AnasayfaSempozyum: Değerler Eğitimi Sempozyumu
İnsan Hakları Açısından Veda Hutbesi ve Avrupa İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin Karşılaştırılması
Hüseyin Çelik
Bildiri Özeti:
İnsanların sahip olması gereken temel değerlerin başında gelen hususlardan biride insan haklarıdır. Kişinin yaşam hakkı, eğitim hakkı ve istediği dini seçme ve o dinin gereklerine göre yaşaması insan haklarının kapsamı alanı içerisine girer. İnsanlar tarih boyunca bu haklarını yerine getirebilme mücadelesi vermişler ve vermeye de devam etmektedirler. İnsanların sahip oldukları bu temel değerleri sağlaması anlamında Veda Hutbesi essiz bir yere sahip olmuştur.

Oluşturmaya çalıştığı toplumda din, can, mal, akıl ve nesil güvenliğini yerleştirmeye çalışan Hz. Peygamber son hutbesi ile de bu mesajlarını altın harflerle tarih sahifelerine kazımış oluyordu. Hz. Peygamberden yaklaşık bir buçuk asır sonra yürürlüğe gire Avrupa İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi de insanları sahip olmaları gereken bu değerleri vermek için yürürlüğe girmiş. Fakat içerik olarak Veda Hutbesi ile karşılaştırıldığında birçok noktada geri kaldığı gözlenecektir. Bu çalışmada Veda Hutbesi ve Avrupa İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi teferruatlı olarak incelenerek, benzerlikler, farklılıklar ve üstünlükleri ortaya konacaktır.
Anahtar Sözcükler:


Sempozyum: Değerler Eğitimi Sempozyumu
İnsan Hakları Açısından Veda Hutbesi ve Avrupa İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin Karşılaştırılması
Hüseyin Çelik
Abstract : İnsanların sahip olması gereken temel değerlerin başında gelen hususlardan biride insan haklarıdır. Kişinin yaşam hakkı, eğitim hakkı ve istediği dini seçme ve o dinin gereklerine göre yaşaması insan haklarının kapsamı alanı içerisine girer. İnsanlar tarih boyunca bu haklarını yerine getirebilme mücadelesi vermişler ve vermeye de devam etmektedirler. İnsanların sahip oldukları bu temel değerleri sağlaması anlamında Veda Hutbesi essiz bir yere sahip olmuştur.

Oluşturmaya çalıştığı toplumda din, can, mal, akıl ve nesil güvenliğini yerleştirmeye çalışan Hz. Peygamber son hutbesi ile de bu mesajlarını altın harflerle tarih sahifelerine kazımış oluyordu. Hz. Peygamberden yaklaşık bir buçuk asır sonra yürürlüğe gire Avrupa İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi de insanları sahip olmaları gereken bu değerleri vermek için yürürlüğe girmiş. Fakat içerik olarak Veda Hutbesi ile karşılaştırıldığında birçok noktada geri kaldığı gözlenecektir. Bu çalışmada Veda Hutbesi ve Avrupa İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi teferruatlı olarak incelenerek, benzerlikler, farklılıklar ve üstünlükleri ortaya konacaktır.
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.