÖKBULUT, Neşe TERTEMİZ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Uzaysal Becerileri: Silindir ve Koni Açınımlarının İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Uzaysal Becerileri: Silindir ve Koni Açınımlarının İncelenmesi
Ahmet KATILMIŞ, Yaşar KOP, Hülya ÇELİK İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bir Değer Olarak Barış Kavramına Yönelik Algıları: İstanbul, Kars ve Sakarya Örneği
İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bir Değer Olarak Barış Kavramına Yönelik Algıları: İstanbul, Kars ve Sakarya Örneği
Zeliha KATIRCI, Yılmaz SAĞLAM Fen Öğretiminde Öğrenciler Kavramları Keşfedebilirler Mi?
Fen Öğretiminde Öğrenciler Kavramları Keşfedebilirler Mi?
Beyhan Can KAYA, Arzu PEKGÖZ İlköğretim Okulları Birinci Kademe Sınıf Öğretmenleri Tarafından Oluşturulan Anlama Sorularının Analizi
İlköğretim Okulları Birinci Kademe Sınıf Öğretmenleri Tarafından Oluşturulan Anlama Sorularının Analizi
M. Fatih KAYA, Ahmet TAŞDERE Türkçe Eğitiminde Alternatif Bir Ölçme Değerlendirme Tekniği: Kelime İlişkilendirme Testi (Kit)
Türkçe Eğitiminde Alternatif Bir Ölçme Değerlendirme Tekniği: Kelime İlişkilendirme Testi (Kit)
Hilal KAZU, Serkan ASLAN Fransa ve Türkiye`deki Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Sisteminin Karşılaştırılması
Fransa ve Türkiye`deki Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Sisteminin Karşılaştırılması
Hilal KAZU, Serkan PULLU Sınıf Öğretmeni Adaylarının Lisansüstü Eğitime İlişkin Görüşleri ve Beklentileri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Lisansüstü Eğitime İlişkin Görüşleri ve Beklentileri
Hilal KEKLİKCİ, Hilal YERLİKAYA Sınıf Öğretmenlerinin Matematik ÖğretmeKaygıları ile Matematik Okuryazarlıkları Arasındaki İlişki
Sınıf Öğretmenlerinin Matematik ÖğretmeKaygıları ile Matematik Okuryazarlıkları Arasındaki İlişki
H. Kağan KESKİN, Muhammed BAŞTUĞ İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sesli Okuma ve Konuşma Prozodileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Sesli Okuma ve Konuşma Prozodileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Rıdvan KETE, Çiğdem DEDE İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Alan Öğrencilerin Kullandığı Öğrenme Stratejileri (Buca Örneği)
İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Alan Öğrencilerin Kullandığı Öğrenme Stratejileri (Buca Örneği)
A.Oğuzhan KILDAN, Ünal İBRET Aday Öğretmenlerin Türkiye`deki Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Görüşleri
Aday Öğretmenlerin Türkiye`deki Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Görüşleri
İbrahim KILIÇ Sivas Halkının Bilim Sanat Merkezlerini Ne Kadar Bildikleri
Sivas Halkının Bilim Sanat Merkezlerini Ne Kadar Bildikleri
İshak Ersin KIRAÇ, Abdullah IŞIKLAR Hafıza Tekniklerinin Kullanıldığı Eğitim Programının İngilizce Konuşma Becerisine Etkisi (Araştırma Önerisi)
Hafıza Tekniklerinin Kullanıldığı Eğitim Programının İngilizce Konuşma Becerisine Etkisi (Araştırma Önerisi)
Nurhayat KAYA, İbrahim KIRBAÇ Bilim Okulları
Bilim Okulları
İbrahim KIRBAÇ Yap- Göster Sor- Tartış
Yap- Göster Sor- Tartış
Sefa KIZMAZ, Songül ALTINIŞIK Okul Yöneticilerinin Mesleki Başarılarında Lisansüstü Eğitimin Etkisi
Okul Yöneticilerinin Mesleki Başarılarında Lisansüstü Eğitimin Etkisi
Hüseyin KOCAMAN, A. Oğuzhan KILDAN Aday Öğretmenlerin E-Okul Uygulamalarına İlişkin Görüşleri
Aday Öğretmenlerin E-Okul Uygulamalarına İlişkin Görüşleri
Yasemin KOÇ Sınıf Öğretmenlerini Kuvvet ve Hareket Konusunda Öğrencilerin Sahip Olabilecekleri Hatalara Yaklaşımları
Sınıf Öğretmenlerini Kuvvet ve Hareket Konusunda Öğrencilerin Sahip Olabilecekleri Hatalara Yaklaşımları
Yasemin KOÇ, Kemal BAKIR, A. Cihan KONYALIOĞLU Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mantıksal Düşünme Yetileri ile Lisans Başarıları Arasındaki İlişki
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mantıksal Düşünme Yetileri ile Lisans Başarıları Arasındaki İlişki
Hülya KODAN, Hayrunnisa MALKOÇ, Semanur KODAN İlköğretim 2. Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerisini Geliştirmede Etkinlik Temelli Çalışmaların Etkililiği
İlköğretim 2. Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerisini Geliştirmede Etkinlik Temelli Çalışmaların Etkililiği
Kenan KONUR, Betül SOYAK KONUR Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretmeye Yönelik Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretmeye Yönelik Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi
İsa KORKMAZ Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Denetim Odaklılık Durumuna Göre İncelenmesi
Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Denetim Odaklılık Durumuna Göre İncelenmesi
Nilüfer KÖŞKER, Yasemin AKÖZ ilköğretim 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitapları ve Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Soruların İncelenmesi
ilköğretim 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitapları ve Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Soruların İncelenmesi
Yasemin KUBANÇ Selim Sabit Efendinin Öğretim Yöntemleri ile Modern Okuma Yazma Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Selim Sabit Efendinin Öğretim Yöntemleri ile Modern Okuma Yazma Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Yasemin KUBANÇ Sınıf Öğretmenliği Mesleğine Toplumun Bakış Açısı (Elazığ İli Örneği)
Sınıf Öğretmenliği Mesleğine Toplumun Bakış Açısı (Elazığ İli Örneği)
İbrahim H. KUĞUOĞLU, Mehmet KÜÇÜK İlköğretim Okulu Müdürlerinin Liderlik Sitillerinin Sınıf Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi
İlköğretim Okulu Müdürlerinin Liderlik Sitillerinin Sınıf Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi
Kezban KURAN Türkiye`de İlköğretim Okulunda Okuyan Afgan Öğrencilerin Aile Yapılarının Öğrencilerin Sosyal Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi
Türkiye`de İlköğretim Okulunda Okuyan Afgan Öğrencilerin Aile Yapılarının Öğrencilerin Sosyal Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi
Sevil KURT, Kader BİRİNCİ KONUR Sınıf Öğretmeni Adaylarının Laboratuar Yeterliliklerinin ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Laboratuar Yeterliliklerinin ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
Oğuzhan KURU, Alper KAŞKAYA Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlikleri ve Mesleki Doyumları
Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlikleri ve Mesleki Doyumları
Zafer KUŞ, Ömer Faruk SÖNMEZ, Kadir KARATEKİN Okulda Yaşam Biçimi Olarak Demokrasi Öğretimi
Okulda Yaşam Biçimi Olarak Demokrasi Öğretimi
Ahmet KÜÇÜK, Tuğba BARAN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Geometrik Kavramları İfade Etme Biçimleri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Geometrik Kavramları İfade Etme Biçimleri
Arzu KÜÇÜK, Mehmet KÜÇÜK İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşlerinin Karşılaştırılması
İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşlerinin Karşılaştırılması
Mehmet KÜÇÜK, Osman ALBAYRAK, İrfan Nihan DEMİREL Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kpss`ye İlişkin Kaygı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Rize Örneklemi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kpss`ye İlişkin Kaygı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Rize Örneklemi
Mehmet KÜÇÜK, Osman ALBAYRAK, İbrahim Hayri KUĞUOĞLU Sınıf Öğretmen Adaylarının Eğitimle İlgili Bazı Kavramları Anlama Seviyeleri
Sınıf Öğretmen Adaylarının Eğitimle İlgili Bazı Kavramları Anlama Seviyeleri
Mehmet KÜÇÜK, Ebru ALTUN, Günay PALİÇ Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretimi Öz- Yeterlik İnançlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretimi Öz- Yeterlik İnançlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Mehmet KÜÇÜK, Yasin YALÇIN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknoloji Kavramıyla İlgili Metaforları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknoloji Kavramıyla İlgili Metaforları
Mehmet KÜÇÜK, İlhan TURAN, Çiğdem BAKİ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sera Etkisiyle İlgili Yanılgıları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sera Etkisiyle İlgili Yanılgıları
Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ , Tuncay CANBULAT , Yasin AKAY Bir Grup İlköğretim Öğrencisinin Bazı Psiko-Sosyal Değişkenlere Göre Empatik Beceri Düzeyleri
Bir Grup İlköğretim Öğrencisinin Bazı Psiko-Sosyal Değişkenlere Göre Empatik Beceri Düzeyleri
Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ, Tuncay CANBULAT Bir Grup Sınıf Öğretmeni Adayında Geleceğe Dönük Beklenti (Umutsuzluk) ve Empatik Eğilim Düzeyi
Bir Grup Sınıf Öğretmeni Adayında Geleceğe Dönük Beklenti (Umutsuzluk) ve Empatik Eğilim Düzeyi
Adnan KÜÇÜKOĞLU, Adnan TAŞGIN, Ceyhun OZAN Sınıf Öğretmenliği Lisansüstü Eğitim Uygulamalarına İlişkin Bir Araştırma
Sınıf Öğretmenliği Lisansüstü Eğitim Uygulamalarına İlişkin Bir Araştırma
Sedat MADEN, Erhan DURUKAN Öğrenme Galerisi Tekniğinin Okuduğunu Anlama Başarısı Üzerine Etkisi
Öğrenme Galerisi Tekniğinin Okuduğunu Anlama Başarısı Üzerine Etkisi
Tuğba HARMANKAYA MARAŞLI , Aysel MEMİŞ İlköğretim Okulu Birinci Sınıf Öğrencilerinin Görsel Algı Düzeylerinin Demografik Faktörler Açısından İncelenmesi
İlköğretim Okulu Birinci Sınıf Öğrencilerinin Görsel Algı Düzeylerinin Demografik Faktörler Açısından İncelenmesi
Ali MEYDAN, Sabahattin ÇİFTÇİ Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Hazır Bulunuşluklarının İncelenmesi
Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Hazır Bulunuşluklarının İncelenmesi
Gülcan MIHLADIZ, M. Zeki YILDIRIM Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimin Doğası Alan Bilgilerinin Araştırılması
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimin Doğası Alan Bilgilerinin Araştırılması
Gürbüz OCAK, İjlal OCAK, Gül ÖZER İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Fen Öğretiminde Drama Tekniğini Kulanmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Fen Öğretiminde Drama Tekniğini Kulanmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Gürbüz OCAK, İjlal OCAK, Gül ÖZER İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Fen Öğretiminde Drama Tekniğini Kullanmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Fen Öğretiminde Drama Tekniğini Kullanmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Ayşegül OĞUZ, Seher YARAR KAPTAN Etkili İletişim Dersinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının iletişim Becerilerine Etkisi
Etkili İletişim Dersinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının iletişim Becerilerine Etkisi
Ahmet Turan ORHAN İlköğretim I.Kademe Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Çerçevesinde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerine Karşı Tutumları
İlköğretim I.Kademe Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Çerçevesinde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerine Karşı Tutumları
Ahmet Turan ORHAN Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersi Çerçevesinde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerine Bakış Açıları
Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersi Çerçevesinde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerine Bakış Açıları
Recep ÖZ, Ahmet Melih ÇİLİNGİR Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Windows Temel Grafik Programını (Paint) Kullanma Düzeyleri (Erzincan Üniversitesi Örneği)
Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Windows Temel Grafik Programını (Paint) Kullanma Düzeyleri (Erzincan Üniversitesi Örneği)
Tuncay Yavuz ÖZDEMİR, Mukadder BOYDAK ÖZAN, İsmail AYDOĞAN Multimedya Ders İçerik Kullanımın Etkili Öğrenmeye Etkileri
Multimedya Ders İçerik Kullanımın Etkili Öğrenmeye Etkileri
Bülent ÖZDEN, Dursun AKSU, Remzi KILIÇ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Beklentileri ve Bu Beklentilerin Karşılanm Düzeyleri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Beklentileri ve Bu Beklentilerin Karşılanm Düzeyleri
Bayram ÖZER, Habib MANCIR, Muammer YILMAZ İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Girişimcilik Becerilerinin Belirlenmesi
İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Girişimcilik Becerilerinin Belirlenmesi
Cemil ÖZTÜRK,, E. Özlem YİĞİT, Hıdır KARADUMAN Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Siyasi Farkındalıkları
Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Siyasi Farkındalıkları
Ergün ÖZTÜRK, Işılnur CAN İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma Yazma Öğretimine Yönelik Yeterlilikleri
İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma Yazma Öğretimine Yönelik Yeterlilikleri
Havva ÖZTÜRK , Bahattin ERKUŞ , Mehmet Fatih ÖZTÜRK Bir Okuma Güçlüğü Olarak Disleksi
Bir Okuma Güçlüğü Olarak Disleksi
Murat PEKER İlköğretim Matematik Öğretiminde Ev Ödevi Yerine Geliştirilmiş Bir Oyun
ilköğretim Matematik Öğretiminde Ev Ödevi Yerine Geliştirilmiş Bir Oyun
Nimet PIRASA Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Öğretimi Algılamalarındaki Değişim
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Öğretimi Algılamalarındaki Değişim
Gülhiz PİLTEN, Remzi YETKİN İlköğretimde Dinleme Stratejileri Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri
İlköğretimde Dinleme Stratejileri Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Gülhiz PİLTEN, Selin YAVAŞ Sınıf Öğretmenlerinin Kelime Hazinesi ile İlgili Düşünce ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Sınıf Öğretmenlerinin Kelime Hazinesi ile İlgili Düşünce ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Pusat PİLTEN, Hasan Gökhan CAN, Sabahattin ÇİFTÇİ Sınıf Öğretmenlerinin Çözümleri Farklı Problem Çözme Stratejilerini Gerektiren Problemleri Kurma Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi
Sınıf Öğretmenlerinin Çözümleri Farklı Problem Çözme Stratejilerini Gerektiren Problemleri Kurma Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi
Soner POLAT, Özlem APAK, Murat AKDAĞ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademisyen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademisyen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi
Aslıhan SABAN Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Bilgisayar ve Teknoloji Destekli Örnek Ders Materyalleri
Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Bilgisayar ve Teknoloji Destekli Örnek Ders Materyalleri
Fatma SADIK, Mediha SARI Öğretmen Adayları ve Demokrasi Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokrasi Algılarının Metaforlar Yoluyla Değerlendirilmesi
Öğretmen Adayları ve Demokrasi Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokrasi Algılarının Metaforlar Yoluyla Değerlendirilmesi
Halil İbrahim SAĞLAM, Fethullah MALBELEĞİ İlköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler İçeriğine İlişkin Görüşleri
İlköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler İçeriğine İlişkin Görüşleri
Serdar SAĞLAM, Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerine Göre Çevre Sorunlarının ve Sorunlara İlişkin Çözüm Önerilerinin Tutum Yaklaşımlarına Göre Betimlenmesi
İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerine Göre Çevre Sorunlarının ve Sorunlara İlişkin Çözüm Önerilerinin Tutum Yaklaşımlarına Göre Betimlenmesi
Okan SARIGÖZ İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Materyal Kullanma Düşünceleri ve Eğilimleri
İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Materyal Kullanma Düşünceleri ve Eğilimleri
Emel SARITAŞ, Yücel FİDAN İlköğretim 1-k Matematik Programı Duyuşsal Alan Özelliklerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
İlköğretim 1-k Matematik Programı Duyuşsal Alan Özelliklerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Duygu SARMUSAK Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Vatandaşlık Eğitimi ve Sivil Toplum Algıları
Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Vatandaşlık Eğitimi ve Sivil Toplum Algıları
Yasemin SAYAN, Hülya HAMURCU İlköğretim Dördüncü Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi İçin Geliştirilen Materyallerin Yaratıcı Düşünme Becerisi Üzerindeki Etkisi
İlköğretim Dördüncü Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi İçin Geliştirilen Materyallerin Yaratıcı Düşünme Becerisi Üzerindeki Etkisi
Kenan SAYILIR İlköğretim Okullarında Kaynaştırma Eğitimi Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri
İlköğretim Okullarında Kaynaştırma Eğitimi Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Gökhan SERİN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Basit Elektrik Devresi Çiziminde ve Devre ile ilgili Açıklamalarında Yaptıkları Hatalar
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Basit Elektrik Devresi Çiziminde ve Devre ile ilgili Açıklamalarında Yaptıkları Hatalar
Mehmet Koray SERİN, Bekir BULUÇ İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri
İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri
Oğuzhan SEVİM, Behice VARIŞOĞLU, Esin Yağmur ŞAHİN Öğretmen Adaylarının Eğitimde Yaratıcı Düşünmeye İlişkin Görüşleri
Öğretmen Adaylarının Eğitimde Yaratıcı Düşünmeye İlişkin Görüşleri
Ali SICAK Sınıf Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Öğrencileri Belirlemede Kullandıkları Gözlem Programının Belirleyiciliği
Sınıf Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Öğrencileri Belirlemede Kullandıkları Gözlem Programının Belirleyiciliği
Ali SICAK Sınıf Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli/ Zekalı Öğrenciler Hakındaki Bilgi Düzeyleri (Bartın Örneği)
Sınıf Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli/ Zekalı Öğrenciler Hakındaki Bilgi Düzeyleri (Bartın Örneği)
Ayşe SOYLU, Recep ÖZKAN İlköğretim Okullarında Sosyal Kulüp Faaliyetleri Uygulamasının Etkililiğine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Karşılaştırılması
İlköğretim Okullarında Sosyal Kulüp Faaliyetleri Uygulamasının Etkililiğine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Karşılaştırılması
Ömer Faruk SÖNMEZ, Kadir KARATEKİN, Zafer KUŞ İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Öğretimi Açısından İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi
İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Öğretimi Açısından İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi
Ömer Faruk SÖNMEZ, Zafer KUŞ, Kadir KARATEKİN İlköğretim 4. ve 5. Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının İçerik Yönünden Değerlendirilmesi
İlköğretim 4. ve 5. Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının İçerik Yönünden Değerlendirilmesi
Veysel SÖNMEZ, Fatma ALTUNTAŞ Sınıf Öğretmenlerinin İslektik Öğrencilerine Yönelik Tanı Öncesi Yönlendirmeleri ve Tanı Sonrası Çalışmaları
Sınıf Öğretmenlerinin İslektik Öğrencilerine Yönelik Tanı Öncesi Yönlendirmeleri ve Tanı Sonrası Çalışmaları
Feyza SÖNMEZÖZ İlköğretim İlk Beş Yılında ``Müzik Eğitimi ``nin Önemi
İlköğretim İlk Beş Yılında ``Müzik Eğitimi ``nin Önemi
Şefika Sümeyye SUBAY Sınıf Öğretmen Adaylarının Bitki ve Hayvan Kavramları ile İlgili Yanılgıları
Sınıf Öğretmen Adaylarının Bitki ve Hayvan Kavramları ile İlgili Yanılgıları
Emine SUCU İlköğretim Öğrencilerinin Atatürk Algısı
İlköğretim Öğrencilerinin Atatürk Algısı
Süleyman Erkam SULAK İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Türlerine Göre Yapılarının Değerlendirilmesi
İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Türlerine Göre Yapılarının Değerlendirilmesi
Süleyman Erkam SULAK, Mustafa KALE Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi (Selçuk Üniversitesi Örneği)
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi (Selçuk Üniversitesi Örneği)
Özlem ÖZÇAKIR SÜMEN Serbest Etkinlikler Dersiyle İlgili Bazı Görüş ve Öneriler
Serbest Etkinlikler Dersiyle İlgili Bazı Görüş ve Öneriler
Abdullah ŞAHİN, Sedat MADEN, Oğuzhan YILMAZ İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Ayfer ŞAHİN, Döndü OKER İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Düzeylerinin Metin Türlerine Göre İncelenmesi
İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Düzeylerinin Metin Türlerine Göre İncelenmesi
Ayfer ŞAHİN, Gönül ALTIN AKBIYIK, Deniz AKDAL Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi
Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi
Çavuş ŞAHİN, Serdar ARCAGÖK, Sezen APAYDIN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitim Araştırmalarına İlişkin Algıları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitim Araştırmalarına İlişkin Algıları
Nihan ŞAHİNKAYA, Canan HAN İlköğretim 3.Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Problemleri Çözmede Şekil veya Şema Çizme Durumları
İlköğretim 3.Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Problemleri Çözmede Şekil veya Şema Çizme Durumları
Hasan ŞENER, Tuncay DİLCİ, Gamze ARSLAN İlköğretim Düzeyinde Bilmece Kültürünün Türkçe Öğretimindeki Yeri
İlköğretim Düzeyinde Bilmece Kültürünün Türkçe Öğretimindeki Yeri
Nihat ŞİMŞEK, İsmail Hakan AKGÜN, Zeynel AMAÇ Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Öğrencilerinin Grafik Okuma Becerisini Kazanma Düzeyleri
Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Öğrencilerinin Grafik Okuma Becerisini Kazanma Düzeyleri
Ahu TANERİ, Nazife ÜZBE İlköğretim Okullarında Görev Yaptakta Olan Sınıf Öğretmenlerinin Öfke Denetimlerinin Örgüt Sağlığı ile İlişkisi
İlköğretim Okullarında Görev Yaptakta Olan Sınıf Öğretmenlerinin Öfke Denetimlerinin Örgüt Sağlığı ile İlişkisi
Zafer TANGÜLÜ, Barış ÇİFTÇİ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri Hakkındaki Metoforik Algıları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri Hakkındaki Metoforik Algıları
Adem TAŞDEMİR, Ceylan KAYA İlköğretim 4. Sınıf Fen Teknoloji Dersi Işık ve Ses Ünitesi Problem Senaryolarında Sq3r Okuma Tekniğinin Kullanılma Durumları
İlköğretim 4. Sınıf Fen Teknoloji Dersi Işık ve Ses Ünitesi Problem Senaryolarında Sq3r Okuma Tekniğinin Kullanılma Durumları
Fazilet TAŞDEMİR Sınıf Öğretmenlerinin Yeni Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Görüşleri
Sınıf Öğretmenlerinin Yeni Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Görüşleri
Adem TAŞDEMİR, Tezcan KARTAL, Oktay ASLAN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimin Doğasını Oluşturan Temel İlkeleri Algılama Durumları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimin Doğasını Oluşturan Temel İlkeleri Algılama Durumları
Serdarhan Musa TAŞKAYA, İbrahim COŞKUN, Turgut BAL Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersinde Ölçme Değerlendirme Yönetimi Olarak Dikte Çalışmasından Yararlanma Durumları
Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersinde Ölçme Değerlendirme Yönetimi Olarak Dikte Çalışmasından Yararlanma Durumları
Çiğdem ŞAHİN-TAŞKIN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Kapsamında Sınıf Yönetimine İlişkin Deneyimler
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Kapsamında Sınıf Yönetimine İlişkin Deneyimler
Ahmet TEKBIYIK Öğretmen Adaylarının 5e Modeline Uygun Olarak Geliştirdikleri Etkinliklerin Niteliklerinin Belirlenmesi
Öğretmen Adaylarının 5e Modeline Uygun Olarak Geliştirdikleri Etkinliklerin Niteliklerinin Belirlenmesi
Ahmet TEKBIYIK, Kader BİRİNCİ KONUR, Ayşegül ŞEYİHOĞLU İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Bir Bilim Kampından Yansımalar: Gizemli Dünyanın Eğlenceli Keşfi Yaz Bilim Kampı-II
İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Bir Bilim Kampından Yansımalar: Gizemli Dünyanın Eğlenceli Keşfi Yaz Bilim Kampı-II
Ersin Ufuk TİMUÇİN Kaynaştırmanın İşlemsel (Uygulamalı) Tanımı
Kaynaştırmanın İşlemsel (Uygulamalı) Tanımı
Ersin TOPÇU, Ahmet KATILMIŞ, Beytullah KAYA ``Göç Eden Aileler ile Yerli Ailelerin Çocuklarının Vatandaşlık Algısı: Manisa İli Örneği``
``Göç Eden Aileler ile Yerli Ailelerin Çocuklarının Vatandaşlık Algısı: Manisa İli Örneği``
Adil TÜRKOĞLU, Ümran ŞAHİN Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarının Nedenleri, Eğitimi ve Çözümlerine İlişkin Görüşleri
Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarının Nedenleri, Eğitimi ve Çözümlerine İlişkin Görüşleri
Ayhan AYDIN, Yılmaz SARIER, Şengül UYSAL Pısa Sonuçları Bağlamında Öğrencilerin Akademik Başarılarının Değerlendirilmesi
Pısa Sonuçları Bağlamında Öğrencilerin Akademik Başarılarının Değerlendirilmesi
Gamze DENİZ, Pusat PİLTEN, Süleyman A. SULAK Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Derslerinde Öz Düzenleme Yeterliklerini Geliştirmeye Yönelik Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Derslerinde Öz Düzenleme Yeterliklerini Geliştirmeye Yönelik Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Metin DERE, Ahmet SABAN Dönem Ortasında Yapılan Öğretmen Atamaları Ne Gibi Sonuçlar Doğurmaktadır?
Dönem Ortasında Yapılan Öğretmen Atamaları Ne Gibi Sonuçlar Doğurmaktadır?
Aysun GÜROL, Birsen SERHATLIOĞLU Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yaratıcı Dramaya İlişkin Algıları (Fırat Üniversitesi Örneği)
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yaratıcı Dramaya İlişkin Algıları (Fırat Üniversitesi Örneği)
Dilek KILINÇEL, Süleyman ARSLANTAŞ, Fatih KOÇAK Otistik Çocuklar İçin Geliştiirlen Öğretim Materyallerine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Otistik Çocuklar İçin Geliştiirlen Öğretim Materyallerine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Şefik YAŞAR, Başak KASA Türkiye`de Değerler Eğitimi Üzerine Yapılan Araştırmaların İncelenmesi
Türkiye`de Değerler Eğitimi Üzerine Yapılan Araştırmaların İncelenmesi
Şefik YAŞAR, Emel GÜVEY AKTAY Türkiye`de Okuma Alanına İlişki Yapılan Tezlerin İncelenmesi
Türkiye`de Okuma Alanına İlişki Yapılan Tezlerin İncelenmesi
Selma YEL, Ebru (DEMİR) UZUNKOL Sınıf Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Karakter Eğitimine İlişkin Yeterlilik İnançları ve Görüşleri
Sınıf Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Karakter Eğitimine İlişkin Yeterlilik İnançları ve Görüşleri
Ömer YILAYAZ, Pınar BUZLUDAĞ, Arif YILDIRIM Elazığ İli 4. ve 5. Sınıf Fen Bilgisi Dersine Giren Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenen Müfredata Göre Hazırlanmış Fen Bilgisi Çalışma Kitaplarına Yönelik Görüşleri
Elazığ İli 4. ve 5. Sınıf Fen Bilgisi Dersine Giren Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenen Müfredata Göre Hazırlanmış Fen Bilgisi Çalışma Kitaplarına Yönelik Görüşleri
Tuğba YÜKSEL, Atilla ÖZDEMİR, Ayhan URAL Ücretli Öğretmenlik Uygulaması: İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Değerlendirmelerine İlişkin Bir Betimleme
Ücretli Öğretmenlik Uygulaması: İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Değerlendirmelerine İlişkin Bir Betimleme
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.