Anasayfa11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

Teması:
Düzenleme Tarihi: 24-26 Mayıs 2012
Düzenleyen: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Yapıldığı İl: Rize

Eğitim Bilimleri »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Taner ALTUN, Özlem GEDİKLİ İki Okul Bir Bahçe:Ortak Bahçe Kullanma Kültürünün Benimsenmesi Üzerine Nitel Bir Çalışma
İki Okul Bir Bahçe:Ortak Bahçe Kullanma Kültürünün Benimsenmesi Üzerine Nitel Bir Çalışma
Zeynep ADANUR, Taner ALTUN Birleştirilmiş Sınıflarda Yapılandırmacı Yaklaşımın Uygulanabilirliği Hakkındaki Öğretmen Görüşleri
Birleştirilmiş Sınıflarda Yapılandırmacı Yaklaşımın Uygulanabilirliği Hakkındaki Öğretmen Görüşleri
Murat AŞICI, Özlem ÖZDERE İlköğretim Birimci Kademe Türkçe Ders Kitaplarındaki Öyküleyici Metinlerde Düşünme Becerilerinin İncelenmesi
İlköğretim Birimci Kademe Türkçe Ders Kitaplarındaki Öyküleyici Metinlerde Düşünme Becerilerinin İncelenmesi
Güney HACIÖMEROĞLU Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim İçin Matematiksel Bilgisi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim İçin Matematiksel Bilgisi
İlhami ŞAHİN İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Hikaye Edici Metinlerde Özetleme ve Ana Fikir Bulma Becerileri Üzerinde Hikaye Haritalarının Etkisi
İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Hikaye Edici Metinlerde Özetleme ve Ana Fikir Bulma Becerileri Üzerinde Hikaye Haritalarının Etkisi
Mustafa ERGUN, Özge ERSOY Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması: Hollanda, Romanya ve Türkiye Örneği
Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması: Hollanda, Romanya ve Türkiye Örneği
Yılmaz GEÇİT, Alper PİRCİOĞLU İlköğretim 4. sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabındaki ``Yaşadığımız Yer`` ile ``Üretimden Tüketime`` Ünitelerinin Tasarım İlkeleri ve Okunabilirlik Açısından İncelenmesi
İlköğretim 4. sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabındaki ``Yaşadığımız Yer`` ile ``Üretimden Tüketime`` Ünitelerinin Tasarım İlkeleri ve Okunabilirlik Açısından İncelenmesi
Yılmaz GEÇİT, Numan BULUT Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarına Yönelik Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi ( Rize İli Örneği)
Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarına Yönelik Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi ( Rize İli Örneği)
Ramazan SEVER, Elvan YALÇINKAYA Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevresel Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Giresun ve Niğde Örneği
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevresel Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Giresun ve Niğde Örneği
Osman DALAMAN Sınıf Öğretmenliği A.B.D. Öğrencilerinin Boş Zaman Faaliyetlerini Değerlendirme Biçimleri ve İlgi Duydukları Spor Dalları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma
Sınıf Öğretmenliği A.B.D. Öğrencilerinin Boş Zaman Faaliyetlerini Değerlendirme Biçimleri ve İlgi Duydukları Spor Dalları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma
Alpaslan GÖZLER Birleştirilmiş Sınıflı Okullara Yönelik Öğrenci Görüşleri
Birleştirilmiş Sınıflı Okullara Yönelik Öğrenci Görüşleri
Bülent GÜVEN, Sibel GÜVEN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Risk Kavramına Bakış Açıları ve Risk Algılarının İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Risk Kavramına Bakış Açıları ve Risk Algılarının İncelenmesi
Abdullah KAPLAN, Mesut ÖZTÜRK, Eren ERTÖR Aile Ziyaretlerinin; Öğrencilerin Öğretmenlerine, Okul Yönetimine ve Ailesine Yönelik Tutumuna Etkisi
Aile Ziyaretlerinin; Öğrencilerin Öğretmenlerine, Okul Yönetimine ve Ailesine Yönelik Tutumuna Etkisi
Fatma SUSAR KIRMIZI, Ayten DURAN, Eda BIÇAK Bitişik Eğik Yazının Öğrencilerin Okuma ve Yazma Sürecine Etkilerine İlişkin Öğretmen Görüşleri (Denizli Örneklemı)
Bitişik Eğik Yazının Öğrencilerin Okuma ve Yazma Sürecine Etkilerine İlişkin Öğretmen Görüşleri (Denizli Örneklemı)
Ayşegül TURAL Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Karar Verme Becerileri
Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Karar Verme Becerileri
Mikail TEL, Eyüp BOZKURT, İbrahim CELAYİR İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Görüşleri
İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Görüşleri
Feridun MERTER, Eyüp BOZKURT İlköğretim Birinci Kademede Kazandırılması Gereken Değerler Konusunda Sınıf Öğretmeni Ve Öğrenci Velilerinin Görüşleri
İlköğretim Birinci Kademede Kazandırılması Gereken Değerler Konusunda Sınıf Öğretmeni Ve Öğrenci Velilerinin Görüşleri
Ahmet KÜÇÜK, Ali Fuat YENİÇERİOĞLU, A. Arzu ARI Sınıf Öğretmeni Adaylarının Veri Öğrenme Alanlarına İlişkin Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Veri Öğrenme Alanlarına İlişkin Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi
Ayşegül TURAL Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri
Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri
Gökhan UYANIK İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabında Yer Alan Okuma Metinlerine Ait Soru ve Etkinliklerin Türlerine Göre Analizi
İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabında Yer Alan Okuma Metinlerine Ait Soru ve Etkinliklerin Türlerine Göre Analizi
Hamiyet Hilal FİDE Sınıf Öğretmenlerinin Değişkenleri Belirleme ve Kontrol Etme Becerilerinin Ölçülmesi: Nasrettin Hoca Fıkraları Örneği
Sınıf Öğretmenlerinin Değişkenleri Belirleme ve Kontrol Etme Becerilerinin Ölçülmesi: Nasrettin Hoca Fıkraları Örneği
Emine TEKER Yöresel Özelliklerin 9-12 Yaş Çocuk Resimlerine Yansıması (Şanlıurfa Örneği)
Yöresel Özelliklerin 9-12 Yaş Çocuk Resimlerine Yansıması (Şanlıurfa Örneği)
Hüseyin ŞİMŞEK, Ahmet Salih ŞİMŞEK Ailenin Dönüşümü ve Aile Sorumluluğu Bağlamında Etüt Merkezlerini Yeniden Düşünmek?
Ailenin Dönüşümü ve Aile Sorumluluğu Bağlamında Etüt Merkezlerini Yeniden Düşünmek?
Nergiz KARDAŞ, Ferat YILMAZ İlköğretim 4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Üstbiliş Düzeyleri İleYaratıcı Düşünme Becerileri
İlköğretim 4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Üstbiliş Düzeyleri İleYaratıcı Düşünme Becerileri
Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometrik Cisimlerinin Tanımlamalarına ve Açılımlarına İlişkin Kavram Yanılgıları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometrik Cisimlerinin Tanımlamalarına ve Açılımlarına İlişkin Kavram Yanılgıları
Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN Sınıfında Kaynaştırma Öğrencisi Olan İlköğretim I. Kademe (1-5) Sınıf Öğretmenlerinin Tükenmişlik Durumları
Sınıfında Kaynaştırma Öğrencisi Olan İlköğretim I. Kademe (1-5) Sınıf Öğretmenlerinin Tükenmişlik Durumları
Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarının Sınıf Öğretmeni Adaylarının Güdülenme Düzeylerini Yordama Gücü
Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarının Sınıf Öğretmeni Adaylarının Güdülenme Düzeylerini Yordama Gücü
İsa KORKMAZ Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerinde Okul Yöneticilerinin ve Denetmenlerin Etkililiğinin İncelenmesi
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerinde Okul Yöneticilerinin ve Denetmenlerin Etkililiğinin İncelenmesi
Mehmet GÜLTEKİN, Aslı GÜNDOĞAN ÇÖGENLİ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi Dersine İlişkin Metaforik Algıları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi Dersine İlişkin Metaforik Algıları
Hasan COŞKUN, Özge GÜLTEKİN, Ferdi SEÇKİN Eğitim ve Öğretim Süreçlerinde Kukla Yapımı Örneğinde İstasyon Tekniğinin Kullanımı
Eğitim ve Öğretim Süreçlerinde Kukla Yapımı Örneğinde İstasyon Tekniğinin Kullanımı
Sevilay ŞAHİN, Bayram ŞAHİN İlköğretim Kurumlarında Sınıf Rehberlik Programlarının Etkililiğinin Değerlendirilmesi
İlköğretim Kurumlarında Sınıf Rehberlik Programlarının Etkililiğinin Değerlendirilmesi
Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenci- Öğretmen Diyaloğu ve Öğrenme Üzerine Düşünceleri
İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenci- Öğretmen Diyaloğu ve Öğrenme Üzerine Düşünceleri
Murat BAŞAR, Bahri YAVUZ, Halil ÖZKAN Ses Temelli Cümle Yöntemiyle İlk Okuma Yazma Öğretiminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Uşak İli Örneği)
Ses Temelli Cümle Yöntemiyle İlk Okuma Yazma Öğretiminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Uşak İli Örneği)
İ. Bakır ARABACI, Murat POLAT Dijital Yerlilik ve Göçmenlik Kavramları Açısından Sınıf Yönetimi
Dijital Yerlilik ve Göçmenlik Kavramları Açısından Sınıf Yönetimi
Serap BUYURGAN, İrfan Nihan DEMİREL Televizyon Dizilerinin 11-12 Yaş Grubu Çocuklar Üzerine Etkileri
Televizyon Dizilerinin 11-12 Yaş Grubu Çocuklar Üzerine Etkileri
Özlem DOĞAN TEMUR, Osman AKARER, Mehmet Uğur KUTLUER Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Eşitİşaretini Nası Algıladıklarının İncelenmesi
Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Eşitİşaretini Nası Algıladıklarının İncelenmesi
Zehra Sümeyye GÖKLER, Ayşe AYPAY, Asım ARI İlköğretim İngilizce Dersi Hedefleri Kazanımları SBS Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının Yeni Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi
İlköğretim İngilizce Dersi Hedefleri Kazanımları SBS Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının Yeni Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi
Cem TOPSAKAL, Osman AYYÜREK Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Öğrencilerin Çocuk Haklarını Kullanmaları
Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Öğrencilerin Çocuk Haklarını Kullanmaları
Hülya KARTAL Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma-Yazma Öğretiminin Sözcük Oluşturma Aşamasında Karşılaştıkları Güçlükler ve Bunları Aşmak İçin Geliştirdikleri Çözümler
Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma-Yazma Öğretiminin Sözcük Oluşturma Aşamasında Karşılaştıkları Güçlükler ve Bunları Aşmak İçin Geliştirdikleri Çözümler
Şahin İDİN, Fitnat KAPTAN Fen EğitimininÜlkemizdeki Tarihsel Gelişimi- Görülen Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Fen EğitimininÜlkemizdeki Tarihsel Gelişimi- Görülen Sorunlar ve Çözüm Önerileri
H. Fazlı ERGÜL , Yunus Emre AVCI, Erol KOÇOĞLU Sınıf Öğretmenleri Açısından Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Sürecinde Okul ve Öğrenciden Kaynaklanan Sorunlar
Sınıf Öğretmenleri Açısından Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Sürecinde Okul ve Öğrenciden Kaynaklanan Sorunlar
Nermin KARABACAK, Rıdvan KÜÇÜKALİ Uzaktan Eğitimde Öğrencilerinin Alıştırma Yazılımı Kullanım Tercihi
Uzaktan Eğitimde Öğrencilerinin Alıştırma Yazılımı Kullanım Tercihi
Rıdvan KÜÇÜKALİ, Nermin KARABACAK Okul Yöneticilerinin Kendilerini Yenilemelerinde İçerisinde Yer Aldıkları Kurumların Katkıları ve Yeterlilikleri
Okul Yöneticilerinin Kendilerini Yenilemelerinde İçerisinde Yer Aldıkları Kurumların Katkıları ve Yeterlilikleri
Kezban KURAN, Ümmü AÇIL Öğretmen Adaylarının Akademik Başarıları İle KPSS Puanları Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Akademik Başarıları İle KPSS Puanları Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Çağla KAYGUSUZ, Mehmet Arif ÖZERBAŞ İlköğretim Beşinci Sınıf Matematik Dersi Programında Yer Alan ``Çember Alt Öğrenme`` Alanına Ait Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi
İlköğretim Beşinci Sınıf Matematik Dersi Programında Yer Alan ``Çember Alt Öğrenme`` Alanına Ait Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi
Ramazan GÜRBÜZ, Emrullah ERDEM Matematiksel Muhakeme Becerileriyle Zihinden Hesap Yapma Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Matematiksel Muhakeme Becerileriyle Zihinden Hesap Yapma Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Hüseyin ANILAN, Berrin GENÇ ERSOY Sözcük Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Sözcük Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Hülya KAYALI, Durmuş EKİZ Aksiyon Araştırması Aracılığıyla Dıştan İçe Etkili Bir Öğretmen Olma Yolcusu
Aksiyon Araştırması Aracılığıyla Dıştan İçe Etkili Bir Öğretmen Olma Yolcusu
Şuayip ŞEYİHOĞLU, Raif KALYONCU İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sanat Eğitimi Dersine Yönelik Buluş Yolu İle Öğrenme Stratejisine Dayalı Ders Plan Örneği
İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sanat Eğitimi Dersine Yönelik Buluş Yolu İle Öğrenme Stratejisine Dayalı Ders Plan Örneği
Nagihan YILDIRIM, Lütfi ye GÜNEŞ Sınıf Öğretmen Adaylarının Kimya Kavramlarını Günlük Hayatlarıyla İlişkilendirebilmelerine Yönelik Becerilerinin Belirlenmesi
Sınıf Öğretmen Adaylarının Kimya Kavramlarını Günlük Hayatlarıyla İlişkilendirebilmelerine Yönelik Becerilerinin Belirlenmesi
Ayfer ŞAHİ, Şafak KAMAN İlköğretim Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerisini Geliştirmede Tekrarlı Okumanın Etkisi
İlköğretim Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerisini Geliştirmede Tekrarlı Okumanın Etkisi
Ayfer ŞAHİN, Deniz AKDAL İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinde Metinler Arası Okuma Yaklaşımını Kullanmanın Yaratıcı Yazma Becerilerini Geliştirmeye Etkisi
İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinde Metinler Arası Okuma Yaklaşımını Kullanmanın Yaratıcı Yazma Becerilerini Geliştirmeye Etkisi
Fatma SUSAR KIRMIZI Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutum Ölçeği (Örakot) Geliştirme Süreci
Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutum Ölçeği (Örakot) Geliştirme Süreci
Ayşegül ŞEYİHOĞLU, Emrah ÖZGÜRBÜZ İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı ve Çalışma Kitabında Yer Alan Analojilerin İncelenmesi
İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı ve Çalışma Kitabında Yer Alan Analojilerin İncelenmesi
Erhan GÖRMEZ İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okul Olgunluğu Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma (Van İli Örneği)
İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okul Olgunluğu Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma (Van İli Örneği)
Erhan GÖRMEZ Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ders İşleniş Basamakları Açısından Yeterlilikleri (Van İli Örneği)
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ders İşleniş Basamakları Açısından Yeterlilikleri (Van İli Örneği)
Selami YANGIN, Halil DİNDAR, Mustafa SİNAN KARASU İlköğretim Sınıf Öğretmeni Adaylarının Biyoloji Dersi Başarıları İle Duygusal Zeki Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
İlköğretim Sınıf Öğretmeni Adaylarının Biyoloji Dersi Başarıları İle Duygusal Zeki Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Hüseyin ANILAN, Zeynep KILIÇ Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Türkçe Öğretimine İlişkin Görüşleri ve Yeterlik Algıları
Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Türkçe Öğretimine İlişkin Görüşleri ve Yeterlik Algıları
Cemalettin IŞIK, Tuğrul KAR, Ahmet IŞIK İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Doğal Sayılarda Kalanlı Bölme İşlemine Yönelik Problem Kurma ve Çözme Becerilerinin Araştırılması
İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Doğal Sayılarda Kalanlı Bölme İşlemine Yönelik Problem Kurma ve Çözme Becerilerinin Araştırılması
Remzi YETKİN, Serdarhan MUSA TAŞKAYA İlköğretim 1-5. Sınıf Öğrencilerinde Görülen Yazma Sorunlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüş ve Çözüm Önerileri
İlköğretim 1-5. Sınıf Öğrencilerinde Görülen Yazma Sorunlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüş ve Çözüm Önerileri
Lütfiye GÜNEŞ, Nagihan YILDIRIM Bilimsel sorgulamaya Dayalı Fen Öğretimin Bilimsel Süreç Becerilerini Kazanmadaki Etkisi
Bilimsel sorgulamaya Dayalı Fen Öğretimin Bilimsel Süreç Becerilerini Kazanmadaki Etkisi
Mehmet AŞIKCAN, Mehmet AŞIKCAN İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Türkçe 1 Okuma Yazma Öğreniyorum Ders Kitabının Yapılandırmacı Yaklaşıma Uygunluğu
İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Türkçe 1 Okuma Yazma Öğreniyorum Ders Kitabının Yapılandırmacı Yaklaşıma Uygunluğu
Oğuz TUTAR, Seyit EMİROĞLU Ailesi Mevsimlik İşçi Olarak Çalışan 8. Sınıf Öğrencilerinin Oradaki Yaşam Koşulları ve Başarı Durumları
Ailesi Mevsimlik İşçi Olarak Çalışan 8. Sınıf Öğrencilerinin Oradaki Yaşam Koşulları ve Başarı Durumları
Sabahat ÖCAL, Bayram ÖZER Sınıf Öğretmenlerinin Ev Ödevlerine Yönelik Uygulamalarının ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Sınıf Öğretmenlerinin Ev Ödevlerine Yönelik Uygulamalarının ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Erten GÖKÇE İlköğretim Öğretmenlerinin Sınıf İçi Soru Sorma Stratejilerinin İncelenmesi
İlköğretim Öğretmenlerinin Sınıf İçi Soru Sorma Stratejilerinin İncelenmesi
Sultan AKDEMİR, Selva KENANLAR Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Derslerine İlişkin Görüşleri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Derslerine İlişkin Görüşleri
Nihal AKOĞUZ, Cengiz BAYRAKTAR Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Eğitim Gören Öğrencilerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıklarının ve Spora Katılım Durumlarının Belirlenmesi
Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Eğitim Gören Öğrencilerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıklarının ve Spora Katılım Durumlarının Belirlenmesi
Tuba AKAR, Hüseyin Vehbi İMAMOĞLU, Zeynep EREN UĞURLU 5-6 Yaş Grubuna Yönelik Karakter Eğitiminde ``Etik`` Kavramının Kazandırılmasına Yönelik Etkinliklerin Etkililiğinin Değerlendirilmesi
5-6 Yaş Grubuna Yönelik Karakter Eğitiminde ``Etik`` Kavramının Kazandırılmasına Yönelik Etkinliklerin Etkililiğinin Değerlendirilmesi
Gamze YAVUZ KONOKMAN, Tuğba YANPAR YELKEN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Yeterlikleri ve Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Yeterliliklerine İlişkin Metaforik Algıları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Yeterlikleri ve Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Yeterliliklerine İlişkin Metaforik Algıları
Hakan ÜLPER, Zuhal ÇELİKTÜRK Okuma Kuramları Düzenleminde 1981 ve 2005 Türkçe Programlarının (1-5) Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Okuma Kuramları Düzenleminde 1981 ve 2005 Türkçe Programlarının (1-5) Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Alpaslan GÖZLER, Neslihan ÖZDEMİR İlk Okuma ve Yazma Eğitiminde Aile Desteğinin Önemine Yönelik Bİr Araştırma
İlk Okuma ve Yazma Eğitiminde Aile Desteğinin Önemine Yönelik Bİr Araştırma
Tuncay ÖZSEVGEÇ, Hüseyin ARTUN İlköğretim Öğrencileri İçin Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması
İlköğretim Öğrencileri İçin Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması
Mustafa CİN, Yavuz AKBAŞ İlköğretim Programlarında Doğal Afet Eğitiminin Yeri
İlköğretim Programlarında Doğal Afet Eğitiminin Yeri
Sabahattin ÇİFTÇİ, Serdarhan Musa TAŞKAYA, Melek ALEMDAR Sınıf Öğretmenlerinin Fatih Projesine İlişkin Görüşleri
Sınıf Öğretmenlerinin Fatih Projesine İlişkin Görüşleri
Ekber TOMUL, Kazım ÇELİK Sınıf Öğretmenlerinin Eğitsel Değerlerinin İçeriği ve Yapısı
Sınıf Öğretmenlerinin Eğitsel Değerlerinin İçeriği ve Yapısı
Savaş BAŞTÜRK, Elif YILDIZ, Merve HARMAN Sınıf Öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel İspat Yapabilmede Başarı ve Başarısızlık Nedenleri
Sınıf Öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel İspat Yapabilmede Başarı ve Başarısızlık Nedenleri
Sabahattin ÇİFTÇİ, Ayşe Aysun BAYKAN Birleştirilmiş SınıftaBir Proje Tabanlı Öğrenme Uygulaması
Birleştirilmiş SınıftaBir Proje Tabanlı Öğrenme Uygulaması
Tuncay DİLCİ, Tahir GÜR Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcılık Kavramına İlişkin Görüşleri
Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcılık Kavramına İlişkin Görüşleri
Selma CURA, Cengiz BAYRAKTAR İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ebru ALTUN, Ayşegül OĞUZ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokratik Tutumları İle Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokratik Tutumları İle Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ruken AKAR VURAL, Taner ARABACIOĞLU Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanım Pratikleri, Özyeterlik İnançları ve Eğitim Felsefesi Algılarının İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanım Pratikleri, Özyeterlik İnançları ve Eğitim Felsefesi Algılarının İncelenmesi
Gülcihan HASANOĞLU İlköğretimde Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Kaynaştırma Öğrencisi Kavramına İlişkin Algıları
İlköğretimde Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Kaynaştırma Öğrencisi Kavramına İlişkin Algıları
Elif BÜLBÜL, Ümmügülsüm İYİBİL, Çiğdem ŞAHİN Sınıf Öğretmen Adaylarının Gök Cisimleri İle İlgili Alternatif Kavramlarının Kavram Karikatürleri İle Belirlenmesi
Sınıf Öğretmen Adaylarının Gök Cisimleri İle İlgili Alternatif Kavramlarının Kavram Karikatürleri İle Belirlenmesi
Hüseyin ÖZTÜRK İstenmeyen Öğrenci Davranışlarının Düzeltilmesinde Demokrasinin Rolü
İstenmeyen Öğrenci Davranışlarının Düzeltilmesinde Demokrasinin Rolü
Firdevs GÜNEŞ İlköğretimde Zihin Yönetimi Eğitii ve Okuma
İlköğretimde Zihin Yönetimi Eğitii ve Okuma
Perihan ŞARA, Ayfer KOCABAŞ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejilerinin Cinsiyete Göre İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejilerinin Cinsiyete Göre İncelenmesi
Tuncay ÖZSEVGEÇ, Hüseyin ARTUN Çevre Eğitimi Neden Ayrı Bir Öğretim Programına Sahip Olmalıdır?
Çevre Eğitimi Neden Ayrı Bir Öğretim Programına Sahip Olmalıdır?
Asuman Seda SARACALOĞLU, Fevzi DURSUN, Beste DİNÇER Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretimini Yapacakları Derslerin Öğretim Programları İlgili Sorunları ve Çözüm Önerileri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretimini Yapacakları Derslerin Öğretim Programları İlgili Sorunları ve Çözüm Önerileri
Muhammed TURHAN, Zübeyde YARAŞ Öğretmen ve Öğrencilerin Sınıf Yönetimine İlişkin Metafor Algıları
Öğretmen ve Öğrencilerin Sınıf Yönetimine İlişkin Metafor Algıları
Hafız BEK, Buket ŞEN İlköğretim Okullarında Çalışan Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Rehberliği Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
İlköğretim Okullarında Çalışan Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Rehberliği Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Yüksel GÜNDÜZ, Zehra Sedef COŞKUN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Yüksel GÜNDÜZ, Zehra Sedef COŞKUN John Dewey`in Türkiyede Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmen Sorunlarına İlişkin Görüşlerinin Sisteme Yansımaları
John Dewey`in Türkiyede Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmen Sorunlarına İlişkin Görüşlerinin Sisteme Yansımaları
Metin SAYAR, Yusuf YAĞŞİ, Adil YILMAZ Drama Destekli Hikaye Haritası Yönteminin Öğrencilerin Okuma ve Okuduğunu Anlama Becerilerine Etkisi
Drama Destekli Hikaye Haritası Yönteminin Öğrencilerin Okuma ve Okuduğunu Anlama Becerilerine Etkisi
Ayşe ALKAN Sınıf Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Öğrenciler Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Sınıf Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Öğrenciler Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Asuman DUATEPE PAKSU Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometrik Yapılara İlişkin Çizim Becerileri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometrik Yapılara İlişkin Çizim Becerileri
Sevda ÇETİNKAYA, Âdem DURAN Birleştirilmiş Sınıf Uygulamalarında Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamalarında Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Sevda ÇETİNKAYA, Âdem DURAN İlköğretim Okullarında Ses Temelli Cümle Öğretimi Yöntemi İle İlk Okuma Yazma Öğretimi Sırasında Karşılaşılan Güçlükler
İlköğretim Okullarında Ses Temelli Cümle Öğretimi Yöntemi İle İlk Okuma Yazma Öğretimi Sırasında Karşılaşılan Güçlükler
Kader BİRİNCİ KONUR, Alipaşa AYAS Öğretim Teknolojileri Destekli Kavramsal Değişim Metinlerinin Kimya Öğretiminde Kullanımının Değerlendirilmesi
Öğretim Teknolojileri Destekli Kavramsal Değişim Metinlerinin Kimya Öğretiminde Kullanımının Değerlendirilmesi
Abdullah AYAYDIN, Şükran KANTOĞLU İlköğretim Çağı Çocuk Resimlerinin Analizi
İlköğretim Çağı Çocuk Resimlerinin Analizi
Fazilet TAŞDEMIR Sınıf Öğretmenlerinin KPSS Puanları ve Lisans Mezuniyet Başarı Puanlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Sınıf Öğretmenlerinin KPSS Puanları ve Lisans Mezuniyet Başarı Puanlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Demet BARAN, Günay PALİÇ, Sinan BULUT Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Düzeyleri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Düzeyleri
Cenk YOLDAŞ, Sevinç DEMİR, Handan KILIÇ ŞAHİN Sınıf Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Entelektüel Cesaret Eğilimlerinin Karşılaştırılması
Sınıf Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Entelektüel Cesaret Eğilimlerinin Karşılaştırılması
Serap UZUNER YURT, Bircan EYÜP Soru Ağı Tekniğinin 5. Sınıf Öğrencilerinin Dinlediğini Anlama Becerisi Üzerine Etkisi
Soru Ağı Tekniğinin 5. Sınıf Öğrencilerinin Dinlediğini Anlama Becerisi Üzerine Etkisi
Eda BIÇAK Serbest zaman Etkinlikleri Dersi Kapsamında Öneri Olarak Geliştirilen Oyun Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
Serbest zaman Etkinlikleri Dersi Kapsamında Öneri Olarak Geliştirilen Oyun Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
Salih AKYILDIZ Türkiye`de Öğretmeni Yetiştiirlme Sisteminin Genel Değerlendirilmesi ve Sınıf Öğretmeni Yetiştirme ve İstihdamın Bir Model Önerisi
Türkiye`de Öğretmeni Yetiştiirlme Sisteminin Genel Değerlendirilmesi ve Sınıf Öğretmeni Yetiştirme ve İstihdamın Bir Model Önerisi
H.Hüseyin TAŞAR Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algılarının İncelenmesi
Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algılarının İncelenmesi
Sıdıka AKYÜZ ARU İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Dersinde Metinler Arası Bir Metin Oluşturma Çalışması
İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Dersinde Metinler Arası Bir Metin Oluşturma Çalışması
Nilüfer Yavuzsoy KÖSE, Dilek TANIŞLI Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometrik Zihinsel Alışkanlıkları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometrik Zihinsel Alışkanlıkları
Bahattin ELKUŞ, Emre ÜNAL, Kamil İŞERİ Okuma Uzmanlarının Yetiştirilmesine İlişkin Bir İnceleme
Okuma Uzmanlarının Yetiştirilmesine İlişkin Bir İnceleme
Sıdıka AKYÜZ ARU, Zeynep ÖZGE ERTEK İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki Değerlerin İncelenmesi
İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki Değerlerin İncelenmesi
Cemalettin İPE, Seher YARAR KAPTAN, Asiye ŞENGÜL Sınıf Öğretmenliği vePedagojik Formasyon Programlarına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz- Yeterlik İnançları ve Metafor Algıları
Sınıf Öğretmenliği vePedagojik Formasyon Programlarına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz- Yeterlik İnançları ve Metafor Algıları
Ayşe Nur KUTLUCA CANBULAT Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öz- Yeterlik İnançları
Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öz- Yeterlik İnançları
Meral CANSIZ AKTAŞ, Devrim Yaşar AKTAŞ Yeni İlköğretim Matematik Dersi (1-5. Sınıflar) Öğretim Programı İle İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
Yeni İlköğretim Matematik Dersi (1-5. Sınıflar) Öğretim Programı İle İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
Hayati AKYOL, Kasım YILDIRIM, Seyit ATEŞ Anlamaya Yönelik Nasıl Sorular Soruyoruz?
Anlamaya Yönelik Nasıl Sorular Soruyoruz?
Onur BİRİNCİ İlköğretim 3. Sınıf Öğrencilerinin Doğa Algıları
İlköğretim 3. Sınıf Öğrencilerinin Doğa Algıları
Tuncay CANBULAT, Selma ZEMİN Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmeni Özel Alan Yeterliliklerini Kazandırma Düzeylerine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmeni Özel Alan Yeterliliklerini Kazandırma Düzeylerine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
Ebru SELÇİOĞLU DEMİRSÖZ Öğretmen Adaylarının Bilişüstü Farkındalıkları Üzerinde Yaratıcı Dramanın Etkisi
Öğretmen Adaylarının Bilişüstü Farkındalıkları Üzerinde Yaratıcı Dramanın Etkisi
Zeynep ÖZBUDAK, Aynur OKSAL Farklı Programlardaki Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygı Düzeyleri İle Fen Bilimlerine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Çeşitli Parametrelere Göre İncelenmesi
Farklı Programlardaki Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygı Düzeyleri İle Fen Bilimlerine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Çeşitli Parametrelere Göre İncelenmesi
Taner ALTUN, Zehra Duygu ŞAHİN Hayat Bilgisi Ders Programında Yer Alan Benim Eşsiz Yuvam Temasında Sınıf Öğretmenlerinin Ailesi Parçalanmış Öğrencilere Yönelik Öğretim Uygulamaları
Hayat Bilgisi Ders Programında Yer Alan Benim Eşsiz Yuvam Temasında Sınıf Öğretmenlerinin Ailesi Parçalanmış Öğrencilere Yönelik Öğretim Uygulamaları
Aynur OKSAL, Serap AKBABA DAĞ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sayısal Yetkinlik Düzeyleri ve Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sayısal Yetkinlik Düzeyleri ve Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
Kazım ARTUT, Fatma SADIK, Halil ÇAKAN Farklı Doğal ve Fiziksel Çevrelerde Yaşayan Çocukların Çevre Sorunlarına Yönelik Resimlerdeki Artistik Becerilerin İncelenmesi
Farklı Doğal ve Fiziksel Çevrelerde Yaşayan Çocukların Çevre Sorunlarına Yönelik Resimlerdeki Artistik Becerilerin İncelenmesi
Bayram TAY, Alper Murat ÖZDEMİR, Kasım YILDIRIM Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Ailelerin Çocuklarının Eğitim Süreçlerine Etkin Katılımlarına Yönelik Görüşleri
Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Ailelerin Çocuklarının Eğitim Süreçlerine Etkin Katılımlarına Yönelik Görüşleri
Adem TAŞDEMİR, Tezcan KARTAL, Mehmet TAŞDEMİR Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Görüş ve Beklentileri
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Görüş ve Beklentileri
Ahmet GÜLAY, Ahmet TEKBIYIK Fen ve Teknoloji Öğretiminde Öz Düzenleyici Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi
Fen ve Teknoloji Öğretiminde Öz Düzenleyici Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi
Emine ÇİL, Hazel KAR Üniversite Eğitimi Sınıf Öğretmeni Adaylarının Grafik Yorumlama Becerilerini Nasıl Etkilemektedir?
Üniversite Eğitimi Sınıf Öğretmeni Adaylarının Grafik Yorumlama Becerilerini Nasıl Etkilemektedir?
Yücel ÖKSÜZ, Ayça KARTAL, Ceren ÇEVİK İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencileri Arasındaki Zorbalık Olaylarının Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Sosyal Kulüp Seçimi Bakımından İncelenmesi
İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencileri Arasındaki Zorbalık Olaylarının Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Sosyal Kulüp Seçimi Bakımından İncelenmesi
Kamuran TARI, Perihan DİNÇ ARTUT Öğretmen Adaylarının Basamak Değerine İlişkin Hataları Anlama, Analiz Etme ve Açıklama Düzeyleri
Öğretmen Adaylarının Basamak Değerine İlişkin Hataları Anlama, Analiz Etme ve Açıklama Düzeyleri
Sabri SİDEKLİ, İbrahim COŞKUN Hikaye Haritası Yöntemiyle Hikaye Yazma Becerisinin Geliştirilmesi
Hikaye Haritası Yöntemiyle Hikaye Yazma Becerisinin Geliştirilmesi
Fatma ÖNEN, Ercan TATLI Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Görüşleri, Tutumları ve Yeterlik Düzeyleri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Görüşleri, Tutumları ve Yeterlik Düzeyleri
Ceylan GÜNDEĞER, Nuri DOĞAN Standart Belirleme Yöntemleriyle Elde Edilen Geçme Puanlarının, Meb`e Ait Geçme Puanı İle İlişkisinin İncelenmesi
Standart Belirleme Yöntemleriyle Elde Edilen Geçme Puanlarının, Meb`e Ait Geçme Puanı İle İlişkisinin İncelenmesi
Yusuf ÖZDEMİR Sınıf Öğretmenlerinin Serbest Etkinlik Saatine İlişkin Tutumları
Sınıf Öğretmenlerinin Serbest Etkinlik Saatine İlişkin Tutumları
Şengül S. ANAGÜN, Pelin YALÇINOĞLU, Nergiz KARDAŞ Problem Çözme Envanterini Türkçeye Uyarlama Çalışması: Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları
Problem Çözme Envanterini Türkçeye Uyarlama Çalışması: Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları
Selami SÖNMEZ, Şükrü ADA Günümüzde Ahlak Eğitimine Öğretmenlerin Bakış Açısı Üzerine Bir Değerlendirme
Günümüzde Ahlak Eğitimine Öğretmenlerin Bakış Açısı Üzerine Bir Değerlendirme
Cemalettin AYAS, Ramazan ÇEKEN Yerel Coğrafi Şartların Öğrencilerin Fen Projelerindeki Konu Seçimine Etkisi
Yerel Coğrafi Şartların Öğrencilerin Fen Projelerindeki Konu Seçimine Etkisi
Rıza KALAYCI, Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Zeka Türü Üzerine Sınıf Öğretmenlerinin Etkisi
İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Zeka Türü Üzerine Sınıf Öğretmenlerinin Etkisi
İbrahim COŞKUN, Sabri SİDEKLİ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazılarının Metinsellik Ölçütleri Açısından İncelenmesi: Durum Çalışması
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazılarının Metinsellik Ölçütleri Açısından İncelenmesi: Durum Çalışması
Selami YANGIN, Mustafa Sinan KARASU İlköğretim Öğrencileri Öğretmen Metaforlarının Branşlar Bazında İncelenmesi
İlköğretim Öğrencileri Öğretmen Metaforlarının Branşlar Bazında İncelenmesi
Barış ÇETİN Sınıfta İstenmeyen Öğrenci Davranışlarıyla İlgili Sınıf Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Sınıfta İstenmeyen Öğrenci Davranışlarıyla İlgili Sınıf Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
İbrahim H. KUĞUOĞLU, Hasan GÜVELİ, Ebru GÜVELİ İlköğretim Birinci Kademe Matematik Dersinde Materyal Kullanımının Öğrencilerin Öğrenmeleri Üzerindeki Etkisindin Sınıf Paydaşlarınca Değerlendirilmesi Üzerine Bir Nitel Çalışma
İlköğretim Birinci Kademe Matematik Dersinde Materyal Kullanımının Öğrencilerin Öğrenmeleri Üzerindeki Etkisindin Sınıf Paydaşlarınca Değerlendirilmesi Üzerine Bir Nitel Çalışma
Cengiz ŞAHİN, Ural ESEN, Süheyla ŞAHİN İlköğretim Okul Yöneticilerinin Yönetici Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
İlköğretim Okul Yöneticilerinin Yönetici Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Ersun BİLEK Ses, Işık, Radyoaktivite ve Bu Unsurlardan Kaynaklanan Kirlilik İle İlgili Konuların Öğretiminde Kullanılan Bilgisayar Destekli Öğretimin Erişiye Etkisi
Ses, Işık, Radyoaktivite ve Bu Unsurlardan Kaynaklanan Kirlilik İle İlgili Konuların Öğretiminde Kullanılan Bilgisayar Destekli Öğretimin Erişiye Etkisi
Pınar ÖZTÜRK, Çiğdem ŞAHİN Sınıf Öğretmen Adaylarının Yıldırım ve Şimşek Olayı İle İlgili Alternatif Kavramlarının Kavram Karikatürü İle Belirlenmesi
Sınıf Öğretmen Adaylarının Yıldırım ve Şimşek Olayı İle İlgili Alternatif Kavramlarının Kavram Karikatürü İle Belirlenmesi
Zeynep Özge ERTEK İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Demokrası Kavramına Bakışı (Hakkari ve Ankara İli Örneği)
İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Demokrası Kavramına Bakışı (Hakkari ve Ankara İli Örneği)
Gözde BAYRAKTAR, Savaş BAŞTÜRK, Mehmet Kazım ÜNAL Sınıf Öğretmeni Adaylarına Göre Eğitim Fakültesindeki Eğitim- Öğretim Süreci: Sinop Üniversitesi Örneği
Sınıf Öğretmeni Adaylarına Göre Eğitim Fakültesindeki Eğitim- Öğretim Süreci: Sinop Üniversitesi Örneği
Sümeyra DOĞAN Sınıf İçi Matematiksel Söylem Kullanımının İncelenmesi: Durum Çalışması
Sınıf İçi Matematiksel Söylem Kullanımının İncelenmesi: Durum Çalışması
Abdullah KAPLAN, Mesut ÖZTÜRK, Duygu ALTAYLI Sınıf Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi ve Eğitim Ortamında Bilgisayarın Kullanılabilirliğine Yönelik Görüşleri
Sınıf Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi ve Eğitim Ortamında Bilgisayarın Kullanılabilirliğine Yönelik Görüşleri
M. Said DOĞRU, Hamit İMALI İlköğretim I. Kademe Öğrencilerinin Hayat Bilgisi Konularını Anlamada Soyut Kavramların Etkisi Üzerine Bir Araştırma
İlköğretim I. Kademe Öğrencilerinin Hayat Bilgisi Konularını Anlamada Soyut Kavramların Etkisi Üzerine Bir Araştırma
İlhami BULUT, Ali Osman ALAKUŞ, Barış AYDIN Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Güzel Sanatlara Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi
Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Güzel Sanatlara Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi
Muhammet ÖZDE, Döndü ÖZDEMİR ÖZDEN, Baykal BİÇER Akademik Sahtekarlık: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Deneyimleri ve Görüşleri
Akademik Sahtekarlık: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Deneyimleri ve Görüşleri
Abdullah KAPLAN, Mesut ÖZTÜRK, Duygu ALTAYLI Kareköklü Sayılarda Karşılaşılan Kavram Yanılgılarının Kavram Karikatürü Kullanılarak Giderilmesi
Kareköklü Sayılarda Karşılaşılan Kavram Yanılgılarının Kavram Karikatürü Kullanılarak Giderilmesi
Sebahattin ARIBAŞ, Mehmet DEMİR, Şule Fırat DURDUKOCA I- III. Sınıf Hayat Bilgisi Ders ve Öğrenci Çalışma Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Malatya Örneği)
I- III. Sınıf Hayat Bilgisi Ders ve Öğrenci Çalışma Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Malatya Örneği)
Serpil GÜRSES, Gülhan ERGÜN Sözcük Defteri
Sözcük Defteri
Ayşegül CELEPOĞLU Çocuklar İçin Hazırlanmış Felsefe Kitaplarının Değerlendirilmesi
Çocuklar İçin Hazırlanmış Felsefe Kitaplarının Değerlendirilmesi
Durmuş AYBEK, Eren Can AYBEK İlköğretim 1. Sınıf Okuma ve Yazma Öğretiminde Kullanılan Ders Kitabında Yer Alan İlk Okuma- Yazma Metinlerinin Konu Bütünlüğü Bakımından İncelenmesi
İlköğretim 1. Sınıf Okuma ve Yazma Öğretiminde Kullanılan Ders Kitabında Yer Alan İlk Okuma- Yazma Metinlerinin Konu Bütünlüğü Bakımından İncelenmesi
Yalçın BAY, Douglas K. HARTMAN Amerika Birleşik Devletleri Michigan Eyaletinde İlkokul Birinci Sınıfta Kullanılan Örnek İlk Okuma Yazma Öğretim Programları
Amerika Birleşik Devletleri Michigan Eyaletinde İlkokul Birinci Sınıfta Kullanılan Örnek İlk Okuma Yazma Öğretim Programları
Yalçın BAY, Douglas K. HARTMAN Amerika Birleşik Devletleri Michigan Eyaletinde İlkokul Birinci Sınıfta Kullanılan Örnek İlk Okuma Yazma Öğretim Materyalleri
Amerika Birleşik Devletleri Michigan Eyaletinde İlkokul Birinci Sınıfta Kullanılan Örnek İlk Okuma Yazma Öğretim Materyalleri
Nil DUBAN, Nuray KURTDEDE FİDAN, Aslı YÜKSEL Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gözüyle Öğretmen Eğitimcilerinin Özellikleri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gözüyle Öğretmen Eğitimcilerinin Özellikleri
Öznur YAZICI, Özlem ULU KALIN Sosyal Bilgiler Eğitimi Ekseninde Türk Gölge Oyunu
Sosyal Bilgiler Eğitimi Ekseninde Türk Gölge Oyunu
Ramazan ÇEKEN, Esra BOZKURT, Nurhan ÖZTÜRK Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevre Kirliliğine İlişkin Görüşlerinin İstasyon Tekniği İle Belirlenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevre Kirliliğine İlişkin Görüşlerinin İstasyon Tekniği İle Belirlenmesi
Pınar AKSOY Farklı Branşlardaki Öğretmen Adaylarının Çocuk Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi
Farklı Branşlardaki Öğretmen Adaylarının Çocuk Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi
Salih UZUN, Günay PALİÇ Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Algıların Metaforlar Yardımıyla İncelenmesi
Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Algıların Metaforlar Yardımıyla İncelenmesi
Neşe TERTEMİZ, Sümeyra DOĞAN, İclal DAĞDEVİREN Sınıf Öğretmenliği Matematik Eğitimi Alanında Türkiye`de İndeksli Dergilerde Yayımlanan Çalışmaların İncelenmesi
Sınıf Öğretmenliği Matematik Eğitimi Alanında Türkiye`de İndeksli Dergilerde Yayımlanan Çalışmaların İncelenmesi
Sıddıka DEMİRTAŞ İlköğretim sosyal Bilgiler Dersi Programlarında Değerler Öğretiminin Yeri
İlköğretim sosyal Bilgiler Dersi Programlarında Değerler Öğretiminin Yeri
Sıddıka DEMİRTAŞ Değerler Öğretimi ve Eğitimde Yaratıcı Drama
Değerler Öğretimi ve Eğitimde Yaratıcı Drama
Tuncay ÖZSEVGEÇ, Ayşe AYTAR İlköğretim Öğrencilerinin Ekolojik Okuryazarlıklarının Belirlenmesi
İlköğretim Öğrencilerinin Ekolojik Okuryazarlıklarının Belirlenmesi
Şenol SEZER, Canan ALBEZ, Durdağı AKAN Üstün Yetenekli Öğrencilerin Sınıf Ortamında Sergiledikleri Olumsuz Tutum ve Davranışların Yönetilmesi ve Yönlendirilmelerine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Sınıf Ortamında Sergiledikleri Olumsuz Tutum ve Davranışların Yönetilmesi ve Yönlendirilmelerine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Gonca ÇAKMAK, Emrah HİĞDE 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabının Okunabilirlik Formülleriyle Değerlendirilmesi
5. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabının Okunabilirlik Formülleriyle Değerlendirilmesi
Elif BAŞ, Emel TEKEL Okuma Metinlerinde Metin Hizalama Teknikleri İle Okuma Hızı İlişkisinin Belirlenmesi
Okuma Metinlerinde Metin Hizalama Teknikleri İle Okuma Hızı İlişkisinin Belirlenmesi
Yasemin BÜYÜKŞAHİN, M. Pınar DEMİRCİ GÜLER Kırsal ve Kentsel Bölgelerde Yaşayan İlköğretim Öğrencilerinin Günlük Bilim Kavramlarına İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Karşılaştırılması
Kırsal ve Kentsel Bölgelerde Yaşayan İlköğretim Öğrencilerinin Günlük Bilim Kavramlarına İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Karşılaştırılması
Mustafa YILDIZ Yazı Bozukluğu Bir Öğrenciye Okunaklı Yazma Becerisinin Kazandırılması: Örnek Olay Çalışması
Yazı Bozukluğu Bir Öğrenciye Okunaklı Yazma Becerisinin Kazandırılması: Örnek Olay Çalışması
Ahmet SABAN Sınıf Öğretmeni Adaylarının ``Öğrenme`` İmgeleri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının ``Öğrenme`` İmgeleri
Z. Nurdan BAYSAL, Kader ARKAN, Burcu DEMİRBAŞ Sınıf Öğretmenleri İle Sınıf Öğretmeni Adaylarının Psikolojik Dayanıklılıklarının Karşılaştırılması
Sınıf Öğretmenleri İle Sınıf Öğretmeni Adaylarının Psikolojik Dayanıklılıklarının Karşılaştırılması
Yavuz TOPKAYA, Ufuk ŞİMŞEK, Cihan KARA Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kapsamında Yapmış Oldukları Etkinlikler İle İlgili Görüşleri (Niğde Üniversitesi Örneği)
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kapsamında Yapmış Oldukları Etkinlikler İle İlgili Görüşleri (Niğde Üniversitesi Örneği)
Çetin ÇETİNKAYA, Seyit ATEŞ, Kasım YILDIRIM İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Ana Fikir Bulma Becerilerinin İncelenmesi
İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Ana Fikir Bulma Becerilerinin İncelenmesi
Yavuz TOPKAYA, Ufuk ŞİMŞEK, Cihan KARA Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersi Hakkındaki Görüşlerinin Farklı Boyutlarda Değerlendirilmes: Artvin Çoruh Üniversitesi Örneği
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersi Hakkındaki Görüşlerinin Farklı Boyutlarda Değerlendirilmes: Artvin Çoruh Üniversitesi Örneği
Feridun MERTE, Ümit Ferit ALDIM İlköğretim Birinci Kademede Görev Yapan Öğretmenlerin Değerlerin Kazandırılmasında En Çok Kullandıkları Yöntemler
İlköğretim Birinci Kademede Görev Yapan Öğretmenlerin Değerlerin Kazandırılmasında En Çok Kullandıkları Yöntemler
Seher YARAR KAPTAN Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlköğretim sosyal Bilgiler 4. Sınıf Programında Yer Alan Değerlere Yönelik Görüşleri ve Yeterlikleri: Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği
Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlköğretim sosyal Bilgiler 4. Sınıf Programında Yer Alan Değerlere Yönelik Görüşleri ve Yeterlikleri: Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği
Çavuş ŞAHİN, Serdar ARCAGÖK Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu Kurumları Yöneticilerinin Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı`ndaki Topluma Hizmet Uygulamaları`na İlişkin Görüşleri
Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu Kurumları Yöneticilerinin Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı`ndaki Topluma Hizmet Uygulamaları`na İlişkin Görüşleri
Sinan KAYA Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Düzeylerinin İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Düzeylerinin İncelenmesi
Mehmet Koray SERİN, İsa KORKMAZ, Seyit EMİROĞLU İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Analizi
İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Analizi
Uğur BAŞARMAK Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitim Yazılımlarını Değerlendirme Kriterleri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitim Yazılımlarını Değerlendirme Kriterleri
Veli TOPTAŞ, E. Tuğçe KARACA, Metin ELKATMIŞ Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Matematik Derslerinin Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar
Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Matematik Derslerinin Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar
Sevilay YILDIZ, Ender KAHRAMANOĞLU Sınıf Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin Etkin Dinleme Stratejileri
Sınıf Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin Etkin Dinleme Stratejileri
Süleyman YAMAN, Esra SEVER Probleme Dayalı Öğretmenin Etkililiği: Bir Meta- Analiz Çalışması
Probleme Dayalı Öğretmenin Etkililiği: Bir Meta- Analiz Çalışması
Mertkan ŞİMŞEK, Tuğba ÖÇAL, Mehmet Fatih ÖÇAL Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiğin Doğasına İlişkin Görüşleri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiğin Doğasına İlişkin Görüşleri
Recep KAHRAMANOĞLU, Nurtaç BENLİ, Fatih BALAMAN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özel Alan Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özel Alan Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi
Hande BOLU, Serap BUYURGAN Zihinsel Engelli Çocukların Kavram Eğitiminde Sanat Eğitiminin Yeri ve Önemi
Zihinsel Engelli Çocukların Kavram Eğitiminde Sanat Eğitiminin Yeri ve Önemi
Mehmet Koray SERİN, Bekir BULUÇ İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Değer Algıları İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki
İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Değer Algıları İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki
Ahmet Melih GÜNEŞ, Bekir BULUÇ Sıınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algıları İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki
Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algıları İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki
Neşe TERTEMİZ, Özkan ÇELİK, Sümeyra DOĞAN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stillerine Göre Problem Çözme Stratejisi Tercihlerinin Belirlenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stillerine Göre Problem Çözme Stratejisi Tercihlerinin Belirlenmesi
Nihal YILDIZ, Necip IŞIK İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Değer Algıları İle Kişilerarası Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Değer Algıları İle Kişilerarası Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Barış ESMER, Özkan ÇELİK 5. sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinleriyle İlgili Soruların İncelenmesi
5. sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinleriyle İlgili Soruların İncelenmesi
Mustafa BEKTAŞ, Şule DİNÇER, Asena AYVAZ Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerisi Öğretimine Yönelik Görüşleri
Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerisi Öğretimine Yönelik Görüşleri
Ruhan KARADAĞ, Ahmet AKKAYA Öğretmen Adaylarının İlkokuma Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Beklentileri ve Gerçekleştirilen Mikro Öğretim Uygulamaları Sonucunda Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi
Öğretmen Adaylarının İlkokuma Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Beklentileri ve Gerçekleştirilen Mikro Öğretim Uygulamaları Sonucunda Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi
Ayşegül BEDİR, Hasan BAĞ, Mehmet KÜÇÜK 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildirilerinin İncelenmesi
10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildirilerinin İncelenmesi
Mustafa BEKTAŞ, Hakan DÜNDAR, Arzu CEYLAN Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumlarındaki Bildirilerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumlarındaki Bildirilerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Murat AKDAĞ, Yasin GÖKBULUT, Selami YANGIN İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözmedeki Üstbilişsel Gelişim Düzeylerinin İncelenmesi: Tokat İli Örneği
İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözmedeki Üstbilişsel Gelişim Düzeylerinin İncelenmesi: Tokat İli Örneği
Ömer Faruk SÖNMEZ, Murat AKDAĞ, Sertan TALAS Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Eğitiminde Animasyon ve Çizgi Filmlerden Yararlanılmasına İlişkin Görüşleri
Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Eğitiminde Animasyon ve Çizgi Filmlerden Yararlanılmasına İlişkin Görüşleri
Sertan TALAS, Yeşim TALAS, Arzu SÖNMEZ Bilim Sanat Merkezlerine Devam Eden üstün Yetenekli Öğrencilerin Okullarında Yaşadıkları Problemler
Bilim Sanat Merkezlerine Devam Eden üstün Yetenekli Öğrencilerin Okullarında Yaşadıkları Problemler
Taner ALTUN, Sezer ŞENTÜRK İlköğretim Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı Hakkında Öğretmen Görüşleri ve Sorunlarının İncelenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma
İlköğretim Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı Hakkında Öğretmen Görüşleri ve Sorunlarının İncelenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma
Seher YARAR KAPTAN, İsmail YARAR Öğretmen Adaylarının Güncel Çevre Kavramlarına Yönelik Metaforlarının Karşılaştırılması: Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği
Öğretmen Adaylarının Güncel Çevre Kavramlarına Yönelik Metaforlarının Karşılaştırılması: Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği
Muhammed TURHAN, Ruçhan POLAT Kırsal Kesimde Görev Yapan Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Bölgeye İlişkin Algıları ve Yaşadıkları Sorunlar
Kırsal Kesimde Görev Yapan Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Bölgeye İlişkin Algıları ve Yaşadıkları Sorunlar
Hasan Kağan KESKİN, Muhammet BAŞTUĞ Geçmişten Günümüze Akıcı Okuma
Geçmişten Günümüze Akıcı Okuma
Feridun MERTER, Ferat YILMAZ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Küreselleşme Çerçevesinde Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Küreselleşme Çerçevesinde Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri
Celal GÜLŞEN, Ayşe ATALAR, Aysel ELMAS İlköğretimde Öğretmenlerin Sınıfta Disiplin Sağlama Yolları
İlköğretimde Öğretmenlerin Sınıfta Disiplin Sağlama Yolları
Cumali ÖKSÜZ, Sanem UÇA Birleştirilmiş Sınıflarda Teknoloji Kullanımı Üzerine Bir Örnek Olay: Matematik Dersi Örneği
Birleştirilmiş Sınıflarda Teknoloji Kullanımı Üzerine Bir Örnek Olay: Matematik Dersi Örneği
Mustafa DURMUŞÇELEBİ Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğrenci Başarısını Etkileyen Bazı Değişkenlerin İncelenmesi: Erciyes Üniversitesi Örneği
Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğrenci Başarısını Etkileyen Bazı Değişkenlerin İncelenmesi: Erciyes Üniversitesi Örneği
Hüseyin EŞ, Nurhan ÖZTÜRK, Esra BOZKURT Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Sinop Üniversitesi Örneği
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Sinop Üniversitesi Örneği
Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ, Ayfer KOCABAŞ Çocuklar İçin Duygusal Zeka Ölçeğinin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirliği
Çocuklar İçin Duygusal Zeka Ölçeğinin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirliği
Yasemin YURDAKAVUŞTU, Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ Sosyal Beceri Öşçeğinin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencileri İçin Geçerlik ve Güvenirliği
Sosyal Beceri Öşçeğinin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencileri İçin Geçerlik ve Güvenirliği
Ahmet AKKAYA, Ruhan KARADAĞ Türkçe Dersine İlişkin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Geliştirdikleri Metaforlar
Türkçe Dersine İlişkin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Geliştirdikleri Metaforlar
Tuba YÜCEL, Adem TAŞDEMİR Fen ve Teknoloji Derslerinde Öğrencilerin Kullandıkları Öğrenme Stratejileri: Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesi Örneği
Fen ve Teknoloji Derslerinde Öğrencilerin Kullandıkları Öğrenme Stratejileri: Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesi Örneği
Adem TAŞDEMİR, Mehmet TAŞDEMİR, Dilber KAPTAN Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersleri Öğrenme- Öğretme Sürecindeki Etkililiği Nasıl Arttırabilir?
Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersleri Öğrenme- Öğretme Sürecindeki Etkililiği Nasıl Arttırabilir?
Fatma SAĞLAM, Ş. Dilek BELET Türkçe Dersinde Kullanılan Ölçme- Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerinin Sınıf Öğretmenlerine Göre Değerlendirilmesi
Türkçe Dersinde Kullanılan Ölçme- Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerinin Sınıf Öğretmenlerine Göre Değerlendirilmesi
Ceyhun OZAN, Kerim GÜNDOĞDU, Erdoğan KÖSE Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımlarının İncelenmesi
Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımlarının İncelenmesi
Mine ALBAŞ, Burçin TÜRKCAN İlköğretim Programındaki Çevre Bilinci Kazandırmaya Yönelik Kazanımların İşe Vurukluğu
İlköğretim Programındaki Çevre Bilinci Kazandırmaya Yönelik Kazanımların İşe Vurukluğu
Işıl ÇELİK İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin ve Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci- Öğretmen Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Analizi
İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin ve Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci- Öğretmen Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Analizi
Demet BARAN, Berna AYGÜN, Ali Sabri İPEK İlköğretim Öğrencilerinin Eşit İşaretine Yönelik Anlamaları
İlköğretim Öğrencilerinin Eşit İşaretine Yönelik Anlamaları
Duygu KARADAĞ, İskender DAŞDEMİR Sosyal Bilgiler Öğretiminde İşbirlikli Öğrenmenin Etkisi
Sosyal Bilgiler Öğretiminde İşbirlikli Öğrenmenin Etkisi
Selma YEL, Dilek ALTUN İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Atatürk Algısı, Atatürk ve Atatürkçülük Öğretiminin Nİtel Olarak Değerlendirilmesi
İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Atatürk Algısı, Atatürk ve Atatürkçülük Öğretiminin Nİtel Olarak Değerlendirilmesi
Turan BASKONUŞ, Mehmet TAŞDEMİR İlköğretim Birinci Kademe Sosyal Bilgiler Ders Programında Yer Alan Ölçme Değerlendirme Araç ve Yöntemlerinin Kullanılma Sıklıkları
İlköğretim Birinci Kademe Sosyal Bilgiler Ders Programında Yer Alan Ölçme Değerlendirme Araç ve Yöntemlerinin Kullanılma Sıklıkları
Ergün ÖZTÜRK, Işılnur CAN İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Elektronik Kitap Okumaya İlişkin Görüşleri
İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Elektronik Kitap Okumaya İlişkin Görüşleri
İlknur YAVU, Sabri SİDEKLİ Şiirle Sosyal Bilgiler Öğretimi
Şiirle Sosyal Bilgiler Öğretimi
Hafife BOZDEMİR, Hülya KODAN, Hatice Betül AKDAŞ İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerine Çevre Bilincinin Kazandırılması: Atık Kağıtların Geri Dönüşümü
İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerine Çevre Bilincinin Kazandırılması: Atık Kağıtların Geri Dönüşümü
Hülya KODAN, Hafife BOZDEMİR İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Dinlediklerini Anlama Düzeyinin Belirlenmesi
İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Dinlediklerini Anlama Düzeyinin Belirlenmesi
Nuri AKGÜN, Kaya YILDIZ, Mahmut Remzi SOYSAL İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Görevleri Dışında Yaptıkları Davranışlar
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Görevleri Dışında Yaptıkları Davranışlar
Işıl ÇELİK Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ekolojik Ayak İzi Algılarının Metaforlar Aracılığı İle Analizi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ekolojik Ayak İzi Algılarının Metaforlar Aracılığı İle Analizi
Çavuş ŞAHİN, Yasemin ABALI ÖZTÜRK Matematik Problemlerinde Kullanılan Problem Çözme Stratejilerinin Öğretimine İlişkin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri
Matematik Problemlerinde Kullanılan Problem Çözme Stratejilerinin Öğretimine İlişkin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri
Beril İNAL TATAÇ, Dilek SÖNMEZ Sanat Eğitiminde Okulda ve Evdeki Yaklaşımlar
Sanat Eğitiminde Okulda ve Evdeki Yaklaşımlar
Yusuf GENÇER, Gökhan ÇETİNKAYA, Ergün HAMZADAYI Türkçe 4. ve 5. Sınıf Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Açısından İncelenmesi ve Karşılaştırılması
Türkçe 4. ve 5. Sınıf Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Açısından İncelenmesi ve Karşılaştırılması
Ercan ATASOY, Şengül ATASOY, Onur BİRİNCİ Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Matematik Derslerinde Yazarak Öğrenmeye Yönelik Düşünceleri
Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Matematik Derslerinde Yazarak Öğrenmeye Yönelik Düşünceleri
Abdülkadir ÖZTÜRK Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sorumluluk Tutumları ve Aile Destek Algılarıyla Sosyal Kaygı Arasındaki İlişki
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sorumluluk Tutumları ve Aile Destek Algılarıyla Sosyal Kaygı Arasındaki İlişki
Cansev KARAKUŞ Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Sınıf Öğretrmenleri Üzerindeki Etkileri
Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Sınıf Öğretrmenleri Üzerindeki Etkileri
Hacı Ömer BEYDOĞAN, Bayram TAY, Zeynel HAYRAN İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Geçen Kavramlara Yükledikleri Anlamlar
İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Geçen Kavramlara Yükledikleri Anlamlar
Mustafa UĞRAŞ, Erol CİL Sınıf Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Konusundaki Düşünceleri
Sınıf Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Konusundaki Düşünceleri
Tuncay DİLCİ, Soner DOĞAN, İlhami BAYRAK Yeni İlköğretim Programı Bağlamında Sınıf Öğretmenleri Görüşlerine Göre İnsan Hakları ve Demokrasi Bilincinin Kazandırılmasında Ders Kitaplarının Yeri (Nitel Bir Çalışma)
Yeni İlköğretim Programı Bağlamında Sınıf Öğretmenleri Görüşlerine Göre İnsan Hakları ve Demokrasi Bilincinin Kazandırılmasında Ders Kitaplarının Yeri (Nitel Bir Çalışma)
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, Ayşe ÜLKÜ KAN, Ümmühan ÖNER Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Metaforik Algıları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Metaforik Algıları
Halil İbrahim SAĞLAM, Ayşe GÜNGÖR Yapılandırmacı Öğrenme Süreci Ölçeğinin (YÖÖSÖ) Geliştirilmesi
Yapılandırmacı Öğrenme Süreci Ölçeğinin (YÖÖSÖ) Geliştirilmesi
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, Ebru BOZPOLAT Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersinde Kullandıkları Yöntem ve Tekniklere İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma
Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersinde Kullandıkları Yöntem ve Tekniklere İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma
Şenol AFACAN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Müzik Öğretimi Öz Yeterlilik Algıları İle Sınıf İçi Etkinlik Performanslarının Karşılaştırılması
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Müzik Öğretimi Öz Yeterlilik Algıları İle Sınıf İçi Etkinlik Performanslarının Karşılaştırılması
Mehmet Fatih KAYA, Mesut IŞIKLI, Süleyman DENİZ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme- Öğretme Süreçlerine İlişkin Görüşleri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme- Öğretme Süreçlerine İlişkin Görüşleri
Nida BAYINDIR, Gülsüm ÖZKUL Sınıf Öğretmenlerinin Aday Öğretmenlerde Öncelikli Olarak Görmek İstedikleri Mesleki Temsil Yeterlikleri
Sınıf Öğretmenlerinin Aday Öğretmenlerde Öncelikli Olarak Görmek İstedikleri Mesleki Temsil Yeterlikleri
Ayşegül OĞUZ, Ebru ALTUN, Asiye ŞENGÜL İlköğretim 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabının Görsel Tasarım Bakımından İncelenmesi
İlköğretim 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabının Görsel Tasarım Bakımından İncelenmesi
Musa ÖZEN Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Ekrandan Okuma İle Kağıttan Okuma Arasında Okuma Hızları ve Hataları
Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Ekrandan Okuma İle Kağıttan Okuma Arasında Okuma Hızları ve Hataları
Z. Nurdan BAYSAL, Kader ARKAN İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Becerisi Algılarının İncelenmesi
İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Becerisi Algılarının İncelenmesi
Süleyman YAMAN, Nazan GÖNÜL, Metin BOZKURT İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimin doğası Hakkındaki Görüşlerini Etkileyen Faktörler
İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimin doğası Hakkındaki Görüşlerini Etkileyen Faktörler
Nesrin TÜRKMEN, Abdullah TÜRKMEN Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Sağlık Eğitiminin Gerekliliği
Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Sağlık Eğitiminin Gerekliliği
Muhammet BAŞTUĞ, Şafak KAMAN Nörolojik Etki Yönteminin Öğrencilerin Akıcı Okuma ve Anlama Becerilerine Etkisi
Nörolojik Etki Yönteminin Öğrencilerin Akıcı Okuma ve Anlama Becerilerine Etkisi
Hayriye Gül KURUYER, Ahmet ÇAKIROĞLU İlköğretim Öğrencilerinin Yazma Performansını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
İlköğretim Öğrencilerinin Yazma Performansını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Mizrap POLAT, İshak TEKİN Allah İnancı Konusuna İlişkin Etkinlik Örneklerinin İncelenmesi
Allah İnancı Konusuna İlişkin Etkinlik Örneklerinin İncelenmesi
Meral CANSIZ AKTAŞ, Devrim Yaşar AKTAŞ İlköğretim 5. Sınıf Matematik Öğretim Programı, Ders Kitapları ve Öğrenci Çalışma Kitaplarında Geometri Öğrenme Alanı Kapsamındaki Dörtgenlerin Sunuluşunun İncelenmesi
İlköğretim 5. Sınıf Matematik Öğretim Programı, Ders Kitapları ve Öğrenci Çalışma Kitaplarında Geometri Öğrenme Alanı Kapsamındaki Dörtgenlerin Sunuluşunun İncelenmesi
İshak TEKİN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dkab Öğretimi Dersinin Gerekliliği, İçeriği ve Öğretim Sürecine İlişkin Görüşleri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dkab Öğretimi Dersinin Gerekliliği, İçeriği ve Öğretim Sürecine İlişkin Görüşleri
Özal ÇETİN, Mustafa DOĞAN İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Oyunları Geliştirme Süreci
İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Oyunları Geliştirme Süreci
Aydın BULUT, Sümeyra DOĞAN İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Hacim Sorularının Farklı Temsillerine Yönelik Performansları: Durum Çalışması
İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Hacim Sorularının Farklı Temsillerine Yönelik Performansları: Durum Çalışması
Kenan ALPALTUN Birleştirilmiş Sınıflı Okullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Materyalleri Konusunda Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Birleştirilmiş Sınıflı Okullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Materyalleri Konusunda Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Umut ÖZSEZGİN, Mehmet Sercan YİĞİT Sınıf Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerinin Kullanımı
Sınıf Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerinin Kullanımı
Mesut IŞIKLI, Erhan BOZKURT, Osman BİRGİN Fatih Projesi Bağlamında sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknoloji Destekli Eğitime Yönelik Özyeterlik Algılarının İncelenmesi
Fatih Projesi Bağlamında sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknoloji Destekli Eğitime Yönelik Özyeterlik Algılarının İncelenmesi
Recep ÖZKAN, Ayşe SOYLU Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Benimsedikleri Temel İnsani Değerlerin Belirlenmesi (Niğde Üniversitesi Örneği)
Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Benimsedikleri Temel İnsani Değerlerin Belirlenmesi (Niğde Üniversitesi Örneği)
Mehmet ALAN İlköğretim 1-3. Sınıflarda Müzik Derslerinde ÇAlgı Öğretiminde Nefesli ve Ezgisel Vurmalı Çalgıların Karşılaştırılması
İlköğretim 1-3. Sınıflarda Müzik Derslerinde ÇAlgı Öğretiminde Nefesli ve Ezgisel Vurmalı Çalgıların Karşılaştırılması
Bircan EYÜP, Suat UNGAN İlköğretim Öğrencilerinin Kitap Kavramına İlişkin Metaforları
İlköğretim Öğrencilerinin Kitap Kavramına İlişkin Metaforları
Necati BOZKURT Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi: Mustafa Kemal Üniversitesi Örneği
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi: Mustafa Kemal Üniversitesi Örneği
Oğuzhan KURU, Alper KAŞKAYA, Esra ELLİSEKİZ İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Kağıttan ve Ekrandan Okuma Becerilerinin Karşılaştırılması
İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Kağıttan ve Ekrandan Okuma Becerilerinin Karşılaştırılması
Sami BASKIN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Söz Varlığı: Rize Örneği
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Söz Varlığı: Rize Örneği
Ali Haydar ŞAR, Abdullah IŞIKLAR Atama Bekleyen Öğretmen Adaylarının Yaşam Doyumunu Yordayıcı Değişkenlerin İncelenmesi
Atama Bekleyen Öğretmen Adaylarının Yaşam Doyumunu Yordayıcı Değişkenlerin İncelenmesi
Kenan KONUR, Burak DELİCAN, S. Tunay KAMER Sınıf Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programına Kayıtlı Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Seçme Nedenleri
Sınıf Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programına Kayıtlı Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Seçme Nedenleri
Halil ÇOKÇALIŞKAN, Ünsal KORKUT, Süreyya DALKA İlköğretim 4-5 Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuz Kitabındaki Etkinlikler Hakkındaki Görüşleri ve Yararlanma Şekilleri
İlköğretim 4-5 Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuz Kitabındaki Etkinlikler Hakkındaki Görüşleri ve Yararlanma Şekilleri
Halil ÇOKÇALIŞKAN, Ünsal KORKUT, Süreyya DALKA İlköğretim Öğrencilerinde Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Altı Şapkalı Düşünme Tekniği
İlköğretim Öğrencilerinde Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Altı Şapkalı Düşünme Tekniği
Ünsal KORKUT, Halil ÇOKÇALIŞKAN, Süreyya DALKA Öğretmen Adaylarının Yönetici (Müdür, Müdür Yardımcısı) Kavramıyla İlgili Metaforları
Öğretmen Adaylarının Yönetici (Müdür, Müdür Yardımcısı) Kavramıyla İlgili Metaforları
Betül SOYAK KONUR, Esra DELİCAN Sınıf Öğretmenliği Lisans Programına Kayıtlı Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz- Yeterliklerinin İncelenmesi
Sınıf Öğretmenliği Lisans Programına Kayıtlı Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz- Yeterliklerinin İncelenmesi
Şefi k YAŞAR, Başak KASA, Ömür GÜRDOĞAN BAYIR Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlerin Ulusal ve Evrensel Olarak Sınıflandırılması
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlerin Ulusal ve Evrensel Olarak Sınıflandırılması
Mehmet TURAN, Eyüp BOZKURT, Hanifi ŞEKERCİ Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) Hakkında Öğretmen Görüşleri
Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) Hakkında Öğretmen Görüşleri
İbrahim HABACI, Mustafa SİVRİ, Cengiz ERDİK İlköğretim Okullarında Öğrenim Gören ve Rehberlik Araştırma Merkezine Yönlendirilen Öğrencilerin Durumu
İlköğretim Okullarında Öğrenim Gören ve Rehberlik Araştırma Merkezine Yönlendirilen Öğrencilerin Durumu
Aysel MEMİŞ, Metin BOZKURT İlköğretim Okulu 4. Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okumaya Yönelik Algıları
İlköğretim Okulu 4. Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okumaya Yönelik Algıları
Aysel MEMİŞ, Olcay ÖZDEMİR, Muhammet ÖZDEMİR Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokuma Yazma Dersine Yönelik Tutumları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokuma Yazma Dersine Yönelik Tutumları
Aslıhan SABAN Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Kullanılan Mikro Öğretim Yöntemi Hakkında Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Kullanılan Mikro Öğretim Yöntemi Hakkında Öğretmen Adaylarının Görüşleri
İ. Bakır ARABACI, Hakan SAĞLAM, Gülden YILMAZ Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Yeterliliklerine Yönelik Algıları
Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Yeterliliklerine Yönelik Algıları
Meltem ÇİÇEK, Seda Gökçe TURAN İlköğretim Okulu 4. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi İstanbul İli Avrup Yakası Örneği
İlköğretim Okulu 4. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi İstanbul İli Avrup Yakası Örneği
Günay PALİÇ, Salih UZUN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Nükleer Enerjiye İlişkin Algıları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Nükleer Enerjiye İlişkin Algıları
Banu SERTBAŞ, Derya AYDOĞDU TANRIVERDİ Bir Kelime Bir İnsan
Bir Kelime Bir İnsan
Merve Gül AKBULUT, Raziye FİLİK, Mevra AKTÜRK İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Şiddetle İlgili Algılarının ÇizdikleriResimler Aracılığıyla İncelenmesi
İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Şiddetle İlgili Algılarının ÇizdikleriResimler Aracılığıyla İncelenmesi
Nilüfer KÖŞKER Sınıf Öğretmeni Adaylarının Küreselleşme Hakkındaki Görüşleri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Küreselleşme Hakkındaki Görüşleri
Süleyman Erkam SULAK, Zeynep KULABEROĞLU Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Öğretiminde Okuduğunu Anlama Stratejilerini Kullanma Düzeyleri
Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Öğretiminde Okuduğunu Anlama Stratejilerini Kullanma Düzeyleri
Selin YAMAN, Nuriye SEMERCİ Yeni İlköğretim İngilizce Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Gaziantep İli Örneği)
Yeni İlköğretim İngilizce Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Gaziantep İli Örneği)
Gülnur Candan GÜRLEYÜK, Esra AYDIN Sınıf Öğretmeni Adaylarının ``Öğretmenlik Uygulaması`` Dersine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının ``Öğretmenlik Uygulaması`` Dersine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Sebahattin ARIBAŞ, Gülnur Candan GÜRLEYÜK, Hatice ÖZGAN SUCU Sınıf Öğretmeni Adaylarının İngilizceye Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının İngilizceye Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Yavuz SÖKMEN, Ahmet NALÇACI Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Tercih Etmelerinde Etkili Olan Faktörler
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Tercih Etmelerinde Etkili Olan Faktörler
Nuri KARASAKALOĞLU, A. Seda SARACALOĞLU, Serap YILMAZ ÖZELÇİ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Okuma Öz- Yeterliklerine İlişkin Algıları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Okuma Öz- Yeterliklerine İlişkin Algıları
Sami PEKTAŞ, Nihal GÜNER İlköğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Performanslarını Etkileyen Faktörlere İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması
İlköğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Performanslarını Etkileyen Faktörlere İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması
Ersin KARADEMİR, Elif KARADEMİR Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimlerinin Doğasına, Fen Eğitimine ve Teknolojiye Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi ve Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimlerinin Doğasına, Fen Eğitimine ve Teknolojiye Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi ve Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
Ersin ÇOLAK, İsmail BALKAYA Öğrencilerde Çevre Bilincini Kazandırmaya Yönelik Bir Gezinin Değerlendirilmesi: Rize Üniversitesi Maviyemiş Uygulama ve Araştırma Merkezine Bir Gezi
Öğrencilerde Çevre Bilincini Kazandırmaya Yönelik Bir Gezinin Değerlendirilmesi: Rize Üniversitesi Maviyemiş Uygulama ve Araştırma Merkezine Bir Gezi
Yasin ÖZKARA, Mustafa BAŞARAN Sınıf Öğretmenliği Planlamasına Genel Bir Bakış
Sınıf Öğretmenliği Planlamasına Genel Bir Bakış
Şenay BAŞ, M. Selçuk DUMANOĞLU Yeni Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Yeni Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Turan Akman ERKILIÇ Demokratik Eğitim Bağlamında Sınıf Öğretmeni Yetiştirilmesi Sürecine İlişkin Bir Tartışma
Demokratik Eğitim Bağlamında Sınıf Öğretmeni Yetiştirilmesi Sürecine İlişkin Bir Tartışma
Asiye ŞENGÜL, Volkan AVŞAR Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2. ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Mizah Tarzlarının ve Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2. ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Mizah Tarzlarının ve Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Sebahattin ARIBAŞ, Başak KASA Sınıf Öğretmeni Adaylarının ``Sınıf Öğretmeni `` Kavramına İlişkin Metaforları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının ``Sınıf Öğretmeni `` Kavramına İlişkin Metaforları
Aybala ÇAYIR, Hatice DEĞİRMENCİ Öğrenciyi Kitap Okumak İçin En Çok Ne Güdüler?
Öğrenciyi Kitap Okumak İçin En Çok Ne Güdüler?
Yasin AKAY, Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ Performans Görevleri Öğrenci ve Veli Görüş Ölçeklerinin Geliştirilmesi
Performans Görevleri Öğrenci ve Veli Görüş Ölçeklerinin Geliştirilmesi
İbrahim HABACI, Mustafa SİVRİ, Cengiz ERDİK İlköğretim 1-2-3. Sınıflar için Hayata Hazırlık Projesi
İlköğretim 1-2-3. Sınıflar için Hayata Hazırlık Projesi
Bilge YÜREKLİ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretiminde Somut Materyal Kullanımına Yönelik Yeterlik Algıları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretiminde Somut Materyal Kullanımına Yönelik Yeterlik Algıları
Selda UZU, Mehmet KÜÇÜK İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşlerine Etki Eden Faktörler
İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşlerine Etki Eden Faktörler
Selda UZUN, Mehmet KÜÇÜK İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimine Yönelik Tutumlarına Etki Eden Faktörler
İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimine Yönelik Tutumlarına Etki Eden Faktörler
Murat TUNCER, Ferdi BAHADIR İlköğretim II. Kademe Öğrencilerine Göre Başarısızlık Nedenleri
İlköğretim II. Kademe Öğrencilerine Göre Başarısızlık Nedenleri
Feridun MERTER, Sümeyra AKKAYA Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlerin Önem Sırası
Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlerin Önem Sırası
Turan TEMUR, Kuider MOKHTARİ Türk ve Amerikan 3. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Kalitesi İle Okunaklı Yazma Becerilerinin Kalem Tutma, Kağıt Pozisyonu ve Kavrama Kuvvetleri Açısından İncelenmesi
Türk ve Amerikan 3. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Kalitesi İle Okunaklı Yazma Becerilerinin Kalem Tutma, Kağıt Pozisyonu ve Kavrama Kuvvetleri Açısından İncelenmesi
Sevcan AKAY, Aytaç KURTULUŞ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeyleri İle Beyin Baskınlık Düzeyleri Arasındaki İlişki
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeyleri İle Beyin Baskınlık Düzeyleri Arasındaki İlişki
Mehmet GÜLTEKİN, Nurhan ATALAY, Yusuf AY İlköğretimde ``Serbest Etkinlikler``: Sınıf Öğretmeni ve Öğrenci Görüşleri
İlköğretimde ``Serbest Etkinlikler``: Sınıf Öğretmeni ve Öğrenci Görüşleri
İbrahim YAHŞİ, Çiğdem BAKİ, Osman ALBAYRAK Sınıf Öğretmeni AdaylarınınTarih Derslerinde Tarihi Roman Kullanımına İlişkin Görüşleri
Sınıf Öğretmeni AdaylarınınTarih Derslerinde Tarihi Roman Kullanımına İlişkin Görüşleri
Durmuş EKİZ, Salih AKYILDIZ Sınıf Öğretmenliği Branşının Çerçevelendirilmesi
Sınıf Öğretmenliği Branşının Çerçevelendirilmesi
Özge ERDOĞAN, Mehmet KATRANCI Sınıf Öğretmenleri İle Öğrenci Velilerinin Türkçe Dersinde Verilen Performans Görevleri ve Projelere İlişkin Görüşleri
Sınıf Öğretmenleri İle Öğrenci Velilerinin Türkçe Dersinde Verilen Performans Görevleri ve Projelere İlişkin Görüşleri
Mustafa ALBAYRAK, Ercan ÖZDEMİR, Zeynep Aydın ÜNAL Sınıf Öğretmeni Adaylarının Problem Kurma Becerilerinin Marton İlkelerine Göre İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Problem Kurma Becerilerinin Marton İlkelerine Göre İncelenmesi
Seyithan ALTAŞ, Mehmet KÜÇÜK Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokrasi Algılarının Metaforlar Yoluyla İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokrasi Algılarının Metaforlar Yoluyla İncelenmesi
Özgür MERT, Fatih ERDOĞAN, Çağla DOĞRU Melodin İçin Çöz
Melodin İçin Çöz
Pelin ÖZER, Mehtap AYGÜN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen ve Teknoloji Laboratuvarına Yönelik Endişelerinin Karşılaştırılması
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen ve Teknoloji Laboratuvarına Yönelik Endişelerinin Karşılaştırılması
Ayşe Derya IŞIK Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcı Bireyler Yetiştirmede Görev ve Sorumlulukları
Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcı Bireyler Yetiştirmede Görev ve Sorumlulukları
İhsan Seyit ERTEM Sınıf Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Sınıf Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
İbrahim KALYONCU, Gamzegül ENGİN, Mehmet Faik KAYAGİL İlköğretim Okullarında Gerçekleştirilen Ders Etkinliklerinde Materyal Kullanımı
İlköğretim Okullarında Gerçekleştirilen Ders Etkinliklerinde Materyal Kullanımı
Hatice TÜRKEÇ, Nermin KARABACAK Öğretmen Adayı Gözüyle Sınıf ORtamında Kullanılan Materyallerin, Materyal Tasarım İlkeleri Açısından Gözlenmesi
Öğretmen Adayı Gözüyle Sınıf ORtamında Kullanılan Materyallerin, Materyal Tasarım İlkeleri Açısından Gözlenmesi
Abdullah KAPLAN, Muhammet DORUK, Ayşegül KADI Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Kaygıları İle Matematik Öğretimine Yönelik Öz Yeterlilik İnançlarının İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Kaygıları İle Matematik Öğretimine Yönelik Öz Yeterlilik İnançlarının İncelenmesi
İkramettin DAŞDEMİR, Yusuf ZORLU, Seda OKUMUŞ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket Ünitesindeki Kavramların Anlaşılmasına Animasyonların Etkileri
7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket Ünitesindeki Kavramların Anlaşılmasına Animasyonların Etkileri
Zehra KAYA, Osman Nafiz KAYA, İrfan EMRE Sınıf Öğretmeni Adaylarının Etkili Fen Öğretimi Açısından Uygulama (Menfor) Öğretmenlerine Yönelik Düşünceleri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Etkili Fen Öğretimi Açısından Uygulama (Menfor) Öğretmenlerine Yönelik Düşünceleri
Samih DİKEL, Yasemin KOÇ, Seda OKUMUŞ Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersindeki Konuları Anlamlarına Jigsaw ve Grup Araştırma Yöntemlerinin Etkileri
Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersindeki Konuları Anlamlarına Jigsaw ve Grup Araştırma Yöntemlerinin Etkileri
İkramettin DAŞDEMİR, Nilüfer OKUR AKÇAY, M. Sait AKAR Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersindeki Kavramları Anlamalarına Animasyonların Etkileri
Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersindeki Kavramları Anlamalarına Animasyonların Etkileri
Adem AKKUŞ, Fulya BAŞARAN, Nilüfer OKUR AKÇAY Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin İşbirlikli Öğrenme Modelini Anlama ve Uygulama Düzeyleri
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin İşbirlikli Öğrenme Modelini Anlama ve Uygulama Düzeyleri
İlknur KARAYAKA, Sinem IRMAK, Selma PÜSKÜL Görsel Sanatlar Dersinde Disiplinler Arası Sanat Eğitimi
Görsel Sanatlar Dersinde Disiplinler Arası Sanat Eğitimi
Murat TUNCER, Ferdi BAHADIR Uzaktan Eğitim Programlarının Bu Programlarda Öğrenim Gören Görüşlerine Dayalı Olarak Tartışılması
Uzaktan Eğitim Programlarının Bu Programlarda Öğrenim Gören Görüşlerine Dayalı Olarak Tartışılması
Habib ÖZGAN, Esra KAZOĞLU, İsmail KAZOĞLU Serbest Etkinlikler Dersine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Serbest Etkinlikler Dersine İlişkin Öğretmen Görüşleri
A.Seda SARACALOĞLU, Nilgün YENİCE, Barış ÖZDEN Fen Bilgisi Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Özyeterlik Algıları İle Akademik Kontrol Odağı Arasındaki İlişki
Fen Bilgisi Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Özyeterlik Algıları İle Akademik Kontrol Odağı Arasındaki İlişki
A. Halim ULAŞ, Büşra KOÇAK, Hilal KARABACAK İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Eleşirel Düşünme Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Eleşirel Düşünme Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Mustafa KALE Beş Yıllık Kalkınma Palnları ve Hükümet Programlarında İlköğretim Programlarında İlköğretim Politikaları
Beş Yıllık Kalkınma Palnları ve Hükümet Programlarında İlköğretim Programlarında İlköğretim Politikaları
Deniz AKDAL, Pınar AKDAL, Nuri Can AKSOY Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik İle İlgili İnançları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik İle İlgili İnançları
Cahit EPÇAÇAN, Büşra KOÇAK, Zühal BÜYÜKASLAN İlköğretim Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Etkinlik Kitaplarının Eleştirel Düşünme Becerileri Açısından Değerlendirilmesi
İlköğretim Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Etkinlik Kitaplarının Eleştirel Düşünme Becerileri Açısından Değerlendirilmesi
Necati BOZKURT Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üst Biliş Düzeylerinin Belirlenmesi: Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim FakültesiÖrneği
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üst Biliş Düzeylerinin Belirlenmesi: Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim FakültesiÖrneği
Yaşar Ahmet KURTBEYOĞLU, Selami YANGIN Öğrencilerin Trafik Dersine ve Eğitsel Oyunlara Yönelik Tutumlarına Bilgisayar Oyunlarının Etkisinin İncelenmesi
Öğrencilerin Trafik Dersine ve Eğitsel Oyunlara Yönelik Tutumlarına Bilgisayar Oyunlarının Etkisinin İncelenmesi
Süleyman Erkam SULAK, Yasemin AKÖZ İlköğretim Öğrencilerinde Okuma Güçlüklerinin Nedenleri ve Belirtileri
İlköğretim Öğrencilerinde Okuma Güçlüklerinin Nedenleri ve Belirtileri
Sebahattin KARTAL, Kübra Elif BAĞRIYANIK, İslim GÜNDOĞDU Fen Eğitimde Sanal Laboratuar Kullanımının Öğrencilerin Başarılarına, Fen ve Bilgisayara Yönelik Tutumlarına Etkisi
Fen Eğitimde Sanal Laboratuar Kullanımının Öğrencilerin Başarılarına, Fen ve Bilgisayara Yönelik Tutumlarına Etkisi
Zehra KAYA, Osman Nafiz KAYA, İrfan EMRE Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Seviyelerinin Vignette Tekniği İle Belirlenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Seviyelerinin Vignette Tekniği İle Belirlenmesi
Hülya AĞIN HAYKIR, Mehmet TAŞDEMİR İlköğretim 6.7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerisi İle Yazılı Anlatım BecerisiArasındaki İlişki
İlköğretim 6.7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerisi İle Yazılı Anlatım BecerisiArasındaki İlişki
Sebahattin KARTAL, Kübra Elif BAĞRIYANIK Bilimsel Oyuncakların Derslerde Kullanımına Yönelik İnanç Belirleme Ölçeği`nin Geliştirilmesi
Bilimsel Oyuncakların Derslerde Kullanımına Yönelik İnanç Belirleme Ölçeği`nin Geliştirilmesi
Dilek GENÇTANIRIM, Bayram TAY Sınıf Öğretmeni Adaylarının Psikolojik İhtiyaçları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Psikolojik İhtiyaçları
Tugay TUTKUN, Mehmet Kaan DEMİR, Salih Zeki GENÇ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Problemlerini Çözmeye Yönelik İstek ve Azimleri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Problemlerini Çözmeye Yönelik İstek ve Azimleri
Arife Nazan GÖNÜL, Esra SEVER, Metin BOZKURT 2005-2011 Yılları Arasında Matematik Eğitiminde Araştırmalar ve Eğilimler
2005-2011 Yılları Arasında Matematik Eğitiminde Araştırmalar ve Eğilimler
Sibel OĞUZ, Mehmet Altan KURNAZ, Kadir KARATEKİN Ay`ın Evreleri Konusunda Sınıf Öğretmeni Adaylarının Algı Durumları
Ay`ın Evreleri Konusunda Sınıf Öğretmeni Adaylarının Algı Durumları
Emel GÜVEY AKTAY Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre İlk Okuma Yazma Öğretiminde Dikte Çalışmaları
Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre İlk Okuma Yazma Öğretiminde Dikte Çalışmaları
Fatih CAMADAN, Ahmet DUYSAK, Gökhan KAHVECİ İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Durumlarının Beier Cümle Tamamlama Testi İle Belirlenmesi
İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Durumlarının Beier Cümle Tamamlama Testi İle Belirlenmesi
Sibel OĞUZ, Mehmet Altan KURNAZ, Kadir KARATEKİN Temel Astronomi Kavramlarına İlişkin Sınıf Öğretmen Adaylarının Algılarının Belirlenmesi
Temel Astronomi Kavramlarına İlişkin Sınıf Öğretmen Adaylarının Algılarının Belirlenmesi
Sami PEKTAŞ, Recep ÖZKAN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Yeterlik Algıları ( Niğde Üniversitesi Örneği)
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Yeterlik Algıları ( Niğde Üniversitesi Örneği)
Fatih YAŞAR Okuma ve Toplum Adabının Ayrı Bir Ders Olarak Okutulmasına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri
Okuma ve Toplum Adabının Ayrı Bir Ders Olarak Okutulmasına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri
Vesile ALKAN, Aylin YAZICIOĞLU Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinin İlköğretim Programı Hakkındaki Görüşlerinin Bir Takım Değişkenlerle Birlikte İncelenmesi
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinin İlköğretim Programı Hakkındaki Görüşlerinin Bir Takım Değişkenlerle Birlikte İncelenmesi
A. Seda SARACALOĞLU, Çiğdem ALDAN KARADEMİR, Betül ALTAY Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterlik ve Özbilinç Düzeyleri İle Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi
Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterlik ve Özbilinç Düzeyleri İle Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi
A. Seda SARACALOĞLU, Çiğdem ALDAN KARADEMİR, Beste DİNÇER Öğretmenlerin Öğretme Stilleri, Özyeterlikleri ve İş Doyumlarının Belirlenmesi
Öğretmenlerin Öğretme Stilleri, Özyeterlikleri ve İş Doyumlarının Belirlenmesi
Selma YEL, Emine SUCU Hayat Bilgisi Dersi Tarih Konularının Öğretiminde Fotoğraf Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Hayat Bilgisi Dersi Tarih Konularının Öğretiminde Fotoğraf Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Şefi ka Sümeyye SUBAY Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilgisi Dersindeki Amaçlarının Gems Programlarına Uygunluğu
Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilgisi Dersindeki Amaçlarının Gems Programlarına Uygunluğu
Mehmet Kaan DEMİR, Tugay TUTKUN, Çavuş ŞAHİN Sosyal Bilgiler Etkinliklerinin Eleştirel Düşünmeye Uygunluğu
Sosyal Bilgiler Etkinliklerinin Eleştirel Düşünmeye Uygunluğu
Şeyma ŞEK, Serap AYDIN, Gökçe TEDİK Sınıf Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yollarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Sınıf Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yollarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
A.Halim ULAŞ, Nuran PAYLAN, Yasemin KURTLU İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri Açısından İncelenmesi
İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri Açısından İncelenmesi
Vahit Ağa YILDIZ, Gökçe TEDİK, Nuran PAYLA Bir Sosyal Öğrenme Olarak Medya ve Ahlaki Gelişim Kuramları Açısından Medya Okuryazarlığı
Bir Sosyal Öğrenme Olarak Medya ve Ahlaki Gelişim Kuramları Açısından Medya Okuryazarlığı
Seda ALTUNBAŞ, Oben KANBOLAT Sınıf Öğretmenlerinin Bilim Tarihi İle İlgili Görüşleri
Sınıf Öğretmenlerinin Bilim Tarihi İle İlgili Görüşleri
Olcay ÖZDEMİR, Muhammet ÖZDEMİR Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Tutumlarının ve Bilimsel Süreç Becerilerinin İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Tutumlarının ve Bilimsel Süreç Becerilerinin İncelenmesi
Pelin CEYLAN, Dilek YÜKSEL, Gökhan KAHVECİ Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Velileriyle Yaşadıkları Sorunlar
Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Velileriyle Yaşadıkları Sorunlar
A.Halim ULAŞ, S. Dilek IŞIK, Ahmet BAHADIR İlköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıfta Görev Yapan Sınıf Öğretmenleri İle Branş Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri Açısından Karşılaştırılması
İlköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıfta Görev Yapan Sınıf Öğretmenleri İle Branş Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri Açısından Karşılaştırılması
Süreyya DALKA, Hikmet YANIK, Ünsal KORKUT Sınıf Öğretmenlerinin Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Öğrencilerinin Performans ve Proje Görevlerine Yansıması
Sınıf Öğretmenlerinin Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Öğrencilerinin Performans ve Proje Görevlerine Yansıması
Evren CAPPELLARO Sınıf Öğretmeni Adaylarının Vucudumuzdaki Sistemler ve Görevleri Hakkındaki Farkındalıklarının Sistem Yaklaşımına Göre Analizi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Vucudumuzdaki Sistemler ve Görevleri Hakkındaki Farkındalıklarının Sistem Yaklaşımına Göre Analizi
Hasan Demirtaş, Sümeyra Akkaya Müfettiş, Okul Yöneticileri, Öğretmen, Öğrenci ve Öğrenci Velilerine Göre ``Sınıf Öğretmenliği Mesleği``
Müfettiş, Okul Yöneticileri, Öğretmen, Öğrenci ve Öğrenci Velilerine Göre ``Sınıf Öğretmenliği Mesleği``
Sinan BULUT, Mustafa SARIKAYA Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Dersine Yönelik Hizmetçi Gereksinimleri
Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Dersine Yönelik Hizmetçi Gereksinimleri
Pınar GİRMEN, Mehmet Fatih KAYA Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersş Kapsamında Gerçekleştirdikleri Etkinlikler ve Yaşadıkları Sorunlar
Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersş Kapsamında Gerçekleştirdikleri Etkinlikler ve Yaşadıkları Sorunlar
Tolga ERDOĞAN Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanma Durumlarının İncelenmesi
Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanma Durumlarının İncelenmesi
Çetin SEMERCİ, Burcu DUMAN, Şenel ELALDI Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yansıtıcı Dinleme Becerilerine İlişkin Rasch Ölçme Modeliyle Akran Değerlendirmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yansıtıcı Dinleme Becerilerine İlişkin Rasch Ölçme Modeliyle Akran Değerlendirmesi
Güneş YAVUZ, Çiğdem ARSLAN Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretmeye Yönelik Kaygı Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma
Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretmeye Yönelik Kaygı Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma
Çetin SEMERCİ, Veli BATDI İngilizce Ders Kitaplarının (4- 8. Sınıflar) Rasch Ölçme Modeliyle Değerlendirilmesi
İngilizce Ders Kitaplarının (4- 8. Sınıflar) Rasch Ölçme Modeliyle Değerlendirilmesi
Demet ŞAHİN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevre Sorunlarına İlişkin Bilgi Düzeyleri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevre Sorunlarına İlişkin Bilgi Düzeyleri
Mehmet KÜÇÜK, Osman ALBAYRAK, İBRAHİM H. KUĞUOĞLU Öğretim Elemanı Bakış Açısıyla İdeal Bir Öğretim Elemanının Özellikleri
Öğretim Elemanı Bakış Açısıyla İdeal Bir Öğretim Elemanının Özellikleri
Selma YEL, Ebru (DEMİR) UZUNKOL Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öz- Saygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öz- Saygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Turan BAŞKONUŞ, Mehmet TAŞDEMİR İlköğretim Birinci Kademe Sosyal Bilgiler Programında (4. ve 5. sınıf) Yer Alan Alternatif Ölçme Değerlendirme Araç ve Yöntemlerinin Kullanılma ve Kullanılmama Durumları
İlköğretim Birinci Kademe Sosyal Bilgiler Programında (4. ve 5. sınıf) Yer Alan Alternatif Ölçme Değerlendirme Araç ve Yöntemlerinin Kullanılma ve Kullanılmama Durumları
Mustafa UĞRAŞ, Hilal UĞRAŞ, Erol CİL Fen Bilgisi Öğretmen Adayları İle Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Öz- Yeterliliklerinin Belirlenmesi
Fen Bilgisi Öğretmen Adayları İle Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Öz- Yeterliliklerinin Belirlenmesi
Hilal KAZU, Serkan PULLU, Pınar ERTEN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Atamaları İçin Uygulanması Planlanan Alan Bilgisi Sınavına İlişkin Görüşleri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Atamaları İçin Uygulanması Planlanan Alan Bilgisi Sınavına İlişkin Görüşleri
Ayşe ÖZDEMİR, Lütfullah TÜRKMEN Sınıf Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi
Sınıf Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi
İbrahim HABACI, İbrahim KAYA, Mustafa SİVRİ Öğretmen Kaygı Ölçeği`nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması
Öğretmen Kaygı Ölçeği`nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması
Gülşah BATDAL KARADUMAN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaratıcılık Konusundaki Görüşleri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaratıcılık Konusundaki Görüşleri
Emel TÜZEL, Demet ŞAHİN İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Yönetici Metaforları
İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Yönetici Metaforları
Ümmügülsüm İYİBİL, Ayşegül SAĞLAM ARSLAN Öğretmen Adaylarının Dünya ve Gezegen Kavramına Dair Zihinsel Modelleri
Öğretmen Adaylarının Dünya ve Gezegen Kavramına Dair Zihinsel Modelleri
Mehmet KÜÇÜK, Ümmügülsüm İYİBİL, Günay PALİÇ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Elektrik Devrelerine Yönelik Anlama Düzeylerinin İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Elektrik Devrelerine Yönelik Anlama Düzeylerinin İncelenmesi
Ahmet KAYA, Refi k BALAY, Ahmet GÖÇEN Öğretmenlerin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Bilme, Uygulama ve Eğitim İhtiyacı Düzeyleri (Hakkari İli Örneği)
Öğretmenlerin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Bilme, Uygulama ve Eğitim İhtiyacı Düzeyleri (Hakkari İli Örneği)
Manolya ŞİMŞEK, Neşe ASLAN, Erdem EREM Yaratıcı Drama Dersinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Becerilerine Etkisi
Yaratıcı Drama Dersinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Becerilerine Etkisi
Muammer BAHŞİ, Esen Damla BALO, Burcu ACAR Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlköğretimde Kaynaştırmaya Yönelik Bakış Açılarının Belirlenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlköğretimde Kaynaştırmaya Yönelik Bakış Açılarının Belirlenmesi
M. Bahaddin ACAT, Yusuf AY Fen ve Teknoloji Öğretimine Kuantum Öğrenme Modelinin Kullanımına Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri
Fen ve Teknoloji Öğretimine Kuantum Öğrenme Modelinin Kullanımına Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri
H. Yusuf ACUNER, Adem KORUKÇU, Şevket TOPAL Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi Dersine İlişkin Tutum ve ve Öz- Yeterlik İnançları
Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi Dersine İlişkin Tutum ve ve Öz- Yeterlik İnançları
İlhan TURAN, Fatih DEVE, Mehmet KÜÇÜK Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer Alan Bilim İnsanı İmajlarının Tanımlanması
Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer Alan Bilim İnsanı İmajlarının Tanımlanması
Fatih DEVE, Mehmet KÜÇÜK Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarında Yer Alan Bilim İnsanı İmajlarının Tanımlanması
Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarında Yer Alan Bilim İnsanı İmajlarının Tanımlanması
Fatma AY Piramit Metoduyla Erken Çocukluk Eğitimine Farklı Bir Bakış: Hollanda Flevo- Park ve Het- Rootje Uygulama Okulları
Piramit Metoduyla Erken Çocukluk Eğitimine Farklı Bir Bakış: Hollanda Flevo- Park ve Het- Rootje Uygulama Okulları
Melek DUMAN, Enes HASTÜRK İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin ``İklim`` Algılarının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi
İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin ``İklim`` Algılarının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi
Hatice DEMİRBAŞ, Metin ELKATMIŞ Türkçe Öğretim Programlarında (1-8) İnsan Hakları ve Vatandaşlık Ara Disiplin Kazanımlarının İncelenmesi
Türkçe Öğretim Programlarında (1-8) İnsan Hakları ve Vatandaşlık Ara Disiplin Kazanımlarının İncelenmesi
Metin ELKATMIŞ, Veli TOPTAŞ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokratik Tutumlarının İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokratik Tutumlarının İncelenmesi
Fatma TÜRKYILMAZ Türkçede ``Eş Anlamlılık`` Sorununa Bakış ve Bu Sorunun İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarındaki Durumu
Türkçede ``Eş Anlamlılık`` Sorununa Bakış ve Bu Sorunun İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarındaki Durumu
Ali SICAK, H. İbrahim KABADAYI, Murat ÇAVUŞOĞLU Üstün Yetenekli Öğrencilerin Bazı Sosyodemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi (Bartın- Uşak Bilsem Örneği)
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Bazı Sosyodemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi (Bartın- Uşak Bilsem Örneği)
Ali SICAK Bilim ve Sanat Merkezlerinde Öğrencilerde Görülen İstenmeyen Davranışlar ve Bu Davranışlarla Başa Çıkma Yolları Nitel Bir Çalışma
Bilim ve Sanat Merkezlerinde Öğrencilerde Görülen İstenmeyen Davranışlar ve Bu Davranışlarla Başa Çıkma Yolları Nitel Bir Çalışma
Adnan ALTUN, Ebubekir ÇAKMAK İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında Medya Okuryazarlığı Eğitimi
İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında Medya Okuryazarlığı Eğitimi
Ebubekir ÇAKMAK, Adnan ALTUN İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programında Medya Okuryazarlığı Eğitimi
İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programında Medya Okuryazarlığı Eğitimi
Ömer KUTLU, Hatice KUMANDAŞ, Özen YILDIRIM Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yükseköğretim Programına Yerleşmelerinde Aldıkları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yükseköğretim Programına Yerleşmelerinde Aldıkları
Ramazan BOLAT Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çok Kültürlü Eğitime İlişkin Tutumları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çok Kültürlü Eğitime İlişkin Tutumları
Hülya YILMAZ, Esin MERAL KANDEMİR Öğretmenlerin Üst Düzey Bilimsel Süreç Becerilerini Anlama Düzeylerinin Belirlenmesi
Öğretmenlerin Üst Düzey Bilimsel Süreç Becerilerini Anlama Düzeylerinin Belirlenmesi
Hakan YAMAN Matematik Öğretimi Dersi Alan Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tahmin ve Sayı Duyusu Becerileri
Matematik Öğretimi Dersi Alan Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tahmin ve Sayı Duyusu Becerileri
Selami YANGIN, Yasin GÖKBULUT, İlkay AÇIKGÖZ İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilimsel Tutumları ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilimsel Tutumları ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
İbrahim YAHŞİ, Çiğdem BAKİ, Osman ALBAYRAK Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tarih Bilinci Üzerine Bir Değerlendirme
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tarih Bilinci Üzerine Bir Değerlendirme
Mustafa BEKTAŞ, Mehmet Barış HORZUM, Asena AYVAZ Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Dersi Amacına ve Etkinliklerine Yönelik Görüş ve Önerileri
Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Dersi Amacına ve Etkinliklerine Yönelik Görüş ve Önerileri
Meltem YALIN UÇAR Uygulama Öğretmenlerinin Geliştirilen Uygulama Öğretmeni Eğitim Programına İlişkin Görüşleri
Uygulama Öğretmenlerinin Geliştirilen Uygulama Öğretmeni Eğitim Programına İlişkin Görüşleri
Cengiz ÖZMEN, Harun ER, Fatma ÜNAL İlköğretim Programlarındaki Değerlerin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
İlköğretim Programlarındaki Değerlerin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Zühal ÇUBUKÇU Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı
Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı
Ahmet KIRKKILIÇ, Oğuzhan SEVİM İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Kullanılan Metinlere Eleştirel Bir Bakış
İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Kullanılan Metinlere Eleştirel Bir Bakış
Esin ACAR, Murat SULEYMANGİL Yaratıcı Etkinlik Geliştirme ve Kullanma Çalışmalarının Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimlerine Etkisi
Yaratıcı Etkinlik Geliştirme ve Kullanma Çalışmalarının Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimlerine Etkisi
Ali Cihat BIYIKOĞLU, İlhan SELÇUK Aday Öğretmenlere Dönük Yapılan Temel, Hazırlayıcı ve Uygulamalı Eğitimlerin, Öğretmenlerin Mesleki Yaşantılarına Sağladığı Katkılar
Aday Öğretmenlere Dönük Yapılan Temel, Hazırlayıcı ve Uygulamalı Eğitimlerin, Öğretmenlerin Mesleki Yaşantılarına Sağladığı Katkılar
Nazihan URSAVAŞ, Gülşah SEZEN Sınıf Öğretmen Adaylarının Osmoz Kavramı İle İlgili Anlamaları
Sınıf Öğretmen Adaylarının Osmoz Kavramı İle İlgili Anlamaları
Ömer Faruk URSAVAŞ, Sami ŞAHİN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanımına Yönelik Davranışsal Niyetlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Model Çalışması
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanımına Yönelik Davranışsal Niyetlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Model Çalışması
Selim SİYAMOĞLU, Abdulkadir UZUNÖZ Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer Alan Ölçme Tekniklerinin İncelenmesi
Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer Alan Ölçme Tekniklerinin İncelenmesi
Hakan DÜNDAR Demokrasi Eğitiminde Uygulamalı Bİr Örnek; Demokrasiye Duyarlı Mutlu Çocuklar Projesi ve Demokrasi Çayları
Demokrasi Eğitiminde Uygulamalı Bİr Örnek; Demokrasiye Duyarlı Mutlu Çocuklar Projesi ve Demokrasi Çayları
Şefik YAŞAR, Berrin GENÇ ERSOY Türkçe Öğretim Programının Stufflebeam`in Bağlam, Girdi, Süreç ve Ürün Değerlendirme Modeli Kullanılarak Uzman Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
Türkçe Öğretim Programının Stufflebeam`in Bağlam, Girdi, Süreç ve Ürün Değerlendirme Modeli Kullanılarak Uzman Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
Gökhan SERİN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Basit Elektrik Devresi Çiziminde ve Devre İle İlgili Açıklamalarında Yaptıkları Hatalar
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Basit Elektrik Devresi Çiziminde ve Devre İle İlgili Açıklamalarında Yaptıkları Hatalar
Metin DEMİR 4. ve 5. Sınıf Fen Teknoloji Ders Kitaplarındaki Görsel Ögelerin Metinlerdeki Sorularla İlişkisi
4. ve 5. Sınıf Fen Teknoloji Ders Kitaplarındaki Görsel Ögelerin Metinlerdeki Sorularla İlişkisi
Selahattin KAYMAKCI İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Edebi Ürünlerin Kullanımına Bir Bakış
İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Edebi Ürünlerin Kullanımına Bir Bakış
Kasım TATLILIOĞLU İlköğretimde Uygulanan Sınıf Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerinin Öğrencilerin Olumlu Kişilik Geliştirmelerine Etkisi
İlköğretimde Uygulanan Sınıf Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerinin Öğrencilerin Olumlu Kişilik Geliştirmelerine Etkisi
Mehtap CİĞERCİ, Nermin KARABACAK Özel Eğitim Öğretmenlerinin Sınıf İçi Uygulamaları Üzerine Nitel Bİr Çalışma
Özel Eğitim Öğretmenlerinin Sınıf İçi Uygulamaları Üzerine Nitel Bİr Çalışma
Durmuş KILIÇ, Yavuz SÖKMEN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stilleri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stilleri
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.