AnasayfaSempozyum: 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu
6-12 Yaş Arasındaki Down Sendromlu Çocukların Dil Gelişimi
Aybala ÇAYIR

Eftal SÜNGÜ
Bildiri Özeti:
Dil, insanı diğer varlıklardan ayıran ve onlardan üstün kılan en önemli özelliktir. Çünkü dil düşünmenin temelidir. Dil, bir toplumu oluşturan bireyler arasında karşılıklı iletişimi sağlayan bir araçtır. Dil insanın düşünme yeteneğini geliştirmekte, öğrenme ve bilişsel gelişimini sağlamaktadır. Dili etkili kullanmanın bilişsel gelişime ve okul öğrenmelerine katkısının yanında, etkili dil kullanımı çocuğun duygusal ve sosyal gelişimine de katkı sağlamaktadır. Çocuğun kendini ifade etmesinde, başkalarıyla olumlu ve etkili ilişkiler kurmasında, kendini gerçekleştirmesinde, yaratıcılığının gelişiminde, dili etkili kullanma yeteneğinin geliştirilmesi büyük bir öneme sahiptir.

Zekâ ve genetik faktörler, çocuğun doğuştan getirdiği özelliklerdir. Bu özelliklerdeki gerilik ve sorunlar, çocuğun dil gelişimine olumsuz olarak etki edecektir. Down sendromunun çocuğun dil gelişimi üzerinde özgül bir etkisi bulunmaktadır. Down sendromlu bireylerin dil gelişiminde yaşam boyu devam eden ciddi güçlükleri olmaktadır. Dil gelişimi geri olan bu çocukların bilişsel ve sosyal becerileri de aynı ölçüde zayıflamaktadır. Down sendromlu bireylerin dil gelişimindeki problemleri bilinmeden bu çocuklara yardım edilebilmesi mümkün değildir.

Ancak ülkemizde bu alanda yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada 6_12 yaş arasındaki down sedromlu çocukların dil gelişimi incelenmiştir. Bu amaçla, çalışma down sendromu olan 6_12 yaş arasındaki çocukların dil gelişimlerini belirlemek ve farklılaşmaların nelerden kaynaklandığını saptamak üzere yürütülmüştür. Bu araştırma tarama modelinde yapılmış betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan makaleler içerik analizi yapılarak incelenmiştir.

Çalışmanın bulgular kısmında 6_12 yaş arasındaki down sendromlu çocukların dil gelişimleri hakkında derinlemesine bilgi verilmiştir. Araştırma sonunda, 6_12 yaş arasındaki down sendromlu çocukların dil gelişimlerinin akranlarına göre çok geri olduğu, bu geriliğin sadece down sendromundan kaynaklanmadığı bunun yanı sıra bireylerin ailelerinden, aldıkları eğitimden ve bulundukları sosyal çevrelerden de kaynaklandığı görülmüştür. Araştırmanın down sendromlu çocukların dil gelişimleri hakkında bilgi vererek ilgili literatüre katkıda bulunması umut edilmiştir. Ayrıca bu alanda yapılan çalışmaların sayısının artması gerektiği düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: down sendromu, dil gelişimi, özel eğitim, ilköğretim


Sempozyum: 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu
6-12 Yaş Arasındaki Down Sendromlu Çocukların Dil Gelişimi
Aybala CAYIR

Eftal SUNGU
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.