Anasayfa6th International Computer and Instructional Technologies Symposium

Teması:
Düzenleme Tarihi: 4-5-6 October 2012
Düzenleyen:
Yapıldığı İl: Gaziantep

Eğitim Bilimleri »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Ahmet Kaya Aktif Eğitimde Etkin Senaryo Geliştirmenin Önemi
Aktif Eğitimde Etkin Senaryo Geliştirmenin Önemi
Ahmet KAYA Mesleki Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleki Eğitim ve Geleceğe Dair Düşünceleri
Mesleki Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleki Eğitim ve Geleceğe Dair Düşünceleri
Nilüfer YURTAY, Yüksel YURTAY, M. Fatih ADAK Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Başarı Durumlarının İrdelenmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma
Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Başarı Durumlarının İrdelenmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma
Vehbi TUREL, Eylem KILIÇ Desıng Of The Whıle- Lıstenıng Tasks In Autonomous Interaktıve Multımedıa Software
Desıng Of The Whıle- Lıstenıng Tasks In Autonomous Interaktıve Multımedıa Software
Aynur KOLBURAN GEÇER, Arzu DEVECİ TOPAL Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici - Öğretmen - Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici - Öğretmen - Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Halise ŞEREFOĞLU HENKOĞLU, Pınar MIHCI Eğitsel İçerikli Web Sitelerinin Kullanımını Etkileyen Faktörler: Ölçek Geliştirme Çalışması
Eğitsel İçerikli Web Sitelerinin Kullanımını Etkileyen Faktörler: Ölçek Geliştirme Çalışması
F. Betül ÖZDEMİR, Tuğba Yanpar YELKEN İlkokul 4. Sınıf Öğrenci Velilerinin İnternet Bilgisayar Ortamlı Yardımcı Eğitim Malzemeleri Hakkındaki Görüşleri
İlkokul 4. Sınıf Öğrenci Velilerinin İnternet Bilgisayar Ortamlı Yardımcı Eğitim Malzemeleri Hakkındaki Görüşleri
Mehmet SİNCAR Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Yolunda Karşılaştıkları Engeller
Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Yolunda Karşılaştıkları Engeller
Melek BAL, Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE Advantages And Dısadvantages Of Labvıew For Engıneerıng Applıcatıons
Advantages And Dısadvantages Of Labvıew For Engıneerıng Applıcatıons
Hakan KÖR, Erdat ÇATALOĞLU, Hasan ERBAY LabVIEW is a graphical programming language which is used data acquisition, instrument control, and
LabVIEW is a graphical programming language which is used data acquisition, instrument control, and
Hasan ÖZGÜR Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri: Trakya Üniversitesi Örneği
Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri: Trakya Üniversitesi Örneği
Özge KELLECİ, Yunis ŞAHİNKAYASI Değerler Eğitimi İçin Animasyonlu Kısa Hikayelerle Bir Eğitim Yazılımı Geliştirme ve Değerlendirme Süreci
Değerler Eğitimi İçin Animasyonlu Kısa Hikayelerle Bir Eğitim Yazılımı Geliştirme ve Değerlendirme Süreci
Servet DEMİR, Bülent DÖŞ Harmanlanmış Öğrenme Ortamında Blog Kullanımı
Harmanlanmış Öğrenme Ortamında Blog Kullanımı
Deniz Mertkan GEZGİN, Cem ÇUHADAR Bilgisayar ve Öğrenim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık Düzeylerinin İncelenmesi
Bilgisayar ve Öğrenim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık Düzeylerinin İncelenmesi
Gonca KEÇECİ, Gamze KIRILMAZKAYA, Fikriye KIRBAĞ ZENGİN Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Öğretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirme Bilgi Seviyesinin Tespiti
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Öğretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirme Bilgi Seviyesinin Tespiti
Gamze KIRILMAZKAYA, Gonca KEÇECİ, Fikriye KIRBAĞ ZENGİN Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin ve Teknolojiye Karşı Tutumlarının Belirlenmesi
Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin ve Teknolojiye Karşı Tutumlarının Belirlenmesi
Işıl KABAKÇI YURDAKUL, Ahmet Naci ÇOKLAR, Ferhan ODABAŞI Tasarımdan Uygulamaya Teknopedagojik (tpib) Eğitim Projesi
Tasarımdan Uygulamaya Teknopedagojik (tpib) Eğitim Projesi
Ahmet BAYTAK The New Tools, The Same Trıcks: Technology Integratıon In Hıgher Educatıon
The New Tools, The Same Trıcks: Technology Integratıon In Hıgher Educatıon
Çagın KAZIMOĞLU, Ş. Cem TEZEL Learnıng Computer Programmıng And Developıng Computyatıonal Thınkıng Through A Game Based Learnıng Approach
Learnıng Computer Programmıng And Developıng Computyatıonal Thınkıng Through A Game Based Learnıng Approach
Bayram ÇETİN, Özlem KARABAŞ, Servet DEMİR Özel Okulların Fatih Projesine Hazırlıklarına İlişkin Yönetici Görüşleri (Gaziantep Örneği)
Özel Okulların Fatih Projesine Hazırlıklarına İlişkin Yönetici Görüşleri (Gaziantep Örneği)
Arif SARIÇOBAN, Tuba ÖZTURAN Vocabulary Learnıng On Move: An Investıggatıon Of Mobıle Learnıng Effect Over Students` Success And Attıtude
Vocabulary Learnıng On Move: An Investıggatıon Of Mobıle Learnıng Effect Over Students` Success And Attıtude
Ufuk BALAMAN, Arif SARIÇOBAN An Integratıve Teachıng Model For Vocabulary And Readıng Through Facebook
An Integratıve Teachıng Model For Vocabulary And Readıng Through Facebook
Feza ORHAN, Ayşe GÜNAY Teknoloji Entegrasyonu Planlama Modeli (temp) Kapsamında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğrenme - Öğretme Sürecindeki Entegrasyonuna Yönelik Üniversite- Okul İşbirliği Yansımaları 1
Teknoloji Entegrasyonu Planlama Modeli (temp) Kapsamında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğrenme - Öğretme Sürecindeki Entegrasyonuna Yönelik Üniversite- Okul İşbirliği Yansımaları 1
Ebru POLAT, Ahmet TEKİN Fen ve Teknoloji Dersnde Animasyonla Desteklenmiş Web Tabanlı Eğitimin Akademik Başarıya Etkisi
Fen ve Teknoloji Dersnde Animasyonla Desteklenmiş Web Tabanlı Eğitimin Akademik Başarıya Etkisi
Fatma Khanim BUNYATOVA, Gulbala SALAMOV Sımulatıon Leranıng Based On Formal - Logıcal And Fuzzy Logıcs
Sımulatıon Leranıng Based On Formal - Logıcal And Fuzzy Logıcs
Eda KARAÖZ, Mukaddes ERDEM Bobo Zaman Yönetimi Benim Zamanım Senin Zamanındır
Bobo Zaman Yönetimi Benim Zamanım Senin Zamanındır
İ.Ümit YAPICI, Murat HEVEDANLI Biyoloji Öğretimine Yönelik Geliştirilen Materyallerin Değerlendirilmesi
Biyoloji Öğretimine Yönelik Geliştirilen Materyallerin Değerlendirilmesi
Devkan KALECİ Moodle İçin Geliştirilmiş Yeni C Derleyici Modülü
Moodle İçin Geliştirilmiş Yeni C Derleyici Modülü
Deniz ATAL, Salih BARDAKCI, Ertan ZEREYAK Bilişim Teknolojilerinin İşkoliklik Düzeyleri
Bilişim Teknolojilerinin İşkoliklik Düzeyleri
Sabiha YENİ, Nesrin ÖZDENER Öğretmen Adaylarının Nesne Ambarlarını ve Öğrenme Nesnelerini Kullanım Durumlarının ve Tercihlerinin İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Nesne Ambarlarını ve Öğrenme Nesnelerini Kullanım Durumlarının ve Tercihlerinin İncelenmesi
Yavuz AKBULUT Cyberbullyıng And Cyberbullyıng Vıctımızatıon Among Turkısh Onlıne Socıal Network Members
Cyberbullyıng And Cyberbullyıng Vıctımızatıon Among Turkısh Onlıne Socıal Network Members
M.Hanefi CALP, İsmail ŞAHİN Web Kullanıcı Arayüz Tasarımlarının Kullanılabilirlik Düzeylerinin Bulanık Uzman Sistem Kullanılarak Belirlenmesi
Web Kullanıcı Arayüz Tasarımlarının Kullanılabilirlik Düzeylerinin Bulanık Uzman Sistem Kullanılarak Belirlenmesi
İlksen Sevil ULUÇAY, Hasan ÇAKIR Matematik Öğretim Ortamı Olarak İnteraktif Oyunlar
Matematik Öğretim Ortamı Olarak İnteraktif Oyunlar
Fatma AKGUN, Cem ÇUHADAR Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşleri
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşleri
Nihal MENZİ, Nezih ÖNAL, Erkan ÇALIŞKAN Mobil Teknolojilerin Eğitiminde Kullanımına Yönelik Akademisyen Görüşlerinin Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi
Mobil Teknolojilerin Eğitiminde Kullanımına Yönelik Akademisyen Görüşlerinin Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi
Mehmet DEMİREZEN Dıffıculty Of Multıple Artıculatıons Encountered In Teacher Educatıon And Theır Rehabılıtatıon By Computer
Dıffıculty Of Multıple Artıculatıons Encountered In Teacher Educatıon And Theır Rehabılıtatıon By Computer
Mehmet DEMİREZEN The Use Mınımal Paırs By Computer Applıcatıons In Promotıng Pronuncıatıon Teachıng In The Departments Of Englısh Language Educatıon
The Use Mınımal Paırs By Computer Applıcatıons In Promotıng Pronuncıatıon Teachıng In The Departments Of Englısh Language Educatıon
Yiğit Emrah TURGUT, Hasan KARAL Video Konferans Yoluyla Gerçekleştirilen Bir Uzaktan Eğitim Dersinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Video Konferans Yoluyla Gerçekleştirilen Bir Uzaktan Eğitim Dersinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Serkan DİNÇER Fatih Projesi Hakkında Öğretim Elemanlarının Görüşleri
Fatih Projesi Hakkında Öğretim Elemanlarının Görüşleri
Biljana JANAKİEVSKA1, Dijana C. BOGATİNOSKA2 Interactıon Functıon - Inverse Functıon Wıth Geogebra
Interactıon Functıon - Inverse Functıon Wıth Geogebra
Omer Faruk ISLIM, Kursat CAGILTAY Dısabılıty And Assıstıve Technology
Dısabılıty And Assıstıve Technology
Bülent Döş Senkron Öğrenme Deneyimi: Harmanlanmış Dersi Alan Öğrencilerin Görüşleri
Senkron Öğrenme Deneyimi: Harmanlanmış Dersi Alan Öğrencilerin Görüşleri
Aurora Tatiana Dina Ict Foreıng LanguagesTeachıng Approach For Adult Learners
Ict Foreıng LanguagesTeachıng Approach For Adult Learners
Serçin KARATAŞ, Ezgi Arzu GÜNEŞ, Burcu KARABULUT COŞKUN Bilişim Teknolojileri Dersi ve İlköğretimde Önemi Ict Courses And Importance In K-12
Bilişim Teknolojileri Dersi ve İlköğretimde Önemi Ict Courses And Importance In K-12
İsmail ÇELİK, İsmail ŞAHİN Öğretmen Adayların Sosyal Ağların Kullanımına Yönelik Görüşleri
Öğretmen Adayların Sosyal Ağların Kullanımına Yönelik Görüşleri
Erhan ŞENGEL How Usable Do The Web Sıtes Of Unıversıtıes In Turkey?
How Usable Do The Web Sıtes Of Unıversıtıes In Turkey?
Filiz VAROL İşbirlikli Öğrenmede Aktif Katılım Göster (E) Meyenler
İşbirlikli Öğrenmede Aktif Katılım Göster (E) Meyenler
Kadir Yücel KAYA, Seçil TISOĞLU, Şölen Serap KANKILIÇ UÇAK Insvestgatıng Technologıcal Components Of Fatıh Project: A Revıew Of Lıterature
Insvestgatıng Technologıcal Components Of Fatıh Project: A Revıew Of Lıterature
Şerif Fatih AKKAĞIT, Ahmet TEKİN Simülasyon Tabanlı Öğrenmenin Ortaöğretim Öğrencilerinin Temel Elektronik ve Ölçme Dersindeki Başarılarına Etkisi
Simülasyon Tabanlı Öğrenmenin Ortaöğretim Öğrencilerinin Temel Elektronik ve Ölçme Dersindeki Başarılarına Etkisi
Filiz VAROL, Yalın Kılıç TÜREL Onlıne Professıonal Develoment Opportunıty For Kındergarten Teachers
Onlıne Professıonal Develoment Opportunıty For Kındergarten Teachers
Selman ÖZÖLMEZ Glog For The Development Of Readıng - Wrıtıng Integrated Sklııs Vla Dıstance Learnıng
Glog For The Development Of Readıng - Wrıtıng Integrated Sklııs Vla Dıstance Learnıng
Bekir Kürşat DORUK İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uyugulamaları Üzerine Öğretim Teknolojileri Çerçevesinde Bir İnceleme
İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uyugulamaları Üzerine Öğretim Teknolojileri Çerçevesinde Bir İnceleme
Erkan ÇALIŞKAN, Nihal MENZİ, Nezih ÖNAL Modexl: Sosyal Ağ Çözmleme Aracı
Modexl: Sosyal Ağ Çözmleme Aracı
Uğur TAŞDELEN, Ömer GEBAN Bilgisayar Destekli Etkileşimli Kavramsal Değişim Metinlerinin 11. Sınıf Öğrencilerinin Elektrokimya Kavramlarını Anlamalarına ve Kimyaya Karşı Tutumlarına Etkisi
Bilgisayar Destekli Etkileşimli Kavramsal Değişim Metinlerinin 11. Sınıf Öğrencilerinin Elektrokimya Kavramlarını Anlamalarına ve Kimyaya Karşı Tutumlarına Etkisi
Emrah CİNKARA, Birsen BAĞÇECİ Learners Attıtudes Towards Onlıne Language Learnıng And Achıevement
Learners Attıtudes Towards Onlıne Language Learnıng And Achıevement
Merve GÜÇLÜ, Serkan DİNÇER Fen Bilgisi Eğitiminde Bilgisayar Destekli Simülasyon Kullanımının Etkililiği ve Yeni Yönelimler : Bir Meta Analiz Çalışması
Fen Bilgisi Eğitiminde Bilgisayar Destekli Simülasyon Kullanımının Etkililiği ve Yeni Yönelimler : Bir Meta Analiz Çalışması
Nilüfer Y. KÖSE, Candaş UYGAN Enstrümentel Oluşum Yaklaşımı Çerçevesinde Dinamik Geometri Yazılımlarının Öğretime Entegrasyonu
Enstrümentel Oluşum Yaklaşımı Çerçevesinde Dinamik Geometri Yazılımlarının Öğretime Entegrasyonu
Cemre YAVUZ, Serkan DİNÇER Eğitsel Ajans Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi: Analiz Çalışması
Eğitsel Ajans Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi: Analiz Çalışması
Yasemin AYDIN, Lokman ŞILBIR, Nurşen KÜÇÜKSÜLEYMAN Alternatif İletişim Aracı Olarak Türkçe İçin Bir Grafik Sembol Sisteminin Tasarımı:Standart Grafik Sembollerin belirlenmesi
Alternatif İletişim Aracı Olarak Türkçe İçin Bir Grafik Sembol Sisteminin Tasarımı:Standart Grafik Sembollerin belirlenmesi
İshak KARADENİZ, Kürşat YENİLMEZ İlköğretim İkinci Kademesinde Kullanılan Akıllı Tahtanın Matematik Düşünceye Etkisiine İlişkin Öğretmen Görüşleri
İlköğretim İkinci Kademesinde Kullanılan Akıllı Tahtanın Matemetik Düşünceye Etkisiine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Tuğba KAPISIZ, Serkan DİNÇER Öğretmen Adaylarının Uygulama Dersleri İle İlgili Yapılan Akademik Çalışmalarının İçerik Analizi
Öğretmen Adaylarının Uygulama Dersleri İle İlgili Yapılan Akademik Çalışmalarının İçerik Analizi
Selcan KİLİS Impacts Of Mobıle Learnıng In Motıvatıon, Engagement And Achıevement Scres Of Learners: Revıew Of Lıterature
Impacts Of Mobıle Learnıng In Motıvatıon, Engagement And Achıevement Scres Of Learners: Revıew Of Lıterature
Pelin ÖZMÜŞ, Sevil ORHAN, Orkun MERSİNOĞULLARI SosyaL Ağların Kullanımı Üzerine Bir Kullanıcı Profili Belirlemek
SosyaL Ağların Kullanımı Üzerine Bir Kullanıcı Profili Belirlemek
Tansel TEPE, Erkan YEŞİL, Mustafa Murat İNCEOĞLU Öğretmenlik Öğrencilerinin Sosyal Ağların Eğitimde Kullanımını Üzerine Görüşleri
Öğretmenlik Öğrencilerinin Sosyal Ağların Eğitimde Kullanımını Üzerine Görüşleri
Ömer Faruk ÖZDEMİR, Servet DEMİR Sınıf Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisinin İncelenmesi
Sınıf Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisinin İncelenmesi
Tufan AYTAÇ, İbrahim SEZGÜL Eğitimde Etkileşimli Tahta Faktörü: Öğrenme - Öğretme Sürecinde Etkileşimli Tahtaların Kullanımına İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri ve Karşılaştıkları Sorunlar
Eğitimde Etkileşimli Tahta Faktörü: Öğrenme - Öğretme Sürecinde Etkileşimli Tahtaların Kullanımına İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri ve Karşılaştıkları Sorunlar
Ömer Faruk URSAVAŞ, Sami ŞAHİN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bit Kullanımına Yönelik Niyetlerinin Cinsiyetlerine Göre Modellenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bit Kullanımına Yönelik Niyetlerinin Cinsiyetlerine Göre Modellenmesi
Selin Deniz UZUNOSMANOĞLU, Filiz ÇİÇEK, Murat DUMAN Trends In M- Learnıng
Trends In M- Learnıng
Kısmet DELİVELİ Çoklu Öğrenme Ortamında Ses Öğretim Yöntemi
Çoklu Öğrenme Ortamında Ses Öğretim Yöntemi
Hakan TEKEDERE, Ferhat ARSLAN Uzaktan Eğitime Farklı Bir Yorum:Trt Okul
Uzaktan Eğitime Farklı Bir Yorum: Trt Okul
Mustafa SÖZBİLİR, Ekrem BAHÇEKAPILI İnternetin Sosyal ve İletişim Amaçlı Kullanımının Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımını Yordayıcılığı
İnternetin Sosyal ve İletişim Amaçlı Kullanımının Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımını Yordayıcılığı
Zahide YILDIRIM, Ömer DELİALİOĞLU, Cengiz Savaş AŞKUN Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme Ortamına İlişkin Böte Öğrencilerinin İhtiyacı
Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme Ortamına İlişkin Böte Öğrencilerinin İhtiyacı
Ömer Faruk SÖZCÜ, İsmail İPEK, Hüseyin KINAY Akıllı Tahtaların Kullanımına İlişkin Ülkemizde Yapılan Çalışmaların Analizi ve Değerlendirilmesi
Akıllı Tahtaların Kullanımına İlişkin Ülkemizde Yapılan Çalışmaların Analizi ve Değerlendirilmesi
İsmail İPEK, Ömer Faruk SÖZCÜ A Hıstory Of Computer - Based Instructıon (Cbı) And Its Effects On Deveopıng Insructıonal Teknologıes
A Hıstory Of Computer - Based Instructıon (Cbı) And Its Effects On Deveopıng Insructıonal Teknologıes
Ömer Faruk SÖZCÜ, Rushan ZİATDİNOV The Effects Of Computer - Assısted And Dıstance Learnıng Of Geometrıc Modelıng
The Effects Of Computer - Assısted And Dıstance Learnıng Of Geometrıc Modelıng
Ebru POLAT, Ahmet TEKİN Böte Bölümü Öğretmen Adaylarının Fatih Projes`inin Eğitsel Kriterlerine Göre E- İçerik Becerilerinin Değerlendirilmesi
Böte Bölümü Öğretmen Adaylarının Fatih Projes`inin Eğitsel Kriterlerine Göre E- İçerik Becerilerinin Değerlendirilmesi
Salman ÇAKIR, Ahmet TEKİN Akademik Benlik Kavramı Ölçeğinin Rehberlik Servisleri İçin Onlıne Karar Destek Sistemi İle Değerlendirilmesi
Akademik Benlik Kavramı Ölçeğinin Rehberlik Servisleri İçin Onlıne Karar Destek Sistemi İle Değerlendirilmesi
M. Hanefi CALP, Ömer ENFİYECİ, M.Rahmi CANAL Eğitim- Öğretim Kuruları Web Sitelerinin Kullanılabilirlik Analizi: Bir Uygulama Çalışması
Eğitim- Öğretim Kuruları Web Sitelerinin Kullanılabilirlik Analizi: Bir Uygulama Çalışması
İsmail ÇELİK, İsmail ŞAHİN, Ahmet Oğuz AKTÜRK Öğretmen Adaylarının Facebook Kullanım Amaçlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Facebook Kullanım Amaçlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Derya BAŞER Can Computer : Supported Learnıng Envıronments Facılıtate Students` Self -Regulated Learnıng?
Can Computer : Supported Learnıng Envıronments Facılıtate Students` Self -Regulated Learnıng?
Halil İbrahim AKYÜZ, Serap Samsa YETİK, Hafize KESER Harmanlanmış Öğrenme Ortamında Metabilişsel Rehberliğin Eleştirel Düşünce Eğilimine Etkisi
Harmanlanmış Öğrenme Ortamında Metabilişsel Rehberliğin Eleştirel Düşünce Eğilimine Etkisi
İkbal BARİSKAN, İlknur Kusbeyzi AYBAR An E-Learnıng System Based On The Genetıc Algorıthm
An E-Learnıng System Based On The Genetıc Algorıthm
Gonca ZEREN Psikolojik Danışmanların Eğitiminde Teknolojinin Kullanımı
Psikolojik Danışmanların Eğitiminde Teknolojinin Kullanımı
Semiral ÖNCÜ, Nuray Parlak YILMAZ Factors Affectıng Teachers` Implementatıon Of Lessons: Insructıonal Methods And Cognıtıve Levels Of Learnıng
Factors Affectıng Teachers` Implementatıon Of Lessons: Insructıonal Methods And Cognıtıve Levels Of Learnıng
Onder AYDEMİR, Temel KAYIKÇIOGLU Electroencephalogram Based Human-Computer Interfaces
Electroencephalogram Based Human-Computer Interfaces
Arzu BİLİCİ, Tunç Erdal AKDUR, Abdullah YILDIZBAŞI Teknolojinin Eğitim Alanında Uygulanmasında Öğretmen Hizmetiçi Eğitimi Stratejilerinin Karşılaştırılması ; Finlandiya-Türkiye
Teknolojinin Eğitim Alanında Uygulanmasında Öğretmen Hizmetiçi Eğitimi Stratejilerinin Karşılaştırılması ; Finlandiya-Türkiye
Jurka Lepicnik-VODOPİVEC, Pija Samec The Presence Of İnformation-Communication Technology İn The Four - Year - Old Children`s Home Enviroment
The Presence Of İnformation-Communication Technology İn The Four - Year - Old Children`s Home Enviroment
Sinem MIHÇI, Ahmet Oğuz AKTÜRK, İsmail ŞAHİN Meslek Lisesi Öğrencilerinin İnternet Bağımlıllığı ve Teknolojiye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Meslek Lisesi Öğrencilerinin İnternet Bağımlıllığı ve Teknolojiye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
İbrahim TERCAN, Sinem MIHÇI İlköğretim Öğrencilerinin Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Görüşleri
İlköğretim Öğrencilerinin Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Görüşleri
Tolga GÜYER, Mustafa Serkan GÜNBATAR, Mehmet Fikret GELİBOLU Bayes Olasılık Kuramı ve Uyarlanabilir Öğretim Tasarımı
Bayes Olasılık Kuramı ve Uyarlanabilir Öğretim Tasarımı
Hasan ÇAKIR, Ayşegül KOZAK Quest For A Model To Evaluate Social Impact Of The Technological Innovations
Quest For A Model To Evaluate Social Impact Of The Technological Innovations
Handan SAKA, Ahmet Oğuz AKTÜRK, İsmail ŞAHİN İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ve Ana Baba Tutumlarının İncelenmesi
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ve Ana Baba Tutumlarının İncelenmesi
Ünal ÇAKIROĞLU, Semra Fiş ERÜMİT, Ahmet SARAÇ İkili Kodlama Kuramı Temelinde Öğretim Yazılımlarının Kavramsal Anlamalar Üzerindeki Etkisi
İkili Kodlama Kuramı Temelinde Öğretim Yazılımlarının Kavramsal Anlamalar Üzerindeki Etkisi
Ali Kürşat ERÜMİT, Vasif NABİYEV, Ayça ÇEBİ Hareket Problemlerinin Çözümünde Yaşanan Güçlüklerin Polya`nın Problem Çözme Adımlarıyla İlişkilendirilmesi
Hareket Problemlerinin Çözümünde Yaşanan Güçlüklerin Polya`nın Problem Çözme Adımlarıyla İlişkilendirilmesi
Yunis ŞAHİNKAYASI, Vahit AKAR, Ferhat Fatih ÖZGÜR Fatih Projesi Uygulama Sorunları ve Önerileri: Hatay İli Örneği
Fatih Projesi Uygulama Sorunları ve Önerileri: Hatay İli Örneği
Veysel DEMİRER, Ismail ŞAHİN Web - Based Dıgıtal Storytellıng:e Storytellıng
Web - Based Dıgıtal Storytellıng:e Storytellıng
Ünal ÇAKIROĞLU, Seyfullah GÖKOĞLU, Turgay ERDEMİR Mobil Teknolojilerin Mevcut Kullanımlarına Yönelik Görüşleri İle Öğretim Amaçlı Kullanımlarına Yönelik Yönelimler Arasındaki İlişki
Mobil Teknolojilerin Mevcut Kullanımlarına Yönelik Görüşleri İle Öğretim Amaçlı Kullanımlarına Yönelik Yönelimler Arasındaki İlişki
Serkan ŞENDAĞ, Nihal DULKADİR, Mehmet Can HANAYLI Öğretmen Adaylarının Facebook Kullanım Sıklıkları İle Facebook`taki Gönderi Eğilimlerinin İncelenmesine İlişkin Bir Araştırma
Öğretmen Adaylarının Facebook Kullanım Sıklıkları İle Facebook`taki Gönderi Eğilimlerinin İncelenmesine İlişkin Bir Araştırma
Serkan ŞENDAĞ, Sezan SEZGİN Blog Tabanlı Asenkron Öğretimin Öğretmen Adaylarının Etkileşimli Video Entegrasyonu Konusundaki İçerik Edinimi Düzeylerine Etkisi
Blog Tabanlı Asenkron Öğretimin Öğretmen Adaylarının Etkileşimli Video Entegrasyonu Konusundaki İçerik Edinimi Düzeylerine Etkisi
Figen DEMİREL, Burcu KURT, Harun BAHADIR İlköğretim Birinci Kademe Yabancı Dil Eğitimi İçin Hazırlanmış Web Temmelli Metaryelin Kullanılabilirlik Çalışması
İlköğretim Birinci Kademe Yabancı Dil Eğitimi İçin Hazırlanmış Web Temmelli Metaryelin Kullanılabilirlik Çalışması
Yasin YALÇIN, Vanessa Paz DENNEN Standards, Benchmarks And Accredıtatıon Of Dıstance Educatıon Programs In The Unıted States
Standards, Benchmarks And Accredıtatıon Of Dıstance Educatıon Programs In The Unıted States
Emine ŞENDURUR What Are The Basıc Dıffıcultıes And Challenges For Fourth Graders Throughout The Internet Search?
What Are The Basıc Dıffıcultıes And Challenges For Fourth Graders Throughout The Internet Search?
Güler TULUK Dinamik ve Etkileşimle Öğrenme Ortamında Anlamlı Öğrenme Yaklaşımı: Nokta, Çizgi, Yüzey, Uzay Üzerine Geometri Dersi Planı
Dinamik ve Etkileşimle Öğrenme Ortamında Anlamlı Öğrenme Yaklaşımı: Nokta, Çizgi, Yüzey, Uzay Üzerine Geometri Dersi Planı

Şeyma Büşra GÜLEN, Hasan ÇAKIR Öğretmen Adaylarının Eğitinde Blog ve Wiki Kullanımı: Literatür Taraması
Öğretmen Adaylarının Eğitinde Blog ve Wiki Kullanımı: Literatür Taraması
Ahmet Cezmi SAVAŞ, Ali Kemal CİLAVDAROĞLU İlköğretim Matematik Adaylarının Özel ve Resmi Okullardaki Öğretmenlik Uygulamalarındaki Deneyimlerinin İncelenmesi (Boylamsal Bir Araştırma)
İlköğretim Matematik Adaylarının Özel ve Resmi Okullardaki Öğretmenlik Uygulamalarındaki Deneyimlerinin İncelenmesi (Boylamsal Bir Araştırma)
İbrahim YILDIRIM, Servet DEMİR Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi Sürecinde Kullanılabilecek Etkinlik Örnekleri
Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi Sürecinde Kullanılabilecek Etkinlik Örnekleri
Alper Turan ERGUZEL, Oylum Şehvez ERGUZEL A Reveıew Professsıonal Development Of Technıcal Teachers In Turkey
A Reveıew Professsıonal Development Of Technıcal Teachers In Turkey
Semiral ÖNCÜ, Zehra ÖZDİLEK Learnıng Wıth Peers: An Interdıscıplınary Comparatıve Study Of Learner Interactıon On Instructıonal Desıng
Learnıng Wıth Peers: An Interdıscıplınary Comparatıve Study Of Learner Interactıon On Instructıonal Desıng
Yalın Kılıç TÜREL, Muhammet TORAMAN Meslek Lisesi Bilişim Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Genel Eğilimleri
Meslek Lisesi Bilişim Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Genel Eğilimleri
Yalın Kılıç TÜREL, Bahaddin KAVRAT Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Rollerinin, Becerilerinin ve Yeterliliklerinin Belirlenmesi:
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Rollerinin, Becerilerinin ve Yeterliliklerinin Belirlenmesi:
Muharrrem AKTÜMEN Bir Ressamın Fırçası Olarak Geogebra
Bir Ressamın Fırçası Olarak Geogebra
Didem ALSANCAK, Sami ŞAHİN Öğretim Üyelerinin Bilişim Teknolojilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Algı,Yarar, Potansiyel
Öğretim Üyelerinin Bilişim Teknolojilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Algı,Yarar, Potansiyel
Ömer Faruk URSAVAŞ, Tuğba BAHÇEKAPILI, Fatih CAMADAN Öğretmenler İçin Teknoloji Kabul Ölçeği: T-Tam
Öğretmenler İçin Teknoloji Kabul Ölçeği: T-Tam
Funda ERDOĞDU 135Blog Hazırlama ve Kullanma Deneyimi İle Öğretmen Adaylarının Bilgi Tenolojilerine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
135Blog Hazırlama ve Kullanma Deneyimi İle Öğretmen Adaylarının Bilgi Tenolojilerine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Müge ADNAN An Examınatıon Computer Self-Effıcacy Of Pre-Servıce Teachers At Muğla Unıversıty
An Examınatıon Computer Self-Effıcacy Of Pre-Servıce Teachers At Muğla Unıversıty
Eylem KILIÇ, Hayati ÇAVUŞ Usıng Moodle İn Case Of Emergency: Instructors Perceptıon Of Usıng Moodle As A Learnıng Management System
Usıng Moodle İn Case Of Emergency: Instructors Perceptıon Of Usıng Moodle As A Learnıng Management System
Hamide ŞAHİNKAYASI, Özge KELLECİ, Yunis ŞAHİNKAYASI İş Doyum Düzeylerin Göre Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenlerin Görev Tanımları ve Çalışma Esaslarını Yenileme Önerisi : Hatay İli Örneği
İş Doyum Düzeylerin Göre Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenlerin Görev Tanımları ve Çalışma Esaslarını Yenileme Önerisi : Hatay İli Örneği
Ayşe KÖK, Huriye DALGIÇ, İsmail ŞAHİN Geogebra İle İlgili Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi
Geogebra İle İlgili Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi
Cemal TATLI, Eylem KILIÇ, Murat KAYRİ Kara Tahtadan Akıllı Tahtaya: Akıllı Tahta Kullanımının Öğrenme Üzerindeki Etkileri: Alan Yazın Çalışmalrının İncelenmesi
Kara Tahtadan Akıllı Tahtaya: Akıllı Tahta Kullanımının Öğrenme Üzerindeki Etkileri: Alan Yazın Çalışmalrının İncelenmesi
Mustafa BAŞER Öğrencilerin Linux Algısı
Öğrencilerin Linux Algısı
Mustafa BAŞER Programlamayı Öğrenme Zorlukları
Programlamayı Öğrenme Zorlukları
İdris AKTAŞ, Haluk ÖZMEN, İbrahim BİLGİN Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fatih Projesi Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fatih Projesi Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi
Niyazi GÜNDOĞMUŞ, Şemseddin GÜNDÜZ Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri İle Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri İle Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Mehmet Burçin ÖZKAN, Kemal TEZEL A Culture And Task Based Language Teachıng Model For Pre-Intermedıate Level Language Learnes
A Culture And Task Based Language Teachıng Model For Pre-Intermedıate Level Language Learnes
Lauren B. BİRNEY, Jonathan H. HİLL Brıdgıng The Gap Between Instıtutıons Of Hıgh Educatıon And Urban Schools In New York Cıty
Brıdgıng The Gap Between Instıtutıons Of Hıgh Educatıon And Urban Schools In New York Cıty
Serdar ŞİMŞEK, Pınar Onay DURDU, Barış ATA Beyaz Tahta (Whiteboard) Teknolojisi İle Geliştirilmiş Etkileşimli Öğrenme Ortamının Kullanılıbilirlik Analizi
Beyaz Tahta (Whiteboard) Teknolojisi İle Geliştirilmiş Etkileşimli Öğrenme Ortamının Kullanılıbilirlik Analizi
Erdem ÖNGÜN, Aşkin DEMİRAĞ Integration Of Ict İnto Physics Education - Solving Problems Using Geogebra
Integration Of Ict İnto Physics Education - Solving Problems Using Geogebra
Serkan ŞENDAĞ, Osman EROL İlköğretim İkinci Kademede Alice 3Boyutlu Animasyon Yazılımının Bilişsel Araç Olarak Kullanımına Yönelik Bir Durum Çalışması
İlköğretim İkinci Kademede Alice 3Boyutlu Animasyon Yazılımının Bilişsel Araç Olarak Kullanımına Yönelik Bir Durum Çalışması
Alper ŞİMŞEK, Ali Rıza AKDENİZ Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algıları ve Teknoloji Kullanım Yeterlilikleri
Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algıları ve Teknoloji Kullanım Yeterlilikleri
Serkan ÇELİK, Julie Mathews-AYDINLI İtılt Projesi: Ön Değerlendirme Sonuçları
İtılt Projesi: Ön Değerlendirme Sonuçları
Mehmet Mehdi KARAKOÇ, Murat ÇOBAN, Cemil KAYA Bilgisayarın Okullarda Kullanımı: Ağrı İl Merkezi Örneği
Bilgisayarın Okullarda Kullanımı: Ağrı İl Merkezi Örneği
Tülin HASLAMAN, Serkan ÇELİK, Yasemin Demiraslan ÇEVİK Özdüzenleyicic Öğrenme Becerileri İle Epistemolojik İnançlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Özdüzenleyicic Öğrenme Becerileri İle Epistemolojik İnançlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ömer Faruk VURAL The Impact Of Questıon Embedded Vıdeo-Based Learnıng Tool On E-Leaarnıng Effectıveness
The Impact Of Questıon Embedded Vıdeo-Based Learnıng Tool On E-Leaarnıng Effectıveness
Esra TELLİ, Arman ALIR, Yağmur ŞAHİN Üç Boyutlu Dokunmatik Yol Bulma Amaçlı Bir Kiosk Sisteminin Kullanılabilirlik Açısından Değerlendirilmesi
Üç Boyutlu Dokunmatik Yol Bulma Amaçlı Bir Kiosk Sisteminin Kullanılabilirlik Açısından Değerlendirilmesi
Ömer Faruk VURAL, Mehmet SİNCAR Öğretmen Adaylarının Dijital Teknolojilerinin Etik Kullanımına İlşikin inanç ve Davranışları
Öğretmen Adaylarının Dijital Teknolojilerinin Etik Kullanımına İlşikin inanç ve Davranışları
Polat ŞENDURUR Identıfıcatıon Of Enablers And Barrıers To Ict Integratıon Basıc Educatıon Schools
Identıfıcatıon Of Enablers And Barrıers To Ict Integratıon Basıc Educatıon Schools
Hatice ÇIRALI, Adem ÖZGÜR, Safiye OLGUN Kağıt Prototip Kullanılabilirlik Çalışması: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Akademik Özgeçmiş Sistemi Örneği
Kağıt Prototip Kullanılabilirlik Çalışması: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Akademik Özgeçmiş Sistemi Örneği
Hatice ÇIRALI, Adem ÖZGÜR, Safiye OLGUN Kağıt Prototip Kullanılabilirlik Çalışması: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Akademik Özgeçmiş Sistemi Örneği
Kağıt Prototip Kullanılabilirlik Çalışması: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Akademik Özgeçmiş Sistemi Örneği
Meryem Sarıhan MUSAN, Tolga KABACA Dinamik Matematik Yazılımı Destekli Öğrenme Ortamında 8. Sınıf Öğrencilerinin Solo Anlama Seviyelerindeki Değişimin İncelenmesi
Dinamik Matematik Yazılımı Destekli Öğrenme Ortamında 8. Sınıf Öğrencilerinin Solo Anlama Seviyelerindeki Değişimin İncelenmesi
Emin İBİLİ, Sami ŞAHİN Öğretmenlerin Çizgi Filmleri Öğretimde Kullanmaya Yönelik Algı ve Tutumlarının İncelenmesi
Öğretmenlerin Çizgi Filmleri Öğretimde Kullanmaya Yönelik Algı ve Tutumlarının İncelenmesi
Cemil UZUN, Şölen Serap UÇAK, Figen DEMİREL UZUN Yüksek Öğretimde Öğretim Üyelerinin Öğretim Teknolojileri Farkındalık Düzeyi, Kullanımı ve Yaygınlaştırılması
Yüksek Öğretimde Öğretim Üyelerinin Öğretim Teknolojileri Farkındalık Düzeyi, Kullanımı ve Yaygınlaştırılması
Büşra AYAZGÖK, Üzeyir ARI Harmanlanmış Örenme İle İlgili Türkiye`de Yapılmış Araştırmaların İçerik Analizi
Harmanlanmış Örenme İle İlgili Türkiye`de Yapılmış Araştırmaların İçerik Analizi
Esin ACAR, Işıl KOÇ SARI Computer Lıteracy Of Pre-Service Elementary Teachers
Computer Lıteracy Of Pre-Service Elementary Teachers
Isil KOÇ, Esin ACAR Preservıce Elementary Teacher`s Self-Effıcacy Toward The Web Pedagogıcal Content Knowledge
Preservıce Elementary Teacher`s Self-Effıcacy Toward The Web Pedagogıcal Content Knowledge
Isil KOÇ, Esin ACAR Preservıce Elementary Teacher`s Self-Effıcacy Toward The Web Pedagogıcal Content Knowledge
Preservıce Elementary Teacher`s Self-Effıcacy Toward The Web Pedagogıcal Content Knowledge
Emrah AYDEMİR, Zülfü GENÇ Ders Sonu Etkinliği İçin Bir Çevrimiçi Bulmaca Sistemi Tasarımı ve Öğrencilerin Öğrenme Düzeyine Etkisi
Ders Sonu Etkinliği İçin Bir Çevrimiçi Bulmaca Sistemi Tasarımı ve Öğrencilerin Öğrenme Düzeyine Etkisi
Bahattin Selim PAMUKÇU, Ahmet UÇAR, Levent EŞEL İlköğretim I. Kademe Matematik Dersine Yönelik Geliştirilen Bilgisayar Destekli Öğretim Metaryalinin Kullanılabilirliği
İlköğretim I. Kademe Matematik Dersine Yönelik Geliştirilen Bilgisayar Destekli Öğretim Metaryalinin Kullanılabilirliği
Nuray Çalışkan DEDEOĞLU, Gülay AĞAÇ, Gülçin ERDOĞAN Meb Destekli Sanal Öğrenme Nesnelerinin Matematik Öğretiminde Etkili Teknoloji Kullanımı Bağlamında İncelenmesi
Meb Destekli Sanal Öğrenme Nesnelerinin Matematik Öğretiminde Etkili Teknoloji Kullanımı Bağlamında İncelenmesi
Hakan ŞANDIR, Serdar AZTEKİN What Do Pre-Servıce Teachers Thınk About Dynamıc Geometry Softwares And The Propertıes Of A Dynamıc Goemetry Software User Teacher?
What Do Pre-Servıce Teachers Thınk About Dynamıc Geometry Softwares And The Propertıes Of A Dynamıc Goemetry Software User Teacher?
Müge ADNAN, Nurhayat KAPUCU Has Traınıng Helped? - Early-Entry Faculty Members Attıtudes And Vıews About Theır Potentıal
Has Traınıng Helped? - Early-Entry Faculty Members Attıtudes And Vıews About Theır Potentıal
Ömer ARPACIK, Yüksel GÖKTAŞ, Engin KURŞUN Zihindel engelli Öğrencilerin Eğitiminde Yardımcı Teknolojiler: 2007-2011 Makalelerin İçerik Analizi
Zihindel engelli Öğrencilerin Eğitiminde Yardımcı Teknolojiler: 2007-2011 Makalelerin İçerik Analizi
Oğuzhan ÖZDEMİR Web Tabanlı Testlerin Bulanık Mantıl İle Değerlendirilmesi
Web Tabanlı Testlerin Bulanık Mantıl İle Değerlendirilmesi
Hayriye Tuğba ÖZTÜRK, Burcu YILMAZ Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Okutulan Bilişim Teknolojileri Dersinin Seçmeli Statüsünün Dersin Pedagojik Değerine Yansımasının Öğretmen Bakış Açısı İle Değerlendirilmesi
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Okutulan Bilişim Teknolojileri Dersinin Seçmeli Statüsünün Dersin Pedagojik Değerine Yansımasının Öğretmen Bakış Açısı İle Değerlendirilmesi
Türkan KARAKUŞ, Engin KURŞUN, Kürşat ÇAĞILTAY Güvenli İnternet Kullanımına Yönelik Evde Alınan Önlemler : Ebeveyn ve Çocuk Açısından Bir Karşılaştırma
Güvenli İnternet Kullanımına Yönelik Evde Alınan Önlemler : Ebeveyn ve Çocuk Açısından Bir Karşılaştırma
Elif AKDEMİR, Faruk YAŞAROĞLU Akıllı Tahata Uygulamalarının Öğrencilerin Coğrafya Ders Başarıları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Akıllı Tahata Uygulamalarının Öğrencilerin Coğrafya Ders Başarıları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Ahmet MUTLUOĞLU, Ahmet ERDOĞAN İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Tpab Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Tpab Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Ömür AKDEMİR Does The Varıatıon In The Currıculum And Experıence Affects Scıence Teacher`s Tecnology Usage?
Does The Varıatıon In The Currıculum And Experıence Affects Scıence Teacher`s Tecnology Usage?
Emine TİMUÇİN, Lokman ŞILBIR, Özlem ÇAKIR Öğretim Elemanlarının Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Uygulamalarındaki Deneyimlerinin Ders İçerği Kapsamında İncelenmesi
Öğretim Elemanlarının Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Uygulamalarındaki Deneyimlerinin Ders İçerği Kapsamında İncelenmesi
Levent DURDU Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi: Dünü, Bugünü, Geleceği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi: Dünü, Bugünü, Geleceği
Burcu YILMAZ, Hayriye Tuğba ÖZTÜRK Bilişim Teknolojisi Egzersiz Çalışma Programı Geliştirilmesi
Bilişim Teknolojisi Egzersiz Çalışma Programı Geliştirilmesi
Fevzi İnan DÖNMEZ Sosyal Ağıma Yaklaşma!-Sosyal Ağlar Eğlence İçin mi Eğitim İçin mi?
Sosyal Ağıma Yaklaşma!-Sosyal Ağlar Eğlence İçin mi Eğitim İçin mi?
Rabia Meryem YILMAZ, Fatma Burcu TOPU, Yüksel GÖKTAŞ 3 Boyutlu Sanal Dünyalarda Motivasyon: Opensim Örneği
3 Boyutlu Sanal Dünyalarda Motivasyon: Opensim Örneği
Yunis ŞAHİNKAYASI, M. Mustafa TAT Eğitim Yazılımı Geliştirme Sürecinde Bazı Değişkenler: Bir Durum Çalışması
Eğitim Yazılımı Geliştirme Sürecinde Bazı Değişkenler: Bir Durum Çalışması
Vildan DONMUŞ, Mehmet GÜROL İngilizce Öğrenmede Eğitsel Bilgisayar Oyunu Kullanmanın Motivasyona Etkisi
İngilizce Öğrenmede Eğitsel Bilgisayar Oyunu Kullanmanın Motivasyona Etkisi
Özlem ÇAKIR Öğretmen Adayları ve Öğretmenleribn Kişiseleştirilmiş Öğretime İlişkin Görüşleri
Öğretmen Adayları ve Öğretmenleribn Kişiseleştirilmiş Öğretime İlişkin Görüşleri
Gülay BEDİR, Esra ÖNKUZU, Nihan VURAL Öğretim Metaryeli Olarak Fotoğraf Makinasının Yabancı Dilde Kelime Öğrenmeye Etkisini Belirlemeye Yönelik Örnek Bir Çalışma
Öğretim Metaryeli Olarak Fotoğraf Makinasının Yabancı Dilde Kelime Öğrenmeye Etkisini Belirlemeye Yönelik Örnek Bir Çalışma
Ferhat BAHÇECİ, Zülfü GENÇ Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Üniversitede Aldıkları Eğitim-Öğretimin Mesleki Mesleki Hayata Etkilerine Yönelik Görüşleri
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Üniversitede Aldıkları Eğitim-Öğretimin Mesleki Mesleki Hayata Etkilerine Yönelik Görüşleri
Sinan HOPCAN, Betül YILMAZ İlköğretim Öğrencilerin İnternet Kafe Kullanımlarının Farklı Derğişkenlere Göre İncelenmesi
İlköğretim Öğrencilerin İnternet Kafe Kullanımlarının Farklı Derğişkenlere Göre İncelenmesi
Hasan KARAL, Memnüne PEKŞEN Teknolojiyle Öğrenme - Öğretme Sürecinin Bütünleştirilmesine İlişkin İlköğretim Öğretmenlerinin Görüşleri: Sürece Etki Eden Faktörler
Teknolojiyle Öğrenme - Öğretme Sürecinin Bütünleştirilmesine İlişkin İlköğretim Öğretmenlerinin Görüşleri: Sürece Etki Eden Faktörler
Ahmet DURGUNGÖZ The Impact Of The Tablet Pc On The Attitudes Of Teachers Towards Teknology: A Turkish Case
The Impact Of The Tablet Pc On The Attitudes Of Teachers Towards Teknology: A Turkish Case
Turgay ALAKURT, Necmettin TEKER Bibliyografik Yazılım Türleri ve Çeşitli Özelliklerine Göre Karşılaştırılması
Bibliyografik Yazılım Türleri ve Çeşitli Özelliklerine Göre Karşılaştırılması
Halit KARALAR, Agah Tuğrul KORUCU, Serçin KARATAŞ Zihin Haritası Tekniğinin, Öğrenme Stratejilerine ve Motivasyonuna Etkisi
Zihin Haritası Tekniğinin, Öğrenme Stratejilerine ve Motivasyonuna Etkisi
Mehmet DEMİREZEN The Teachıng Of Englısh Velar Nasal /N /Phoneme By Computer And Text To Speech Labs
The Teachıng Of Englısh Velar Nasal /N /Phoneme By Computer And Text To Speech Labs
Hasan KARAL, Mehmet KOKOÇ Sınıf Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özyeterlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Sınıf Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özyeterlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Gülcan NUMANOĞLU, Mustafa NUMANOĞLU, Serap Samsa YETİK Üniversiteli Öğrencilerin Web Tabanlı Öğretime İlişkin Tutumları
Üniversiteli Öğrencilerin Web Tabanlı Öğretime İlişkin Tutumları
Zehra ALTINAY, Fahriye ALTINAY, Nesrin MENEMENCİ Practıce Of Connectıvısm As Learnıng Theory: Enhancıng Learnıng Process Through Socıal Networkıng Sıte (Facebook)
Practıce Of Connectıvısm As Learnıng Theory: Enhancıng Learnıng Process Through Socıal Networkıng Sıte (Facebook)
Hatice ODACI, Özkan ÇİKRIKCİ Problemli İnternet Kullanımının Cinsiyet Bağlanma Stilleri ve Öznel İyi Oluş Açısından İncelenmesi
Problemli İnternet Kullanımının Cinsiyet Bağlanma Stilleri ve Öznel İyi Oluş Açısından İncelenmesi
Hasan ERDAL, Sezgin ERSOY, Barış DOĞAN Remote Access Control Laboratory Implementatıon: Academıc Succens Analysıs
Remote Access Control Laboratory Implementatıon: Academıc Succens Analysıs
Riza ÜLKER The Current Status And Future Of K-12 Onlıne Educatıon: Us Case
The Current Status And Future Of K-12 Onlıne Educatıon: Us Case
Çelebi ULUYOL, Tolga GÜYER Web Ortamında Uygulanabilir Örnek Olay Yöntemi
Web Ortamında Uygulanabilir Örnek Olay Yöntemi
Hilal AKTAMIŞ, Volkan Aydın ARICI Sanal Gerçeklik Programlarının Astronomi Konularının Öğretimde Kullanılması Üzerine Etkinlik Yaprakları Geliştirme
Sanal Gerçeklik Programlarının Astronomi Konularının Öğretimde Kullanılması Üzerine Etkinlik Yaprakları Geliştirme
İbrahim ÇETİN, Emine ŞENDURUR, Polat ŞENDURUR Effect Of Metacognıtıve Traınıng On Students Achıevement Of Computer Programıng
Effect Of Metacognıtıve Traınıng On Students Achıevement Of Computer Programıng
Mehmet DEMİREZEN The Status Of /R/In The Pronuncıatıon Of Turkısh Ph.D Candıdates And Its Rehabılıtaton By Computer And Audacıty Programs
The Status Of /R/In The Pronuncıatıon Of Turkısh Ph.D Candıdates And Its Rehabılıtaton By Computer And Audacıty Programs
Fatih TÜRKAN, Ulaş İLİÇ, Ömer UYSAL Sanal Dünyaların Eğitim Amaçlı Kullanılması
Sanal Dünyaların Eğitim Amaçlı Kullanılması
Ömer Faruk URSAVAŞ, Hüseyin ATALAY Böte`ler Kapatılmalı mı?
Böte`ler Kapatılmalı mı?
Mehmet ŞAHİN, Merve KOCAGÜL, Bekir GÜLER Ortaöğretim Öğretmenlerinin Okul Temelli Mesleki Gelişime Yönelik İhtiyaçlarının Belirlenmesi
Ortaöğretim Öğretmenlerinin Okul Temelli Mesleki Gelişime Yönelik İhtiyaçlarının Belirlenmesi
Zeynep GECÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Alışkanlıkları ve Tercihleri
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Alışkanlıkları ve Tercihleri
Agah Tuğrul KORUCU, Hasan ÇAKIR Yardımlaşmalı Öğrenme Ortamlarının Eğitsel Çıktılara Etkisinin İncelenmesi: Yöntemler ve Eğilimler
Yardımlaşmalı Öğrenme Ortamlarının Eğitsel Çıktılara Etkisinin İncelenmesi: Yöntemler ve Eğilimler
Ahmet AKINCI, Hakan TÜZÜN Okuryazarlığa Yeni Bir Bakış: Programlama Okuryazarlığı
Okuryazarlığa Yeni Bir Bakış: Programlama Okuryazarlığı
Çelebi ULUYOL, Selami ERYILMAZ Arttırılmış Gerçeklik ve Eğitimde Kullanımı
Arttırılmış Gerçeklik ve Eğitimde Kullanımı
Ayşe Derya IŞIK, Barış ÇUKURBAŞI Eğitimde Tablet Bilgisayar Kullanılması
Eğitimde Tablet Bilgisayar Kullanılması
Salih BİRİŞÇİ, Hasan KARAL Çevrimiçi İşbirlikli Öğrenme Sürecinin Veli Boyutunda Değerlendirilmesi
Çevrimiçi İşbirlikli Öğrenme Sürecinin Veli Boyutunda Değerlendirilmesi
Emrah GÜL, Çilem DOĞAN Online Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi
Online Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi
Hasan KARAL, Emine TİMUÇİN, Canan ÇOLAK Evaluatıon Of The Vıdeoconference Semınars Held Towards Professıonal Development Of Academıcıans
Evaluatıon Of The Vıdeoconference Semınars Held Towards Professıonal Development Of Academıcıans
Atilla ÇİMER, Hasan KARAL, Emine TİMUÇİN Web Tasarımı Yazılımı Öğretiminde Alternatif Bir Teknik : Jıgsaw (Yapboz) Uygulaması
Web Tasarımı Yazılımı Öğretiminde Alternatif Bir Teknik : Jıgsaw (Yapboz) Uygulaması
Mehmet TEKEREK, Tuğba ALTAN, Mehmet Akif AKDAĞ Algoritma Öğretiminde Scratch Ortamının Öğrenci Başarısına Etkisi
Algoritma Öğretiminde Scratch Ortamının Öğrenci Başarısına Etkisi
Mehmet TEKEREK, Tuğba ALTAN, Yunus Emre AKIN Öğrenme Nesneleri İle Zenginleştirilmiş Haritaların Akademik Başarı veTutum Üzerine Etkisi
Öğrenme Nesneleri İle Zenginleştirilmiş Haritaların Akademik Başarı veTutum Üzerine Etkisi
Işıl KABAKÇI YURDAKUL, Onur DÖNMEZ, Fatih YAMAN Dijital Ebeveynlik ve Değişen Roller
Dijital Ebeveynlik ve Değişen Roller
Erhan Güney KARADAĞ Grafik Kullanıcı Arayüzüne Sahib Matlab ProgramlarınınTek Başına Çalıştırılabilir Halde Hazırlanması
Grafik Kullanıcı Arayüzüne Sahib Matlab ProgramlarınınTek Başına Çalıştırılabilir Halde Hazırlanması
Mehmet TEKEREK, Tuğba ALTAN, İsmail GÜNDÜZ Fatih Projesinde Tablet Pc Kullanımına Yönelik Öğrenci Tutumlarının İncelenmesi
Fatih Projesinde Tablet Pc Kullanımına Yönelik Öğrenci Tutumlarının İncelenmesi
Muhterem DİNDAR Fatih Projesinde Mobil Teknolojilerin Potansiyel Kullanım Alanları
Fatih Projesinde Mobil Teknolojilerin Potansiyel Kullanım Alanları
Ebru SOLMAZ EVCİL, Ömer Faruk İSLİM Kullanılabilirilik Kavramı ve Kullanılabilirlik Ölçümleri
Kullanılabilirilik Kavramı ve Kullanılabilirlik Ölçümleri
Berkan ÇELİK, Eylem KILIÇ Student Satısfactıon Towards Facebook Groups
Student Satısfactıon Towards Facebook Groups
Nurettin ŞİMŞEK Türk Okul Sisteminde Teknolojinin Yayılımı ve Fatih Projesi
Türk Okul Sisteminde Teknolojinin Yayılımı ve Fatih Projesi
Hatice Sancar-TOKMAK, Lütfi İNCİKABI, Murat PEKTAŞ Early Childhood Education Pre-Service Teachers Perceptions About The Use Of Computer Games For Teaching Mathematics And Science To Young Children
Early Childhood Education Pre-Service Teachers Perceptions About The Use Of Computer Games For Teaching Mathematics And Science To Young Children
Abdullah BOZKURT, Hakan TEKEDERE Etkileşimli Çevrimiçi Kpss Sınav Yazılımı
Etkileşimli Çevrimiçi Kpss Sınav Yazılımı
Nihat AKKUŞ, Mücahit EGE, Enes ATAŞ Sınıf İçi Elektronik Sınav ve Oylama Sistemi Geliştirilmesi ve Uygulaması
Sınıf İçi Elektronik Sınav ve Oylama Sistemi Geliştirilmesi ve Uygulaması
Esen ÖZGÜR Effects Computer Use On Preschool Children`s Cognitive Development
Effects Computer Use On Preschool Children`s Cognitive Development
Hüseyin ATALAY, Ömer Faruk URSAVAŞ Matematik Öğretmenlerin Akıllı Tahta Kullanım Durumları
Matematik Öğretmenlerin Akıllı Tahta Kullanım Durumları
Nilay PANCAR, Ömer DELİALİOĞLU Sosyal Paylaşım Sitelerinin Öğretmenlere ve Öğretime Etkisi
Sosyal Paylaşım Sitelerinin Öğretmenlere ve Öğretime Etkisi
Ahmet Murat UZUN, Erhan ÜNAL, Ahmet YAMAÇ Pre-Servıce Teachers Academıc Achıevements In Onlıne Dıstance Educatıon: The Roles Of Onlıne Self-Regulatıon And Attıtudes
Pre-Servıce Teachers Academıc Achıevements In Onlıne Dıstance Educatıon: The Roles Of Onlıne Self-Regulatıon And Attıtudes
Yasemin Koçak USLUEL, Ayşe ALTINTAŞ Lise Öğrencilerinin Web 2.0`ı Kullanma Eğilimleri Nasıldır?
Lise Öğrencilerinin Web 2.0`ı Kullanma Eğilimleri Nasıldır?
Yusuf KOÇ, Mine IŞIKSAL, Aslıhan Osmanoğlu A Research On The Of Effect Of Usıng Onlıne Vıdeo Case Dıscussıons In Teacher Educatıon: Examınatıon Of Mathematıcs Learnıng
A Research On The Of Effect Of Usıng Onlıne Vıdeo Case Dıscussıons In Teacher Educatıon: Examınatıon Of Mathematıcs Learnıng
İsmail Fırat ALTAY /n/ Consonant As A Problematıc Sound for Turkısh Learners Of Englısh And Sample Lesson For Teachıng Its Artıculatıon
/n/ Consonant As A Problematıc Sound for Turkısh Learners Of Englısh And Sample Lesson For Teachıng Its Artıculatıon
Ebru ALBAYRAK, Asena AYVAZ, Mehmet Barış HORZUM Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet içi Eğitimde Uzaktan Eğitime Yönelik Eğitimler
Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet içi Eğitimde Uzaktan Eğitime Yönelik Eğitimler
Esra KELEŞ, Canan ÇOLAK 3B Çok Kullanıcılı Sanal ortamlarda Yabancı Dil Eğitimi
3B Çok Kullanıcılı Sanal ortamlarda Yabancı Dil Eğitimi
Ali BOZKURT Öğretmen Adaylarının Geometer`s Sketchpad Yazılımını Kullanarak Geometrik Şekil İnşa Ettiklerine Dair İkna Gerçeklerinin İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Geometer`s Sketchpad Yazılımını Kullanarak Geometrik Şekil İnşa Ettiklerine Dair İkna Gerçeklerinin İncelenmesi
Ali Celal ÖZTAN, Aslan İLİK, Oktay ASLAN Fen ve Teknoloji Öğretiminde Akıllı Tahta Kullanımının İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi
Fen ve Teknoloji Öğretiminde Akıllı Tahta Kullanımının İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi
Ayşe ALTINTAŞ, Yasemin Koçak USLUEL Öğrecilerin Eğitsel Bağlamında Podcast Kullanım Tercihleri Üzerine Nitel Bir Araştırma
Öğrecilerin Eğitsel Bağlamında Podcast Kullanım Tercihleri Üzerine Nitel Bir Araştırma
Zeliha DUR, Emel ÖZDEMİR ERDOĞAN Dinamik Geometri Ortamında Esrarengiz Dörtgenler
Dinamik Geometri Ortamında Esrarengiz Dörtgenler
Ali BOZKURT, Servet DEMİR Öğretmenlerin Matematik Dersinde Teknoloji Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi
Öğretmenlerin Matematik Dersinde Teknoloji Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi
Pelin Yüksel ARSLAN Colleges Students Experıences On Facebook
Colleges Students Experıences On Facebook
Hasan KARAL, Özlem ÇAKIR, Eda BAKIR Lisanüstü Eğitimde Öğrenme Ortamı Olarak Sosyal Ağ Sitesi Kullanımı: Facebook Örneği
Lisanüstü Eğitimde Öğrenme Ortamı Olarak Sosyal Ağ Sitesi Kullanımı: Facebook Örneği
Ahmet YANIK, Tuba ADA Geometri Yazılımı Cabri`nin İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Çokgenleri Tanımlama ve Sınıflama Becerilerinin Gelişimine Etkisi
Geometri Yazılımı Cabri`nin İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Çokgenleri Tanımlama ve Sınıflama Becerilerinin Gelişimine Etkisi
Hacer BAYIROĞLU, Devrim AKGÜN Genetik Algoritma Kullanıcı Arayüzü
Genetik Algoritma Kullanıcı Arayüzü
Recep BİNDAK Pısa 2009 Araştırmasında Matematik Okuryazarlık Düzeyini Etkileyen Bilgisayar İle İlgili Değişkenlerin Lojistik Regresyon İle Analizi
Pısa 2009 Araştırmasında Matematik Okuryazarlık Düzeyini Etkileyen Bilgisayar İle İlgili Değişkenlerin Lojistik Regresyon İle Analizi
Hatice Sancar-TOKMAK, Lütfi İNCİKABI, Sinan ÖZGELEN The Mathematıcs, Scıence, And Turkısh Educatıon Pre-Servıce Teachers Receptıons About The Changes In Their Tpack After Attendıng A Tpack-Based Course
The Mathematıcs, Scıence, And Turkısh Educatıon Pre-Servıce Teachers Receptıons About The Changes In Their Tpack After Attendıng A Tpack-Based Course
Emel ÖZDEMİR ERDOĞAN, Pelin TURAN Matematik Dersinde Teknoloji Kullanımı ve Öğrenci Zorlukları: Elektronik Tablo Örneği
Matematik Dersinde Teknoloji Kullanımı ve Öğrenci Zorlukları: Elektronik Tablo Örneği
Esra EREN İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanım Amaçları
İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanım Amaçları
Sehnaz BALTACİ GOKTALAY, Hülya KARTAL Evalutatıon Of Educatıonal Software`s Approprıateness To Prıncıpals And Stages Of Sound Based Sentence Method
Evalutatıon Of Educatıonal Software`s Approprıateness To Prıncıpals And Stages Of Sound Based Sentence Method
Abdullah KUZU, Matteo PERCHİAZZİ, Mehmet KAHRAMAN Elektronik Mentörlük Platformları
Elektronik Mentörlük Platformları
Utku KÖSE, Durmus KOÇ, Suleyman Anil YUCESOY Desıng And Development Of A Sample Computer Programmıng Course Tool Vıa Story-Based E-Learnıng Appproach
Desıng And Development Of A Sample Computer Programmıng Course Tool Vıa Story-Based E-Learnıng Appproach
Esra EREN Tablet Pc Kullanımına İlişkin Öğrenci Algıları
Tablet Pc Kullanımına İlişkin Öğrenci Algıları
Veda Aslım-YETİŞ Cep Yayınlar İle Telaffuz Çalışmaları: Fransızca Öğrencileriyle Bir Uygulama
Cep Yayınlar İle Telaffuz Çalışmaları: Fransızca Öğrencileriyle Bir Uygulama
Gözde Ocak ORHAN, Mukaddes ERDEM Web Tabanlı Çoklu Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Bilgi Okuryazarlığı Performansı Üzerine Etkisi
Web Tabanlı Çoklu Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Bilgi Okuryazarlığı Performansı Üzerine Etkisi
Songül KARABATAK, Fahrettin Burak DEMİR, Murat KARABATAK Bilgisayar Proglama Dersinde Öğretimsel Video Kullanımı
Bilgisayar Proglama Dersinde Öğretimsel Video Kullanımı
Tuğba KAMALI, Tuğba TOKEL The Solutıons Vırtual Worlds Brıng In The Fıeld Of Language Educatıon
The Solutıons Vırtual Worlds Brıng In The Fıeld Of Language Educatıon
Mustafa ERGÜN Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Ölçeğinin Fransızcaya Uyarlanması
Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Ölçeğinin Fransızcaya Uyarlanması
Sönmez PAMUK, Recep ÇAKIR, Mustafa ERGUN Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Fatih Projesi
Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Fatih Projesi
Adile Aşkım KURT, Yavuz AKBULUT, Ferhan ODABAŞI Araştırmacıların Proje Günlüğü: Bir Tübitak Projesinde Araştırmacıların Deneyimleri
Araştırmacıların Proje Günlüğü: Bir Tübitak Projesinde Araştırmacıların Deneyimleri
Meltem KURTOĞLU, S. Sadi SEFEROĞLU Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Bakış Açıları Üzerine Bir İnceleme
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Bakış Açıları Üzerine Bir İnceleme
Hasan KARAL, Özlem ÇAKIR Eğitim Fakülteleri Dekanlarının Eğitimde Akreditasyon Sürecine Yönelik Görüşleri
Eğitim Fakülteleri Dekanlarının Eğitimde Akreditasyon Sürecine Yönelik Görüşleri
Esra KELEŞ, Bahar ÖKSÜZ, Tuğba BAHÇEKAPILI Teknolojinin Eğitimde Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri: Fatih Projesi Örneği
Teknolojinin Eğitimde Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri: Fatih Projesi Örneği
Bekir GÜLER, Mehmet ŞAHİN, Merve KOCAGÜL Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Özdüzenleme Becerilerinin ve Teknolojiye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Özdüzenleme Becerilerinin ve Teknolojiye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
Betül YENİTERZİ, Mehmet TEKEREK Okul Öncesi Matematik Kavramlarının Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretim Materyallerinin Etkisi
Okul Öncesi Matematik Kavramlarının Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretim Materyallerinin Etkisi
Murat Osman ÜNALIR, Görkem GİRAY, Ahmet Murat ELLEZ Oyunsallaştırma ve Eğitim: Bir Durum Değerlendirmesi
Oyunsallaştırma ve Eğitim: Bir Durum Değerlendirmesi
Bilal YILDIRIM, Burhan AKPINAR, Ozan Emre DEMİREL Fen ve Teknoloji Derslerinde Fen Defterimin Kullanılması Hakkında Öğretmen Görüşleri
Fen ve Teknoloji Derslerinde Fen Defterimin Kullanılması Hakkında Öğretmen Görüşleri
Dönercan DÖNÜK, Özge KUTLU Effects Of Cartoon Software On Developıng Readıng Skılls
Effects Of Cartoon Software On Developıng Readıng Skılls
Beril CEYLAN, Işıl KABAKÇI YURDAKUL, Pelin YALÇINOĞLU Desınıng And Developıng Technologıcal Pedagogıcal Content Knowledge Learnıng Objeccts For Teacher Candıdates
Desınıng And Developıng Technologıcal Pedagogıcal Content Knowledge Learnıng Objeccts For Teacher Candıdates
Dönercan DÖNÜK, Özge KUTLU Vıdeos And Electronıc Books For Effectıve Grammar Techıng
Vıdeos And Electronıc Books For Effectıve Grammar Techıng
Cahit AYTEKİN, Bilal ÖZÇAKIR Bilgisayar Cebiri Sistemleri ve Dinamik Geometri Yazılımları Kullanılarak Yapılan Araştırmaların Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Modeli Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Bilgisayar Cebiri Sistemleri ve Dinamik Geometri Yazılımları Kullanılarak Yapılan Araştırmaların Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Modeli Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Ömer UYSAL Ortaokul Öğrencileri İçin Sistem Tasarımı Dersi Önerisi
Ortaokul Öğrencileri İçin Sistem Tasarımı Dersi Önerisi
Mehmet Fatih ERKOÇ, Zeynep GECÜ, Çiğdem ERKOÇ Google Sketchup Programının İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Zihinsel Döndürme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
Google Sketchup Programının İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Zihinsel Döndürme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
İsmail YILDIZ, Tuğba TOKEL Desıng And Development Of Web-Based Peer Evaluatıon System (Wbpes) For Mıcrotechıng
Desıng And Development Of Web-Based Peer Evaluatıon System (Wbpes) For Mıcrotechıng
Ruqqayya MAUDOODI, Pelin YUKSEL ARSLAN Pre-Servıce Teachers Perceptıons Of Potentıal Usage Of Web 2.0 Tools
Pre-Servıce Teachers Perceptıons Of Potentıal Usage Of Web 2.0 Tools
Feridun C. ÖZÇAKIR, Şahine ÖZÇAKIR Bilişim Teknoljileri Eğitiminde Yeterliğe-Dayalı Modüler Sistemin Değerlendirilmesi ve İyileştirmeye Yönelik Öneriler
Bilişim Teknoljileri Eğitiminde Yeterliğe-Dayalı Modüler Sistemin Değerlendirilmesi ve İyileştirmeye Yönelik Öneriler
Belkıs KARABIYIK, Mehmet GÜROL Öğretmenlerin Bilgisayar Kullanma Becerileri ve Bilgisayar Destekli Öğretime İlişkin Tutumları İle Mesleki Yeterlilik Algılarının İncelenmesi
Öğretmenlerin Bilgisayar Kullanma Becerileri ve Bilgisayar Destekli Öğretime İlişkin Tutumları İle Mesleki Yeterlilik Algılarının İncelenmesi
Celal Murat KANDEMİR Moodle Sınıf Etkinliklerinin Facebook Entegrasyonu
Moodle Sınıf Etkinliklerinin Facebook Entegrasyonu
Ezgi Aktar DEMİRTAŞ, Celal Murat KANDEMİR Ders Yönetim Sistemlerinde Kullanıcı Ara Yüz Ergonomisi Kullanıcı İstek ve Beklentileri: Moodle Örneği
Ders Yönetim Sistemlerinde Kullanıcı Ara Yüz Ergonomisi Kullanıcı İstek ve Beklentileri: Moodle Örneği
Ezgi Serpil BİLMİŞOĞLU, Adem BAYRAM Bilmişoğlu Özel Eğitim Programı
Bilmişoğlu Özel Eğitim Programı
Kemal ŞAHİN Eğitim Aracı Olarak Mıcroblogıng ve Sosyal Bilimler Eğitiminde Twıtter Kullanım Örneği
Eğitim Aracı Olarak Mıcroblogıng ve Sosyal Bilimler Eğitiminde Twıtter Kullanım Örneği
Risa BLAİR, Sheryl HARTMAN Good,Better Best! Increasing Morale And Retention İn Online Courses
Good,Better Best! Increasing Morale And Retention İn Online Courses
Yusuf SARIKAYA, Zülfü GENÇ Web Tabanlı Okul Deneyimi Sistemi Tasarımı ve Kullanışlığı
Web Tabanlı Okul Deneyimi Sistemi Tasarımı ve Kullanışlığı
Hasan KARAL, Ayça ÇEBİ, Memnüne PEKŞEN Mobil Teknolojilerinin Yayılımı Sürecinde Öğretmen Adaylarının Benimseyen Sınıflamaları ve Mobil Teknolojileri Kullanım Durumları
Mobil Teknolojilerinin Yayılımı Sürecinde Öğretmen Adaylarının Benimseyen Sınıflamaları ve Mobil Teknolojileri Kullanım Durumları
Bülent DÖŞ, Hidayet TOK, Fatma TOK Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitsel İnternet Kullanımına Yönelik Öz Yeterlilik İnançları
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitsel İnternet Kullanımına Yönelik Öz Yeterlilik İnançları
Hasan KARAL, Bülent KANDEMİR, Mehmet KOKOÇ Okul Öncesi Döneme Yönelik Hareket Tabanlı Öğrenme Materyali Geliştirme Süreci
Okul Öncesi Döneme Yönelik Hareket Tabanlı Öğrenme Materyali Geliştirme Süreci
Ahmet BACANAK, Salih ÇEPNİ Performans Değerlendirme İçin Kullanılabilecek Bir Web Sitesinin Geliştirilmesi
Performans Değerlendirme İçin Kullanılabilecek Bir Web Sitesinin Geliştirilmesi
Salih ÇEPNİ, Ahmet BACANAK E-Performans Değerlendirme: Rubrik, Kontrol Listesi ve Derecelendirilmiş Ölçek Hazırlama
E-Performans Değerlendirme: Rubrik, Kontrol Listesi ve Derecelendirilmiş Ölçek Hazırlama
Mahmut KERTİL, Bülent ÇETİNKAYA, Ayhan Kürşat ERBAŞ Öğretmen Adaylarının Ms-Excel Yardımıyla Kovaryasyonel Düşünme Süreçlerinin İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Ms-Excel Yardımıyla Kovaryasyonel Düşünme Süreçlerinin İncelenmesi
Muhittin ŞAHİN, Didem ARLI, Yasin AY Eğitimde Teknoloji Kullanımmına Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi
Eğitimde Teknoloji Kullanımmına Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi
Ali SARHADI, Ali YOUSEFI New Method For Grıd Computıng Resource Dıscovery Wıth Dynamıc Structure Of P2P Model Based On Learnınıg Automata
New Method For Grıd Computıng Resource Dıscovery Wıth Dynamıc Structure Of P2P Model Based On Learnınıg Automata
Mehmet SİNCAR Öğrenme Sürecinde Sosyal Ağların Destekleyici Bir Araç Olarak Kullanımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Öğrenme Sürecinde Sosyal Ağların Destekleyici Bir Araç Olarak Kullanımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Fatma ÖZMEN, Songül KARABATAK Üniversite Öğrencilerinin E-İletişimi Tercih Nedenleri ve Etkililiğini Arttırma Yolları
Üniversite Öğrencilerinin E-İletişimi Tercih Nedenleri ve Etkililiğini Arttırma Yolları
Tarık KIŞLA, Bulent CAVAS Türkiyede Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Eğitimde Kullanımına Yönelik Paydaş Görüşlerinin İncelenmesi
Türkiyede Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Eğitimde Kullanımına Yönelik Paydaş Görüşlerinin İncelenmesi
Mehmet FIRAT, Adile Aşkım KURT İnternet Ortamında Bilgi Kirliği ve Öğrenmenin Bilgi Erişim Sürecine Yansımaları
İnternet Ortamında Bilgi Kirliği ve Öğrenmenin Bilgi Erişim Sürecine Yansımaları
Zeynep TURAN, Sevda KÜÇÜK, Kerim GÜNDOĞDU Öğretmen Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı: Mevcut Beklenen Duruma İlişkin Bir İhtiyaç Analizi Çalışması
Öğretmen Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı: Mevcut Beklenen Duruma İlişkin Bir İhtiyaç Analizi Çalışması
İsmail KENAR, Melek BALCI, Muhammet UŞAK Öğrenci Velilerinin Tablet Bilgisayar Teknolojileri Destekli Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumları
Öğrenci Velilerinin Tablet Bilgisayar Teknolojileri Destekli Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumları
Gonca KIZILKAYA Yükseköğretimde Öğrenme Yönetim Sistemleri: Kurumsal Dönüşüm İhtiyacı
Yükseköğretimde Öğrenme Yönetim Sistemleri: Kurumsal Dönüşüm İhtiyacı
Turgay DEMİREL, Özlem BAYDAŞ, Rabia YILMAZ Proje ve Beceri Yarışmalarında Katılımcıların Karlaştığı Zorluklar
Proje ve Beceri Yarışmalarında Katılımcıların Karlaştığı Zorluklar
Muhammet UŞAK, Murat ÖZEL, Ali Rıza ERDEM Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güvenlerinin Belirlenmesi
Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güvenlerinin Belirlenmesi
Muhammed Sait GÖKALP, Muhammet UŞAK, Nurgül DÜZENLİ-GÖKALP Web Kullanıcıları ve Web Destekli Eğitim: Neredeyiz? Nereye Gidiyoruz?
Web Kullanıcıları ve Web Destekli Eğitim: Neredeyiz? Nereye Gidiyoruz?
Tuncer SUSAM, Memet Veysel DENİZ, Sinan ŞİMŞEK E-Müfredat Projesi
E-Müfredat Projesi
Kürşat YENİLMEZ, Ayla ATA Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı İle İlgili Tezlerin İncelenmesi
Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı İle İlgili Tezlerin İncelenmesi
Nilgün Özdamar KESKİN Mobil Öğrenme Araştırmalarında Tasarım Tabanlı Eylem Araştırması Yönteminin Kullanılması
Mobil Öğrenme Araştırmalarında Tasarım Tabanlı Eylem Araştırması Yönteminin Kullanılması
Elif POLAT, Feza ORHAN İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin İnternetten Arama Yapma Becerilerine Sahip Olma Durumları Üzerine Bir Çalışma
İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin İnternetten Arama Yapma Becerilerine Sahip Olma Durumları Üzerine Bir Çalışma
Gökçen KAYA, Mehmet Akif OCAK Türkiye`de Öğretim Tasarımı Alanında Yer Alan Temel Bilgilerin Öğretim Üyeleri Tarafından Algılanışlarının İncelenmesi
türkiye`de Öğretim Tasarımı Alanında Yer Alan Temel Bilgilerin Öğretim Üyeleri Tarafından Algılanışlarının İncelenmesi
Sedat ERSÖZ, Ahmet DEMİZRÖZ, Fevzi DAŞ Meslek Yüksekokullarında Wiki İle İşbirlikçi Öğretim Uygulaması
Meslek Yüksekokullarında Wiki İle İşbirlikçi Öğretim Uygulaması
Alpaslan DURMUŞ Analyzing The Candidate Teachers Attitudes About The Computer Aides Instruction
Analyzing The Candidate Teachers Attitudes About The Computer Aides Instruction
Nurten SARGIN Öğretmen Adaylarında İnternet Bağımlılığının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Öğretmen Adaylarında İnternet Bağımlılığının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Nurten SARGIN İlköğretim 2. Kademe Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Siber Zorbalık
İlköğretim 2. Kademe Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Siber Zorbalık
Barış ÇUKURBAŞI, Ayşen KARAMETE Beş Aşamalı Modelin Sanal Ortamlarda Kullanılması: Second Lıfe Örneği
Beş Aşamalı Modelin Sanal Ortamlarda Kullanılması: Second Lıfe Örneği
Yiğit Emrah TURGUT, Engin KURŞUN Açık Ders Malzemeleri İle Gerçekleştirilen Bir Ders Deneyiminin Dinamiklerinin İncelenmesi: Mıtx`in Devreler ve Elektronik Dersi Örneği
Açık Ders Malzemeleri İle Gerçekleştirilen Bir Ders Deneyiminin Dinamiklerinin İncelenmesi: Mıtx`in Devreler ve Elektronik Dersi Örneği
Hüseyin ÇAKIR, Abidin BAŞ, Şaban ÇETİN İşitme Engellilere Yönelik Dinamik Web Sayfasının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi
İşitme Engellilere Yönelik Dinamik Web Sayfasının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi
Hüseyin ÇAKIR Altı Şapka Düşünme Tekniği Web Sayfası Çalışmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri
Altı Şapka Düşünme Tekniği Web Sayfası Çalışmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri
Mehmet KURT Öğrencilerin Teknik Koruma Davranışlarının Belirlenmesi
Öğrencilerin Teknik Koruma Davranışlarının Belirlenmesi
Tahirli AYTEN Innovatıon And Change In Educatıon
Innovatıon And Change In Educatıon
Tarana ALİYEVA, Yagut AZİMZADE Constructıve Approach In The Educatıon
Constructıve Approach In The Educatıon
Fatma ÖZMEN, Songül KARABATAK, Muhammed HALICI Okul-Sanayi İşbirliğinde Yer Alan TaraflarArasındaki İletişimin Elektronik Ortamda Yapılmasına Yönelik Web Tabanlı Yazılım Uygulaması ve Uygulanmanın Etkililiğine Yönelik Görüşler
Okul-Sanayi İşbirliğinde Yer Alan TaraflarArasındaki İletişimin Elektronik Ortamda Yapılmasına Yönelik Web Tabanlı Yazılım Uygulaması ve Uygulanmanın Etkililiğine Yönelik Görüşler
Ahmet ARSLAN, Aylin TUTGUN ÜNAL Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cep Telefonu Kullanım Alışkanlıkları ve Amaçlarının İncelenmesi
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cep Telefonu Kullanım Alışkanlıkları ve Amaçlarının İncelenmesi
Aylin TUTGUN ÜNAL, Ahmet ARSLAN Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cep Telefonu Kullanım Sıklıklarının ve Marka Tercihlerinin Karşılaştırılması
Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cep Telefonu Kullanım Sıklıklarının ve Marka Tercihlerinin Karşılaştırılması
Dincer DEDE, Yavuz ERDOGAN, Muhammet UŞAK Enhancıng Learnıng Through Computer Supported Project-Based Instructıon In Elementary Scıence Educatıon
Enhancıng Learnıng Through Computer Supported Project-Based Instructıon In Elementary Scıence Educatıon
Selahattin ALAN, Ali Murat SÜNBÜL İlköğretim 4.ve 5. Sınıflarda E-Portfolyo Kullanımının Değerlendirilmesi: Alanyazın İncelenmesi
İlköğretim 4.ve 5. Sınıflarda E-Portfolyo Kullanımının Değerlendirilmesi: Alanyazın İncelenmesi
Seher ÖZCAN, Burcu KARABULUT COŞKUN Proje Yönetiminde Bir Fark: Bilişim Teknolojileri Projeleri
Proje Yönetiminde Bir Fark: Bilişim Teknolojileri Projeleri
Hakan GÜLDAL Linked Data Vizyonu ve Öğrenme Yönetim Sistemi Yazılımlarına Getireceği Fırsatlar
Linked Data Vizyonu ve Öğrenme Yönetim Sistemi Yazılımlarına Getireceği Fırsatlar
Erkan BÜLBÜL Uzaktan Eğitimde Bilgi Kaynakları ve İçerik Geliştirilmesi
Uzaktan Eğitimde Bilgi Kaynakları ve İçerik Geliştirilmesi
Sedat ERSÖZ Yapay Sinir Ağı İle Rüzgar Hızı Tahmini
Yapay Sinir Ağı İle Rüzgar Hızı Tahmini
Candeğer AKMAN, Fatma GÖZALAN, Meltem Huri BATURAY Bilgisayar Kullanımında Sağlık ve Ergonominin Sinemagraf Tekniği İle Öğretimi
Bilgisayar Kullanımında Sağlık ve Ergonominin Sinemagraf Tekniği İle Öğretimi
Ferhat BAHÇECİ, Müge ARSLAN Meslek Lisesinde Görev Yapan Öğretmenlerin 4+4+4 (Kademeli) Eğitim Sistemine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi (Elazığ İli örneği)
Meslek Lisesinde Görev Yapan Öğretmenlerin 4+4+4 (Kademeli) Eğitim Sistemine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi (Elazığ İli örneği)
Yazar bilgileri Usıng In Educatıon: Examples And Fatıh Project
Usıng In Educatıon: Examples And Fatıh Project
Pınar MIHCI, Halise Ş. HENKOĞLU Karekod Teknolojisinin Eğitimde Kullanımı
Karekod Teknolojisinin Eğitimde Kullanımı
Yunis ŞAHİNKAYASI, Cem TEZEL Teknik Eğitim Fakültelerinin Kapatılma Sürecinin Öğretim Elemanları ve Öğrencilere Etkileri
Teknik Eğitim Fakültelerinin Kapatılma Sürecinin Öğretim Elemanları ve Öğrencilere Etkileri
Yalın Kılıç TÜREL, Yunus BALTA Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde Ölçme Değerlendirme Yaklaşımlarının İncelenmesi
Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde Ölçme Değerlendirme Yaklaşımlarının İncelenmesi
Zeynep EYMİR, Sertel ALTUN Öz Lise Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Lise Türü, Akademik Başarı ve Cinsiyete Göre Karşılaştırılması
Öz Lise Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Lise Türü, Akademik Başarı ve Cinsiyete Göre Karşılaştırılması
Şaban ÇETİN Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Kullanılan Mikro Öğretim Tekniğinin Öğrencilerin Sınıf Yönetimi Özyeterlilik İnançlarına ve Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi
Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Kullanılan Mikro Öğretim Tekniğinin Öğrencilerin Sınıf Yönetimi Özyeterlilik İnançlarına ve Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi
İsmail Fırat ALTAY \U\ And\ Uw\ Sounds In Englısh And Sample Lesson For Their Contrastıve Teachıng
\U\ And\ Uw\ Sounds In Englısh And Sample Lesson For Their Contrastıve Teachıng
Utku KÖSE, Muhammet DEMİRBİLEK, Durmus KOÇ Usabılıty Evalatıon Of Web Conferencıng Software Systems For E-Learnıng: An Overvıem Of The Current Market
Usabılıty Evalatıon Of Web Conferencıng Software Systems For E-Learnıng: An Overvıem Of The Current Market
Arzu SEZGİN SAF, Ahmet Özgür SAF, Sabri ALPAYDIN Ortaöğretim 9.Sınıf Öğrencilerinin Kimya Dersine İlişkin Tutum ve Motivasyonlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Ortaöğretim 9.Sınıf Öğrencilerinin Kimya Dersine İlişkin Tutum ve Motivasyonlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Arzu SEZGİN SAF, Oktay ASLAN, Ahmet Özgür SAF 9. Sınıf Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Öz Yetrlilik Algıları
9. Sınıf Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Öz Yetrlilik Algıları
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.