AnasayfaSempozyum: Değerler Eğitimi Sempozyumu
Aile-Çocuk Etkileşimi Yoluyla Okul Öncesi Öğrencilerine Dinleme Alışkanlığı ve Değerler Kazandırılması Üzerine Bir Durum Çalışması
Hatice Gürel

Yunus Şen

Sultan Koşmaz
Bildiri Özeti:
Okul öncesi öğrencileri (5-7 yaş grubu) okuma alışkanlıklarına henüz sahip değildirler. Bu yüzden öğrencilerin kelime dağarcıklarını, dinleme, hayal kurma, sosyalleşme gibi becerilerini, okunan bir hikaye ya da masalı dinleyerek geliştirebilirler. Bu çalışma; okul öncesi öğrencilerinin aileleriyle ile etkileşime girerek dinleme alışkanlığı ve değerler kazandırılması amacıyla yürütülmüş bir durum çalışmasıdır. Bu çalışma 24 okul öncesi öğrencisi ve bu öğrencilerin aileleri üzerinde yürütülmüştür.

Öğrencilere dinleme becerileri ve değerlerimizin kazandırılması amacıyla her öğrenci ailesinden birer adet kitap istenmiştir. Her akşam dönüşümlü olarak kitap değişiklikleri yapılmıştır. Bu süreçte elde edilen toplam 24 kitap her akşam dönüşümlü olarak bir ay boyunca aileleri tarafından okunmuş ve öğrenciler tarafından dinlenmiştir. Bu çalışma 4 ay süresince her gün gerçekleştirilmiş ve toplam 96 farklı kitap okunmuştur. Veri toplamak amacıyla 4 aylık sürecin sonrasında ailelerin bakış açılarını belirlemek amacıyla bir görüşme formu kullanılmıştır.

Görüşme formu ailelerin çocuklarıyla nasıl vakit geçirdikleri, her gece kitap okumanın aile ve çocuklara hangi değerleri kazandırdığı ve ilginç bir anı ve diyaloglarını paylaştıkları 4 sorudan oluşmaktadır. Ayrıca veri toplamak amacıyla her veliden okuma etkinliğini gösteren fotoğraflar istenmiştir. Öğrencilerle de bireysel görüşmeler yapılarak görüntülü olarak kaydedilmiş ve analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; aileler çocuklarının dinleme becerileri ve kelime dağarcıklarının geliştirdiklerini davranışlarının daha olumlu olduğunu belirtmişlerdir.

Ayrıca öğrencilere paylaşma, yardımlaşma, sevgi duyma, sorumluluk alma gibi değerlerimizi kazandırma konusunda büyük katkıları olmuş ve öğrencilerin hayal güçleri ve kendine güven duyguları gelişmiştir. Öğrencilere erken yaşlarda kitap dinleme ve sonrasında okuma alışkanlıkları kazandırmak adına bu tip çalışmaların daha yaygın hale getirilmesi gerekmektedir. Değerlerimizin erken yaşlarda kazandırılması hem öğrencilerimiz hem de toplum adına büyük fayda sağlayacaktır.
Anahtar Sözcükler:


Sempozyum: Değerler Eğitimi Sempozyumu
Aile-Çocuk Etkileşimi Yoluyla Okul Öncesi Öğrencilerine Dinleme Alışkanlığı ve Değerler Kazandırılması Üzerine Bir Durum Çalışması
Hatice Gürel

Yunus Şen

Sultan Koşmaz
Abstract : Okul öncesi öğrencileri (5-7 yaş grubu) okuma alışkanlıklarına henüz sahip değildirler. Bu yüzden öğrencilerin kelime dağarcıklarını, dinleme, hayal kurma, sosyalleşme gibi becerilerini, okunan bir hikaye ya da masalı dinleyerek geliştirebilirler. Bu çalışma; okul öncesi öğrencilerinin aileleriyle ile etkileşime girerek dinleme alışkanlığı ve değerler kazandırılması amacıyla yürütülmüş bir durum çalışmasıdır. Bu çalışma 24 okul öncesi öğrencisi ve bu öğrencilerin aileleri üzerinde yürütülmüştür.

Öğrencilere dinleme becerileri ve değerlerimizin kazandırılması amacıyla her öğrenci ailesinden birer adet kitap istenmiştir. Her akşam dönüşümlü olarak kitap değişiklikleri yapılmıştır. Bu süreçte elde edilen toplam 24 kitap her akşam dönüşümlü olarak bir ay boyunca aileleri tarafından okunmuş ve öğrenciler tarafından dinlenmiştir. Bu çalışma 4 ay süresince her gün gerçekleştirilmiş ve toplam 96 farklı kitap okunmuştur. Veri toplamak amacıyla 4 aylık sürecin sonrasında ailelerin bakış açılarını belirlemek amacıyla bir görüşme formu kullanılmıştır.

Görüşme formu ailelerin çocuklarıyla nasıl vakit geçirdikleri, her gece kitap okumanın aile ve çocuklara hangi değerleri kazandırdığı ve ilginç bir anı ve diyaloglarını paylaştıkları 4 sorudan oluşmaktadır. Ayrıca veri toplamak amacıyla her veliden okuma etkinliğini gösteren fotoğraflar istenmiştir. Öğrencilerle de bireysel görüşmeler yapılarak görüntülü olarak kaydedilmiş ve analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; aileler çocuklarının dinleme becerileri ve kelime dağarcıklarının geliştirdiklerini davranışlarının daha olumlu olduğunu belirtmişlerdir.

Ayrıca öğrencilere paylaşma, yardımlaşma, sevgi duyma, sorumluluk alma gibi değerlerimizi kazandırma konusunda büyük katkıları olmuş ve öğrencilerin hayal güçleri ve kendine güven duyguları gelişmiştir. Öğrencilere erken yaşlarda kitap dinleme ve sonrasında okuma alışkanlıkları kazandırmak adına bu tip çalışmaların daha yaygın hale getirilmesi gerekmektedir. Değerlerimizin erken yaşlarda kazandırılması hem öğrencilerimiz hem de toplum adına büyük fayda sağlayacaktır.
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.