Anasayfa6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium

Teması:
Düzenleme Tarihi: 4-5-6 Ekim 2012
Düzenleyen: Gaziantep Üniversitesi
Yapıldığı İl: Gaziantep

Eğitim Bilimleri »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Ahmet KAYA Aktif Eğitimde Etkin Senaryo Geliştirmenin Önemi
Aktif Eğitimde Etkin Senaryo Geliştirmenin Önemi
Ahmet KAYA Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleki Eğitime ve Geleceğe Dair Düşünceleri
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleki Eğitime ve Geleceğe Dair Düşünceleri
Nilüfer YURTAY, Yüksel YURTAY, M. Fatih ADAK Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Başarı Durumlarının İrdelenmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma
Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Başarı Durumlarının İrdelenmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma
Asst. Prof. Dr. Vehbi TUREL, Asst. Prof. Dr. Eylem KILIÇ Design of The While-Listening Tasks in Autonomous Interactive Multimedia Software
Design of The While-Listening Tasks in Autonomous Interactive Multimedia Software
Aynur KOLBURAN GEÇER, Arzu DEVECİ TOPAL Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici-Öğretmen-Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici-Öğretmen-Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Halise ŞEREFOĞLU HENKOĞLU, Pınar MIHCI Eğitsel İçerikli Web Sitelerinin Kullanımını Etkileyen Faktörler:Ölçek Geliştirme Çalışmaları
Eğitsel İçerikli Web Sitelerinin Kullanımını Etkileyen Faktörler:Ölçek Geliştirme Çalışmaları
F. Betül ÖZDEMİR, Tuğba Yanpar YELKEN İlkokul 4. Sınıf Öğrenci Velilerinin İnternet/Bilgisayar Ortamlı Yardımcı Eğitim Malzemeleri Hakkındaki Görüşleri
İlkokul 4. Sınıf Öğrenci Velilerinin İnternet/Bilgisayar Ortamlı Yardımcı Eğitim Malzemeleri Hakkındaki Görüşleri
Mehmet SİNCAR Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Yolunda Karşılaştıkları Engeller
Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Yolunda Karşılaştıkları Engeller
Melek BAL, Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE Advantages and Disanvantages of Labview for Engineering Applications
Advantages and Disanvantages of Labview for Engineering Applications
Hakan KÖR, Erdat ÇATALOĞLU, Hasan ERBAY Uzaktan Eğitim ve Örgün Eğitimin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisinin Araştırılması
Uzaktan Eğitim ve Örgün Eğitimin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisinin Araştırılması
Yrd.Doç.Dr. Hasan ÖZGÜR Uzaktan Eğitim Ögrencilerinin Öğrenme Stilleri:Trakya Üniversitesi Örneği
Uzaktan Eğitim Ögrencilerinin Öğrenme Stilleri:Trakya Üniversitesi Örneği
Özge KELLECİ, Yunis ŞAHİNKAYASI Değerler Eğitimi İçin Animasyonlu Kısa Hikayelerle Bir Eğitim Yazılımı Geliştirme ve Değerlendirme Süreci
Değerler Eğitimi İçin Animasyonlu Kısa Hikayelerle Bir Eğitim Yazılımı Geliştirme ve Değerlendirme Süreci
Doç.Dr. Servet DEMİR, Arş.Gör. Bülent DÖŞ Harmanlanmış Öğrenme Ortamında Blog Kullanımı
Harmanlanmış Öğrenme Ortamında Blog Kullanımı
Yrd. Doç. Dr. Deniz Mertkan GEZGİN, Yrd. Doç. Dr. Cem ÇUHADAR Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık Düzeylerinin İncelenmesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık Düzeylerinin İncelenmesi
Gonca KEÇECİ, Gamze KIRILMAZKAYA, Fikriye KIRBAĞ ZENGİN Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Ögretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirme Bilgi Seviyesinin Tespiti
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Ögretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirme Bilgi Seviyesinin Tespiti
Gamze KIRILMAZKAYA, Gonca KEÇECİ, Fikriye KIRBAĞ ZENGİN Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin ve Teknolojiye Karşı Tutumlarının Belirlenmesi
Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin ve Teknolojiye Karşı Tutumlarının Belirlenmesi
Yard. Doç. Dr. Işıl KABAKÇI YURDAKUL, Yard. Doç.Dr. Ahmet Naci ÇOKLAR, Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI Tasarımdan Uygulamaya Teknopedagojik (TPİB) Eğitim Projesi
Tasarımdan Uygulamaya Teknopedagojik (TPİB) Eğitim Projesi
Çagın KAZIMOĞLU, Ş. Cem TEZEL Learning Computer Programming and Developing Computational Thinking Through a Game Based Learning Approach
Learning Computer Programming and Developing Computational Thinking Through a Game Based Learning Approach
Doç. Dr. Bayram ÇETİN, Doç. Dr. Servet DEMİR Özel Okulların Fatih Projesine Hazırlıklarına İlişkin Yönetici Görüşleri (Gaziantep Örneği)
Özel Okulların Fatih Projesine Hazırlıklarına İlişkin Yönetici Görüşleri (Gaziantep Örneği)
Assoc. Prof. Dr. Arif SARIÇOBAN, Tuba ÖZTURAN Vocabulary Learning on Move: An Investigation of Mobile Learning Effect Over Students` Success and Attıtude
Vocabulary Learning on Move: An Investigation of Mobile Learning Effect Over Students` Success and Attıtude
Ufuk BALAMAN, Assoc. Prof. Dr. Arif SARIÇOBAN An Integrative Teaching Model for Vocabulary and Reading Through Facebook
An Integrative Teaching Model for Vocabulary and Reading Through Facebook
Doç. Dr. Feza ORHAN, Ayşe GÜNAY Teknoloji Entegrasyonu Planlama Modeli (TEPM) Kapsamında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğrenme-Öğretme Sürecindeki Entegrasyonuna Yönelik Üniversite-Okul İşbirliği Yansımaları 1
Teknoloji Entegrasyonu Planlama Modeli (TEPM) Kapsamında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğrenme-Öğretme Sürecindeki Entegrasyonuna Yönelik Üniversite-Okul İşbirliği Yansımaları 1
Ebru POLAT, Ahmet TEKİN Fen ve Teknoloji Dersinde Animasyonla Desteklenmiş Web Tabanlı Eğitimin Akademik Başarıya Etkisi
Fen ve Teknoloji Dersinde Animasyonla Desteklenmiş Web Tabanlı Eğitimin Akademik Başarıya Etkisi
Fatma Khanim BUNYATOVA, Gulbala SALAMOV Simulation Learning Based on Formal-Logial and Fuzzy Logics
Simulation Learning Based on Formal-Logial and Fuzzy Logics
Eda KARAÖZ, Doç. Dr. Mukaddes ERDEM Bobo ile Zaman Yönetimi Benim Zamanım Senin Zamanındır
Bobo ile Zaman Yönetimi Benim Zamanım Senin Zamanındır
İ.Ümit YAPICI, Murat HEVEDANLI Biyoloji Öğretimine Yönelik Geliştirilen Materyallerin Değerlendirilmesi
Biyoloji Öğretimine Yönelik Geliştirilen Materyallerin Değerlendirilmesi
Devkan KALECİ Moodle için Geliştirilmiş Yeni C Derleyici Modülü
Moodle için Geliştirilmiş Yeni C Derleyici Modülü
Salih BARDAKÇI, Deniz ATAL, Deniz DERYAKULU Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri
Deniz ATAL, Salih BARDAKCI, Ertan ZEREYAK Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin İşkolik Düzeyleri
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin İşkolik Düzeyleri
Arş. Gör. Sabiha YENİ, Doç. Dr. Nesrin ÖZDENER Öğretmen Adaylarının Nesne Ambarlarını ve Öğrenme Nesnelerini Kullanım Durumlarının ve Tercihlerinin İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Nesne Ambarlarını ve Öğrenme Nesnelerini Kullanım Durumlarının ve Tercihlerinin İncelenmesi
Yavuz AKBULUT Cyberbullying and Cyberbullying Victimization Among Turkish Online Social Network Members
Cyberbullying and Cyberbullying Victimization Among Turkish Online Social Network Members
M.Hanefi CALP, İsmail ŞAHİN Web Site Kullanıcı Arayüz Tasarımlarının Kullanılabilirlik Düzeylerinin Bulanık Uzman Sistem Kullanılarak Belirlenmesi
Web Site Kullanıcı Arayüz Tasarımlarının Kullanılabilirlik Düzeylerinin Bulanık Uzman Sistem Kullanılarak Belirlenmesi
İlksen Sevil ULUÇAY, Yrd. Doç. Dr. Hasan ÇAKIR Matematik Öğretim Ortamı Olarak İnteraktif Oyunları
Matematik Öğretim Ortamı Olarak İnteraktif Oyunları
Yrd. Doç. Dr. Fatma AKGUN, Yrd. Doç. Dr. Cem ÇUHADAR Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşleri
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşleri
Nihal MENZİ, Nezih ÖNAL, Erkan ÇALIŞKAN Mobil Teknolojilerin Eğitimde Kullanımına Yönelik Akademisyen Görüşlerinin Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi
Mobil Teknolojilerin Eğitimde Kullanımına Yönelik Akademisyen Görüşlerinin Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi
Mehmet DEMİREZEN Difficulty of Multiple Articulations Encountered in Teacher Education and Their Rehabilitation by Computer
Difficulty of Multiple Articulations Encountered in Teacher Education and Their Rehabilitation by Computer
Mehmet DEMİREZEN The Use Minimal Pairs by Computer Applications in Promoting Pronunciation Teaching in The Departments of English Language Education
The Use Minimal Pairs by Computer Applications in Promoting Pronunciation Teaching in The Departments of English Language Education
Yiğit Emrah TURGUT, Hasan KARAL Video Konferans Yoluyla Gerçekleştirilen Bir Uzaktan Eğitim Dersinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Video Konferans Yoluyla Gerçekleştirilen Bir Uzaktan Eğitim Dersinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Serkan DİNÇER Fatih Projesi Hakında Öğretim Elemanlarının Görüşleri
Fatih Projesi Hakında Öğretim Elemanlarının Görüşleri
Biljana JANAKİEVSKA1, Dijana C. BOGATİNOSKA2 Interaction Function-Inverse Function With Geogebra
Interaction Function-Inverse Function With Geogebra
Omer Faruk ISLIM, Kursat CAGILTAY Disability and Assistive Technology
Disability and Assistive Technology
Arş.Gör.Bülent Döş Senkron Öğrenme Deneyimi:Harmanlanmış Dersi Alan Öğrenci Görüşleri
Senkron Öğrenme Deneyimi:Harmanlanmış Dersi Alan Öğrenci Görüşleri
Aurora Tatiana Dina Ict Foreign Languages Teaching Approach for Adult Learners
Ict Foreign Languages Teaching Approach for Adult Learners
Doç. Dr. Serçin KARATAŞ, Ezgi Arzu GÜNEŞ, Arş. Gör. Burcu KARABULUT COŞKUN Bilişim Teknolojileri Dersi ve İlköğretimde Önemi ICT Courses and Importance in K-12
Bilişim Teknolojileri Dersi ve İlköğretimde Önemi ICT Courses and Importance in K-12
İsmail ÇELİK, Doç. Dr. İsmail ŞAHİN Öğretmen Adayların Sosyal Ağların Kullanımına Yönelik Görüşleri
Öğretmen Adayların Sosyal Ağların Kullanımına Yönelik Görüşleri
Erhan ŞENGEL How Usable Do to The Web sites of Universities in Turkey?
How Usable Do to The Web sites of Universities in Turkey?
Filiz VAROL İşbirlikli Ögrenmede Aktif Katılım Göster(e)meyenler
İşbirlikli Ögrenmede Aktif Katılım Göster(e)meyenler
Kadir Yücel KAYA, Seçil TISOĞLU, Şölen Serap KANKILIÇ UÇAK Investigating Technologial Components of Fatih Project: a Review of Literature
Investigating Technologial Components of Fatih Project: a Review of Literature
Şerif Fatih AKKAĞIT, Ahmet TEKİN Simülasyon Tabanlı Öğrenmenin Ortaöğretim Öğrencilerinin Temel Elektronik ve Ölçme Dersindeki Başarılarına Etkisi
Simülasyon Tabanlı Öğrenmenin Ortaöğretim Öğrencilerinin Temel Elektronik ve Ölçme Dersindeki Başarılarına Etkisi
Filiz VAROL, Yalın Kılıç TÜREL Online Professional Development Opportunity for Kindergarten Teachers
Online Professional Development Opportunity for Kindergarten Teachers
Selman ÖZÖLMEZ Glogs for The Development of Reading-Writing Integrated Skills Via Distance Learning
Glogs for The Development of Reading-Writing Integrated Skills Via Distance Learning
Bekir Kürşat DORUK İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulamaları Üzerine Öğretim Teknolojileri Çerçevesinde Bir İnceleme
İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulamaları Üzerine Öğretim Teknolojileri Çerçevesinde Bir İnceleme
Erkan ÇALIŞKAN, Nihal MENZİ, Nezih ÖNAL Nodexl: Sosyal Ağ Çözümleme Aracı
Nodexl: Sosyal Ağ Çözümleme Aracı
Uğur TAŞDELEN, Ömer GEBAN Bilgisayar Destekli Etkileşimli Kavramsal Değişim Metinlerinin 11. Sınıf Öğrencilerinin Elektrokimya Kavramlarını Anlamalarına ve Kimyaya Karşı Tutumlarına Etkisi
Bilgisayar Destekli Etkileşimli Kavramsal Değişim Metinlerinin 11. Sınıf Öğrencilerinin Eloktrokimya Kavramlarını Anlamalarına ve Kimyaya Karşı Tutumlarına Etkisi
Emrah CİNKARA, Assist. Dr. Birsen BAĞÇECİ Learners Attitudes Towards Online Language Learning and Achievement
Learners Attitudes Towards Online Language Learning and Achievement
Merve GÜÇLÜ, Serkan DİNÇER Fen Bilgisi Eğitiminde Bilgisayar Destekli Simülasyon Kullanımının Etkinliği ve Yeni Yönelimler: Bir Meta-Analiz Çalışması
Fen Bilgisi Eğitiminde Bilgisayar Destekli Simülasyon Kullanımının Etkinliği ve Yeni Yönelimler: Bir Meta-Analiz Çalışması
Nilüfer Y. KÖSE, Candaş UYGAN "Enstrümental Oluşum" Yaklaşımı Çerçevesinde Dinamik Geometri Yazılımlarının Öğretime Entegrasyonu
"Enstrümental Oluşum" Yaklaşımı Çerçevesinde Dinamik Geometri Yazılımlarının Öğretime Entegrasyonu
Cemre YAVUZ, Serkan DİNÇER Eğitsel Ajan Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
Eğitsel Ajan Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
Yasemin AYDIN, Lokman ŞILBIR, Nurşen KÜÇÜKSÜLEYMAN Alternatif İletişim Aracı Olarak Türkçe İçin Bir Grafik Sembol Sisteminin Tasarımı: Standart Grafik Sembollerin Belirlenmesi
Alternatif İletişim Aracı Olarak Türkçe İçin Bir Grafik Sembol Sisteminin Tasarımı: Standart Grafik Sembollerin Belirlenmesi
İshak KARADENİZ, Doç.Dr Kürşat YENİLMEZ İlköğretim İkinci Kademesinde Kullanılan Akıllı Tahtanın Matematik Düşünceye Etkisine İlişkin Öğretmen Görüsleri
İlköğretim İkinci Kademesinde Kullanılan Akıllı Tahtanın Matematik Düşünceye Etkisine İlişkin Öğretmen Görüsleri
Tuğba KAPISIZ, Serkan DİNÇER Öğretmen Adaylarının Uygulama Dersleri ile İlgili Yapılan Akademik Çalışmalarının İçerik Analizi
Öğretmen Adaylarının Uygulama Dersleri ile İlgili Yapılan Akademik Çalışmalarının İçerik Analizi
Selcan KİLİS Impacts of Mobile Learning in Motivation, Engagement and Achievement Scores of Learners: Review of Literature
Impacts of Mobile Learning in Motivation, Engagement and Achievement Scores of Learners: Review of Literature
Pelin ÖZMÜŞ, Sevil ORHAN, Orkun MERSİNOĞULLARI Sosyal Ağların Kullanımı Üzerine Bir Kullanıcı Profili Belirlemek
Sosyal Ağların Kullanımı Üzerine Bir Kullanıcı Profili Belirlemek
Tansel TEPE, Erkan YEŞİL, Mustafa Murat İNCEOĞLU Öğretmenlik Öğrencilerinin Sosyal Ağların Eğitimde Kullanımı Üzerine Görüşleri
Öğretmenlik Öğrencilerinin Sosyal Ağların Eğitimde Kullanımı Üzerine Görüşleri
Ömer Faruk ÖZDEMİR, Doç. Dr. Servet DEMİR Sınıf Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisinin İncelenmesi
Sınıf Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisinin İncelenmesi
Dr. Tufan AYTAÇ, Yrd. Doç.Dr. İbrahim SEZGÜL Eğitimde Etkileşimli Tahta Faktörü: Öğrenme- Öğretme Sürecinde Etkileşimli Tahtaların Kullanımına İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri ve Karşılaştıkları Sorunlar
Eğitimde Etkileşimli Tahta Faktörü: Öğrenme- Öğretme Sürecinde Etkileşimli Tahtaların Kullanımına İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri ve Karşılaştıkları Sorunlar
Ömer Faruk URSAVAŞ, Sami ŞAHİN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bit Kullanımına Yönelik Niyetlerinin Cinsiyetlerine Göre Modellenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bit Kullanımına Yönelik Niyetlerinin Cinsiyetlerine Göre Modellenmesi
Selin Deniz UZUNOSMANOĞLU, Filiz ÇİÇEK, Murat DUMAN Trends in M-Learning
Trends in M-Learning
Öğr. Gör. Kısmet DELİVELİ Çoklu Öğrenme Ortamında Ses Öğretim Yöntemi
Çoklu Öğrenme Ortamında Ses Öğretim Yöntemi
Hakan TEKEDERE, Ferhat ARSLAN Uzaktan Eğitime Farklı Bir Yorum :TRT Okul
Uzaktan Eğitime Farklı Bir Yorum :TRT Okul
Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR, Arş. Gör. Ekrem BAHÇEKAPILI İnternetin Sosyal ve İletişim Amaçlı Kullanımının Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımını Yordayıcılığı
İnternetin Sosyal ve İletişim Amaçlı Kullanımının Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımını Yordayıcılığı
Zahide YILDIRIM, Ömer DELİALİOĞLU, Cengiz Savaş AŞKUN Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme Ortamına İlişkin Böte Öğrencilerinin İhtiyacı
Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme Ortamına İlişkin Böte Öğrencilerinin İhtiyacı
Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk SÖZCÜ, Doç. Dr. İsmail İPEK, Hüseyin KINAY Akıllı Tahtaların Kullanımına İlişkin Ülkemizde Yapılan Çalışmaların Analizi ve Değerlendirilmesi
Akıllı Tahtaların Kullanımına İlişkin Ülkemizde Yapılan Çalışmaların Analizi ve Değerlendirilmesi
Assoc. Prof. Dr. İsmail İPEK, Assist. Prof. Dr. Ömer Faruk SÖZCÜ A History of Computer-Based Instruction (CBI) and Its Effects on Developing Instructional Technologies
A History of Computer-Based Instruction (CBI) and Its Effects on Developing Instructional Technologies
Ömer Faruk SÖZCÜ, Rushan ZİATDİNOV The Effects of Computer-Assisted and Distance Learning of Geometric Modeling
The Effects of Computer-Assisted and Distance Learning of Geometric Modeling
Ebru POLAT, Ahmet TEKİN Böte Bölümü Öğretmen Adaylarının Fatih Projesi`nin Eğitsel Kriterlerine Göre E-İçerik Becerilerinin Değerlendirilmesi
Böte Bölümü Öğretmen Adaylarının Fatih Projesi`nin Eğitsel Kriterlerine Göre E-İçerik Becerilerinin Değerlendirilmesi
Salman ÇAKIR, Ahmet TEKİN Akademik Benlik Kavramı Ölçeğinin "Rehberlik Servisleri İçin Online Karar Destek Sistemi" İle Değerlendirilmesi
Akademik Benlik Kavramı Ölçeğinin "Rehberlik Servisleri İçin Online Karar Destek Sistemi" İle Değerlendirilmesi
M. Hanefi CALP, Ömer ENFİYECİ, M.Rahmi CANAL Eğitim-Öğretim Kurumları Web Sitelerinin Kullanılabilirlik Analizi:Bir Uygulama Çalışması
Eğitim-Öğretim Kurumları Web Sitelerinin Kullanılabilirlik Analizi:Bir Uygulama Çalışması
Arş. Gör. İsmail ÇELİK, Doç. Dr. İsmail ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Oğuz AKTÜRK Öğretmen Adaylarının Facebook Kullanım Amaçlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Facebook Kullanım Amaçlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Derya BAŞER Can Computer-Supported Learning Environments Facilitate Students` Self-Regulated Learning?
Can Computer-Supported Learning Environments Facilitate Students` Self-Regulated Learning?
Halil İbrahim AKYÜZ, Serap Samsa YETİK, Hafize KESER Harmanlanmış Öğrenme Ortamında Metabilişsel Rehberliğin Eleştirel Düşünce Eğilimine Etkisi
Harmanlanmış Öğrenme Ortamında Metabilişsel Rehberliğin Eleştirel Düşünce Eğilimine Etkisi
İkbal BARİSKAN, İlknur Kusbeyzi AYBAR An E-Learning System Based On The Genetic Algorithm
An E-Learning System Based On The Genetic Algorithm
Yrd. Doç. Dr. Ş. Gonca ZEREN Psikolojik Danışmanların Eğitiminde Teknolojinin Kullanımı
Psikolojik Danışmanların Eğitiminde Teknolojinin Kullanımı
Semiral ÖNCÜ, Nuray Parlak YILMAZ Factors Affecting Teachers` Implementation of Lessons: Instructi-Onal Methods and Cognitive Levels of Learning
Onder AYDEMİR, Temel KAYIKÇIOGLU Electroencephalogram Based Human-Computer Interfaces
Electroencephalogram Based Human-Computer Interfaces
Arzu BİLİCİ, Tunç Erdal AKDUR, Abdullah YILDIZBAŞI Teknolojinin Eğitim Alanında Uygulanmasında Öğretmen Hizmetiçi Eğitimi Stratejilerinin Karşılaştırılması; Firlandiya-Türkiye
Teknolojinin Eğitim Alanında Uygulanmasında Öğretmen Hizmetiçi Eğitimi Stratejilerinin Karşılaştırılması; Firlandiya-Türkiye
Jurka Lepicnik-VODOPİVEC, Pija Samec The Presence of Information-Communication Technology in The Four-Year-Old Children`s Home Environment
The Presence of Information-Communication Technology in The Four-Year-Old Children`s Home Environment
Sinem MIHÇI, Ahmet Oğuz AKTÜRK, İsmail ŞAHİN Meslek Lisesi Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ve Teknolojiye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Meslek Lisesi Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ve Teknolojiye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
İbrahim TERCAN, Sinem MIHÇI İlköğretim Öğrencilerinin Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Görüşleri
İlköğretim Öğrencilerinin Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Görüşleri
Doç. Dr. Tolga GÜYER, Mustafa Serkan GÜNBATAR, Mehmet Fikret GELİBOLU Bayes Olasılık Kuramı ve Uyarlanabilir Öğretim Tasarımı
Bayes Olasılık Kuramı ve Uyarlanabilir Öğretim Tasarımı
Hasan ÇAKIR, Ayşegül KOZAK Quest For a Model to Evaluate Social Impact of Technologial Innovations
Quest For a Model to Evaluate Social Impact of Technologial Innovations
Handan SAKA, Ahmet Oğuz AKTÜRK, İsmail ŞAHİN İlköğretim İkinci Kademe Öğrecilerinin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ve Ana Baba Tutumlarının İncelenmesi
İlköğretim İkinci Kademe Öğrecilerinin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ve Ana Baba Tutumlarının İncelenmesi
Ünal ÇAKIROĞLU, Semra Fiş ERÜMİT, Ahmet SARAÇ İkili Kodlama Kuramı Temelinde Hazırlanan Öğretim Yazılımlarının Kavramsal Anlamalar Üzerindeki Etkisi
İkili Kodlama Kuramı Temelinde Hazırlanan Öğretim Yazılımlarının Kavramsal Anlamalar Üzerindeki Etkisi
Ali Kürşat ERÜMİT, Vasif NABİYEV, Ayça ÇEBİ Hareket Problemlerinin Çözümünde Yaşanan Güçlüklerin Polya`nın Problem Çözme Adımlarıyla İlişkilendirilmesi
Hareket Problemlerinin Çözümünde Yaşanan Güçlüklerin Polya`nın Problem Çözme Adımlarıyla İlişkilendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Yunis ŞAHİNKAYASI, Vahit AKAR, Ferhat Fatih ÖZGÜR Fatih Projesi Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri: Hatay İli Örneği
Fatih Projesi Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri: Hatay İli Örneği
Veysel DEMİRER, Ismail ŞAHİN Web-Based Digital Storytelling: e-Storytelling
Web-Based Digital Storytelling: e-Storytelling
Ünal ÇAKIROĞLU, Seyfullah GÖKOĞLU, Turgay ERDEMİR Mobil Teknolojilerin Mevcut Kullanımlarına Yönelik Görüşler ile Öğretim Amaçlı Kullanımlarına Yönelik Yönelimler Arasındaki İlişki
Mobil Teknolojilerin Mevcut Kullanımlarına Yönelik Görüşler ile Öğretim Amaçlı Kullanımlarına Yönelik Yönelimler Arasındaki İlişki
Serkan ŞENDAĞ, Nihal DULKADİR, Mehmet Can HANAYLI Öğretmen Adaylarının Facebook Kullanım Sıklıkları ile Facebook`taki Gönderi Eğilimlerinin İncelenmesine İlişkin Bir Araştırma
Öğretmen Adaylarının Facebook Kullanım Sıklıkları ile Facebook`taki Gönderi Eğilimlerinin İncelenmesine İlişkin Bir Araştırma
Serkan ŞENDAĞ, Sezan SEZGİN Blog Tabanlı Asenkron Öğretimin Öğretmen Adaylarının Etkileşimli Video Entegrasyonu Konusundaki İçerik Edinimi Düzeylerine Etkisi
Blog Tabanlı Asenkron Öğretimin Öğretmen Adaylarının Etkileşimli Video Entegrasyonu Konusundaki İçerik Edinimi Düzeylerine Etkisi
Figen DEMİREL, Burcu KURT, Harun BAHADIR İlköğretim Birinci Kademe Yabancı Dil Eğitimi İçin Hazırlanmış Web Temelli Materyalin Kullanılabilirlik Çalışması
İlköğretim Birinci Kademe Yabancı Dil Eğitimi İçin Hazırlanmış Web Temelli Materyalin Kullanılabilirlik Çalışması
Yasin YALÇIN, Vanessa Paz DENNEN Standards, Benchmarks and Accreditation of Distance Education Programs in The United States
Standards, Benchmarks and Accreditation of Distance Education Programs in The United States
Emine ŞENDURUR What Are The Basic Difficulties and Challenges For Fourth Graders Throughout The Internet Search?
What Are The Basic Difficulties and Challenges For Fourth Graders Throughout The Internet Search?
Yrd. Doç. Dr. Güler TULUK Dinamik ve Etkileşimli Öğrenme Ortamında Anlamlı Öğrenme Yaklaşımı:"Nokta, Çizgi, Yüzey, Uzay" Üzerine Geometri Dersi Planı
Dinamik ve Etkileşimli Öğrenme Ortamında Anlamlı Öğrenme Yaklaşımı:"Nokta, Çizgi, Yüzey, Uzay" Üzerine Geometri Dersi Planı
Şeyma Büşra GÜLEN, Hasan ÇAKIR Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Blog ve Wiki Kullanımı: Literatür Taraması
Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Blog ve Wiki Kullanımı: Literatür Taraması
Ahmet Cezmi SAVAŞ, Ali Kemal CİLAVDAROĞLU İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Özel ve Resmi Okullardaki Öğretmenlik Uygulamalarındaki Deneyimlerinin İncelenmesi (Boylamsal Bir Araştırma)
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Özel ve Resmi Okullardaki Öğretmenlik Uygulamalarındaki Deneyimlerinin İncelenmesi (Boylamsal Bir Araştırma)
İbrahim YILDIRIM, Doç. Dr. Servet DEMİR Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi Sürecinde Kullanılabilecek Etkinlik Örnekleri
Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi Sürecinde Kullanılabilecek Etkinlik Örnekleri
Research Assistant Alper Turan ERGUZEL, Student Oylum Şehvez ERGUZEL A Review on Professional Development of Technical Teachers in Turkey
A Review on Professional Development of Technical Teachers in Turkey
Semiral ÖNCÜ, Zehra ÖZDİLEK Learning With Peers: An Interdisciplinary Comparative Study of Learner Interaction on Instructional Design
Learning With Peers: An Interdisciplinary Comparative Study of Learner Interaction on Instructional Design
Yalın Kılıç TÜREL, Muhammet TORAMAN Meslek Lisesi Bilişim Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Genel Eğilimleri
Meslek Lisesi Bilişim Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Genel Eğilimleri
Yalın Kılıç TÜREL, Bahaddin KAVRAT Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Rollerinin, Becerilerinin ve Yeterliliklerinin Belirlenmesi:
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Rollerinin, Becerilerinin ve Yeterliliklerinin Belirlenmesi:
Muharrrem AKTÜMEN Bir Ressamın Fırçası Olarak Geogebra
Bir Ressamın Fırçası Olarak Geogebra
Didem ALSANCAK, Sami ŞAHİN Öğretim Üyelerinin Bilişim Teknolojilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Algı, Yarar, Potansiyel
Öğretim Üyelerinin Bilişim Teknolojilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Algı, Yarar, Potansiyel
Ömer Faruk URSAVAŞ, Tuğba BAHÇEKAPILI, Fatih CAMADAN Öğretmenler İçin Teknoloji Kabul Ölçeği: T-Tam
Öğretmenler İçin Teknoloji Kabul Ölçeği: T-Tam
Funda ERDOĞDU Blog Hazırlama ve Kullanma Deneyimi İle Öğretmen Adaylarının Bilgi Teknolojilerine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Blog Hazırlama ve Kullanma Deneyimi İle Öğretmen Adaylarının Bilgi Teknolojilerine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Müge ADNAN An Examination of Computer Self-Efficacy of Pre-Service Teachers at Muğla University
An Examination of Computer Self-Efficacy of Pre-Service Teachers at Muğla University
Eylem KILIÇ, Hayati ÇAVUŞ Using Moodle in Case of Emergency: Instructors` Perception of Using Moodle as a Learning Management System
Using Moodle in Case of Emergency: Instructors` Perception of Using Moodle as a Learning Management System
Hamide ŞAHİNKAYASI, Özge KELLECİ, Yunis ŞAHİNKAYASI İş Doyum Düzeylerine Göre Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenlerin Görev Tanımları ve Çalışma Esaslarını Yenileme Önerisi: Hatay İli Örneği
İş Doyum Düzeylerine Göre Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenlerin Görev Tanımları ve Çalışma Esaslarını Yenileme Önerisi: Hatay İli Örneği
Ayşe KÖK, Huriye DALGIÇ, İsmail ŞAHİN Geogebra İle İlgili Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi
Geogebra İle İlgili Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi
Cemal TATLI, Eylem KILIÇ, Murat KAYRİ Kara Tahtadan Akıllı Tahtaya: Akıllı Tahta Kullanımının Öğrenme Üzerindeki Etkileri: Alan Yazın Çalışmalarının İncelenmesi
Kara Tahtadan Akıllı Tahtaya: Akıllı Tahta Kullanımının Öğrenme Üzerindeki Etkileri: Alan Yazın Çalışmalarının İncelenmesi
Mustafa BAŞER Öğrencilerin Linux Algısı
Öğrencilerin Linux Algısı
Mustafa BAŞER Programlamayı Öğrenme Zorlukları
Programlamayı Öğrenme Zorlukları
İdris AKTAŞ, Haluk ÖZMEN, İbrahim BİLGİN Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fatih Projesi Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fatih Projesi Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi
Niyazi GÜNDOĞMUŞ, Şemseddin GÜNDÜZ Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri ile Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri ile Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Mehmet Burçin ÖZKAN, Kemal TEZEL A Culture and Task Based Language Teaching Model for Pre-Intermediate Level Language Learners
A Culture and Task Based Language Teaching Model for Pre-Intermediate Level Language Learners
Dr. Lauren B. BİRNEY, Dr. Jonathan H. HİLL Bridging The Gap Between Institutions of High Education and Urban Schools in New York City
Bridging The Gap Between Institutions of High Education and Urban Schools in New York City
Serdar ŞİMŞEK, Pınar Onay DURDU, Barış ATA Beyaz Tahta(Whiteboard) Teknolojisi ile Geliştirilmiş Etkileşimli Öğrenme Ortamının Kullanılabilirlik Analizi
Beyaz Tahta(Whiteboard) Teknolojisi ile Geliştirilmiş Etkileşimli Öğrenme Ortamının Kullanılabilirlik Analizi
Erdem ÖNGÜN (Ph.D), Aşkin DEMİRAĞ (Ph.D) Uploading The Workload: e-Materialization Processes Based on Knowledge Economy in Higher Education
Uploading The Workload: e-Materialization Processes Based on Knowledge Economy in Higher Education
Dijana C. BOGATİNOSKA, Biljana JANAKİEVSKA Integration of Ich Info Physics Education-Solving Problems Using Geogebra
Integration of Ich Info Physics Education-Solving Problems Using Geogebra
Serkan ŞENDAĞ, Osman EROL İlköğretim İkinci Kademede Alice 3 Boyutlu Animasyon Yazılımının Bilişsel Araç Olarak Kullanımına Yönelik Bir Durum Çalışması
İlköğretim İkinci Kademede Alice 3 Boyutlu Animasyon Yazılımının Bilişsel Araç Olarak Kullanımına Yönelik Bir Durum Çalışması
Alper ŞİMŞEK, Ali Rıza AKDENİZ Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algıları ve Teknoloji Kullanım Yeterlilikleri
Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algıları ve Teknoloji Kullanım Yeterlilikleri
Serkan ÇELİK, Julie Mathews-AYDINLI Itilt Projesi: Ön Değerlendirme Sonuçları
Itilt Projesi: Ön Değerlendirme Sonuçları
Mehmet Mehdi KARAKOÇ, Murat ÇOBAN, Cemil KAYA Bilgisayarın Okullarda Kullanımı: Ağrı İl Merkezi Örneği
Bilgisayarın Okullarda Kullanımı: Ağrı İl Merkezi Örneği
Tülin HASLAMAN, Serkan ÇELİK, Yasemin Demiraslan ÇEVİK Özdüzenleyici Öğrenme Becerileri ile Epistemolojik İnançlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Özdüzenleyici Öğrenme Becerileri ile Epistemolojik İnançlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ömer Faruk VURAL The Impact of Question Embedded Video-Based Learning Tool on e-Learning Effectiveness
The Impact of Question Embedded Video-Based Learning Tool on e-Learning Effectiveness
Esra TELLİ, Arman ALIR, Yağmur ŞAHİN Üç-Boyutlu Dokunmatik Yol Bulma Amaçlı Bir Kiosk Sisteminin Kullanılabilirlik Açısından Değerlendirilmesi
Üç-Boyutlu Dokunmatik Yol Bulma Amaçlı Bir Kiosk Sisteminin Kullanılabilirlik Açısından Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk VURAL, Yrd.Doç.Dr. Mehmet SİNCAR Öğretmen Adaylarının Dijital Teknolojilerin Etik Kullanımına İlişkin İnanç ve Davranışları
Öğretmen Adaylarının Dijital Teknolojilerin Etik Kullanımına İlişkin İnanç ve Davranışları
Polat ŞENDURUR Identification of Enablers and Barriers to Ict Integration in Basic Education Schools
Identification of Enablers and Barriers to Ict Integration in Basic Education Schools
Arş. Gör. Hatice ÇIRALI, Arş. Gör. Adem ÖZGÜR, Y.L. Öğr. Safiye OLGUN Kağıt Prototip Kullanılabilirlik Çalışması: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Akademik Özgeçmiş Sistemi Örneği
Kağıt Prototip Kullanılabilirlik Çalışması: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Akademik Özgeçmiş Sistemi Örneği
Meryem Sarıhan MUSAN, Tolga KABACA Dinamik Matemetik Yazılımı Destekli Öğrenme Ortamında 8. Sınıf Öğrencilerinin Solo Anlama Seviyelerindeki Değişimin İncelenmesi
Dinamik Matemetik Yazılımı Destekli Öğrenme Ortamında 8. Sınıf Öğrencilerinin Solo Anlama Seviyelerindeki Değişimin İncelenmesi
Öğr. Gör. Emin İBİLİ, Yrd. Doç. Dr. Sami ŞAHİN Öğretmenlerin Çizgi Filmleri Öğretimde Kullanmaya Yönelik Algı ve Tutumlarının İncelenmesi
Öğretmenlerin Çizgi Filmleri Öğretimde Kullanmaya Yönelik Algı ve Tutumlarının İncelenmesi
Cemil UZUN, Şölen Serap UÇAK, Figen DEMİREL UZUN Yüksek Öğretimde Öğretim Üyelerinin Öğretim Teknolojileri Farkındalık Düzeyi, Kullanımı ve Yaygınlaştırılması
Yüksek Öğretimde Öğretim Üyelerinin Öğretim Teknolojileri Farkındalık Düzeyi, Kullanımı ve Yaygınlaştırılması
Büşra AYAZGÖK, Üzeyir ARI Harmanlanmış Öğrenme ile İlgili Türkiye`de Yapılmış Araştırmaların Bir İçerik Analizi
Harmanlanmış Öğrenme ile İlgili Türkiye`de Yapılmış Araştırmaların Bir İçerik Analizi
Dr. Esin ACAR, Dr. Işıl KOÇ SARI Computer Literacy of Pre-Service Elementary Teachers
Computer Literacy of Pre-Service Elementary Teachers
Isil KOÇ, Esin ACAR Preservice Elementary Teachers` Self-Efficacy Toward The Web Pedagogical Content Knowledge
Preservice Elementary Teachers` Self-Efficacy Toward The Web Pedagogical Content Knowledge
Emrah AYDEMİR, Zülfü GENÇ Ders Sonu Etkinliği İçin Bir Çevrimiçi Bulmaca Sistemi Tasarımı ve Öğrencilerin Öğrenme Düzeyine Etkisi
Ders Sonu Etkinliği İçin Bir Çevrimiçi Bulmaca Sistemi Tasarımı ve Öğrencilerin Öğrenme Düzeyine Etkisi
Bahattin Selim PAMUKÇU, Ahmet UÇAR, Levent EŞEL İlköğretim 1. Kademe Matematik Dersine Yönelik Geliştirilen Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Kullanılabilirliği
İlköğretim 1. Kademe Matematik Dersine Yönelik Geliştirilen Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Kullanılabilirliği
Nuray Çalışkan DEDEOĞLU, Gülay AĞAÇ, Gülçin ERDOĞAN Meb Destekli Sanal Öğrenme Nesnelerinin Matematik Öğretiminde Etkili Teknoloji Kullanımı Bağlamında İncelenmesi
Meb Destekli Sanal Öğrenme Nesnelerinin Matematik Öğretiminde Etkili Teknoloji Kullanımı Bağlamında İncelenmesi
Hakan ŞANDIR, Serdar AZTEKİN What Do Pre-Service Teachers Think About Dynamic Geometry Softwares and The Properties of a Dynamic Geometry Software User Teacher?
What Do Pre-Service Teachers Think About Dynamic Geometry Softwares and The Properties of a Dynamic Geometry Software User Teacher?
Müge ADNAN, Nurhayat KAPUCU Has Training Helped?-Early-Entry Faculty Members` Attitudes and Views About Their Potential Contribution to Newly Established Distance Learning Programmes: The Muğla University Case
Has Training Helped?-Early-Entry Faculty Members` Attitudes and Views About Their Potential Contribution to Newly Established Distance Learning Programmes: The Muğla University Case
Ömer ARPACIK, Yüksel GÖKTAŞ, Engin KURŞUN Zihinsel Engelli Öğrencilerin Eğitiminde Yardımcı Teknolojiler: 2007-2011 Dönemi Makalelerin İçerik Analizi
Zihinsel Engelli Öğrencilerin Eğitiminde Yardımcı Teknolojiler: 2007-2011 Dönemi Makalelerin İçerik Analizi
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan ÖZDEMİR Web Tabanlı Testlerin Bulanık Mantık ile Değerlendirilmesi
Web Tabanlı Testlerin Bulanık Mantık ile Değerlendirilmesi
Hayriye Tuğba ÖZTÜRK, Burcu YILMAZ Milli Eğitim Bakanlığı`na Bağlı Okullarda Okutulan Bilişim Teknolojileri Dersi`nin Seçmeli Statüsünün Dersin Pedagojik Değerine Yansımasının Öğretmen Bakış Açısı İle Değerlendirilmesi
Milli Eğitim Bakanlığı`na Bağlı Okullarda Okutulan Bilişim Teknolojileri Dersi`nin Seçmeli Statüsünün Dersin Pedagojik Değerine Yansımasının Öğretmen Bakış Açısı İle Değerlendirilmesi
Türkan KARAKUŞ, Engin KURŞUN, Kürşat ÇAĞILTAY Güvenli İnternet Kullanımına Yönelik Evde Alınan Önlemler: Ebeveyn ve Çocuk Açısından Bir Karşılaştırma
Güvenli İnternet Kullanımına Yönelik Evde Alınan Önlemler: Ebeveyn ve Çocuk Açısından Bir Karşılaştırma
Elif AKDEMİR, Faruk YAŞAROĞLU Akıllı Tahta Uygulamalarının Öğrencilerin Coğrafya Ders Başarıları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Akıllı Tahta Uygulamalarının Öğrencilerin Coğrafya Ders Başarıları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Ahmet MUTLUOĞLU, Ahmet ERDOĞAN İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Tpab Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Tpab Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Res. Assist. Feray Uğur ERDOĞMUŞ, Prof. Dr. Kurşat ÇAĞILTAY Perspectives of The Prospective Instructional Designers About The Role of an Instructional Designer
Perspectives of The Prospective Instructional Designers About The Role of an Instructional Designer
Associate Professor Ömür AKDEMİR Does The Variation in The Curriculum and Experience Affects Science Teachers` Technology Usage?
Does The Variation in The Curriculum and Experience Affects Science Teachers` Technology Usage?
Emine TİMUÇİN, Lokman ŞILBIR, Özlem ÇAKIR Öğretim Elemanlarının Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Uygulamalarındaki Deneyimlerinin Ders İçeriği Kapsamında İncelenmesi
Öğretim Elemanlarının Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Uygulamalarındaki Deneyimlerinin Ders İçeriği Kapsamında İncelenmesi
Levent DURDU Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi: Dünü, Bugünü ve Geleceği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi: Dünü, Bugünü ve Geleceği
Arş. Gör. Fevzi İnan DÖNMEZ Sosyal Ağıma Yaklaşma!-Sosyal Ağlar Eğlence İçin mi Eğitim İçin mi?
Sosyal Ağıma Yaklaşma!-Sosyal Ağlar Eğlence İçin mi Eğitim İçin mi?
Rabia Meryem YILMAZ, Fatma Burcu TOPU, Yüksel GÖKTAŞ 3 Boyutlu Sanal Dünyalarda Motivasyon: Opensim Örneği
3 Boyutlu Sanal Dünyalarda Motivasyon: Opensim Örneği
Yunis ŞAHİNKAYASI, M. Mustafa TAT Eğitim Yazılımı Geliştirme Sürecinde Bazı Değişkenler: Bir Durum Çalışması
Eğitim Yazılımı Geliştirme Sürecinde Bazı Değişkenler: Bir Durum Çalışması
Vildan DONMUŞ, Mehmet GÜROL İngilizce Öğrenmede Eğitsel Bilgisayar Oyunu Kullanmanın Motivasyona Etkisi
İngilizce Öğrenmede Eğitsel Bilgisayar Oyunu Kullanmanın Motivasyona Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇAKIR Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerin Kişiselleştirilmiş Öğretime İlişkin Görüşleri
Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerin Kişiselleştirilmiş Öğretime İlişkin Görüşleri
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.