AnasayfaSempozyum: Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyum
1980`den Günümüze Tarih Ders Kitapları
Besime Arzu Güngör Akıncı
Bülent Ecevit Üniversitesi
Bildiri Özeti:
Bu araştırma, 1980-2000 döneminde, toplumsal hayatta etkili olan fikir akımları, kültürel değişmeler ve politik güçlerin lise tarih ders kitaplarına ne düzeyde etkisi olduğunu ya da böyle bir etkinin söz konusu olup olmadığını saptamak ve 1980-2000 dönemi tarih ders kitapları ile günümüz tarih ders kitaplarını karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmamızda amaca ve konuya uygun olarak “betimsel analiz” ve “hermeneutik yöntem” (yorum bilgisi) kullanılmış ve dönemin tarih ders kitapları karşılaştırmalı bir şekilde incelenmiştir. Lise tarih öğretim programı ve ders kitaplarının içeriğinde yer alan konuların neler olduğu, ders kitaplarına eklenen ya da ders kitaplarından çıkarılan konuların olup olmadığı ve bütün bu konuların nasıl bir bakış açısıyla ele alındığı, kitapların yazıldığı dönem koşullarıyla birlikte ele alınmıştır. Cumhuriyet döneminin ilk tarih ders kitaplarında “Türk Tarih Tezi”nin, 1940’lı yıllardan 1960’lı yıllara kadar “Hümanist” akımın, 1970’li yıllarda ise “Türk-İslam Sentezi” anlayışının tarih ders kitaplarını etkilemeye başladığı ve 1980 sonrası tarih ders kitaplarının da “Türk-İslam Sentezi” anlayışına uygun düştüğü tespit edilmektedir.

Vatandaşlık eğitiminin bir parçası haline getirilen 1980-2000 dönemi tarih ders kitaplarında, dinî ve milli duyguları ön plana çıkaran, mensubu olduğu milletle gurur duyan bireyler yetiştirme çabasıyla, tarihsel başarı ve kahramanlıklar ön plana çıkarılmaktadır. Yeni tarih öğretim programlarında ve tarih ders kitaplarında ise “Türk-İslam Sentezi” anlayışı kısmen devam etmekle birlikte, öğrencilerin tarihsel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik çabalar ön plana çıkarılmış ve tarih derslerine daha bilimsel açıdan yaklaşılmaya başlanmıştır. Ancak, yeni tarih ders kitaplarında, eski kitaplardaki eksikliklerin bir kısmının halen varolduğunu öne süren tartışmalar da yapılmaktadır. Tarih biliminin, çeşitli ideolojik amaçların etkisinden çıkarılarak kendi varlığıyla tanımlanması oldukça önemlidir. Tarih ders kitapları, istenilen fikir ve bilinçte nesillerin yetiştirilmesi amacının bir aracı olarak tekdüze, çelişkili ve başarılara odaklı konu anlatımlarına sahip olduğunda; öğrencilerin, tarih derslerine karşı olumsuz bir tutum geliştirmeleri söz konusu olmaktadır. Öğrencilerin, tarihsel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik çabalar, tarih öğretimi adına olumlu bir gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır.
Anahtar Sözcükler: tarih eğitimi, tarih ders kitapları, türk-islam sentezi


Sempozyum: Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyum
1980`den Günümüze Tarih Ders Kitapları
Besime Arzu Güngör Akıncı
Bülent Ecevit Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.