AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici-Öğretmen-Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Aynur KOLBURAN GEÇER
Kocaeli Üniversitesi

Arzu DEVECİ TOPAL
Kocaeli Üniversitesi
Bildiri Özeti:
Bilgi ve teknolojinin hızlı bir gelişim ve değişim gösterdiği günümüzde ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün özellikleri de devamlı artarak değişmektedir. Söz konusu özelliklere sahip olabilmek için bireylere küçük yaşlardan itibaren temel eğitim vermenin yanı sıra bilgi ve iletişim teknolojileri ile tanıştırmak ve kaynaştırmak gereklidir. İlköğretim okullarında teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak üzere 2009 yılında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından “her öğrenciye bir bilgisayar” isimli bir proje başlatılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Kocaeli’ndeki resmi ilköğretim okullarında uygulanan Büyükşehir belediyesinin projesi ile ilgili okul yöneticisi, ilköğretim ikinci kademede görevli öğretmenler ve velilerin görüşlerini almaktır. Çalışmaya gönüllülük esasına uygun olarak 11 yönetici, 47 öğretmen, 50 veli katılmıştır. Araştırma sonucunda yönetici-öğretmen-veliler(YÖV) projenin teknolojik açıdan fırsat eşitliğini sağladığını, öğrencilerin bilgisayar ve internet okur-yazarlığını arttırdığını, derse motive ettiğini belirtmişlerdir. Diğer yandan öğrencilere dağıtılan bilgisayarların sınıfl ardaki alt yapı ve internet bağlantısının yetersizliğinden, müfredata uygun elektronik içeriğin bulunmayışından, öğretmenlerin bilişim teknolojileri ile ilgili yetersizliğinden dolayı etkili bir şekilde kullanılamadığı yönetici ve öğretmenler tarafından ifade edilmiştir.
Anahtar Sözcükler:


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici-Öğretmen-Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Aynur KOLBURAN GEÇER
Kocaeli Üniversitesi

Arzu DEVECİ TOPAL
Kocaeli Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.