AnasayfaSempozyum: 2nd International Sysposium on History Education
Tarih Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri
Ümmügülsüm Candeger
Bildiri Özeti:
Ögretmenlik meslegi, hem pedagoji bilgisinin kullanıldıgı hem de alanıyla ilgili bilgi, beceri, tutum ve degerlerin bütünüyle icra edildigi bir meslektir. Bu bildiride ele alınan konu tarih özel alan yeterliklerinin nasıl hazırlandıgı olacaktır. Orta Ögretim Projesi kapsamında Millî Egitim Bakanlıgı (MEB) tarafından Ögretmen Yetistirme ve Gelistirme Genel Müdürlügü sorumlulugunda hazırlanmıs olan Ortaögretim Ögretmenleri Özel Alan Yeterlikleri belirlenmis, Talim ve Terbiye Kurulunun uygun görüsü ile Bakanlık Makamının 26.01.2011 tarih ve 311 sayılı onayı ile yürürlüge girmistir. Proje kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Cografya, Felsefe, Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji ögretmenleri özel alan yeterlikleri belirlenmistir. Bu konuda çalısma nedenimiz ise ögretmenlerimizin konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması ve önümüzdeki yıllarda bundan sorumlu olacak olmalarıdır.

Cumhuriyeti tarihinde ilk kez hazırlanan Tarih Ögretmeni Özel Alan Yeterlikleri; Tarih Alan Bilgisi, Tarih Alan Egitimi Bilgisi ve Tutum ve Degerler olmak üzere üç ana baslık altında toplanmıstır. Tarih Alan Bilgisi; 3 yeterlik ve 27 performans göstergesinden olusmaktadır. Tarih Alan Egitimi Bilgisi; 11 yeterlik ve 50 performans göstergesinden olusmaktadır. Tutum ve Degerler ise; 3 yeterlik ve 20 performans göstergesinden olusmaktadır.Çalısmanın yapıldıgı süreçte, hazırlanan yeterlik taslagı öncelikle yapılan odak grup görüsmelerinden elde edilen verilerin yansıtıldıgı anket formuna dönüstürülerek 156 kisiye uygulanmıstır.

Gelen dönütlere göre yeterlik taslagı tekrar düzenlenmis ve düzenlenen yeterlik taslagı ikinci asamada 78 kisiye uygulanmıstır.Gelen dönütler ısıgında yeterlik taslagı tekrar gözden geçirilip Ögretmen Yetistirme ve Gelistirme Genel Müdürlügü tarafından görüs almak üzere 166 kuruma gönderilmis ve buralardan gelen 127 görüs degerlendirilmeye tabi tutularak yeterlik taslagımız son halini almıstır. Sonuç olarak; yürürlüge giren Tarih Ögretmeni Özel Alan Yeterlikleri ögretmen yetistirme politikalarının belirlenmesinde, hizmet öncesi ve hizmet içi egitimlerin belirlenmesinde, ögretmenlerin seçiminde, is basarımlarının ve performansların degerlendirilmesinde, öz degerlendirme ve kariyer gelisimlerinde kullanılacaktır.
Anahtar Sözcükler: tarih ögretmenligi, yeterlik, özel alan yeterligi


Sempozyum: 2nd International Sysposium on History Education
History Teachers Special Field Competences
Ümmügülsüm Candeger
Abstract : Teaching job is a profession that is administered with pedagogic knowledge, specified skills, behaviour and information about the field. The subjects that’re took in hand in this communique is how history special field competences are prepared. High-School Teachers Special Field Competences are set by Ministry of Education, within the context of high-school education in the resposibility of General Directorate of Teacher Training and Development, came into effect with the acceptances of Board of Education and Office of Ministry. Within the context of the project; Turkish language, literature, history, geography, philosophy, mathematics, physics, chemistry and biology teachers special field competences have been set. Decision to work on this subject is that the teachers lack adequate knowledge about the topic and they will be responsible for them in the future.

For the first time in the history of The Republic of Turkey, History Teacher Special Field Competences are divided into three main titles as Knowledge of History Field, Knowledge of History Field Education and ‘Behaviour and Values’. Knowledge of History Field has 3 competences and 27 performance indicators.Knowledge of History Field Education has 11 competences and 50 performance indicators. Behaivour and Values has 3 competences and 20 performance indicators. In the process of work, competence conspectus got transformed into a survey sheet and applied to 156 people.

According the results, competence conspectus got reorganized and applied to 78 people. After another reorganization competence conspectus has been sent to 166 enterprises and according to incoming opinions a final reorganization has applied to the conspectus. In conclusion, History Teacher Special Field Competences will be used for setting politics of growing teachers, setting pre-service and in-service educations, selecting teachers, evaluating work performance, self evaluating and career developments.
Keywords : history teacher, competence, special field competences
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.