AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleki Eğitime ve Geleceğe Dair Düşünceleri
Ahmet KAYA
Ege Üniversitesi
Bildiri Özeti:
Türk Yükseköğretim Sistemi’nde mesleki eğitim, büyük oranda meslek yüksekokulları tarafından yürütülmektedir. Söz konusu yüksekokullarda, etkin bir işleyiş içerisinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülemediği ve bazı problemlerin sürekli var olduğu düşünülmektedir. Bu problemler; yüksekokulların kuruluş ortamları, öğretim elemanlarının istihdamı, öğrenci seçimi, derslerin yürütülmesi ve öğrenci başarısızlığı gibi çok boyutludur. Son verilere göre Türkiye’de öğretim faaliyeti yürüten 605 adet meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Bu sayı, olabildiğince yüksektir ve etkinlikten uzak olduğu düşünülen bir öğretim anlayışı ile, büyük ekonomik kayıplar söz konusudur. Ortalama 15 hafta üzerinden planlanan bir öğretim döneminde sık tatiller yüzünden maksimum 10 hafta eğitim yapılabilmekte, öğrenci konsantrasyonu kaybolmakta ve öğrencilerin okul ortamından uzaklaşmaları ivme kazanmaktadır.

Deneyimsiz öğretim kadrolarının istihdamı nedeniyle öğrencilerle sağlıklı iletişimler kurulamamakta, bilgi temeli ve algılama düzeyi düşük öğrencilere, yüksek düzeyli modeller dayatılarak, başarısız sonuçların ortaya çıkmasına sebep olunmaktadır. Lisansüstü eğitim ile öğretim görevliliğini bir arada yürütmeye çalışan öğretim elemanlarının verimi ve kuruma ayırdığı zaman düşmekte, böylece okulu kıran öğrencilere öğretim elemanları da eklenmektedir. Bu çalışmada bu türden sorunları öğrenciler temelinde sorgulamak amacıyla bir anket çalışması yapılmıştır. Araştırma alanı olarak; meslek yüksekokulları için bir örnek olduğu kabul edilen Ege Üniversitesi Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu seçilmiştir. Bu amaçla; öğrencilere 25 sorudan oluşan bir anket uygulanarak, meslek yüksekokulu öğrencilerinin mesleki eğitime, öğretim elemanlarına ve geleceğe dair düşüncelerinden hareketle öğrenci ve öğretim memnuniyeti analiz edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: mesleki eğitim, eğitim memnuniyeti, öğrenci görüşleri


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleki Eğitime ve Geleceğe Dair Düşünceleri
Ahmet KAYA
Ege Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.