AnasayfaUluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyum

Teması:
Düzenleme Tarihi: 1-3 Ekim 2012
Düzenleyen: Sinop Üniversitesi
Yapıldığı İl: Sinop

Eğitim Bilimleri »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Derya Şahin, Münire Meral Yağçı İlköğretim Görsel Sanatlar Dersinde Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yönetiminin Uygulanmasının Önemi
İlköğretim Görsel Sanatlar Dersinde Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yönetiminin Uygulanmasının Önemi
Münire Meral Yağçı, Derya Şahin Müzeler Yoluyla Sanat Eğitimi
Müzeler Yoluyla Sanat Eğitimi
Abdullah Karataş Doğa Deneyimine Dayalı Çevre Eğitiminin Yetişkin Eğitimindeki Yeri ve Önemi
Doğa Deneyimine Dayalı Çevre Eğitiminin Yetişkin Eğitimindeki Yeri ve Önemi
Selahattin Kaymakcı, Ramazan Alabaş Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programında Türk Dünyasının Yeri
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programında Türk Dünyasının Yeri
Arzu Özyürek, Zuhal Begde, İsa Özkan Okul Öncesinde Çocuktan Çocuğa Yaklaşımı Uygulama Örneği: Televizyon ve İnternet
Okul Öncesinde Çocuktan Çocuğa Yaklaşımı Uygulama Örneği: Televizyon ve İnternet
Fundagül Apak Muallim Naci`nin Mektabi-i Edeb`inden Sait Maden`in Çekirdek Şiirine Türk Dilini Edeb(iyat) ile Öğret(n)mek
Muallim Naci`nin Mektabi-i Edeb`inden Sait Maden`in Çekirdek Şiirine Türk Dilini Edeb(iyat) ile Öğret(n)mek
Halil İbrahim Sağlam, Ayşe Güngör İlköğretim Öğrencilerinin Yapılandırmacı Sosyal Bilgiler Öğrenme Öğretme Sürecine İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
İlköğretim Öğrencilerinin Yapılandırmacı Sosyal Bilgiler Öğrenme Öğretme Sürecine İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Jale Akhundova Azerbaycanda Sosyokonomik Dönüşüm ve Eğitim
Azerbaycanda Sosyokonomik Dönüşüm ve Eğitim
Mustafa Cevat Atalay Orta Öğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Ders Öğretiminde, Akıllı Tahta Kullanarak , Ders İşlenişine Yönelik Tutumları
Orta Öğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Ders Öğretiminde, Akıllı Tahta Kullanarak , Ders İşlenişine Yönelik Tutumları
Yegana Gezalova, Nazile Mamedova Selçuk İmparatorluğu`nun Eğitim Kurumlarında Çalışan Azerbaycan Alimleri
Selçuk İmparatorluğu`nun Eğitim Kurumlarında Çalışan Azerbaycan Alimleri
Mihriban Hacısalihoğlu Karadeniz, Tuba Gökçek Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Ödevine Bakışları
Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Ödevine Bakışları
Rezzan Akçatepe Tarih Eğitiminde Drama Tekniği`nin Kullanılması
Tarih Eğitiminde Drama Tekniği`nin Kullanılması
M. Asıf Yoldaş Hrıstıyanlık ve İslam Dinlerinin Rus ve Kırgızların İsim Koyma Adetlerine Etkisi
Hrıstıyanlık ve İslam Dinlerinin Rus ve Kırgızların İsim Koyma Adetlerine Etkisi
Sedat Cereci, Olgun Atamer, Murat Bayazit Teknoloji Temeli Üzerine Biçimlenen Eğitim: Medya Etkeni
Teknoloji Temeli Üzerine Biçimlenen Eğitim: Medya Etkeni
Aziz Cumhur KOCALAR Türk Kültür Coğrafyasında Tarihi Kültürel ve Doğal Varlıklara Yönelik Eğitim Gezilerinin Kent Kimliğinin Korunmasına ve Turizme Olası Katkısı
Türk Kültür Coğrafyasında Tarihi Kültürel ve Doğal Varlıklara Yönelik Eğitim Gezilerinin Kent Kimliğinin Korunmasına ve Turizme Olası Katkısı
Nevin Güner-Yıldız, Macid Ayhan Melekoğlu Kaynaştırma Sınıflarındaki Öğrencilerin Derse Katılımı ve Problem Davranışlarının İncelenmesi
Kaynaştırma Sınıflarındaki Öğrencilerin Derse Katılımı ve Problem Davranışlarının İncelenmesi
Mihriban Hacısalihoğlu Karadeniz, Derya Kelleci Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Matematik Dersine İlişkin Tutumlarının Başarıya Etkisi
Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Matematik Dersine İlişkin Tutumlarının Başarıya Etkisi
Sevda Yılmaz, Arzu Sönmez Okul Öncesi Eğitimde Özel Gereksinim Duyan Çocukların Eğitimindeki Uygulamaların Özel Durum Çalışmasıyla Değerlendirilmesi
Okul Öncesi Eğitimde Özel Gereksinim Duyan Çocukların Eğitimindeki Uygulamaların Özel Durum Çalışmasıyla Değerlendirilmesi
Sevda Yılmaz, Arzu Sönmez Okul Öncesi Fen Eğitiminde Hayvanların Yaşam Alanlarının Öğretilmesinde Drama Yönetiminin Etkililiği
Okul Öncesi Fen Eğitiminde Hayvanların Yaşam Alanlarının Öğretilmesinde Drama Yönetiminin Etkililiği
Bülent Kara Yeni Türk Devletinin Kurumsallaşmasının Tamamlanması Sürecinde Milletvekilleri Raporlarına Göre Ağrı Vilayetinde Eğitim
Yeni Türk Devletinin Kurumsallaşmasının Tamamlanması Sürecinde Milletvekilleri Raporlarına Göre Ağrı Vilayetinde Eğitim
Yaşar Özüçetin, Mustafa Mutlu TBMM Müzakerelerinde Ortaya Koyduğu Düşünce ve Fikirleriyle Eğitimci Bir Milletvekili: İsmail Hakkı Baltacıoğlu
TBMM Müzakerelerinde Ortaya Koyduğu Düşünce ve Fikirleriyle Eğitimci Bir Milletvekili: İsmail Hakkı Baltacıoğlu
Mustafa Cevat Atalay, Onur Bingöl Soyut ve Somut Heykeller de Estetik Tercihler
Soyut ve Somut Heykeller de Estetik Tercihler
Güler TULUK Eğitmenli Köy İlkokulundan Köy Enstitüsüne-Kastamonu Eğitim Yüksekokulu Emekli Yüksekokulu Görevlisi: Hüseyin Çavuş
Eğitmenli Köy İlkokulundan Köy Enstitüsüne-Kastamonu Eğitim Yüksekokulu Emekli Yüksekokulu Görevlisi: Hüseyin Çavuş
Hasan Coşkun, Özge Gültekin, Ferdi Seçkin Göç Sürecinde Türkçenin Öğretiminde Eğitsel Dalya Oyununu Kullanma Olanakları
Göç Sürecinde Türkçenin Öğretiminde Eğitsel Dalya Oyununu Kullanma Olanakları
Medera Halmatov, Hakan Sarıçam, Sultanberk Halmatov Öğretmen Adaylarının Çizdikleri Resimlerse Gelecekteki Aile Kavramının İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Çizdikleri Resimlerse Gelecekteki Aile Kavramının İncelenmesi
Mustafa Diğler, Mustafa Cevat Atalay Görsel Sanatlar Eğitiminde Görsel Okuryazarlık Eğitimi ve Fark Yaratabilmek
Görsel Sanatlar Eğitiminde Görsel Okuryazarlık Eğitimi ve Fark Yaratabilmek
Bülent Aksoy, Mavi Akkaya Sosyal Bilg,lerde Göç Konusunun Drama Yöntemiyle Öğretiminin Akademik Başarıya Etkisi
Sosyal Bilg,lerde Göç Konusunun Drama Yöntemiyle Öğretiminin Akademik Başarıya Etkisi
Savaş Baştürk, Deniz Özdemir, Büşra Çavunduroğlu Farklı Branşlardaki Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Anlayışlarının İncelenmesi: Sinop Üniversitesi Örneğinde
Farklı Branşlardaki Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Anlayışlarının İncelenmesi: Sinop Üniversitesi Örneğinde
Savaş Baştürk, Gözde Bayraktar, Mehmet Kazım Ünal Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematik Dersindeki Başarı Ya da Başarısızlıklarına Atfettikleri Nedenler
Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematik Dersindeki Başarı Ya da Başarısızlıklarına Atfettikleri Nedenler
Hilal Kazu, Serkan Aslan İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı 4.Sınıf Öğrencilerinin Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi(Fırat ve Dicle Üniversitesi Örneği)
İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı 4.Sınıf Öğrencilerinin Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi(Fırat ve Dicle Üniversitesi Örneği)
Çetin Aykurt Bir Büyük Düşünce: Pekin Hamidiyye Üniversitesi
Bir Büyük Düşünce: Pekin Hamidiyye Üniversitesi
Hakan Ulus, Ramin Aliyev Türkiye`de Kişilik Gelişimi ve Medya Konusunda Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi
Türkiye`de Kişilik Gelişimi ve Medya Konusunda Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi
Kamale Gahramanova Azerbaycan`da Kadın Eğitiminin Tarihi
Azerbaycan`da Kadın Eğitiminin Tarihi
Hilal Kazu, Nuray Yıldırım Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Zorlanma Düzeylerinin Belirlenmesi ve Cinsiyet Değişkenliğine Göre Karşılaştırılması(Tunceli Meslek Yüksekokulu Örneği)
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Zorlanma Düzeylerinin Belirlenmesi ve Cinsiyet Değişkenliğine Göre Karşılaştırılması(Tunceli Meslek Yüksekokulu Örneği)
Erhan Metin Lise Öğrencilerinin Tarihsel Dil Kullanımı
Lise Öğrencilerinin Tarihsel Dil Kullanımı
Hacer Hancı Cumhuriyet Dönemi Hükümetlerinin Eğitim Politikaları Bağlamında Yükseköğrenimde Sanat Eğitimi
Cumhuriyet Dönemi Hükümetlerinin Eğitim Politikaları Bağlamında Yükseköğrenimde Sanat Eğitimi
Ramazan Çeken, Hüseyin Eş Üstün Yetenekli İlköğretim Öğrencilerinin Pusula ve Mıknatısın Genel Özellikleri Hakkındaki Görüşleri
Üstün Yetenekli İlköğretim Öğrencilerinin Pusula ve Mıknatısın Genel Özellikleri Hakkındaki Görüşleri
Ramazan Çeken, Hüseyin Eş Sınıf Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Mıknatısın Kutupları İle İlgili Kavram Yanılgıları Üzerine Nitel Bir Çalışma
Sınıf Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Mıknatısın Kutupları İle İlgili Kavram Yanılgıları Üzerine Nitel Bir Çalışma
İsmet Türkmen Türk Toplumunun Modernleşmesinde Bir Eğitim Projesi: Köy Enstitüleri
Türk Toplumunun Modernleşmesinde Bir Eğitim Projesi: Köy Enstitüleri
Hüseyin Eş, Ramazan Çeken "Bu Benim Eserim " Projelerindeki Fizik Bilgilerinin İçerik Analizi
"Bu Benim Eserim " Projelerindeki Fizik Bilgilerinin İçerik Analizi
Seyit Taşer Tarih-i Osmani Encümeni Bursa Şubesi
Tarih-i Osmani Encümeni Bursa Şubesi
Kısmet Delıvelı Kelime Eşlikli Cümle Yöntemi
Kelime Eşlikli Cümle Yöntemi
Kısmet Delıvelı Özne Temelli Öğretim Yöntemi
Özne Temelli Öğretim Yöntemi
Mehmet Ülger, Selma Yel Ara Disiplin Alanı Olarak İnsan İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimine Yönelik İlköğretim Öğretmenlerinin Yeterlikleri
Ara Disiplin Alanı Olarak İnsan İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimine Yönelik İlköğretim Öğretmenlerinin Yeterlikleri
Ahmet Vurgun, Ali Yılmaz Türk Kültür Coğrafyasındaki Kişilerin (Bilim,Fikir,Düşünce ve Aksiyon) Tarih Ders Kitablarında Anlatımı
Türk Kültür Coğrafyasındaki Kişilerin (Bilim,Fikir,Düşünce ve Aksiyon) Tarih Ders Kitablarında Anlatımı
Ufuk Şimşek, Birgül Küçük, Yavuz Topkaya Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikalarının ideolojik Temelleri
Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikalarının ideolojik Temelleri
Hasan Coşkun Türkiye`de Eğitsel Misket Oyununun Almancanın İkinci Dil Olarak Öğretimindeki Önemi
Türkiye`de Eğitsel Misket Oyununun Almancanın İkinci Dil Olarak Öğretimindeki Önemi
Bülent Aksoy, Hülya Karaçalı 7. Sınıf Öğrencilerinin Zihin Haritasında Türk Dünyası Algısı
7. Sınıf Öğrencilerinin Zihin Haritasında Türk Dünyası Algısı
Taner Uluçay İlköğretim 6-7-8 Sınıf Müzik Ders Kitablarında Yer Alan Şarkıların Müziksel Amaçlar Bakımından İncelenmesi
İlköğretim 6-7-8 Sınıf Müzik Ders Kitablarında Yer Alan Şarkıların Müziksel Amaçlar Bakımından İncelenmesi
Abdülaziz Mohamed Awadallah Eğitsel Değerlerle Dolu Osmanlıca Bir Eser
Eğitsel Değerlerle Dolu Osmanlıca Bir Eser
Kasım Tatlılıoğlu Erken Çocukluk Döneminde Verilen Eğitimin Çocuğun Olumlu Kişilik Gelişimi Üzerine Etkisi
Erken Çocukluk Döneminde Verilen Eğitimin Çocuğun Olumlu Kişilik Gelişimi Üzerine Etkisi
Hakan Sarıçam, Medera Halmatov, Sultanberk Halmatov Evlilik-Aile Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikleri
Evlilik-Aile Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikleri
Alper Taş Polise Verilen Halkla İlişkiler Eğitiminin Önemi
Polise Verilen Halkla İlişkiler Eğitiminin Önemi
Hilal İlknur Tunçeli Anaokuluna Devam Eden 6 yAŞ Çocuklaının Sosyal Beceri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Anaokuluna Devam Eden 6 yAŞ Çocuklaının Sosyal Beceri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Erkan Göksu Selçuklularda Gulam Eğitimi ve Gulamhaneler
Selçuklularda Gulam Eğitimi ve Gulamhaneler
Elif Gürbüz, Ayşe Mentiş Taş Sınıf Öğretmenlerinin Mesleklerinde Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri
Sınıf Öğretmenlerinin Mesleklerinde Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri
Mustafa Türkmen, Sema Baş 7-19 Yaş aile Eğitimi Programının Etkililiğinin İncelenmesi
7-19 Yaş aile Eğitimi Programının Etkililiğinin İncelenmesi
Mustafa Türkmen Kaos Teorisine Dayalı Meslek Danışmanlığı Programı ve Vaka Analizi
Kaos Teorisine Dayalı Meslek Danışmanlığı Programı ve Vaka Analizi
Vedat Özsoy Türkiye de Görsel Sanatlar (Resim-İş) Eğitimi ve Sanat Öğretmeni Yetiştirme
Türkiye de Görsel Sanatlar (Resim-İş) Eğitimi ve Sanat Öğretmeni Yetiştirme
Özlem Özkoç, Mehmet Özmenlı Cumhuriyet Dönemi Türk Eğitim Sistemine Milliyetçi Bir Bakış (Türk Yurdu Örneği)
Cumhuriyet Dönemi Türk Eğitim Sistemine Milliyetçi Bir Bakış (Türk Yurdu Örneği)
Arif Demır İmam Hatip Liselerinde Müzik Eğitimi Sorununu ve Çözüm Önerileri
İmam Hatip Liselerinde Müzik Eğitimi Sorununu ve Çözüm Önerileri
Ömer Durmuş, Ayşe Alkan, Dilek Sarıoğlu Türkiye de Bilgsayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanındaki Yüksek Lisans Tezlerinde Güncel Eğilimler
Türkiye de Bilgsayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanındaki Yüksek Lisans Tezlerinde Güncel Eğilimler
Beytullah Kaya T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Görselleştirilerek ve Hikayeleştirilerek Öğretim Yapılan Kavramların Kalıcılığa ve Öğrencilerin Derse Karşı Tutumlarına Etkisi
T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Görselleştirilerek ve Hikayeleştirilerek Öğretim Yapılan Kavramların Kalıcılığa ve Öğrencilerin Derse Karşı Tutumlarına Etkisi
Ebulfez Suleymanov (lı) Çağdaş Azerbaycan`ın Sosyal Yapılanmasında Yurtdışı Eğitimin Rolü
Çağdaş Azerbaycan`ın Sosyal Yapılanmasında Yurtdışı Eğitimin Rolü
Cavid Mövsümlü, Sevinc Qasımova Turan Elleri Tarihi Eğitimi, Psikolojisi ve Önemi
Turan Elleri Tarihi Eğitimi, Psikolojisi ve Önemi
Zehra Topal Çocuğun Dil Gelişimi Sürecinde Mizah Unsurlarından Faydalanma Üzerine Bir Araştırma
Çocuğun Dil Gelişimi Sürecinde Mizah Unsurlarından Faydalanma Üzerine Bir Araştırma
Fatma Ünal, Cengiz Özmen 1998 ve 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programları İle Ders Kitaplarında Yer Alan Türk Dünyası Konuları
1998 ve 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programları İle Ders Kitaplarında Yer Alan Türk Dünyası Konuları
Ümüt Akagündüz, Seval Yinilmez Akagündüz Osmanlı Devletinde İlköğretim Tarihi Dersi Kitablarına Bir Örnek Hülasa-i Tarih-i Osmani
Osmanlı Devletinde İlköğretim Tarihi Dersi Kitablarına Bir Örnek Hülasa-i Tarih-i Osmani
Seval Yinilmez Akagündüz, Ümüt Akagündüz Türkiye Cumhuriyeti`inde Ahlak Eğitiminin Analitik Felsefe Bağlamında İrdelenmesi
Türkiye Cumhuriyeti`inde Ahlak Eğitiminin Analitik Felsefe Bağlamında İrdelenmesi
Qasımova Sevinc, Mövsümlü Cavid Tarih Eğitiminde Farklılıklar: Eksiklik ve Yenilikler
Tarih Eğitiminde Farklılıklar: Eksiklik ve Yenilikler
Abdülkadir Yılmaz, Mehmet Ali Akdağ, M. Ali Durmuş Türk ve Yabancı Öğrencilere Türkiye`de Yükseköğretim Fırsatları: Yçs,Uip,Tcs
Türk ve Yabancı Öğrencilere Türkiye`de Yükseköğretim Fırsatları: Yçs,Uip,Tcs
Ersin Şahin, Şenay Koparan Öğretmen Adaylarının Özyönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşluk Düzeyleri ve Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Bakımından İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Özyönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşluk Düzeyleri ve Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Bakımından İncelenmesi
Kibar Aktın, Derya Aktaş 1931-1960 İktidarın Gölgesindeki Lise Tarih Ders Kitabları
1931-1960 İktidarın Gölgesindeki Lise Tarih Ders Kitabları
İhsan Ünlü, Alpaslan Ay Öğretmen Adaylarının Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Alpaslan Ay, İhsan Ünlü Öğrenme Amaçalı Yazma Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisi
Öğrenme Amaçalı Yazma Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisi
Mustafa Cin, Mualla Öğütveren Google Earth Yazılımının Sosyal Bilgilerde Öğretim Amaçlı Kullanımı
Google Earth Yazılımının Sosyal Bilgilerde Öğretim Amaçlı Kullanımı
Alperen Kayserili Erzurum Şehri Nüfusunun Eğitim Durumu
Erzurum Şehri Nüfusunun Eğitim Durumu
M.Said Doğru, Haluk Yılmaz Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Bazı Alt Basamaklarda Eğitim Teknolojileri Standartlarını Kaşılayabilme Düzeylerinin Araştırılması
Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Bazı Alt Basamaklarda Eğitim Teknolojileri Standartlarını Kaşılayabilme Düzeylerinin Araştırılması
Kasım Tatlılıoğlu, Gökhan Korkmaz İlköğretim Öğrencilerinin Okul Başarılarını olumsuz Etkileyen Nedenlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
İlköğretim Öğrencilerinin Okul Başarılarını olumsuz Etkileyen Nedenlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Fatih Yılmaz Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Etkili Vatandaş Yetiştirmede Çok Kültürlü Eğitimin Rolü Hakkındaki Görüşleri
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Etkili Vatandaş Yetiştirmede Çok Kültürlü Eğitimin Rolü Hakkındaki Görüşleri
Fatma Altun, Hikmet Yazıcı Üstün Yetenekli Öğrencilerin Okul Motivasyonlarını Açıklayan Bazı Değişkenler
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Okul Motivasyonlarını Açıklayan Bazı Değişkenler
Sevgi Coşkun Keskin, Ayşegül Kırtel Erken Çocukluk Döneminde Çanakkale Savaşı Aracılığıyla Sosyo-Kültürel Eğitimve Empati
Erken Çocukluk Döneminde Çanakkale Savaşı Aracılığıyla Sosyo-Kültürel Eğitimve Empati
Mehmet Altan Kurnaz, Nezihe Gökçen Gültekin, Atilla Çağlar Dört ve Beşnci Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitablarında Yer Alan Gösterim Yöntemlerinin " Kuvvet ve Hareket " Üniteleri Kapsamında İncelenmesi
Dört ve Beşnci Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitablarında Yer Alan Gösterim Yöntemlerinin " Kuvvet ve Hareket " Üniteleri Kapsamında İncelenmesi
Bilgen Kıral, Zeynep Uğurlu, Erkan Kıral Çocuk Hakları Bağlamında Türk Yazılı Basınında Çocuk Yazılı Basındaki Uygulamaların Çocuk Hakları Mevzuatı Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi
Çocuk Hakları Bağlamında Türk Yazılı Basınında Çocuk Yazılı Basındaki Uygulamaların Çocuk Hakları Mevzuatı Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi
Yavuz Akbaş, Ebru Gençtürk Coğrafya Derslerinde Kullanılan Öğretim Materyal ve Teknolojilerine Bir Bakış: Trabzon Örneği
Coğrafya Derslerinde Kullanılan Öğretim Materyal ve Teknolojilerine Bir Bakış: Trabzon Örneği
Erkan Kıral, Bilgen Kıral, Zeynep Uğurlu Sorumluluk İkilemi
Sorumluluk İkilemi
Nurhan Öztürk, Esra Bozkurt, Yasemin Hacıoğlu Evreni Anlamak Merakla Başlar: İlköğretim Öğrencilerinin Fene Yönelik Merakları
Evreni Anlamak Merakla Başlar: İlköğretim Öğrencilerinin Fene Yönelik Merakları
Hüseyin Eş, Esra Bozkurt, Serhat Ercan Öğretmen Adayalarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Algıları İle Geleceğe Yönelik Umut Düzeylerinin Karşılaştırılması: Sinop Üniverstesi Örneği
Öğretmen Adayalarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Algıları İle Geleceğe Yönelik Umut Düzeylerinin Karşılaştırılması: Sinop Üniverstesi Örneği
Türkan Polatçı, Funda Nayir, Mehmet T. Berbercan Osmanlı`DAn Günümüze Yabancı Okulların Türk Eğitim Sstemine Etkisi ve Türklerin Batı Dillerini Öğrenimi Meselesi
Osmanlı`DAn Günümüze Yabancı Okulların Türk Eğitim Sstemine Etkisi ve Türklerin Batı Dillerini Öğrenimi Meselesi
Ahmet Küçük, A.Arzu Arı, Beyda Topan Matematik Eğitimine Çok Kültürlü Bir Bakış
Matematik Eğitimine Çok Kültürlü Bir Bakış
Şeyma Balcı Lise 9,10,11. Sınıf Tarih Kitaplarında Süsleme Sanatlarının Yer Alama Durumu
Lise 9,10,11. Sınıf Tarih Kitaplarında Süsleme Sanatlarının Yer Alama Durumu
Süleyman Tekir, Hürü Sağlam Kazım Karabekir Paşa ve Eğitimi
Kazım Karabekir Paşa ve Eğitimi
Zekerya Akkuş, Esra Mindivanlı, Hasan Aslan DivanuLugati`t-Türk!te Yer Aalan Çocuk Oyunlarının Eğitime Uyarlanması
DivanuLugati`t-Türk!te Yer Aalan Çocuk Oyunlarının Eğitime Uyarlanması
Beytullah Kaya, Yaşar Kop, Ersin Topçu 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitablarının Oluşturmacılık Açısından İncelenmesi
7.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitablarının Oluşturmacılık Açısından İncelenmesi
Mustafa Uslu Türk Müzik Eğitinde Çok Yönlü Bir Kişilik Cemal Reşit Bey
Türk Müzik Eğitinde Çok Yönlü Bir Kişilik Cemal Reşit Bey
Hasan Cankurt İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarının İçeriği Üzerine Eleştirileri
İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarının İçeriği Üzerine Eleştirileri
Mustafa Uslu Nitelikli Bir Koro Şefinde Bulunması Gereken Yeterlilikler
Nitelikli Bir Koro Şefinde Bulunması Gereken Yeterlilikler
Fatma G. Erdoğan Eğitim Öğretim Faaliyetlerine Anne Babaların Katılım Düzeyleri
Eğitim Öğretim Faaliyetlerine Anne Babaların Katılım Düzeyleri
Fatma Torun, Yasin Doğan, İsmail Hakan Akgün Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Konularında Yer Alan Bazı Tarihi Kavramları Anlama Düzeyleri
Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Konularında Yer Alan Bazı Tarihi Kavramları Anlama Düzeyleri
Betül Öztürk İlköğretim 4. Sınıflar Sosyal Bilgiler Programı Karakter Eğitimi Boyutunun Öğrencilerin Tipik Performanslarına Dayalı Olarak Değerlendirilmesi (Burdur İli Örneği)
İlköğretim 4. Sınıflar Sosyal Bilgiler Programı Karakter Eğitimi Boyutunun Öğrencilerin Tipik Performanslarına Dayalı Olarak Değerlendirilmesi (Burdur İli Örneği)
Melek Ulusoy, Seçil Yıldız Büyük Öğrenci Projesi Kapsamında Ülkemizde Eğitim Gören Öğrencilerin Eğitim,Barınma ve Sosyal-Kültürel Alanlardaki Memnuniyetleri
Büyük Öğrenci Projesi Kapsamında Ülkemizde Eğitim Gören Öğrencilerin Eğitim,Barınma ve Sosyal-Kültürel Alanlardaki Memnuniyetleri
Akif Pamuk, Osman Okumuş Tarih Öğretmen Adayalarıının Ortaöğretim Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabının 6. Sınıf Ünitesi Olan Atatürk Dönemi Dış Politika Hakkındaki Düşünceleri
Tarih Öğretmen Adayalarıının Ortaöğretim Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabının 6. Sınıf Ünitesi Olan Atatürk Dönemi Dış Politika Hakkındaki Düşünceleri
Ali Yılmaz, Meryem Çiviler Türk Dünyası Tarihi Kültür Varlıklarının Eğitim Aracı Olarak Kullanılması
Türk Dünyası Tarihi Kültür Varlıklarının Eğitim Aracı Olarak Kullanılması
Mehmet Hayri Sarı, Yüksel Altun Göreve Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar
Göreve Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar
Mehmet Hayri Sarı, Gökhan Uyanık 5. Sınıf Öğrencilerinin Denk Kesir Kavramına Yönelik Durumları
5. Sınıf Öğrencilerinin Denk Kesir Kavramına Yönelik Durumları
Ömür Kızıl Zirve ve Geç Dönem Orta Çağ`da Türk-İslam Devletlerinde Devlet Adamları ve Türk Eğitim Tarihlerindeki Rolleri
Zirve ve Geç Dönem Orta Çağ`da Türk-İslam Devletlerinde Devlet Adamları ve Türk Eğitim Tarihlerindeki Rolleri
Murat Aktaş, Özlem Aksu, Ahmet Gökmen Türkiye`de Öğretmen Yetiştirmenin Tarihçesi ve Günümüzdeki Uygulamalara Yönelik Öneriler
Türkiye`de Öğretmen Yetiştirmenin Tarihçesi ve Günümüzdeki Uygulamalara Yönelik Öneriler
Murat Aktaş, Özlem Aksu, Ahmet Gökmen Türkiye`de Öğrenim Gören Orta Asyalı Öğrenciler ve Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi
Türkiye`de Öğrenim Gören Orta Asyalı Öğrenciler ve Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi
Tuğba Kocadağ, Emine Saklan Öğretmen Adaylarının Teknolojinin Kullanımına İlişkin Görüşleri:Gopü Eğitim Fakültesi Örneği
Öğretmen Adaylarının Teknolojinin Kullanımına İlişkin Görüşleri:Gopü Eğitim Fakültesi Örneği
Miriam Zeliha Stepler, Bircan Eyüp, Serap Uzuner Yurt Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tututmlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İnecelenmesi
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tututmlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İnecelenmesi
Atakan Ustaoğlu, Ayşegül Ustaoğlu Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Derslerinde Sanal Müzeleri Kullanmaları Üzerine Bir İnceleme
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Derslerinde Sanal Müzeleri Kullanmaları Üzerine Bir İnceleme
Ömür Çoban, Mehmet Korkmaz İlköğretim Standartları Eğitimi (İKS) Temelli Okul Gelişiminde Okul Aktörlerinin Rolleri
İlköğretim Standartları Eğitimi (İKS) Temelli Okul Gelişiminde Okul Aktörlerinin Rolleri
Nilgün Dağ, Serdarhan Musa Taşkaya Öğretmenliğin Meslek Etiği Üzerine Betimsel Bir Çalışma
Öğretmenliğin Meslek Etiği Üzerine Betimsel Bir Çalışma
Selda Adiller Kosova, Gilan Türklerinin Türkçe Eğitim Sıkıntıları ve Çözüm Önerileri
Kosova, Gilan Türklerinin Türkçe Eğitim Sıkıntıları ve Çözüm Önerileri
Onur Bingöl Çağdaş Türk Sanat Eğitiminde Gazi Eğitim Fakültesi`nin Yeri
Çağdaş Türk Sanat Eğitiminde Gazi Eğitim Fakültesi`nin Yeri
Süleyman Yaman Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Derslerini Yürütme ve Kitaplardaki Araç-Gereçleri Kullanmalarına Yönelik Uygulamaları
Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Derslerini Yürütme ve Kitaplardaki Araç-Gereçleri Kullanmalarına Yönelik Uygulamaları
Yücel Gelişli, Elçin Yazıcı Türk Kültüründe Ninniler ve Çocuk Eğitimindeki Önemi
Türk Kültüründe Ninniler ve Çocuk Eğitimindeki Önemi
Arzu Derya Daşcı, Süleyman Yaman, Canan Tunç Şahin Fen Bilgisi Dersine İlişkin Tutumun Bilişsel Gelişim Düzeylerine Göre İncelenmesi
Fen Bilgisi Dersine İlişkin Tutumun Bilişsel Gelişim Düzeylerine Göre İncelenmesi
Erhan Şen Türkçe Ders KitaplarındakiTahkiyeli Metinlerde Yer Alan Kahramanların Çocuk Edebiyatı Ölçütleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Türkçe Ders KitaplarındakiTahkiyeli Metinlerde Yer Alan Kahramanların Çocuk Edebiyatı Ölçütleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Erhan Şen Bir Yaşam Gerçekliği Olarak Ölüm Olgusunun Çocuğun Anlam Evrenine Sunulması
Bir Yaşam Gerçekliği Olarak Ölüm Olgusunun Çocuğun Anlam Evrenine Sunulması
Ergün Recepoğlu Türkiye`de Taşıma ve Taşıma Araçlarıyla İle İlgili Sorunlara İlişkin Yönetici,Öğretmen , Öğrenci ve Araç Sürücülerinin Algıları
Türkiye`de Taşıma ve Taşıma Araçlarıyla İle İlgili Sorunlara İlişkin Yönetici,Öğretmen , Öğrenci ve Araç Sürücülerinin Algıları
Fuat Hacısalihoğlu Azerbaycan`da Tarih Eğitiminin Tarihsel Öznesi
Azerbaycan`da Tarih Eğitiminin Tarihsel Öznesi
Yücel Kayabaşı, Seren Ahen Akcengiz Öğretim Teknolojilerinin Kullanılma Durumlarına İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri (Gazi Eğitim Fakültesi Örneği)
Öğretim Teknolojilerinin Kullanılma Durumlarına İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri (Gazi Eğitim Fakültesi Örneği)
Melike Faiz, Esma Ergin Atatürkçülük Konularının Öğretime Dair Öğretmen Görüşleri(Kastamonu Örneği)
Atatürkçülük Konularının Öğretime Dair Öğretmen Görüşleri(Kastamonu Örneği)
Besime Arzu Güngör Akıncı 1980`den Günümüze Tarih Ders Kitapları
1980`den Günümüze Tarih Ders Kitapları
Ali Özdek Günümüz Lisanüstü Programlarında Müzik Eğitimi
Günümüz Lisanüstü Programlarında Müzik Eğitimi
Ulvi Keser, Saide Ayvaz İngiliz Döneminde Kıbrıs`ta Türk Maarif Sistemi ve Sorunlara Kesitsel Bir Bakış 1920-1960
İngiliz Döneminde Kıbrıs`ta Türk Maarif Sistemi ve Sorunlara Kesitsel Bir Bakış 1920-1960
Mustafa Dolmacı, Burcu Bür, Perihan Kocaman Öğretmenlik Mesleğine Karşı Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1. Sınıf ve 4. Sınıf Öğrencileri Arasındaki Tutum Farklılıkları
Öğretmenlik Mesleğine Karşı Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1. Sınıf ve 4. Sınıf Öğrencileri Arasındaki Tutum Farklılıkları
Mücahit Akkuş Eski Türk Kültüründe Bir Eğitim Anlayışı: Bilgelik ve Bilge Kişiler
Eski Türk Kültüründe Bir Eğitim Anlayışı: Bilgelik ve Bilge Kişiler
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.