AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Aktif Eğitimde Etkin Senaryo Geliştirmenin Önemi
Ahmet KAYA
Ege Üniversitesi
Bildiri Özeti:
Aktif eğitim, klasik eğitim süreçlerinden tamamen farklı bir anlayışla uygulanan bir eğitim biçimidir. Öğrenciyi pasif öğrenme konumundan aktif konuma sürükleyen, O’na keşfetme ve kendi başına öğrenme sorumluluğu yükleyen bu sistemde, öğrenilecek konular bir senaryo temelinde kurgulanmakta ve öğrenme süreci başlatılmaktadır. Bu sistemde öğreticiye; konuları senaryolaştırma ve danışmanlık yapma görevi, öğrenciye; senaryo halinde düzenlenmiş konuları sorgulayarak ve araştırarak öğrenme görevi yükleyen bir anlayış söz konusudur.

Görüldüğü üzere, hem öğretici hem de öğrenci klasik yönetim sürecine göre daha fazla gayret sarf etmekte ve öğrenme adına yapılan çalışmalar misliyle artmaktadır. Aktif eğitimde başarılı ve etkin bir öğrenmenin gerçeklenmesi için senaryo çalışmalarının doğru ve etkin bir şekilde yapılması ve öğrenmeye yardımcı bütün unsurların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Konuların doğasına uygun, etkin ve doğru senaryo geliştirmek sayesinde öğrenme, daha kolay hale gelmekte ve öğrenci başarısı arzu edilen düzeylere yükselmektedir. Bu çalışmada aktif eğitimde etkin ve başarılı senaryo örnekleri tanıtılmaktadır
Anahtar Sözcükler: aktif eğitim, senaryo geliştirme, etkin senaryo


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Aktif Eğitimde Etkin Senaryo Geliştirmenin Önemi
Ahmet KAYA
Ege Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.