AnasayfaSempozyum: Değerler Eğitimi Sempozyumu
İlköğretim Hayat Bilgisi Öğretimi Kapsamında Tasarruf Polisi Uygulaması
Esra Özcan

Nesrin Aysul

Firdevs Şenev Demir
Bildiri Özeti:
İlköğretim ikinci sınıf Hayat Bilgisi öğretim programı incelendiğinde kazanımlarla ilgili kişisel niteliklerden öz saygı, sabır, saygı, adalet, tasarruf, hoşgörü, yardımseverlik, toplumsallık, vatanseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme, özgüven, sevgi, doğruluk, dürüstlük, barış ve yeniliğe açıklık gibi değerlere yer verildiği görülmektedir. Bu değerlerden biri de bilinçli tüketici olma ve tasarruftur. 2010-2011 öğretim yılında İsmet İnönü İlköğretim Okulu 2-B sınıfında gerçekleştirilen çalışmada, bu değerlerden biri olan tasarruf değeri ele alınmıştır.

Sınıf öğretmeni tarafından yürütülen Tasarruf Polisi uygulamasıyla, öğrencilerin bilinçli tüketici olma ve tasarruf konusunda kalıcı değerlere ulaşmaları hedeflenmiştir. İlköğretim Hayat Bilgisi Öğretim Programı incelendiğinde, bu değerlerle ilgili iki tema ve beş konuda 6 kazanıma yer verildiği görülmektedir: Okul Heyecanım temasının Bilinçli Tüketici Olalım konusunda, okuldaki kaynaklarını bilinçli tüketmenin önemini açıklar. Okul Heyecanım temasının Çevremi Güzelleştiriyorum konusunda okulu ve çevresini korumak için alternatifler üretir. Benim Eşsiz Yuvam temasının Eşyalarımız Konuşabilseydi konusunda, kişisel eşyalarını ve başkalarının eşyalarını neden özenli kullanması gerektiğini açıklar.

Benim Eşsiz Yuvam temasının Para Biriktiriyorum konusunda, insanların niçin tasarruf yaptıklarını araştırır ve yeterli para biriktirinceye kadar isteklerini erteler. Benim Eşsiz Yuvam temasının Bilinçli Tüketici konusunda, evdeki kaynakları bilinçli olarak tüketir ve yetişkinleri gözlemleyerek para harcamayı gerektiren bir amaç belirler ve bunu gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini tartışır. Tasarruf kavramı, yukarıdaki kazanımlardan birinde doğrudan yer alırken, diğer kazanımlarda sezdirilmek suretiyle geçmektedir. Türkçe Sözlükte tasarruf kavramı idareli kullanma, polis kavramı ise şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan, denetleyen kuruluş, kolluk, zabıta (TDK, 2005) olarak tanımlanmaktadır.

Bu çalışmada, polisin denetleyici niteliğinden yola çıkılarak Tasarruf Polisi kavramı ortaya çıkarılmıştır.Sınıfta tasarruf polisi uygulamasına geçilmeden önce hayat bilgisi öğretim programında yukarıda belirtilen tasarrufla ilgili konu başlıkları çıkarılmıştır. Bunlar; elektrik, su, doğal gaz, eşyalar, para ve geri dönüşümdür. Sınıf bu konu başlıklarına göre 6 gruba ayrılmış ve konular gruplara paylaştırılmıştır. Gruplara süreç esnasında yapacakları çalışmalar anlatılmıştır. Tasarruf Polisi kavramının yerleşmesinde ilk aşama öğrencilerin seçtikleri konuyla ilgili araştırma yaparak bu araştırmalarının sonucunda poster hazırlamaları olmuştur.

Poster hazırlama aşamasından sonra öğrenciler sınıfları grup halinde gezerek araştırma konularını kısaca özetlemişler ve posterlerini sergilemişlerdir. Bu posterler daha sonra okulun duvarlarına öğrenciler tarafından asılmıştır. Tasarruf Polisi uygulamasının ikinci aşamasında öğrenciler araştırdıkları konuları ile ilgili bir skeç hazırlamışlar, hazırladıkları skeçlerini öğrencilere sunmuşlardır. Tasarruf Polisi uygulamasının üçüncü aşamasında öğrenciler konularıyla ilgili dövizler hazırlamışlardır. Bu dövizlerde her grup bulduğu en az üç sloganı ve konusuyla ilgili iki atasözünü kullanmıştır.

Tasarruf Polisi uygulamasının dördüncü aşaması, öğrencilerin çevresinde tasarrufla ilgili gördüğü yanlışları düzeltebilecek ve denetleyebilecek düzeye ulaşmasıdır. Bu aşamada öğrencilere, her gruba ait bir sembol ve bir renk belirlenerek hazırlanan Tasarruf Polisi rozetleri takılmıştır. Öğrenciler hazırladıkları dövizleri alarak sınıfları gezmişler, konularıyla ilgili yapılması ve yapılmaması gereken davranışları anlatmışlardır.Teneffüslerde ise konularıyla ilgili önceden belirledikleri yerlerde ellerindeki dövizlerle nöbet tutmuşlardır.

Tasarruf Polisi uygulamasının son aşamasında sınıf içinde bir tasarruf polisi kutusu yapılmıştır. Öğrencilere bu kutuya evde veya okulda yaptıkları denetleme, uyarı, düzeltme işlerini yazmaları istenmiştir. Tasarruf Polisi kutusu her cuma açılarak haftanın tasarruf polisi belirlenmiş, sınıfa ve okula ilan edilerek öğrenci ödüllendirilmiştir. Süreç sonunda yapılan öğrenci ve veli anketlerinden, yazılı dönütlerden elde edilen verilere göre Tasarruf Polisi uygulamasıyla verilen tasarruf değerinin öğrencilerde kalıcı davranış değişikliklerine yardımcı olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler:


Sempozyum: Değerler Eğitimi Sempozyumu
İlköğretim Hayat Bilgisi Öğretimi Kapsamında Tasarruf Polisi Uygulaması
Esra Özcan

Nesrin Aysul

Firdevs Şenev Demir
Abstract : İlköğretim ikinci sınıf Hayat Bilgisi öğretim programı incelendiğinde kazanımlarla ilgili kişisel niteliklerden öz saygı, sabır, saygı, adalet, tasarruf, hoşgörü, yardımseverlik, toplumsallık, vatanseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme, özgüven, sevgi, doğruluk, dürüstlük, barış ve yeniliğe açıklık gibi değerlere yer verildiği görülmektedir. Bu değerlerden biri de bilinçli tüketici olma ve tasarruftur. 2010-2011 öğretim yılında İsmet İnönü İlköğretim Okulu 2-B sınıfında gerçekleştirilen çalışmada, bu değerlerden biri olan tasarruf değeri ele alınmıştır.

Sınıf öğretmeni tarafından yürütülen Tasarruf Polisi uygulamasıyla, öğrencilerin bilinçli tüketici olma ve tasarruf konusunda kalıcı değerlere ulaşmaları hedeflenmiştir. İlköğretim Hayat Bilgisi Öğretim Programı incelendiğinde, bu değerlerle ilgili iki tema ve beş konuda 6 kazanıma yer verildiği görülmektedir: Okul Heyecanım temasının Bilinçli Tüketici Olalım konusunda, okuldaki kaynaklarını bilinçli tüketmenin önemini açıklar. Okul Heyecanım temasının Çevremi Güzelleştiriyorum konusunda okulu ve çevresini korumak için alternatifler üretir. Benim Eşsiz Yuvam temasının Eşyalarımız Konuşabilseydi konusunda, kişisel eşyalarını ve başkalarının eşyalarını neden özenli kullanması gerektiğini açıklar.

Benim Eşsiz Yuvam temasının Para Biriktiriyorum konusunda, insanların niçin tasarruf yaptıklarını araştırır ve yeterli para biriktirinceye kadar isteklerini erteler. Benim Eşsiz Yuvam temasının Bilinçli Tüketici konusunda, evdeki kaynakları bilinçli olarak tüketir ve yetişkinleri gözlemleyerek para harcamayı gerektiren bir amaç belirler ve bunu gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini tartışır. Tasarruf kavramı, yukarıdaki kazanımlardan birinde doğrudan yer alırken, diğer kazanımlarda sezdirilmek suretiyle geçmektedir. Türkçe Sözlükte tasarruf kavramı idareli kullanma, polis kavramı ise şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan, denetleyen kuruluş, kolluk, zabıta (TDK, 2005) olarak tanımlanmaktadır.

Bu çalışmada, polisin denetleyici niteliğinden yola çıkılarak Tasarruf Polisi kavramı ortaya çıkarılmıştır.Sınıfta tasarruf polisi uygulamasına geçilmeden önce hayat bilgisi öğretim programında yukarıda belirtilen tasarrufla ilgili konu başlıkları çıkarılmıştır. Bunlar; elektrik, su, doğal gaz, eşyalar, para ve geri dönüşümdür. Sınıf bu konu başlıklarına göre 6 gruba ayrılmış ve konular gruplara paylaştırılmıştır. Gruplara süreç esnasında yapacakları çalışmalar anlatılmıştır. Tasarruf Polisi kavramının yerleşmesinde ilk aşama öğrencilerin seçtikleri konuyla ilgili araştırma yaparak bu araştırmalarının sonucunda poster hazırlamaları olmuştur.

Poster hazırlama aşamasından sonra öğrenciler sınıfları grup halinde gezerek araştırma konularını kısaca özetlemişler ve posterlerini sergilemişlerdir. Bu posterler daha sonra okulun duvarlarına öğrenciler tarafından asılmıştır. Tasarruf Polisi uygulamasının ikinci aşamasında öğrenciler araştırdıkları konuları ile ilgili bir skeç hazırlamışlar, hazırladıkları skeçlerini öğrencilere sunmuşlardır. Tasarruf Polisi uygulamasının üçüncü aşamasında öğrenciler konularıyla ilgili dövizler hazırlamışlardır. Bu dövizlerde her grup bulduğu en az üç sloganı ve konusuyla ilgili iki atasözünü kullanmıştır.

Tasarruf Polisi uygulamasının dördüncü aşaması, öğrencilerin çevresinde tasarrufla ilgili gördüğü yanlışları düzeltebilecek ve denetleyebilecek düzeye ulaşmasıdır. Bu aşamada öğrencilere, her gruba ait bir sembol ve bir renk belirlenerek hazırlanan Tasarruf Polisi rozetleri takılmıştır. Öğrenciler hazırladıkları dövizleri alarak sınıfları gezmişler, konularıyla ilgili yapılması ve yapılmaması gereken davranışları anlatmışlardır.Teneffüslerde ise konularıyla ilgili önceden belirledikleri yerlerde ellerindeki dövizlerle nöbet tutmuşlardır.

Tasarruf Polisi uygulamasının son aşamasında sınıf içinde bir tasarruf polisi kutusu yapılmıştır. Öğrencilere bu kutuya evde veya okulda yaptıkları denetleme, uyarı, düzeltme işlerini yazmaları istenmiştir. Tasarruf Polisi kutusu her cuma açılarak haftanın tasarruf polisi belirlenmiş, sınıfa ve okula ilan edilerek öğrenci ödüllendirilmiştir. Süreç sonunda yapılan öğrenci ve veli anketlerinden, yazılı dönütlerden elde edilen verilere göre Tasarruf Polisi uygulamasıyla verilen tasarruf değerinin öğrencilerde kalıcı davranış değişikliklerine yardımcı olduğu tespit edilmiştir.
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.