AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
İlkokul 4. Sınıf Öğrenci Velilerinin İnternet/Bilgisayar Ortamlı Yardımcı Eğitim Malzemeleri Hakkındaki Görüşleri
F. Betül ÖZDEMİR
Mersin Üniversitesi

Tuğba Yanpar YELKEN
Mersin Üniversitesi
Bildiri Özeti:
Bu araştırma 2011-2012 eğitim-öğretim yılında, ilköğretim 4. Sınıflarda yardımcı eğitim malzemesi olarak internet ve bilgisayarın kullanımına yönelik veli görüşlerini tespit edebilmek amacıyla yapılmış bir çalışmadır. Çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen anket uzman görüşleri alınarak gerekli düzeltmeler yapılmıştır. İBOYEM hakkında görüşleri alınan 408 veli Mersin il merkezine bağlı okullardan tabakalı örneklem ile seçilmiş ilköğretim 4. Sınıf velileridir. Ankette velilerin internet ve bilgisayar kullanma düzeyleri, veli gözü ile internet ve bilgisayarı yardımcı eğitim malzemesi (İBOYEM) olarak kullanımı hakkındaki görüşleri, İBOYEM kullanma veya kullanmama nedenleri, hangi dersler için kullanmayı tercih ettikleri, İBOYEM için ayrılan süre ve imkânlar doğrultusunda kullanmayı isteyip istemedikleri bölümlerinden oluşmaktadır. Bu tür internet/bilgisayar ortamlı yardımcı eğitim malzemelerinin önemi, eğitimdeki yeri ve hazırlanması süresince dikkat edilmesi gereken konular ilgili literatür ışığında yorumlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: internet/bilgisayar ortamlı yardımcı eğitim materyali, veli gözüyle eğitim teknolojisi


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
İlkokul 4. Sınıf Öğrenci Velilerinin İnternet/Bilgisayar Ortamlı Yardımcı Eğitim Malzemeleri Hakkındaki Görüşleri
F. Betül ÖZDEMİR
Mersin Üniversitesi

Tuğba Yanpar YELKEN
Mersin Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.