AnasayfaSempozyum: 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu
İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinde Zaman ve Kronolojiyi Algılama Becerilerinin İncelenmesi
Hüseyin ÇEVİK
Altındağ Osmangazi İlköğretim Okulu
Bildiri Özeti:
Bu çalışmada İlköğretim 4. Sınıf (10 yaş) öğrencilerinin zaman ve kronolojiyi algılama becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde alt-orta ve üst sosyo ekonomik çevreleri temsil eden, Ankara Altındağ ilçesi ilköğretim okullarından Türkerler İlköğretim Okulu, Hüseyin Güllü Ceylan İlköğretim Okulu ve Aydınlıkevler İlköğretim okullarında okuyan 4. sınıf öğrencilerini (94) kapsamaktadır. Araştırmada nicel ve nitel araştırma deseni kullanılmıştır.

Yapılan araştırmada amaçlı örnekleme modeli kullanılmış ve öğrencilerin verilerden yararlanarak kronolojik sıra oluşturma, kronolojik sıra oluşturularak verilen bilgiyi yorumlama ve zamanları ayırt etme gibi alt becerileri edinme seviyeleri ölçülmüştür.Araştırmanın sonuçları yorumlandığında öğrencilerde zaman ve kronolojiyi algılama becerilerinin gelişimini öğrencilerin zihinsel gelişimlerine bağlı olmakla birlikte sosyo-ekonomik durumu iyi olan ve eğitim seviyesi yüksek olan ailelerin çocuklarının daha başarılı olduğu gözlenmiştir.

Öğrencilerin zaman ve kronolojiyi algılama becerileri ile Türkçe dersi başarılarının birbiri ile ilişkili olduğu teyit edilmiştir. Öğrencilerin 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabının “Geçmişimi öğreniyorum” ünitesindeki (2. Ünite) Kurtuluş Savaşı’nı algılamada ve kronolojik sıralama yapmada güçlük çektikleri ortaya çıkmıştır. Özellikle aynı yıllarda geçen olayların sıralamasında ayların karıştırılması ve art arda gelen ayların sıralamasında güçlük yaşanması 1, 2 ve 3. Sınıflarda konvansiyonel zaman kavramının yeterince kavratılamamasından kaynaklandığı saptanmıştır.
Anahtar Sözcükler: zaman kavramı, sosyal bilgiler, kronolojik beceri


Sempozyum: 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu
İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinde Zaman ve Kronolojiyi Algılama Becerilerinin İncelenmesi
Huseyin CEVIK
Altindag Osmangazi Ilkogretim Okulu
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.