AnasayfaSempozyum: 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu
Sınıf Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin ``Sanat Kültürü ve Eğitimi`` Dersi Alan ve Almayan Öğrencilerin Popüler Kültüre Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Mustafa DİĞLER
Cumhuriyet Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Popüler kültür günümüz insanını sayısız tehlikelerle karşı karşıya bırakır. Bu tehlikelerden en büyüğü ucuz beğeni olarak adlandırılan kiç kültürdür. Kiç kültürün dışında ortaya çıkan tüketim olgusu, post modern çağın getirilerinden biri olmuştur. İhtiyaç dışında, lükse verilen önem ve imaj olgusu, tüketim toplumunu oluşturur. Kitle iletişim araçları; kiç kültürü ve tüketim kültürünü besleyerek popüler olanı meydana getirir. Popüler kültür bireylere değil kitlelere hitap ettiği için, herkese aynı hisseleri yaratan basit şeyleri el üstünde tutar ve yayar.Sanat eğitimi ve popüler kültür arasında ciddi bir çatışma söz konusudur.

Sanat eğitimi, bireylere tek bir bakış açısı yerine yaşadıkları ortama farklı pencerelerden bakmalarını sağlayarak kendilerini ifade etme yeteneklerini artırır. Popüler kültür ise bireyi, dünyaya tek bir açıdan bakmaya zorlar. Popüler kültürle beslenen birey aynı şeyleri okur aynı şeyleri dinler ve aynı şeyleri izler. Bireye sanat eğitimi verilerek, onu iyi bir okur, iyi izleyici ve dinleyici olması, yaşamını ve çevresini biçimlendirmesi, eleştirmesi ve yargılaması sağlanır.

Bu araştırma; günümüzde her alana sızmış popüler kültürün yol açtığı zararları ve sanat eğitimine etkilerinin saptanması amacıyla yapılan bir araştırmayı içermektedir. Ayrıca Popüler Kültürün Sanat Eğitimine etkilerini araştırmak amacıyla yapılacaktır. Araştırmada, Popüler kültürün, kiç ve tüketim kültürü ile ilişkisi, günümüz sanatının önemi ve popüler kültürün sanat eğitime yönelik yaklaşımlarının incelenmesi ile Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğrencilerden sanat eğitimi alan öğrencilerin ve sanat eğitimi almamış öğrencilerin konuyla ilgili görüşlerine başvurulacaktır.

Bu araştırma tarama yöntemi ile yapılacaktır. Yönteme ilişkin veriler, literatür taraması ve bilgi toplama formları ile elde edilecektir. Bu araştırmanın çalışma grubu, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği`ndeki öğrencilerden oluşmaktadır.Araştırmada, bilgi toplama formu ile elde edilen veriler, amaçlar doğrultusunda bağımsız gruplar için t testi, sanat eğitimi alan öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeyleri ile popüler kültürün günlük yaşama ve sanat eğitimine etkilerine yönelik görüşleri arasında anlamlı bir fark bulabilmek için Tek Yönlü Varyans Analizi ve Tukey Testi uygulancak ve bunların dışında, yüzde %, frekans, aritmetik ortalama ve standart sapmayı içeren, betimsel istatistik tekniklerden yararlanılacaktır.

Anahtar Sözcükler: popüler kültür, kiç, sanat ve sınıf öğretmenliği


Sempozyum: 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu
Sınıf Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin ``Sanat Kültürü ve Eğitimi`` Dersi Alan ve Almayan Öğrencilerin Popüler Kültüre Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Mustafa DIGLER
Cumhuriyet University
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.